1. Myšky

CO PROŽIJEME V červnu u MYšek

Akce:

 • 1.6. Karneval na zahradě MŠ.
 • 7.6. Divadlo "O vodní kapce" od 10,00 hod.
 • 13.6. Canisterapie od 9,30 na zahradě MŠ.

Věnujeme se těmto kompetencím:

 • Klade otázky a hledá na ně odpovědi.
 • Je schopno chápat, že lidi jsou různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnosti – povaha a chování dětí.
 • Má základní představu o tom, co je v souladu a rozporu se základními lidskými hodnotami.
 • Svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat a řídit.

Naplňujeme očekáváné výstupy:

 • Rozumíme tomu, co slyšíme, sledujeme děj, převyprávění a rozlišujeme, co je důležité. Smysluplná forma vyjadřování, věty, rozhovor, kreativita.
 • Uvědomovat si jedinečnost, osobní odlišnost. Porozumět náladám a emocím.
 • Utváříme představu o společenských normách. Vnímání uměleckého a kulturního prostředí.
 • Sladit pohyb a rytmus, napodobovat jednotlivý pohyb koordinace a lokomoce. Dbáme na správné držení těla.

povolání - kdo co může dělat?

 • Co je to povolání? Můžeme ho nazvat jinak?
 • Říkáme si, jaká známe. Rozhovory čím chci být až budu velký/á?
 • Co dělá za práci moje maminka a tatínek – rozvíjíme slovní zásobu.
 • Zkoušíme pantomimou předvádět povolání – poznáme je?
 • Vybarvujeme tematické omalovánky.
 • Práce s obrázky a magnetickou tabulí.
 • Výtvarná činnost k tématu.
 • Zazpíváme si „Pekař peče housky“ a „Kalamajka mik mik mik“.

prázdniny jsou za  dveřmi

 • Povídáme si kam pojedeme a jak se na ně těšíme.
 • Co nás na prázdninách nejvíce baví a proč.
 • Jaké můžeme dělat sporty v létě a co umím já?
 • Výtvarné zpracování „prázdnin“.
 • Užíváme si školku, kamarády a konec školního roku – tešíme se na prázdniny.