1. Myšky

CO PROŽIJEME V KVĚTNU U MYŠEK

 

Věnujeme se těmto kompetencím

 • Klade otázky, hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem děje, raduje se z toho, co samo zvládlo.
 • Domlouvá se gesty i slovy.
 • Zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje.
 • Spoluvytváří  pravidla  společného  soužití  mezi  vrstevníky.

 

Naplňujeme očekávané výstupy

 • Věci a hračky mají své místo.
 • Těší nás příjemné věci okolo nás.
 • Umět se odloučit od rodičů.
 • Všímáme si změn a dění v našem okolí.

 

ZPÁTKY VE ŠKOLCE

 • Opakujeme školková pravidla.
 • Opakujeme své značky.
 • Učíme se myškovou básničku.
 • Zábavné pohybové hry.
 • Kreslíme maminku.
 • Prstová cvičení.
 • Jazykové hříčky.
 • Kam co patří?
 • Zpíváme si pro radost.
 • Tvoříme z papíru.

 

JAK SE STALA MYŠKA ZAHRADNÍKEM

 • Co roste na stromě a co v záhoně?
 • Hra na kouzelníka.
 • Prodejna ovoce.
 • Povídání o vitamínech.
 • Co se koulí a co ne.
 • Barvy ovoce a zeleniny.
 • Hledáme stejné dvojíce.
 • Jak mrkev hledala svojí barvu.
 • Co potřebují rostlinky k životu?
 • Cvičíme si pro radost.
 • Sázíme semínka.