ZŠ Kořenského, Praha 5 - Smíchov - úvodní stránka

Hledáme v každém to nejlepší
”otevřená škola 21. století”

Přeskočit na menu vybrané sekce

Nacházíte se na: Úvod Mateřská škola 1. Myšky

1. Myšky

Co prožijeme v Březnu u Myšek

Akce:

4. 4. Vyšetření očí – Prima VIZUS.

10. – 11. 4. Dny otevřených dveří 10 – 11  a  16 – 17 hod.

17. 4. Canisterapie – pejsci na zahradě MŠ.

29. 4. Čarodějnice – dopolední program v maskách, zahrada MŠ s opékáním buřtíků.

 

Věnujeme se těmto kompetencím

 • Dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabšímu.
 • Ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že svým chováním se na prostředí podílí, může jej ovlivnit.
 • Ovládá řeč, formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory.

 

Naplňujeme očekávané výstupy

 • Budujeme si pěkné prostředí třídy, prožíváme chvíle radosti – být citlivý k životu, k přírodě.
 • Být vnímavý a vstřícný, ohleduplný, nabídnout svou pomoc.
 • Poznáváme a pojmenováváme zvířata, rostliny a věci kolem nás – verbální komunikace.
 • Koordinace ruky a oka, rozvoj jemné a hrubé motoriky.

 

JARO V TRÁVĚ

 • Povídáme si nad obrázky broučků, motýlů, žížal, prohlížení encyklopedií přírody-hmyz, drobní živočichové žijící v trávě.
 • Zamýšlíme se, jaké zvířátko můžeme potkat na jaře v trávě, kdo se probouzí a co potřebuje ke svému životu, Můžeme zvířátkům na jaře nějak pomoci?
 • Výroba jarní výzdoby (broučci, včelky, motýli) do třídy, šatny.
 • Grafomotorické listy na uvolňování ruky.
 • Dechová a rytmizační cvičení spojená s pohybem, básničkou a zpěvem.
 • Pohybové hry: Včeličky a kytičky.
 • Zpěv s klavírem – písničky s motivy o broučcích a jaru.

 

 

VELIKONOCE, ČARODĚJNICE

 • Tematické rozhovory, činnosti a hry spojené s tradicemi Velikonoc.
 • Opakování poznatků o jaru podle obrazového materiálu, řazení obrázků posloupnosti.
 • Pohybové aktivity a hry na vycházce i na zahradě v MŠ.
 • Výtvarné činnosti a tvoření, práce s látkou, stříhání, lepení.
 • Výroba Masopustní masky
 • Grafomotorické uvolňovací cviky a pracovní listy.
 • Dechová a rytmizační cvičení spojená s pohybem.
 

Kontakty MŠ

ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, náměstí 14. října 2994/9

Telefonní čísla:

 • 605 044 701 ved. učit. MŠ
 • 734 255 464 hospodářka MŠ
 • 257 323 252 kuchyň MŠ
 • 257 329 607 budova MŠ
 • 723 723 919 ředitelka ZŠ

E-mail:
info@ms.zskorenskeho.cz

Více Kontaktů »


Videoprezentace

Ocenění společnosti Scio