1. Myšky

CO PROŽIJEME V listopadu u MYšek

Akce:

2.11. Začínáme saunovat.

7.11. Fotografování portrétů dětí (Vánoční tématika)

10.11. Ekologický program „Podzim v zahradě“.

 

Věnujeme se těmto kompetencím:

 • Dítě získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích.
 • Dítě se učí s chutí, pokud se mu dostává ocenění.
 • Dítě průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu.
 • Dítě se dokáže vyjadřovat různými prostředky – hudební, výtvarné, řečové,…
 • Dítě používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení přiměřené svému věku.

 

Naplňujeme očekáváné výstupy:

 • Dítě má povědomí o správné výživě, prevenci chorob, zdravém životním stylu.
 • Dítě těší příjemné věci kolem něj.
 • Dítě se učí zpaměti krátké texty.
 • Dítě porozumí náladám a emocím kolem něj.
 • Dítě vyvine úsilí k dokončení činnosti.
 • Dítě vyjadřuje zachycené skutečnosti ze svého okolí pomocí různých výtvarných, hudebních a pohybových aktivit.

 

když jsem zdravý, tak mě život baví

 • Vysvětlení pojmů: zdraví, nemoc, bakterie/viry, zdravý životní styl, vitamíny,…
 • Povídání s knihou „Co jsou to bacily?“.
 • Pohádka o Medvědu Peciválovi.
 • Pečeme zdravé dobroty.
 • Zpíváme píseň o vitamínech a ovoci.
 • Cvičíme zdravou jogu.
 • Hrajeme pohybovou hru „Vitamín a Bacil“.
 • Učíme se báseň „Vitamíny“.
 • Kreslíme naše ruce a tvoříme na nich bacily.
 • Hrajeme pohybovou hru „Bolavý zoubek“.
 • Nacvičujeme správné smrkání.
 • Rozcvička na téma „Lékař řekl“.
 • Logopedická chvilka „U doktora“.
 • Zpíváme píseň „Zdravé tělo“.

 

okno počasí

 • Rozhovory nad obrázkovým materiálem na dané téma.

(Jak je důležité se správně oblékat? Jak se mění počasí?,…)

 • Hrajeme s dětmi pantomimu na různé aktivity podle počasí.
 • Relaxační dechové cvičení „Ležíme ve sněhu“.
 • Experimentujeme s vodou a ledem.
 • Malujeme kapkami deště a barevným ledem.
 • Hrajeme pohybovou hru „Kapka“.
 • Posloucháme pohádku „O Meluzíně“.
 • Hrajeme Kimovu hru „Jaké počasí chybí?“
 • Dechové cvičení „Vítr fouká do listí“.
 • Tvoříme mrak s otisky kapek.
 • Procvičujeme prstíky na báseň „Dešťové kapičky“.
 • Vycházky do okolí školy – pozorování změn v přírodě.
 • Zpíváme píseň „Kapky“.
 • Hrajeme pohybovou hru „Vítr a mraky“.
 • Cvičíme dechová cvičení s pohádkou.

 

nacvičujeme na besídku

 • Vysvětlujeme si pojem besídka a její průběh.
 • Učíme se s dětmi příchod a nástup.
 • Nacvičujeme básně.
 • Zpíváme s klavírem písně.
 • Používáme Orffovy nástroje.
 • Nacvičujeme taneček.
 • Malujeme kulisy a rekvizity.