1. Myšky

CO PROŽIJEME V červnu U MYŠEK

 

Akce: 

1. 6. – Den dětí – Karneval

22. 6. - Eko divadlo – zahrada MŠ – „Jak pejsek s kočičkou stloukali máslo“.

 

Věnujeme se těmto kompetencím

 • Klade otázky, hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem děje, raduje se z toho, co samo zvládlo.
 • Poznává, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možné se je učit.
 • Učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat pokroky druhých.

Naplňujeme očekávané výstupy

 • Využití a rozvoj všech smyslů, ovládání dechu, zpěv.
 • Poznáme a pojmenujeme věci kolem nás.
 • Těší nás příjemné věci okolo nás.
 • Spolupráce v kolektivu a dodržování pravidel v daném prostředí.

 

ŽABKA PRINCEZNA

 • Brzy z nás budou žabky.
 • Prstová cvičení.
 • Tvoříme akvárium.
 • Voda a její kouzla.
 • Sestavení potrubí.
 • Z vody do vody.
 • Pokusy s vodou.
 • Rybolov.
 • Příběhy o smutné a zlobivé žabce.
 • Zpíváme si pro radost.

 

TĚŠÍME SE NA LÉTO

 • Jak se mění příroda?
 • Čím pojedu na prázdniny? – dopravní prostředky
 • Děti z celého světa – poslech pohádek ze světa.
 • Jak se mluví ve světě.
 • Loučíme se s myškou kamarádkou.
 • Trénujeme dvojce na procházku.
 • Co už umím všechno sám?
 • Barevné vyrábění z papíru.