ZŠ Kořenského, Praha 5 - Smíchov - úvodní stránka

Hledáme v každém to nejlepší
”otevřená škola 21. století”

Přeskočit na menu vybrané sekce

Nacházíte se na: Úvod Mateřská škola 1. Myšky

1. Myšky

 

CO Prožijeme V PROSINCI

 

Akce:

5. 12. Mikulášská nadílka ve školce

11. 12. Divadlo v MŠ – „Andělé ze zapomenuté skříňky“

14. 12. Od 16h Vánoční besídka

17. 12. Ježíšek ve školce – Vánoční nadílka

20. 12. Vánoční koncert – návštěva ZŠ Kořenského

Věnujeme se těmto kompetencím

 • Umí přednést krátkou báseň, zazpívá koledu.
 • Má elementární poznatky o tradicích a zvycích.
 • Zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje.
 • Umí používat výtvarné pomůcky a náčiní.
 • Podílí se na utváření příjemné atmosféry v kolektivu, je ohleduplný, slušný.

Naplňujeme očekávané výstupy

 • Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností (vokální i instrumentální).
 • Má povědomí o širším společenském a kulturním prostředí.
 • Zdokonaluje si své pracovní dovednosti při výtvarném tvoření.
 • Porozumět slyšenému, naučit se zpaměti krátké texty.
 • Rozvíjíme představivost a fantazii při tvořivých činnostech.

ADVENT  A  JEHO  ZVYKY

 • Vítáme Mikuláše, čerta a anděla společnou básničkou – nadílka.
 • Povídáme si o postavách Anděla, Čerta, Mikuláše - vlastnosti postav, pocity dětí, emoce.
 • Logopedická chvilka – gymnastika mluvidel, dechová a artikulační cvičení.
 • Povídáme si o adventních svátcích, vánočních tradicích.
 • Nacvičujeme básničky, písničky i tanečky na vánoční besídku.
 • Hudební a hudebně pohybové hry a činnosti.
 • Výtvarné tvoření s vánoční tématikou.
 • Sociální a interaktivní hry.
 • Aktivity přibližující dětem pravidla slušného chování (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce).
 • Spolupráce na výzdobě společného prostředí MŠ.

TĚŠÍME  SE  NA  VÁNOCE

 • Pečeme vánoční cukroví.
 • Zpíváme s klavírem koledy, hrajeme na Orffovy nástroje.
 • Vyrábíme vánoční přáníčka.
 • Grafomotorická cvičení.
 • Povídáme si o tom, co bych si přál najít pod stromečkem.
 • Návštěva třídy Soviček, Lišek a Žabek, shlédnutí jejich Vánočních besídek.
 • Nácvik a příprava naší Vánoční besídky.

Kontakty MŠ

ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, náměstí 14. října 2994/9

Telefonní čísla:

 • 605 044 701 ved. učit. MŠ
 • 734 255 464 hospodářka MŠ
 • 257 323 252 kuchyň MŠ
 • 257 329 607 budova MŠ
 • 723 723 919 ředitelka ZŠ

E-mail:
info@ms.zskorenskeho.cz

Více Kontaktů »


Videoprezentace