1. Myšky

CO PROŽIJEME V BŘEZNU u MYšek

Akce:

6.3. Krmení labutí

14.3. O rozmazané koze Líze 

29.3. Poslední návštěva sauny 

Věnujeme se těmto kompetencím:

 • Průběžně rozšiřuje pasivní i aktivní slovní zásobu. 

 • Uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese následky. 

 • Používá bezpečně a účinně materiály, pomůcky a nástroje přiměřeně svému věku. 

 • Uvědomuje si, že svým chováním ovlivňuje prostředí, v jakém žije. 

 • Zajímá se o druhé i o to co se kolem něho děje. 

 

Naplňujeme očekáváné výstupy:

 • Ranní kruh, logopedické chvilky, logopedické hry. 

 • Učíme se básničku, písničku s jarní tématikou. 

 • Společné akce školky, slavíme narozeniny. 

 • Vycházky do okolí školky, parku. 

 • Poslech, čtení pohádek, vyprávíme pohádky, dramatizace pohádky. 

 • Péče o zahradu, pracovní činnosti venku, orientace ve známém prostředí. 

 

KLOBOUK PLNÝ POHÁDEK

 • Knihy a jejich dělení: leporela, pohádkové knížky, básničky, zpěvník, encyklopedie. 
 • Dějová posloupnost v pohádce, dramatizace jednoduché pohádky. 

 • Povídáme si o oblíbené knížce, přečteme si a posloucháme krátký úryvek. 

 • Kniha-pohádka-divadlo…Jak spolu souvisí? 

 • VV - výroba záložky do knihy.

 • Logopedická chvilka – dechová cvičení s brčkem, gymnastika mluvidel, rytmické hry. 

 • Tematické básničky, písničky, zpěv s klavírem. 

UŽ JE TADY JARO

 • Povídáme si nad obrázky jarních květin, prohlížení encyklopedií přírody-rostlin. 

 • Logopedická chvilka – dechová cvičení s motivy jara, gymnastika mluvidel. 

 • Veselé básničky s jarní tématikou, písně. 

 • Pozorujeme jarní změny v přírodě, sluníčko, barvy, energie. 

 • Jak voní Jaro? Smyslové hry, procházky po okolí MŠ – poznáváme a vnímáme i čichem. 

 • Trénujeme překonávání překážek, podlézání, přelézání, přeskok, slalom. 

 • Házení a chytání míče, cvičíme s barevnými míčky, jednoduché pohybové hry. 

 • Zapojení dětí do jarní výzdoby třídy (stříháme a lepíme).