1. Myšky

 CO PROŽIJEME V zaří u MYšek

 

Naplňujeme očekáváné výstupy:

 • Respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky.
 • Odloučit se na určitou dobu od rodičů.
 • Znát a dodržovat pravidla ve třídě, ve vztahu k dětem.
 • Umět navazovat kontakty s dospělými.

Hurá do školky

 • Seznámení s prostoram MŠ, paními učitelkami a ostatním personálem.
 • Moje značka.
 • Seznámení s režimem dne a denními rituály.
 • Seznamovací, spontánní a tvořivé hry.
 • Společné povídání o tom, co jsme zažili o prázninách.
 • Výtvarné tvoření na téma - seznámení s výtvarným materiálem.
 • Společné zpívání u klavíru.
 • Společné vytváření pravidel (Pusinkové, srdíčkové, myšičkové, kapičkové, ouškové, košťátkové).

Já a můj kamarád

 • Budeme navazovat nová přátelství a upevňovat vzájemný respekt a toleranci.
 • Společné vytváření dekorace na téma ,,JÁ a můj kamarád".
 • Práce s emočními obrázky, jak se cítíme.
 • Pobybová hra.
 • Čtení krátkých příběhů o přátelství.