1. Myšky

 CO PROŽIJEME V ČERVNU u MYšek

 

Věnujeme se těmto kompetencím

 • všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí

 • Chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí.

 • Dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky.

 • Chápe, že nespravedlnost, ubližování, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou.

 • Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu.

 

Naplňujeme očekávané výstupy

 • Pohybovat se rytmicky, doprovázet pohyb zpěvem.

 • Provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami.

 • Sledovat a zachytit hlavní myšlenku příběhu.

 • Rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti.

VESNICE X MĚSTO

 • Co najdeme ve městě? Co naopak na vesnici? Rozdíly.
 • Práce s didaktickými obrázky a knihou.
 • Rozeznávání města a vesnice na obrázcích (diskuze o tom, co má město a vesnice společného)
 • Rozlišování - malý x velký, starý x nový, hodně x málo
 • Sluchové vnímání – Jak zní  město? Jak zní vesnice?
 • Pohybová hra – „Stromeček, domeček, hříbeček“
 • Sledování krátké pohádky Město a vesnice – kostičky
 • Moje město – Praha, seznámení s místem kde bydlíme, kde máme školku – orientace v okolí MŠ
 • Kde bydlím? Co dělat, když se ztratím?
 • Stavění města z kostek, z lega dupla
 • Pohybové hry – na Semafor, Na sochy, Na policistu
 • Dopravní hřiště – základní dopravní značky
 • Osvojení různých situací (námětové hry) – nákup v obchodě, návštěva divadla, cestování tramvají.
 • Výroba našeho města – domy, silnice, kostel, obchod, školka.
 • Procházka na hřiště ,,Aréna" - zakončená piknikem.

TĚŠÍME  SE NA LÉTO

 • Povídání o plánech na léto
 • Povídání o světě – Kam všude můžeme cestovat?A čím?
 • Kde jsem? – rozvoj představivosti
 • Písnička „U vody“ a ,,Prázniny u babičky" 
 • Pracovní list na téma
 • Výtvarná výchova na téma
 • Hry v terénu
 • Letní sporty