1. Myšky

CO PROŽIJEME V lednu u MYšek

Věnujeme se těmto kompetencím:

 • Učí se hodnotit své osobní pokroky, učí se oceňovat pokroky druhých.
 • Všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí.
 • Dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky – řečovými, výtvarnými, hudebními).
 • Chápe, že ubližování a agresivita se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou.
 • K povinnostem přistupuje odpovědně, váží si práce i úsilí druhých.

Naplňujeme očekáváné výstupy:

 • Přijmout ocenění i neúspěch, prožít radost ze zvládnutého.
 • Poznáváme a pojmenováváme věci kolem nás. Zvládáme běžné činnosti – praktické situace běžného života.
 • Zdraví a nemoc, zdravá výživa, prevence.
 • Umět se bránit projevům násilí, odmítnout, nepříjemnou komunikaci, umět požádat o pomoc. Mít povědomí o důsledcích špatného chování a jednání.
 • Postupujeme a učíme se podle pokynů, nalézáme nová řešení. Vyjadřujeme v tvořivých činnostech představivost a fantazii.

TŘI KRÁLOVÉ

 • Loučíme se s Vánocemi – odstrojení stromečků, uklizení výzdoby.
 • Komunikační kruh – povídáme si o třech králích, ukázka v literatuře.
 • Návštěva a prohlídka betlému v kostele Sv. Václava
 • Výtvarná výchova  - výroba tří králů.
 • Seznámení s písničkou My tři králové.

NÁS NEMOCI NETRÁPÍ, ZAMÁVÁME RÝMĚ

 • Námětové hry – na doktora, na zdravotní sestřičky.
 • Čím je sauna prospěšná? Nejen proto si ji užíváme.
 • Kde najdeme vitamíny, prevence onemocnění.
 • Čteme z knihy „Mach a Šebestová“ – Nemocný Kropáček.
 • Seznámení s novou písničkou a básničkou.
 • Výtvarná činnost.

RADUJEME SE ZE ZIMY

 • Pozorujeme změny v přírodě, charakteristika znaků zimy.
 • Vyrobíme si sněhuláka, možná i postavíme ze sněhu.
 • Pohybová hra – Na mráz a sluníčko.
 • Poznáváme oblečení, trénujeme oblékání hrou.
 • Básnička na dané téma, seznámení s novou písní „Koupila si zima sáně“.
 • Smyslová hra – „Najdi svoje bačkorky“ (hmat, zavázané oči šálou).
 • Hledáme bílou barvu.
 • Zasněžená krajina – výtvarka