1. Myšky

 CO PROŽIJEME V lednu u MYšek

Akce:  Návštěva knihovny

             Masopustní průvod do Portheimky.

             16.2. - Zachranáři ve školce

Věnujeme se těmto kompetencím

 • Má elementární poznatky o světě lidí.
 • Chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí.
 • Dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky.
 • Chápe, že nespravedlnost, ubližování, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou.
 • Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu.

 

Naplňujeme očekávané výstupy

 • Pohybovat se rytmicky, doprovázet pohyb zpěvem.
 • Provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami.
 • Sledovat a zachytit hlavní myšlenku příběhu.
 • Rozlišit známé chutě a vůně.
 • Mít poznatky o zvycích a tradicích.

 

Záměr celku: Rozvíjení řečových dovedností, hudební a pohybové činnosti, učit se komunikovat, rozvoj kooperace, osvojovat si nové poznatky a výtvarné techniky.

 

Z pohádky do pohádky

 

 • Hra na knihovnu – prohlížení knížek a časopisů
 • Přinesení oblíbené knížky z domova – představení kamarádům, povídání o oblíbené pohádce
 • Čtení krátkých pohádek (O třech prasátkách, Sněhurka a sedm trpaslíků, O perníkové chaloupce, Popelka, O Smolíčkovi...) – důraz na porozumění textu, pokládání otázek + hry a aktivity s pohádkou související
 • Pohádkové postavy – popisování vlastností a rysů (hodný, zlý, statečný, bojácný, strašidelný, chytrý), rozvoj slovní zásoby, napodobování pohádkových postav
 • Dramatizace: „O perníkové chaloupce“, „Boudo, budko, kdo v tobě přebývá?“, Oživení hračky, plyšáka, loutky...
 • Dobro v pohádkách vždy zvítězí nad zlem. (dobro x zlo)
 • Poslech audiopohádky.
 • Tvorba společného pohádkového leporela.
 • Určování vlastností jednotlivých postav.
 • Obrázkové čtení - pí učitelka čte, děti doplňují podle obrázků.
 • Učení básniček: „Do pohádky“, „Princeznička na bále“.
 • Písničky: „Večerníček“, „Pohádkový les“.
 • Výtvarná činnost k tématu, modelování pohádkových postav.
 • Pracovní list – pohádkové dvojice z večerníčků.
 • Skládání slov z písmen podle vzoru.
 • Pracovní listy na téma Pohádkové postavy.
 • Vymýšlení vlastní pohádky – podle obrázků.
 • Vlastní oblíbená kniha donesená z domova.
 • Pečení perníku.

MASOPUST

 • Seznámení s lidovými tradicemi masopustu.
 • Povídání o tradičních masopustních maskách.
 • Výroba masek na náš masopustní karneval, výzdoba třídy.
 • Písnička „Já jsem muzikant“, hra na hudební nástroje.
 • Tvary a barvy – poznávání, třídění tvarů podle velikosti, doplňování řady.
 • Experimentování s pohybem, tanec na hudbu.