3. Lišky

Co prožijeme v březnu u lišek

Akce:

 • 13. -17. 3. jarní prázdniny v ŽŠ - omezený provoz

 • 22. 3. Oční vyšetření Primavizus v prostorách MŠ od 11,00 hod.
 • 24. 3. Návštěva a prohlídka ZŠ Kořenského
 • procházky po okolí, návštěvy okolních hřišť
 • V březnu končíme se saunovacím programem.

Věnujeme se těmto kompetencím:

 • Učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých.
 • Má základní znalost a povědomí o světě lidí a přírodních zákonitostech.
 • Uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může ovlivnit situaci.
 • Průběžně rozšiřuje aktivní slovní zásobu, získává cit pro stavbu slov a vět, zdokonaluje se ve vyjadřování svých prožitků a popisu situací, dějů a obrázků.
 • Používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení přiměřeně svému věku.

Naplňujeme očekávané výstupy:

 • Koordinace pohybu, odhaduje své síly a možnosti.
 • Verbální, neverbální komunikace, ovládání dechu, zpěvu.
 • Uvědomit si své silné a slabé stránky, spolupráce v kolektivu.
 • Být citlivý k přírodě i věcem.
 • Vnímat souvislosti, vyjádřit skutečnosti pomocí různých výtvarných, hudebních a pohybových technik.

měsíc knih - máme rádi knihy

 • Co je kniha? Z čeho se vyrábí?

 • Proč se učíme číst a psát?

 • Přines si svou nejoblíbenější knihu z domova a pokus se nám převyprávět její příběh.

 • Rozhovory nad knihami, prohlížíme encyklopedie.

 • Hrajeme si s hláskami, slovy, dechová cvičení, rozšiřujeme slovní zásobu.

 • Sluchové, zrakové vnímání, zkouším se podepsat.

 • Trénujeme komunikaci a slušné jednání.

 • Výtvarná činnost na dané téma.

 • Opakujeme naučené básničky a zpíváme u piána.

 

doprava a bezpečnost

 • K čemu slouží doprava a dopravní prostředek.
 • Jaké známe a kde je můžeme vidět.
 • Prává, levá, kudy bezpečně na výlet?
 • Orientace ve městě, dopravní značky, co je semafor.
 • Pohybové a námětové hry v herně i na dopravním hřišti.
 • Pracovní listy.