3. Lišky

co prožijeme V KVĚTNU u lišek

 

Věnujeme se těmto kompetencím:

 • Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení.
 • Uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může problematické situace ovlivnit.
 • Dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními a dramatickými).
 • Podílí se na utváření příjemné atmosféry v kolektivu, je ohleduplné a slušné.
 • Dbá na osobní zdraví a bezpečí své i druhých, chová se odpovědně.

 

Naplňujeme očekávané výstupy:

 • Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů, ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem.
 • Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno.
 • Porozumět vyjadřování emocí a nálad.
 • Zachycovat skutečnosti ze svého okolí pomocí různých výtvarných dovedností a technik.
 • Orientovat se bezpečně ve známém prostředí.

 

Tatínek a maminka, to je moje rodinka

 • Povídáme si, kdo patří do rodiny, vysvětlujeme si příbuzenské vztahy.
 • Cvičíme při říkance „Táta dlouhý, máma krátká, děti jako pimprlátka“.
 • Vyplňujeme pracovní list – časová posloupnost „Od miminka až do stáří“.
 • Grafomotorické cvičení „Maminka míchá polévku“ – nácvik závitnice.
 • Dramatické činnosti – předvádění členů rodiny v různých situacích  „Koho z rodiny napodobuji“.
 • Námětové hry „Na rodinu“.
 • Výtvarná činnost – tvoření jména bublinami.
 • Četba z knížky Chaloupka na vršku.
 • Zpěv písně „Ta naše maminka ráda mě má“.
 •  Konstruktivní činnosti z libovolné stavebnice „Můj dům, můj hrad“.

 

DOPRAVNÍ ZNAČKY NAŠÍ KAČKY

 • Seznámení s bezpečným chováním v dopravních situacích a s dopravními značkami pro chodce.
 • Poznávání dopravních prostředků, včetně integrovaného záchranného systému. 
 • Pracovní list „Zaškrtni dopravní prostředky, které jsi viděl cestou do školky".
 •  Hry se slovy – slova nadřazená a podřazená.
 • Společenská hra „Bezpečně do školky“.
 • Výtvarná aktivita „Semafor“.
 • Pohybová hra s využitím kroužků „Barevné volanty“.
 • Hudebně pohybová hra v zástupu „Kam jede vláček“.
 • Posilování břišního svalstva v leže na zádech „Jede kozel na kole“.
 • Jízda na odrážedlech na dopravním hřišti.

 

Ke stažení