3. Lišky

Co prožijeme v září u lišek

Akce:

 • 5. 9. 2023 Schůzka rodičů od 16:00 ve třídě Žabek, za pěkného počasí na zahradě MŠ

Věnujeme se těmto kompetencím:

 • Třídí informace a na základě jejich pochopení je efektivně využívá v procesu učení a tvůrčích činnostech.
 • Formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu.
 • Naslouchá druhým, porozumí jim, hodně na ně reaguje.
 • Snaží se spolupracovat ve skupině, podílí se s pedagogy na vytváření pravidel týmu.
 • Chápe základní ekologické souvislosti, chrání podle svých možností přírodu a životní prostředí.

Naplňujeme očekávané výstupy:

 • Sebeobsluha, hygiena, stolování, věci a hračky mají své místo, orientuje se v prostředí, zvládá situace běžného života.
 • Formulujeme otázky, odpovídáme, rozvoj slovní zásoby, umíme vyjádřit svou myšlenku, přijímáme kompromis.
 • Máme zájem dozvídat si nové věci, pracujeme s novými informacemi.
 • Jsme citliví k životu, přírodě i věcem.
 • Spolupracujeme v kolektivu, přijímáme autoritu, podílíme se na nastavení pravidel v daném prostředí, dokážeme je dodržovat.

prÁzdninové putování liščat

 • Co jsme prožili o prázdninách.
 • Naše nové objevy a největší zážitky – přineste prosím své kdo můžete úlovky, fotky – budeme mít výstavu.
 • Zopakujeme si pravidla, která platí v našem liščím doupěti, aby nám spolu bylo dobře.
 • Seznámíme se s novými kamarády.
 • Zopakujeme si písničky s klavírem.
 • Kreslení zážitků z prázdnin.

sadař a zahradník

 • Vysvětlení názvů, o co se starají a jakou mají práci.
 • Pracujeme se smysly (chuť, hmat, čich, zrak).
 • Pracovní listy.
 • Kolik čeho máme – zahrajeme si na obchod.
 • Básnička a písnička k tématu.
 • Vyrábíme a modelujeme – procvičujeme jemnou motoriku.
 • Pohybová hra – Ovocná mísa.

lišky v lese

 • Kde žijí lišky a jak se mají?
 • Kdo všechno žije v lese?
 • Co nám roste v lese a co tam nepatří?
 • Jaké stromy už známe, listnaté x jehličnaté.
 • Tvoření z přírodnin – lesní výstavka.
 • Písnička – Sedí liška pod dubem, rytmizace, sluchové hry.
 • Pohybová hra na zvířátka.