3. Lišky

co prožijeme V Lednu u lišek

Akce:  

3.1. zahájení 2. pololetí.

6.1. Tři králové - úklid vánočního stromečku.

 

Věnujeme se těmto kompetencím:

 • Soustředí se na činnost, záměrně si pamatuje zadanou práci, dokončí úkol.
 • Nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu.
 • Dokáže sdělovat své prožitky, pocity, nálady.
 • Uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky.
 • Má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení.

Naplňujeme očekávané výstupy:

 • Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku.
 • Vést rozhovor, formulovat otázky, ovládat dech, tempo, slovně odpovídat.
 • Soustředěně poslouchat pohádku, představení, nenechat se vyrušit, neodbíhat od činnosti.
 • Projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu.
 • Chápat a respektovat názory jiného dítěte, domlouvat se, vyjednávat.

    TŘI KRÁLOVÉ

 • Legenda o třech králích – kdo to byli? Jak se jmenovali?
 • Seznámení s koledou: My tři králové
 • Společně si povídáme nad obrázky tří králů
 • Co jsme dostali od Ježíška – ztvárnění voskovými barvami
 • Hledáme nové místo hračkám, které jsme dostali pod stromeček ve školce
 • Úklid vánoční výzdoby (stromeček a ozdobičky, jmelí, adventní věnec)

  SNĚHOVÁ VLOČKA A MRAZÍK

 • Vločková víla Viktorka – společná práce (postava víly, zdobíme šatečky)
 • Vločky – prostřihujeme z papíru – zdobíme třídu zimní tématikou
 • Jaký má tvar a barvu zima – sněhové vločky? Pozorujeme, porovnáváme různé tvary sněhových vloček – voskovými barvami je ztvárníme
 • Vločka – báseň (Logopedické chvilka – dech. cv., gymnastika mluvidel)
 • Pracovní listy – zraková diferenciace (hledání dvojic)
 • Hudebně-pohybová hra: Mráz (zpěv s klavírem)