3. Lišky

CO SE BUDE DÍT V LISTOPADU U LIŠEK

Akce:

 • 2.11. Zahájení sauny
 • 7.11. Fotografování portrétů (vánoční motiv)
 • 10.11. Eko program podzim v zahradě
 • Podzimní brigáda na zahradě MŠ (datum upřesníme)

Věnujeme se těmto kompetencím:

 • Klade otázky, hledá na ně odpovědi.
 • Nabyté zkušenosti uplatňuje v dalším učení.
 • Používá fantazii, představivost.
 • Nebojí se chybovat, pokud je oceněn za snahu.
 • Při setkání s neznámými lidmi je obezřetný, umí odmítnout nepříjemnou komunikaci.
 • Dbá na bezpečí svoje i druhých.

Naplňujeme očekávané výstupy:

 • Poznat, vymyslet synonymum, homonymum a antonymum, rozlišujeme první a poslední písmeno.
 • Smysluplná forma vyjadřování – rozhovor.
 • Vyvinout volné úsilí k dokončení činnosti.
 • Navazovat kontakt s dospělými, udržovat přátelství, umět si říct o pomoc i ji nabídnout.
 • Vnímat umělecké a kulturní prostředí.

 

MÁMO, TÁTO, UMÍM STOLOVAT

 • Povídáme si, jak se správně stoluje, jak prostřít stůl.
 • Kam patří lžíce, vidlička a nůž?
 • Mé oblíbené a neoblíbené jídlo, a co jím zdravého.
 • Pracovní/výtvarná činnost na dané téma.
 • Naučíme se novou básničku nebo písničku.
 • Grafomotorické listy, hrajeme pohybové hry.
 • Cvičíme rytmizaci slov, určujeme první a poslední písmena.

ZVÍŘATA Z LESA I ZE STATKU

 • Jaká znám lesní zvířátka i ta ze statku.
 • Pojmenováváme zvířecí rodiny (umět určit, kdo je samec, samice a mládě).
 • Bez potíží vím, jaké zvuky dělají zvířata, o kterých si povídáme.
 • Vyrábíme zvířátka, tvoříme les/farmu.
 • Zpíváme známé písničky, učíme se novou zvířecí básničku.
 • Hrajeme námětové pohybové hry.
 • Zkoušíme hledat slova stejného, opačného významu a protiklady.
 • Pracovní listy na téma příroda.