3. Lišky

co prožijeme V Červnu U u lišek

Akce:  

1.6. Den dětí – karneval, hry na zahradě MŠ.

7.6. Divadlo o Vodní kapce.

10.6. Dravci – celoškolková akce - zahrada MŠ.

13. 6. Projektový den: Pes je kamarád – dle počasí, zahrada MŠ.

21.6. Celodenní výlet - Zoo Chuchle a loučení s předškoláky.

 

 

Věnujeme se těmto kompetencím:

 • Dítě se učí s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění.
 • Užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti.
 • Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím.
 • Uvědomuje si, že za sebe a své jednání odpovídá a nese důsledky.
 • Zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje. Je otevřené aktuálnímu dění.

Naplňujeme očekávané výstupy:

 • Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou.
 • Vyjádřit samostatně a smysluplně myšlenky ve vhodně zformulovaných větách.
 • Spolupracovat s ostatními.
 • Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností.
 • Osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí.

    Pojďte s námi do zoo

 • Vysvětlení pojmu „exotická zvířata“, prohlížení zvířat v encyklopedii.
 • Pohybová hra „Čaruji teď, ať jsou tu hadi hned“.
 • Cvičení plosky nohy – chůze po vnější straně chodidel „Opice, opička, ví, co je rozcvička“.
 • Prostorová orientace „Kam se schoval lev“.
 • Hry se slovy – opozita (slon je velký a myška je….).
 • Gymnastika mluvidel zaměřená na procvičení spodní čelisti, jazyka a rtů „Na zvířátka“.
 • Slovní hádanky „Je král, co nemá korunu, nesedává na trůnu.“
 • Konstruktivní hry - stavíme Zoo.
 • Poslech pohádky „Mach a Šebestová v Zoo“.
 • Společný výtvarný projekt „Žirafa v nadživotní velikosti“

  Těšíme se na prázdniny

 • Povídáme si, kdo a kam jede na prázdniny.
 • Jakými dopravními prostředky můžeme cestovat?
 • Popis obrázků, kde jaký dopravní prostředek se pohybuje?
 • Překážková dráha, pohybové hry.
 • Hry s pískem a mušličkami.
 • Hry na zahradě, experimentování s vodou.
 • Námětové, pohybové, tvůrčí hry dle výběru dětí.
 • Poučení dětí o bezpečném chování o prázdninách.
 

DISTANČNÍ VÝUKA

Vážení rodiče,

mateřské školy jsou povinny poskytovat vzděláváním předškolních dětí distančním způsobem. Distanční vzdělávání bude uskutečňováno z důvodů krizových či mimořádných opatření, nebo z důvodů nařízení karantény, kdy není možné osobní vzdělávání alespoň poloviny dětí z třídy předškoláků.

Rodičům předškoláků budou zasílány e-maily a v příloze naleznete pracovní úkoly, které po skončení karantény prosíme o doložení, nebo zaslání fotografií na e-mail (fikejsova@ms.zskorenskeho.cz).

Inspiraci pro nepředškolní děti naleznete zde na webu.