3. Lišky

co prožijeme v červnu v liškách

Akce:

Akce jsou v jednání.

Dle počasí procházky do okolních hřišť.

 

Věnujeme se těmto kompetencím:

 • Pozorujeme, objevujeme a všímáme si souvislostí.
 • Spolupracuje, uvědomuje si pokroky své i druhých, nebojí se chybovat, snaží se o řešení problémů.
 • Vyjadřuje se ve větách. Své pocity, prožitky sděluje různými prostředky (řeč, pohyb, hudba, výtvarně).
 • Snaží se plánovat, organizovat a vyhodnocovat.
 • Brání se projevům násilí, konflikt řeší dohodou, umí nabídnout i požádat o pomoc.

Naplňujeme očekávané výstupy:

 • Koordinace ruky, oka, rozvoj jemné a hrubé motoriky.
 • Verbální a neverbální komunikace.
 • Projevuje zájem o kulturu, hudbu, knihy a historii.
 • Vnímá společné, rozdílné a charakteristické rysy předmětů a souvislostí mezi nimi.

SVĚTADÍLY A MULTIKULTURA

 • Povídaní o různých kulturních zvycích.
 • Co se asi ve světě vaří.
 • Poslech písní z různých národností a poznávání lidových krojů.
 • Skupinová práce.
 • Pracovní listy k tématu.
 • Pracovní/výtvarná činnost.

ZVÍŘATA V ZOO

 • Jaká známe cizokrajná zvířata a kde bychom je ve volné přírodě našli.
 • Prohlížení obrázků a encyklopedií se zvířaty.
 • Čtení knížky a vyprávění pohádek, kde hlavními hrdiny jsou zvířata.
 • Básnička a písnička k tématu.
 • Pohybové hry s napodobováním zvířat.
 • Pracovní činnost – Lev na nanukovém dřívku.

TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY

 • Znaky léta, co nám venku všechno kvete.
 • Aktivity obvyklé pro prázdniny.
 • Opakování pohybových her, které již známe.
 • Zpívaní písniček s klavírem a kytarou.
 • Odnášení výtvarných prací domů.
 • Pasování předškoláčků.

Úkolníček – čtvrtek domů, v pondělí do školky desky s úkoly.