3. Lišky

co prožijeme v dubnu u lišek

Akce:

12.4. – návštěva knihovny Smíchov

17.4. – program „Savci“ ve Stanici Přírodovědců

29. 4. Rej čarodějů a čarodějnic – akce pro děti v převleku a za pěkného počasí opékání buřtů na zahradě MŠ.

Další akce jsou v jednání.

Dle počasí procházky do okolních hřišť.

Věnujeme se těmto kompetencím:

 • Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích.
 • Má poznatky o světě lidí, přírody, kultury i techniky.
 • Vnímá matematické souvislosti, porovnává, třídí.
 • Průběžně rozšiřuje svou aktivní slovní zásobu, získává cit pro stavba slov i vět, zdokonaluje se ve vyjadřování svých prožitků a popisu situací, dějů, obrázků.
 • Podílí se na utváření příjemné atmosféry v kolektivu, chápe, že jsme různí a snaží se být tolerantní k odlišnostem, zajímá se o druhé.

Naplňujeme očekávané výstupy:

 • Správné dýchání, výslovnost, první a poslední hlásky, slabiky a počty slabik.
 • Smysluplná forma vyjadřování, kreativita, věty, rozhovor.
 • Poznat nějaká písmena, číslice.
 • Rozlišujeme základní symboly a značky.
 • Neverbální komunikace, vnímavost, ohleduplnost.
 • Zvládat samostatně běžné i náročnější situace, se kterými se setkáváme.
 • Být opatrný, vědět, jak se v dané situaci zachovat.

ZVÍŘATA DOMA A NA DVORKU

 • Mláďata chovaných zvířat.
 • Zvuky zvířat, hledáme zvířecí rodinu.
 • Rozdíly mezi domácími a hospodářskými zvířaty, jejich potřeby a přínos pro člověka.
 • Pohádka a hádanky k tématu.
 • Origami se zvířaty.
 • Pohybové hry s napodobováním zvířat.
 • Pracovní listy, pexeso a poznávám některá písmenka
 • Písnička a básnička k tématu, logopedická chvilka.

BEZPEČNOST A DOPRAVA

 • Pravolevá orientace, bezpečnost na výletě.
 • Pracovní činnost s výrobou dopravního prostředku.
 • Pracovní listy.
 • Poznávání vybraných dopravních značek a dopravních prostředků.
 • Pohybové a námětové hry.
 • Básnička a písnička k tématu.
 • Orientace ve městě – počítáme s čísly

ČARODĚJNICE

 • Seznámení s tradicemi a zvyky.
 • Ochutnávka lektvaru z bylin a dalších ingrediencí.
 • Malování barevné pavučiny s využitím tuši.
 • Čarodějnický rej (maškarní diskotéka).
 • Soutěže.

Úkolníček – čtvrtek domů, v pondělí do školky desky s úkoly.