3. Lišky

co prožijeme V červnu u lišek

 

Akce:  

1.6. Den dětí

14.6. Ekologický program „Ze života hmyzu“.

15.6. Loučení s předškoláky.

22.6. Ekodivadlo „Jak pejsek s kočičkou stloukali máslo".

 

Věnujeme se těmto kompetencím:

 • Dítě se učí s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění.
 • Užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti.
 • Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím.
 • Uvědomuje si, že za sebe a své jednání odpovídá a nese důsledky.
 • Zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje. Je otevřené aktuálnímu dění.

 

Naplňujeme očekávané výstupy:

 • Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou.
 • Vyjádřit samostatně a smysluplně myšlenky ve vhodně zformulovaných větách.
 • Spolupracovat s ostatními.
 • Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností.
 • Osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí.

 

    FERDA MRAVENEC A JEHO KAMARÁDI

 • Seznámení s pojmem hmyz, poznávání hmyzu na obrázcích i na zahradě.
 • Říkanka s pohybem „Brouček leze na kytičku, vyhřívá se na sluníčku“.
 • Výtvarná hra „Housenka na listu“ a „Beruška v trávě“.
 • Zpěv písně „Včelka, včela, copak dělá?“
 • Hry se slovy – přirovnání (pilný jako včelka).
 • Činnosti zaměřené na poznávání čísel „Kolik má beruška teček“.
 • Společenské hry (Beruškové domino, Blechy).
 • Poslech pohádky „Polámal se mraveneček“.
 • Pohybová hra s využitím padáku „Na motýlky a barevné kytičky“.
 • Grafomotorické cvičení „Let včelky“.

 

     POJĎTE S NÁMI DO ZOO

 • Vysvětlení pojmu „exotická zvířata“, prohlížení zvířat v encyklopedii.
 • Pohybová hra „Čaruji teď, ať jsou tu hadi hned“.
 • Cvičení plosky nohy – chůze po vnější straně chodidel „Opice, opička, ví, co je rozcvička“.
 • Prostorová orientace „Kam se schoval lev“.
 • Hry se slovy – opozita (slon je velký a myška je….).
 • Gymnastika mluvidel zaměřená na procvičení spodní čelisti, jazyka a rtů „Na zvířátka“.
 • Slovní hádanky „Je král, co nemá korunu, nesedává na trůnu.“
 • Konstruktivní hry - stavíme Zoo.
 • Poslech pohádky „Mach a Šebestová v Zoo“.
 • Společný výtvarný projekt „Žirafa v nadživotní velikosti“.

Ke stažení