2. Žabky

Co prožijeme  v říjnu u žabek

 

Akce :

6. 10. 2022 od 8:00 hodin se uskuteční logopedická depistáž pro nahlášené děti.

Věnujeme se těmto kompetencím

 • Započatou práci dokončuje a postupuje podle pokynů
 • Má elementární poznatky o přírodě.
 • Nabídne pomoc, umí o ní požádat
 • Objevuje, zkoumá, pozoruje, Všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů.
 • V běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu.

Naplňujeme očekávané výstupy

 • Postupujeme a učíme se podle pokynů
 • Všímáme si změn a dění v našem okolí.
 • Věci a hračky mají své místo, udržování přátelství – spolupráce v kolektivu, dodržování pravidel.
 • Rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí.
 • Podílí se na organizaci hry a činnosti.

Když jsem zdravý, tak mě život baví

 • Co je zdraví a co to znamená, když jsme nemocní.
 • Kde najdeme vitamíny, které nás chrání před bacily.
 • Co se stane, když se nám bacil dostane do těla .
 • Říkanka s pohybem ,,Byl jeden bacil“.
 • Pokusy, experimenty.
 • Zdravé X nezdravé jídlo.
 • Smyslová hra  -  poznej co jíš.
 • Rytmizace slov, hudebně pohybové hry.
 • Námětová hra – na doktora.
 • Pohybová hra – Lékař řekl.
 • Výtvarná činnost na téma.

les a jeho tajemství

 •  Rozdíly listnatých a jehličnatých stromů v lese a na zahradě.
 • Plody podzimu. (Kaštany, žaludy, ořechy, šípky).
 • Houby jedlé a nejedlé.
 • Jaká zvířátka bydlí v lese.
 • Estetické a tvůrčí aktivity na téma.
 • Seznámení s novými básničkami a písničkami.
 • Smyslové hry, činnosti na rozvoj zrakové a sluchové paměti.
 • Pohybová hra ,,Kopřivo, kopřivo, stojíš pěkně nakřivo!“

Vítr fouká do draků

 • Sledujeme změny v přírodě – vycházka do okolí MŠ.
 • Jaké počasí známe, jaké máme na podzim nejčastěji, jaké máme nejraději a proč.
 • Tvorba modelu na předpověď počasí a jeho využití při pozorování změn venku.
 • Básnička k počasí
 • Píseň ,, Fialový mrak“.
 • Taneček  ,,Fouká, fouká meluzína“.
 • Výtvarná činnost na dané téma.
 • Pracovní listy.
 • Není drak, jako drak!
 • Výroba draka.
 • Říkanka na dračí téma.

 

Logopedická prevence:

 • Nafukujeme tvářičky, praskáme je jako balónek.
 • Foukáme slabě x silně do listí.
 • Opakujeme slova jako ozvěnu.