2. Žabky

Co prožijeme V červnu u žabek

Akce :

6.6. 2024 - návštěva Národního Muzea

13.6. 2024 - dinosauří stezka - celodenní výlet

Procházky do blízského okolí - dle počasí.

Věnujeme se těmto kompetencím

 • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje
 • chce porozumět věcem, jevům a dějům, které okolo sebe vidí
 • poznává, že se může mnohé naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
 • dokáže se vyjadřovat, sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými, atd.)
 • chápe, že se může rozhodnout svobodně, ale že za svá rozhodnutí odpovídá

Naplňujeme očekávané výstupy

 • vést rozhovor, naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka a obsah, ptát se
 • osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí (příroda a životu), které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi
 • poznávat, představovat si, rozvíjet fantazii, naučit se nazpaměť krátké texty a záměrně si je vybavit

pohádková říše hmyzu

 • povídáme si a poznáváme obrázky hmyzu
 • prohlížíme si encyklopedie hmyzu, vyprávíme si nad nimi, vyhledáváme jednotlivé broučky, určujeme hmyz, který potkáme na zahradě školky
 • pozorujeme hmyz lupou
 • popis těla hmyzu, počítáme křídla, nohy, co je tykadlo, sosáček a k čemu slouží?
 • logopedická chvilka - dechové cvičení s brčky, gymnastika mluvidel
 • seznámení se se životem Včelky - vyprávíme si příběh. Proč jsou včelky pro člověka potřebné. 
 • stavíme včelí úl z ruliček od toal. papíru
 • hledáme rozdíly mezi včelkou, vosou, čmelákem - povídáme si nad obrázkem
 • tančíme a zpíváme si s Karlem Gotem - Včelka Mája
 • básnička s pohybem: Brouček, Motýlek, Včelka
 • zpěv u klavíru - Komáři se ženili

Voda je lék

 • povídáme si a zjišťujeme: "Jak je pro nás důležitá voda"
 • K čemu se voda využívá? pitná, užitková, sladká, slaná (vaření, pití, koupání, mytí silnic, hašení požárů, výroba elektřiny atd.)
 • pohybové ztvárnění koloběhu vody
 • déšť - hra na tělo, Orfovy nástroje - ztvárnění deště
 • z čeho je voda? Pohybová hra:  na molekuly vody
 • experiment: co plave na hladině? Dokáže plavat vejce?
 • výtvarné tvoření: ryby našich vod
 • poslech pohádky: o zlaté rybce
 • Kde všude můžeme vodu najít? Co by se stalo kdyby voda nebyla?
 • život u rybníka, u řeky, v moři

Těšíme se na prázdniny!!!!!

 • co jsou to prázdniny
 • kam pojedu na prázdniny a s kým?
 • loučíme se se třídou žabiček
 • opakujeme vše co jsme se naučili
 • byli jsme pulci a už jsme velké žáby :o)