2. Žabky

Co prožijeme V ČERVNU u žabek

Akce :

1. 6. 2023 Oslavy dne dětí - karneval a soutěže na zahradě za doprovodu dětí z 9A ZŠ Kořenského.

14. 6. 2023 Sokolník v 9:30 na zahradě MŠ.

Věnujeme se těmto kompetencím

 • Samostatně rozhoduje o svých činnostech.
 • Problémy řeší na základě bezprostředních dosavadních zkušeností.
 • Svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat a řídit.

Naplňujeme očekávané výstupy

 • Rozumíme tomu, co slyšíme, sledujeme děj, převyprávění a rozlišujeme, co je důležité.
 • Být vnímavý, vstřícný, ohleduplný, nabídnout pomoc, umět se rozdělit..
 • Být citlivý k životu, přírodě i věcem.

MOJE MĚSTO

 • Praha, hl.město
 • Rozdíl mezi vesnicí a městem
 • Vycházky do okolí - kde bydlím ?
 • Využití didaktických obrázků památek města Prahy.
 • Stavění našeho města z různých druhů stavebnic
 • Pracovní listy a omalovánky na téma ,,Moje město"
 • Říkadlo ,,Byl jednou jeden domeček"

EXOTICKÁ ZVÍŘATA

 • Poznáváme exotická zvířátka z obrázků - kde žijí, jak se pohybují
 • Kde zvířátka žijí (využití encyklopedie, atlasu zvířat), kde můžeme vidět zvířátka i u nás v ČR
 • Sluchové hádanky -poznávání zvířat podle zvuků
 • Překážková dráha.
 • Seznámení s novou písní ,,Máme rádi zvířata" .
 • Seznámení s novou básničkou.
 • Výlet do přírodovědné stanice - klokani, papoušci

těšíme se na prázdniny

 • Letní sporty.
 • Kam pojedeme o prázdninách.
 • Výtvarná činnost na téma ,,Prázdniny"
 • Loučíme se se třídou Žabek - úklid třídy.

 

Logopedická prevence: