2. Žabky

Co prožijeme  v květNU u žabek

Akce :

16.5. Výlet na divadelní představení "Žirafy netančí."

19.5. Focení tříd

25.5. Výukový program "Pohádková zvířátka."

Vycházky do okolí MŠ – pozorování dopravy a dopravních prostředků.

Věnujeme se těmto kompetencím

 • Ovládá řeč, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, vede smysluplný dialog.
 • Má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije.
 • Aktivně si všímá, co se kolem něho děje.

 

Naplňujeme očekávané výstupy

 • Orientace ve známém prostředí a všímat si rozmanitosti prostředí.
 • Mít povědomí o technickém prostředí.
 • Mít zájem dozvídat se nové věci a znát různé druhy povolání.
 • Rozvoj slovní zásoby, důraz na správnou výslovnost.

 

Ten dělá to a ten zas tohle

 • Hádanky na druhy povolání.
 • Básnička: Švadlenka.
 • Demonstrační obrázky – druhy povolání.
 • Švadlenka – navlékání knoflíků.
 • Pekař – výroba koláčů (obruče, využití různých materiálů).
 • Cukrář – modelování zákusků, dortů.
 • Kuchař – grafomotorická cv.“Vaříme v hrnci polévku“.
 • Řidič – zvuk autobusu – řečové dovednosti - rozkmitání rtů – (ddd,ttt, td td td).

 

Dopravní prostředky

 • Komunikační kruh – klademe otázky (Jakým autem jezdí policista? Jakým autem jezdí hasiči? Jakým autem jezdí lékař k nemocnému? Čím jezdíme na výlet, k moři apod.).
 • Demonstrační obrázky - dopravní prostředky na zemi, ve vodě a v povětří.
 • Pantomima (napodobujeme dopravní prostředky (kolo, letadlo, řidiče autobusu).
 • Pohádka „O smutném semaforu“ a „O neposlušném autíčku“. (poučení)
 • Pohybová hra – „Na auta“ (rozvoj postřehu, reakce na semafor).
 • Básnička: Vláček.
 • Výtvarná činnost – výroba letadélek z papírové ruličky a barevných dřívek.