2. Žabky

Co prožijeme  v květnu u žabek

 

Věnujeme se těmto kompetencím

 • Učí se spontánně, ale i vědomě, při zadání práci dokončí, co započalo, dovede postupovat dle pokynů.
 • Ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možné se je učit.
 • Je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnosti.

 

Naplňujeme očekávané výstupy

 • Chápat, že každý ve společnosti (rodině) má svou roli, podle které je třeba se chovat.
 • Vyjadřovat smysluplně a samostatně své myšlenky, pocity, pokusit se vést rozhovor.
 • Koordinace ruky a oka, rozvoj jemné a hrubé motoriky.

 

moje rodina

 • Povídáme si nad obrázky: Kdo všechno může patřit do rodiny?
 • Veršované hádanky a básničky na téma rodina.
 • Kresba mojí maminky, tatínka, moje rodina.
 • Povídání nad obrázky rodin z různých koutů světa.
 • Vyrábíme dáreček k svátku mamince (překvapení).
 • Pohybové hry – hry na zahradě MŠ, hry s míčem, švihadly.
 • Logopedická chvilka – gymnastika mluvidel, dechové cvičení.
 • Zpíváme s klavírem dětské písničky na téma rodina, hra na Orffovi nástroje.

modrá planeta

 • Naše planeta Země – jak vypadá z vesmíru, co a koho zde můžeme najít a potkat?
 • Povídáme si nad mapou světa.
 • Zjišťujeme jací lidé, zvířata i rostliny mohou žít na světě.
 • Překážková dráha, pohybové hry, dopravní hřiště na zahradě.
 • Povídání si o různých národech z celého světa – obrázky.
 • Četba příběhů dětí z různých světadílů. Porovnání „našeho“ stylu života.
 • Skládání PUZZLE – lidé různých národů, kultur.