2. Žabky

Co prožijeme v únoru u žabek

 

Akce :

10. 2. návštěva knihovny na Smíchove "Pohádky z večerníčků" od 10:00 hodin

Věnujeme se těmto kompetencím

 • Má elementární poznatky o lidském těle, zdraví a vlivu zdravého životního stylu na své vlastní zdraví.
 • Dokáže sdělovat své prožitky, pocity ve vztahu ke svému tělu a zdraví.
 • Dokáže odhadnout rizika spojená s ohrožením jeho zdraví a zdraví kamarádů.
 • Nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu.

Naplňujeme očekávané výstupy

 • Vědomě napodobit určitý pohyb.
 • Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku.
 • Mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí.
 • Využití a rozvoj všech smyslů.
 • Umět pojmenovat části těla a některých orgánů.
 • Rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí.

já a moje tělo

 • Motivační pohádka ,,Medvídek a sněhulák“
 • Poznávání lidského těla, funkce orgánů, svalů a kostí.
 • Obkreslíme a společně dotvoříme postavu kamaráda.
 • Cvičení pro zdraví, pobyt na čerstvém vzduchu.
 • Zdravotní cvičení zaměřené na protahování celého těla.
 • Smyslové a kontaktní hry.
 • Vyrábíme na dané téma.
 • Cesta sušenky v našem těle - ,, Opičí dráha“
 • Sjednocení dechu ve skupině (relaxační cvičení)
 • Skládačka lidské tělo.
 • Říkanka na téma.
 • Najdi zdravé jídlo (časipisy, letáky)
 • Hlava, ramena, kolena, palce – písnička sp ohybem
 • Polámal se mraveneček.

z pohádky do pohádky

 • Rozvíjíme představivost, fantazii a tvořivé myšlení.
 • Dramatizace pohádky.
 • Poznáváme svět pohádek, krásu mluveného slova.
 • Klasické pohádky.
 • Vyrábíme na dané téma.
 • Rozlišujeme dobro a zlo, charakteristiky jednotlivých postav.
 • Tančíme, zpíváme a hrajeme na hudební nástroje.
 • Pohádkové bytosti.
 • Písničky z pohádek.
 • Sluchové hry – hudební hádanky

 

 

Logopedická prevence: