ZŠ Kořenského, Praha 5 - Smíchov - úvodní stránka

Hledáme v každém to nejlepší
”otevřená škola 21. století”

Přeskočit na menu vybrané sekce

Nacházíte se na: Úvod Mateřská škola 2. Žabky

2. Žabky

Co prožijeme v DUBNU u žabek

Akce:

 4. 4.  Vyšetření očí

8. 4.  Velikonoce za dveřmi – vzdělávací program ve třídě Žabek (příchod do 8:30h)

10. 4. Velikonoční příběh – Kinského zámek (příchod do 8:30h)

10.-11. 4. Den otevřených dveří v naší MŠ Kořínek (10:00-11:00 h, 16:00-17:00 h)

17. 4. Canisterapie – pejsci na zahradě

 

Věnujeme se těmto kompetencím

 • Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení.
 • Všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí.
 • Dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodně chování, vnímá spravedlnost, ubližování, agresivitu, lhostejnost.

 

Naplňujeme očekávané výstupy

 • Být citlivý k životu, k přírodě i k věcem.
 • Umět vyjádřit svá přání a potřeby s ohledem na druhého a přijmout a uznat názor druhého – kompromis.
 • Zajímáme se o životní prostředí – rozlišujeme, co mu pomáhá a škodí.
 • Tvůrčím způsobem používáme různé materiály.

 

KROPENATÁ SLEPIČKO, DEJ MI JEDNO VAJÍČKO

 • Sázení osení.
 • Pečeme velikonoční perníčky.
 • Hrajeme hru: Vajíčka se kutálejí (prostorová orientace), pohybové hry.
 • Učíme se novou píseň: Jaro slaví svátek.
 • Vyrábíme tiskátka na vajíčka.
 • Povídáme si o symbolech Velikonoc.
 • Učíme se velikonoční koledy.
 • Čteme si pohádku O kohoutkovi a slepičce.
 • Seznamujeme se s velikonočními zvyky a tradicemi.
 • Učíme se velikonoční hádanky.
 • Duben – první den Apríl – vysvětlení.

RECYKLOHRANÍ

 • Učíme se třídit odpad.
 • Slavíme den Země (22. 4. 2019).
 • Pracovní listy na téma EKOLOGIE.
 • Vyrábíme z odpadového materiálu, poznáváme vlastnosti - papír, sklo, plast.
 • Pozorujeme, jak se lidé v okolí MŠ starají o životné prostředí.
 • Grafomotorická cvičení STROMY V LESE. 
 • Poslech písně: Ježibabička – ekologický námět (na chování a pořádek v lese).
 • Hra: hledáme skřítka

 

 

 

Kontakty MŠ

ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, náměstí 14. října 2994/9

Telefonní čísla:

 • 605 044 701 ved. učit. MŠ
 • 734 255 464 hospodářka MŠ
 • 257 323 252 kuchyň MŠ
 • 257 329 607 budova MŠ
 • 723 723 919 ředitelka ZŠ

E-mail:
info@ms.zskorenskeho.cz

Více Kontaktů »


Videoprezentace

Ocenění společnosti Scio