ZŠ Kořenského, Praha 5 - Smíchov - úvodní stránka

Hledáme v každém to nejlepší
”otevřená škola 21. století”

Přeskočit na menu vybrané sekce

Nacházíte se na: Úvod Pro rodiče a veřejnost Přípravná třída

Přípravná třída

Přípravná třída 

V současnosti funguje pouze na pracovišti Pod Žvahovem. V roce 2019/20 je naším záměrem přesunout přípravnou třídu na pracoviště Kořenského.


S účinností od 1. 1. 2017 je předškolní vzdělávání od začátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky povinné.
Přípravná třída je pouze pro děti s odkladem školní docházky, nicméně čekáme na novelu zákona, která umožní docházku i dětem neodkladovým, narozeným na podzim. Je mezistupněm mezi předškolním a základním vzděláváním. Obsahem vzdělávání je prohlubování návyků sebeobsluhy a hygieny, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, utváření hrubé i jemné motoriky, cvičení soustředění a naslouchání, utváření základních matematických představ, orientace v čase a v prostoru, podpora hudebního a výtvarného projevu.

Záměrem přípravné třídy je:

 • přistupovat individuálně ke každému dítěti, zaměřit výuku na odstraňování těch nedostatků, které byly příčinou odkladu školní docházky
 • připravit k bezproblémovému nástupu do 1. třídy děti:
  • se sociálním nebo jazykovým znevýhodněním
  • se sníženou koncentrací pozornosti
  • se sníženou koordinací pohybu
  • s vadou řeči
  • s grafomotorickými obtížemi
  • se zdravotním oslabením

Vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné. Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole.
Výuka probíhá dopoledne, děti mají možnost navštěvovat školní jídelnu, odpoledne školní družinu, účastnit se všech výchovně vzdělávacích akcí pořádaných školou vhodný pro daný věk dítěte.
Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují. Na konci školního roku se stručně slovně zhodnotí, s jakým výsledkem dítě přípravnou třídu absolvovalo.

Přijetí dítěte do přípravné třídy:

Po přijetí dítěte do přípravné třídy je jeho docházka povinná, bude vedena v třídní knize, nepřítomnost dítěte je třeba omlouvat dle školního řádu.
O zařazení do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy (viz kriteria pro přijetí dítěte).

Třída se otevírá při minimálním počtu 10 dětí,maximální počet dětí ve třídě je 15.

Den v přípravné třídě

Když si ráno přivstaneme, můžeme si již od sedmi hodin hrát ve školní družině.

Zazvoní zvonek a od osmi hodin nám začíná vyučování. Všichni si s paní učitelkou sedneme na zem do kruhu a povídáme si o tom co bylo včera, co jsme zažili a viděli zajímavého. Naše paní učitelka nám pomáhá při LOGO-chvilce uvolňovat pusinku, aby se nám lépe mluvilo. Před grafomotorikou MAXÍK si procvičíme a uvolníme ruce, aby se nám dobře kreslily čáry, vlnovky a kudrlinky. To je jako bychom se už učili psát, ale na to si musíme ještě počkat do 1. třídy.

CRRRR! Zvoní zvonek a jsou tu přestávky! Na ty se moc těšíme. Můžeme si dát svačinu nebo si hrát a dělat ve třídě co se nám líbí. Hračky ve třídě máme, ale můžeme si přinést své vlastní z domova. Z velkých kostek stavíme domečky, obchody a rakety. Rádi si zahrajeme i společenské hry. A zase zpět do vyučování.

Každou hodinu máme jinou. Poznáváme okolní svět - přírodu, přírodní a technické jevy přímým pozorováním nebo sledováním dětské filmové encyklopedie. Při jazykových a řečových činnostech se učíme souvisle a srozumitelně vyprávět, poznávat hlásku na začátku a konci slova, rozkládáme slova na slabiky. Nejvíc nás baví obrázkové čtení. To si s paní učitelkou už dokážeme na interaktivní tabuli přečíst pohádku. Na matematiku se připravujeme hrou, ve které třídíme a řadíme předměty, hračky, obrázky či geometrické tvary a seznamujeme se s číselnou řadou. Nejvíc nás baví doplňování úkolů v pracovním sešitě. Jsou tam hádanky, cesty a labyrinty, počítání zvířátek, hledání rozdílů mezi obrázky. Jsme třída pilných malířů - kreslíme, malujeme, stříháme, lepíme a modelujeme.

Každý týden se naučíme novou písničku a básničku. Rádi odpočíváme, to si pak usteleme na koberec svůj polštářek a posloucháme paní učitelku, která nám čte pohádky a příběhy na pokračování. Dvakrát týdně si jdeme zacvičit do tělocvičny, tam se nám líbí hlavně v zimě. Když svítí sluníčko utíkáme na tělocvik na školní hřiště, kde je spousta místa pro naše hry! Máme tam báječné průlezky, skluzavky, lezeme po síti, hrajeme fotbal a vybíjenou. Když jsme unavení namasírujeme si spolu s kamarády záda.

Jsme rádi, když tam můžeme zůstat i poslední hodinu, ale někdy se vydáme na průzkum okolí. Na procházkách objevujeme skály a přírodu kolem školy. V pátek za dobrého počasí vyrážíme na výlety. Často chodíme do Prokopského údolí krmit kozy a ovečky. Při procházkách starou Prahou obdivujeme její krásu a historii. V Národopisném muzeu se seznamujeme s lidovými tradicemi, v Muzeu hudby tančíme šamanské tance. Rádi si také zajedeme do knihovny. Fotografie našich zážitků naleznete ve fotogalerii. Páteční den pak končí jízdou tramvají, pak ještě kousek pěšky, abychom byli ve škole včas na oběd. Po obědě si v družině můžeme hrát, nebo být venku, než si pro nás přijdou rodiče.

 • 06:45 - 07:40 - školní družina
 • 07:40 - 07:55 - scházíme se ve třídě
 • 08:00 - 08:45 - komunitní kruh - rozhovor, LOGO-chvilka, motorická a grafomotorická cvičení MAXÍK
 • 08:55 - 10:40 - řízené činnosti - jazykové, poznávací, předmatematické, smyslové, výtvarné, hudební, pracovní a tělovýchovné
 • 10:40 - 11:40 - pobyt venku
 • 11:40 - 17:00 - školní družina - oběd, zájmové činnosti, kroužky, pobyt venku

Přihlášení dítěte do přípravné třídy pro školní rok 2019/2020

 • Přípravná třída je určena dětem s odkladem školní docházky, nicméně čekáme na novelu zákona, která umožní docházku i dětem neodkladovým, narozeným na podzim.
 • Všechny děti musí projít zápisem pro školní rok 2019/2020
 • U zápisu rodiče vyplní žádost o odklad školní docházky, případně jen o vzdělávání v přípravné třídě. Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy vyplněnou i s doporučením školského poradenského zařízení odevzdají co nejdříve vedení školy, nejpozději však do 30. 4. 2019

Pro rodiče         a veřejnost

Kontakty

ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760

Telefonní čísla:

 • 257 326 120
  723 723 919 ředitelka
 • 602 206 415 zást. řed.
 • 273 132 833 sborovna
 • 257 326 119 hospodářka
 • 606 277 967 školní družina
 • 257 329 607 mateřská škola

E-mail:
info@zskorenskeho.cz

Více kontaktů »


Videoprezentace

Zvonění

1. hodina08.00 - 08.45
2. hodina08.55 - 09.40
3. hodina09.55 - 10.40
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.30 - 16.15

Ocenění společnosti Scio