Pronájem prostor

Ceny pronájmu od 1. 9. 2019

prostor nájem v Kč/h služby v Kč/h celkem Kč/h
učebny (1 PC) 190 30 220
tělocvična 320 60 380
PC učebny 390 60 450

Ceny jsou upraveny k 1. 9. 2019. K tělocvičnám náleží šatny. Možnost zdržovat se v budově školy je 15 minut před započetím a 15 minut po skončení sjednané doby pronájmu. Platba za pronájmy se uskuteční předem.

Podmínky pro pronájem prostor platné od 1. září 2019

Vstup do budovy školy je umožněn 15 minut před začátkem pronájmu a odchod nejpozději 15 minut po skončení doby pronájmu.

  • v platnosti jsou nové hodinové taxy pronájmu, viz. výše
  • povinností pronajímatele je chránit majetek školy a zabránit vstupu cizích osob do budovy při vstupu do budovy a odchodu z ní
  • tyto změny platí pouze pro nově uzavírané smlouvy po 1.1. 2013, stávající smlouvy jsou v platnosti beze změn
  • vystavení faktur probíhá v elektronické podobě, proto je nutné uvádět do smlouvy e-mailovou adresu, originál faktur je možné si vyzvednout v pracovní době paní hospodářky: po-čt 7:30 - 16:30, pá 7:30 - 15:30.

Gymnastický sál

  14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30
po X X   X X X X X X X X X X  
út X X   X X X X X X X X      
st X X X X X           X X X  
čt X X             X X X      
X X     X X X X            

Dolní tělocvična

  14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30
po X X X X X X X X X X X X    
út X X X X   X X   X X X X X X
st X X X X X X X X X X X X    
čt X X             X X X X X X
          X X X X X X X    

Obsazení tělocvičen se neustále mění, pro bližší informace zašlete emailovou poptávku na cingl@zskorenskeho.cz