Pronájem prostor

Ceny pronájmů od 1. 9. 2022

prostor nájem v Kč/h služby v Kč/h celkem Kč/h
učebny (1 PC) 210 40 250
tělocvična 340 80 420
PC učebny 410 80 490

 

Podmínky pro pronájem prostor platné od 1. září 2019

Vstup do budovy školy je umožněn 15 minut před začátkem pronájmu a odchod nejpozději 15 minut po skončení doby pronájmu.

  • v platnosti jsou nové hodinové taxy pronájmu, viz. výše
  • povinností pronajímatele je chránit majetek školy a zabránit vstupu cizích osob do budovy při vstupu do budovy a odchodu z ní
  • vystavení faktur probíhá v elektronické podobě, proto je nutné uvádět do smlouvy e-mailovou adresu, originál faktur je možné si vyzvednout v pracovní době paní hospodářky: po-čt 7:30 - 16:30, pá 7:30 - 15:30.

V případě zájmu o pronájem prostor  zašlete emailovou poptávku na cingl@zskorenskeho.cz