Pronájem prostor

Ceny pronájmů od 4. 9. 2023

prostor nájem v Kč/h služby v Kč/h celkem Kč/h
učebny (1 PC) 230 50 280
tělocvična 360 90 450
PC učebny 420 100 520

 

Podmínky pro pronájem prostor platné od 1. září 2023

Vstup do budovy školy je umožněn 15 minut před začátkem pronájmu a odchod nejpozději 15 minut po skončení doby pronájmu.

  • v platnosti jsou hodinové taxy pronájmu, viz. výše
  • povinností pronajímatele je chránit majetek školy a zabránit vstupu cizích osob do budovy při vstupu do budovy a odchodu z ní
  • vzhledem k velikosti budovy není možné si ve škole uskladňovat jakékoli pomůcky sloužící nájemci
  • vystavení faktur probíhá v elektronické podobě, proto je nutné uvádět do smlouvy e-mailovou adresu, originál faktur je možné si vyzvednout v pracovní době paní hospodářky: po-čt 7:30 - 16:30, pá 7:30 - 15:30.

Prostory školy pronajímáme za účelem vzdělávacích a sportovních akcí a kroužků pro děti i dospělé. 

V případě zájmu o pronájem prostor  zašlete emailovou poptávku na cingl@zskorenskeho.cz