ZŠ Kořenského, Praha 5 - Smíchov - úvodní stránka

Hledáme v každém to nejlepší
”otevřená škola 21. století”

Přeskočit na menu vybrané sekce

Nacházíte se na: Úvod Pro rodiče a veřejnost Nástup do 1. třídy

Nástup do 1. třídy

Školní družina pro rok 2019/2020

Vážení rodiče,

pokud již v tuto chvíli víte, že budete mít odzáří zájem o docházku do ŠD, lze již odevzdat vedoucí vychovatelce  (Mgr. Věra Lasovská) vyplněný zápisní lístek. Ten je ke stažení na stránkách školní družiny, sekce Dokumenty.

Hrajeme si na školu - poslední setkání

Vážení rodiče, milé děti,

ve čtvrtek 30. 5. od 15:00 do 16:00 se koná poslední setkání budoucích školáků. Zatímco děti stráví čas s paní učitelkou, mají rodiče možnost vyzvednout si rozhodnutí o přijetí a seznámit se s budoucí třídní učitelkou Mgr. Martinou Šťastnou, která zodpoví všechny důležité dotazy, které rodiče budou mít. Setkání s rodiči bude probíhat v učebně VV (přízemí vlevo). Těšíme se!

výsledky zápisu pro školní rok 2019/2020

Vážení rodiče našich uchazečů, 

zveřejňujeme výsledky zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020. Předem avizujeme, že v rámci přijatých uchazečů očekáváme ještě několik zpětvzetí přihlášek. 

Rozhodnutí o přijetí budou k dispozici na poslední lekci Hrajeme si na školu dne 30. 5. 2019, 15:00 - 16:00 nebo v přípravném týdnu od 27. 8. do 31. 8. u zástupkyně pro 1. stupeň. Rozhodnutí o nepřijetí budou rozeslána poštou. Vaše dotazy ráda zodpoví zástupkyně pro první stupeň, paní Mgr. et Mgr. Polanecká Ondrejková na tel. 733 515 675.

Přijatí uchazeči 
K1
K5
K7
K9
K10
K12
K13
K14
K16
K17
K20
K22
K24
K26
K27
K30
K32
K33
K34
K39
K40
K41
K42
K43
K2
K6
K8
K15
K21
K31
K38
nepřijatí uchazeči
K19
K35
K44
K45
K46
 
zpětvzetí podali
K11
K28

Kritéria pro zápis k základnímu vzdělávání pro šk. rok 2019/2020

Žáci budou do první třídy přijímáni dle následujících kritérií:

1) Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy.

2) Dítě s místem trvalého pobytu,  v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává.

3) Dítě s místem trvalého pobytu,  v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části.

4) Dítě s místem trvalého pobytu,  v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává.

5) Dítě s místem trvalého pobytu,  v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části.

6) Dítě s místem trvalého pobytu,  v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha.

Zveřejněno 7. 2. 2019

 

ŠKOLní zralost - Desatero pro rodiče

Vážení rodiče, škola očekává, že budoucí prvňáci budou naplňovat určitou představu o školní zralosti, kterou opírá o materiál MŠMT. Prosíme Vás, abyste i Vy v rámci usnadnění počátku školní docházky Vašemu dítěti věnovali tomuto materiálu pozornost. Najdete ho na stránkách školy v sekci Dokumenty.

Jak by měl vypadat zralý školák?

Každý rodič určitě touží po tom, aby jeho dítě zvládlo začátek školní docházky co nejlépe a ve škole se mohlo cítit dobře. Je to také naším cílem, a proto si dovolujeme několik rad pro rodiče budoucích prvňáčků. Není od věci se nad nimi zamyslet již nyní, když do září zbývá ještě pár měsíců, kdy máme šanci některé drobnosti dotáhnout. Ke všem bodům je třeba říci, že pokud se rozhodneme podle nich pozorovat a hodnotit své dítě, je dobře si uvědomit jeho momentální kondici. Neposuzujeme jejich reakce, když jsou děti unavené či nemocné.

Klade otázky a chce na ně odpovědět

Mnoho dětí dává rodičům otázky, ale na všechny si počkají na to, až jim rodiče odpoví. Zralý školák se snaží dopátrat odpovědi, bude mít zájem, když rodič vyhledá obrázek v knize nebo na internetu. Nezralé dítě sice otázku položí, ale než rodič dořekne jednoduchou větu, dokáže se zadívat jinam nebo začít s jinou činností.

Zvládá ranní rituál

Dítě ví, co se ráno má dít, aby celá rodina zvládla odchod z domova a transport do školky, a řídí se podle toho. Velmi dobré je usnadnit mu rozhodování obrázkovým rozvrhem jednotlivých činností (jednoduché obrázky: postel a v ní rozcuchaná hlava, postel s rozhozenou dekou, mytí v koupelně, jídlo na stole, prázdné nádobí ve dřezu, zubní kartáček s pastou, pyžamo letící do postele, hromádka šatů u postele, batůžek do školky, usmívající se dítě připravené u dveří). Pokud jste s nácvikem klidného odchodu nezačali, je čas se do toho dát hned.

Zvládá večerní rituál a v klidu včas usne

Dítě si šaty dává na jedno místo – na židličku či na hromádku u postele; umí je svléknout tak, aby si je zítra snadno obléklo. Ví, že spodní prádlo a ponožky má odložit do koše na špinavé prádlo a udělá to tak. V klidu se navečeří a provede večerní hygienu, podívá se na Večerníček (spolu s rodiči, aby jim potom o něm mohlo vyprávět) a před spaním má klidnou činnost – malování obrázku nebo povídání s rodičem (co se stalo přes den nebo ve Večerníčku), čtení (rodič, prarodič, starší sourozenec) a pak již pusa a samostatné usínání. Je potřeba, aby předškolák a malý školák spal aspoň 10 hodin. Také večerní rituál můžeme podpořit obrázkovým rozvrhem. Důležitá je radost z dítěte, že ví, co má následovat, a správně to udělá – „jako velký“.

Umí si připravit věci

Předškolák umí sbalit svých pár maličkostí, když jde s rodiči na výlet nebo když má přespat u prarodičů. Dělá to na základě příkladu – táta nebo máma připravuje své věci a dítě vedle svou hromádku. Když jde o přespání, nese si rodič svou hygienu a dítě má u sebe také svou. Rodič ukáže, jak sbalit batůžek, ale pak to nechá udělat dítě samo. Podobně při vycházce do lesa, kdy si dítě nese svou svačinu a pití. Není dobré, když se na výletě se školkou dítě do batohu ani nepodívá, protože neví, co je uvnitř. Návyk pro balení batůžku pomůže v první třídě, kdy se dítě bude starat o svoji školní aktovku.

Vydrží pracovat u stolečku a práci dokončí

Není potřeba, aby dítě znalo celou abecedu nebo mělo základy angličtiny, když nevydrží u jedné činnosti od jejího začátku do konce. Připravujme mu zajímavé činnosti, v nichž budou rodiče dělat společnost nebo spoluhráče. Trénujeme setrvání u desetiminutových her, pak u delších. Držíme se pravidla, že je potřeba činnost dokončit a uklidit po ní, a buďme v klidu a důsledně s dítětem. Pokud dítě nyní nevydrží dohrát patnáctiminutovou hru nebo dokreslit obrázek na deset minut, dá se těžko očekávat, že v září udrží pozornost celou vyučovací hodinu. V takovém případě je na místě odborné vyšetření.

Dítě umí mluvit s dospělými

Dítě umí samozřejmě pozdravit a dobře chápe, že ve školce a ve škole se dospělým říká „dobrý den“; nicméně, tím to nekončí. Umí si vyřídit drobný nákup, když rodič stojí krok za ním, koupí si samo pečivo, zmrzlinu, zaplatí mincemi a počká na vrácení. Na otázku dospělého (lékaře, psychologa, učitele u zápisu) dokáže samo odpovědět; nemá obavu jmenovaným podat ruku na pozdrav. (Pozor, někdy máme tendenci hovořit za naše děti, ale proč by neměly odpovědět samy ve věcech, které se jich týkají.)

Dokáže se dohodnout s rodiči

Dítě není stavěno jen před volby Smíš či Nesmíš, ale umí se (v situacích, kdy je to dobře) rozhodnout, co chce nebo co bude dělat. Spolu s rodiči si vybírá například oblečení a zvažuje počasí, příležitost a vhodnost oděvu. Dovednost domluvit se je důležitá v zátěžových situacích, kdy obvykle děti zlobí, protože se nudí. Například do čekárny u lékaře si zabalí něco pro svou tichou zábavu – impuls musí samozřejmě dát rodiče, ale rozhodnutí je na straně dítěte, čímž se posiluje jeho zodpovědnost. Tam, kde se umí dohodnout rodiče, většinou je možnost dohodnout se i s dítětem – v klidu a se zpětnou vazbou, že tomu rozumí.

Jak to zvládnout jako rodič

Úplně nejlépe – vlastním příkladem. Děti v předškolním věku mají velký potenciál učit se „být velký“ jako táta či máma. Je potřeba spíše méně hovořit a nechat dítě přemýšlet, co by mohlo udělat nebo naopak dělat nemělo, dávat impulsy, ale zůstat laskaví.

Více o tom, jak se „výchova dělá“ se dočtete například v publikaci PhDr. Lidmily Pekařové Jak žít a nezbláznit se.

 

Hrajeme si na školu

Stejně jako v předchozích několika letech i pro letošní předškoláky je připraven výchovně vzdělávací program Hrajeme si na školu. Program nabízí několik lekcí s různou tématikou. Cílem programu je ukázat dětem školní prostředí a seznámit je s tím, co je po nástupu do školy čeká. Rodiče předškoláků mají možnost výběru kolika lekcí se jejich dítě zúčastní. Přihlášku k programu Hrajeme si na školu naleznete níže.

 

Kritéria přijímání k povinné školní docházce

Trvalé bydliště – jestliže je trvalé bydliště ve spádové oblasti školy, uchazeč o vzdělávání má přednostní právo na přijetí.

Uchazeči mimo spádovou oblast budou přijati, jestliže to dovolí kapacita školy. Jestliže těchto uchazečů bude více, než jsou kapacitní možnosti školy, bude ředitelka školy postupovat v souladu s doporučením ombudsmanky. V případě většího množství uchazečů, naplňujícími stejná kritéria, rozhodne losování před tříčlennou komisí.

 

Informace pro budoucí prvňáčky 

Vážení rodiče,

do první třídy již můžete pořídit:

Aktovka

Penál (pastelky, ořezávátko, obyčejné tužky, guma)

Nůžky s kulatou špičkou

Igelit na lavici (ideálně 150x170 cm)

Košili (na VV)

Hadr na lavici

Přezůvky

Látkový pytel + tepláky a kraťasy, tričko, boty do tělocvičny (ne s černou podrážkou), boty na ven

Desky na číslice a písmena

Ručník s poutkem podepsaný

Krabičku papírových kapesníků

Nástup do školy je v pondělí 2. září 2019 v 8:00 (škola otevřena v 7:40), od 9:00 proběhne první třídní schůzka, na které se dozvíte další informace od třídní paní učitelky.

Přihlášky do školní družiny budou k dispozici poslední prázdninový týden od 27. 8. , stejně tak přihlášky do školní jídelny (čipy, jsou k dispozici proti vratné záloze 150 Kč).

Na třídní schůzky je potřeba také přinést 100 Kč jako zálohu na šatní skříňku, na konci školního roku bude vrácena.

Organizace prvního týdne:

první den školy – 1 vyučovací hodina, poté jdou děti do družiny a rodiče na třídní schůzku

druhý den školy – 2 vyučovací hodiny (do 9:40), poté jdou děti do družiny (nebo domů)

třetí den školy  – 3 vyučovací hodiny (do 10:45), poté jdou děti do družiny (nebo domů)

další dny – 4 vyučovací hodiny (do 11:40), poté jdou děti do družiny (nebo domů)

 

 

Účastníci zápisu do prvního ročníku na školní rok 2019/2020

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Zákonný zástupce je povinen dítě k docházce přihlásit.

Zápisu se zúčasní děti, narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013.

Dále se zápisu mohou zúčastnit i děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013, pokud jejich rodiče stojí o zahájení školní docházky před dosažením věku šesti let. (V tom případě doloží rodič také doporučující zprávu školského poradenského zařízení.)

Prosíme rodiče, aby k zápisu vzali

 • svůj občanský průkaz (případně pas a osvědčení o pobytu na území ČR),
 • rodný list,
 • kartičku zdravotní pojišťovny a zdravotní průkaz dítěte.

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 

Odklad školní docházky

Žádost o odklad povinné školní docházky musí být podána do 30. 4. 2019 a doložena doporučujícím potvrzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Doporučující dokumenty je třeba předložit již u zápisu dítěte do první třídy. Využijte prosím včas služeb Obvodní pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 5 a 13.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Co bys měl(a) znát k zápisu...?

 • umět pěkně odříkat básničku nebo zazpívat písničku
 • určovat barvičky
 • umět se orientovat v prostoru - vpravo, vlevo, nahoře, dole, vpředu, vzadu
 • určit geometrické tvary
 • nakreslit postavičku
 • vědět, jak se jmenuješ, kolik ti je let a kde bydlíš

Ke stažení

Pro rodiče         a veřejnost

Kontakty

ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760

Telefonní čísla:

 • 257 326 120
  723 723 919 ředitelka
 • 602 206 415 zást. řed.
 • 273 132 833 sborovna
 • 257 326 119 hospodářka
 • 606 277 967 školní družina
 • 257 329 607 mateřská škola

E-mail:
info@zskorenskeho.cz

Více kontaktů »


Videoprezentace

Zvonění

1. hodina08.00 - 08.45
2. hodina08.55 - 09.40
3. hodina09.55 - 10.40
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.30 - 16.15

Ocenění společnosti Scio