Podpora cizinců

Češi a malí cizinci

Nedílnou součástí naší školy je integrace cizinců do českého prostředí. Na poli integrace má naše škola již dlouholeté zkušenosti, a to jak se začleňováním žáků ze států EU, tak především ze zemí mimo Evropskou unii. Za tuto dobu jsme si vybudovali vlastní know-how, jak postupovat.

Náš program však nepomáhá jen žákům cizincům, ale také žákům českým, kteří tak přicházejí do styku se žáky s jinými sociokulturními návyky, a jejich vzájemné každodenní ovlivňování zamezuje vzniku rasismu či xenofobie.

Všechny děti se seznámí přirozenými metodami a vzájemnou komunikací s odlišnými kulturami a naučí se vzájemné úctě a respektu, což je jeden z cílů i našeho školního vzdělávacího programu.