Placení obědů

 platba stravného

 • platba stravného se provádí bankovním převodem, nebo složení hotovosti na účet ZŠ v KB Štefánikova ul., NELZE platit složenkou (prostřednictví České pošty)
 • číslo účtu 27-6622720237/0100
 • při platbě VŽDY používejte variabilní symbol (přidělený čtyřmístný kód) – slouží k identifikaci platby
 • splatnost (= den připsání Vaší platby na účet ZŠ) je do 28. dne v měsíci na měsíc následující
 • platbu doporučujeme provádět do 25. dne v měsíci
 • u trvalého příkazu zadejte platbu k 25. v měsíci na částku: kat. A 600,-Kč, kat. B 640,- Kč, kat. C 680,- Kč
 • Cena obědů pro aktuální školní rok 2021/2022 od 1. 9. 2021, je následující:
  kategorie A (7 - 10 let):    30,00 Kč
  kategorie B (11 - 14 let):  32,00 Kč
  kategorie C (15 - 18 let):  34,00 Kč
 • stravné je třeba uhradit v takové výši, aby měl žák dostatečný kredit na účtu ZŠ na následující měsíc (cena oběda x počet stravovacích dní v měsíci)
 • výši kreditu lze sledovat online na www.e-jidelnicek.cz po zadání přihlašovacího jména a PIN Vašeho dítěte (je vydáváno spolu s potvrzením o zálohové platbě na čip)
 • při vyčerpání kreditu je čip zablokován a obědy nelze objednávat

b) identifikace strávníka

 • k identifikaci strávníka slouží elektronický čip
 • čipy se pronajímají na začátku školní docházky za částku 150,00 Kč
 • po ukončení školní docházky žák čip odevzdá a částka mu bude vrácena
 • při ztrátě, či poškození dostane žák proti záloze 150,00 Kč nový čip
 • v případě, že žák zapomněl čip, nebo má problémy s identifikací ve školní jídelně, obrátí se na hospodářku ŠJ