Objednávání obědů

Návod jak s aplikací e-jidelnicek pracovat naleznete zde:
https://doc.e-jidelnicek.cz/

V současné době lze změnu ve volbě obědů provést následujícím způsobem:

  • žáci osobně s čipem na objednávacím boxu v budově školy, který je aktivní v době od 9:30 do 13:45
  • online na www.e-jidelnicek.cz (14:30 – 8 hod po zadání přihlašovacího jména a PIN)

 Vzhledem ke skutečnosti, že se obědy dováží ze školní kuchyně ZŠ Drtinova je potřeba, aby u druhého voleného menu byl minimální počet 20 porcí. Pokud na tento počet nedosáhneme automaticky nám bude dovezeno pouze jedno menu.

 

Odhlašování obědů –

  • osobně čipem nebo
  • elektronicky opět na www.e-jidelnicek.cz 
  • případně na e-mail bergerova@zskorenskeho.cz , nejpozději den předem do 10:00.
  • telefonicky na tel. 257 326 119 nejdéle však do 13:00 hodin

 

   Při neodhlášení obědů tyto obědy i peníze propadají.

  • Školní stravování se uskutečňuje v době pobytu dítěte ve školském zařízení, a to za úplatu  (viz.§ 119 Školského zákona). Pokud žák onemocní, má nárok na dotovaný oběd pouze první den nemoci, pak je povinností zákonných zástupců obědy odhlásit – v době nemoci nemá žák na dotovaný oběd nárok.

  • zákonní zástupci jsou povinni zrušit stravování také v případě nepřítomnosti žáka ve škole z jiného důvodu, při odchodu ze ZŠ Kořenského, nebo při ukončení stravování během školního roku.
  • jídlo v první den nemoci bude z hygienických důvodů vydáváno jen do plastových, nebo nerezových jídlonosičů a pouze v době 11:25 - 11:35 (hygienické směrnice) po vstupu do budovy za aktuálně platných hygienických nářízení (desinfekce rukou u vstupu a nasazený respirátor)..
  • v době výdeje strávníkům již jídlo nelze do jídlonosičů vydávat.

Stránky, na kterých lze provádět objednávání obědů, se po kliknutí na odkaz otevřou v novém okně prohlížeče.

                                                                                    https://doc.e-jidelnicek.cz/