Dotované obědy

Obědy do škol - projekt MČ Praha 5

V příloze najdete aktualizovanou žádost k projektu „Obědy do škol“ (souhlas se zpracováním osobních údajů je nedílnou součástí přihlášky).
Pro zařazení do projektu „Obědy do škol“ je podmínka mít trvalé bydliště v Praze 5, pobírat přídavek na dítě + jednu další sociální dávku (např. podpora v nezaměstnanosti, rodičovský příspěvek, invalidní důchod, příspěvek na bydlení, …).
Obědy se pak dají čerpat od ledna 2022.

Stále platí termín odevzdání do 30. 9. 2021 na Odbor školství MČ Praha 5.