Dotované obědy

Obědy do škol - projekt MČ Praha 5

  • Prosíme, abyste přednostně využívali dotaci Obědy do školy.
  • Aktuální informace k obědům do škol naleznete na stránkách MČ Praha 5.
  • Pro zařazení do projektu „Obědy do škol“ je podmínka mít trvalé bydliště v Praze 5, pobírat přídavek na dítě + jednu další sociální dávku (např. podpora v nezaměstnanosti, rodičovský příspěvek, invalidní důchod, příspěvek na bydlení, …).
  • Obědy se pak dají čerpat od ledna 2024.
  • Stále platí termín odevzdání přihlášky do 30. 9. 2023 na Odbor školství MČ Praha 5.