Nacházíte se na: » Úvod » Mateřská škola

Mateřská škola

Škola je umístěna v centru, s dobrou dopravní dostupností. Okolí školy má svou historickou a kulturní hodnotu. Poblíž se nachází kostel sv. Václava, dětská hřiště jako Aréna, Sacre Coeur. Máme rádi procházky podél řeky Vltavy, využíváme zahrady Kinských, Petřín a spoustu dalších zajímavých míst. Se staršími dětmi vyjíždíme vzhledem k výhodné pozici školky na výlety za krásami Prahy, ale i vlakem do přírody.

Mateřská škola je účelově postavená čtyřpodlažní budova. Provoz školy byl zahájen v září 1985.

Ve škole jsou čtyři, víceméně věkově homogenní, třídy. V 2. podlaží jsou umístěny dvě třídy mladších dětí  - Myšky a Žabky a ve 3. podlaží dvě třídy předškoláků a dětí s odkladem školní docházky – Lišky a Sovy. Učitelky si vedou děti od 3 do 6 (7) let a přecházejí společně v každém školním roce do nové třídy. Dětem je tak zajištěno stabilní psychosociální zázemí a zároveň změna, kdy mohou v průběhu své několikaleté docházky měnit prostředí třídy. Mateřské škola má nadstandartní nabídku pro děti v podobě vlastní sauny, kterou využíváme v chladných měsících (listopad – duben). Plocha každé třídy je přibližně 100 m2, upravené do místnosti třídy a herny - odpočívárny. V každé třídě jsou umístněna lehátka, která se připravují do herny, kde je dětem umožněn odpočinek. Každá třída má své sociální zařízení (WC, sprchu, umývárnu) a šatnu dětí.

Strava se připravuje v prostorách školní kuchyně v 1. podlaží.

Součástí školy je školní zahrada. Nachází se ve vnitrobloku budov a je celá oplocená. Dělí se na dvě části. V horní části je hřiště pro nejmenší děti z oddělení Myšek a hrací prvky jsou přizpůsobené jejich věku. Je nově upravena od září 2013. Najdete zde pískoviště, pružinové houpačky, dřevěný komplet se skluzavkou a dvojdomek. Vše je na pískovém podkladě. Spodní část je využívána staršími dětmi (Žabky, Lišky a Sovy). Jsou zde houpačky, dvě dřevěné sestavy se skluzavkami, horolezeckou stěnou, pískoviště a pružinové houpačky. Máme zde i mlhoviště, prostor pro jízdu na kolech a koloběžkách a domeček na hračky.

Interiér školky zdobí práce a výrobky dětí.

 

Denní plán MŠ

6:45 - 7:15 - jsou všechny děti přijímány do třídy žabek.

6:45 - 7:55 - příchod dětí s povinnou předškolní docházkou do MŠ v 8:00 se zamykají třídy v sovičkách a ostatní třídy do 8:20 po domluvě s učitelkou na třídě v 8:30 se uzamykají šatny.

9:00 - 9:30 - Ranní kruh a pohybové chvilky.

9:30 - 9:45 - dopolední svačinky.

9:45 - 11:45 - dopolední program, aktivity v MŠ, pobyt na zahradě.

12:00 - 12:30 - hygiena, oběd.

12:30 - 13:00 - vyzvedáváni dětí odcházejících po obědě, příprava na odpolední odpočinek.

13:00 - 14:30 - odpočinek na lůžku, u předškoláků, pokud neusnou, po 60 minutách a za určitých klidových podmínek, klidná hra u stolečku.

14:30 - 15:00 - vstávání, oblékání, odpolední svačina.

15:00 - 17:15 - odpolední volné hry, individuální práce s dětmi a probíhající odpolední kroužky. ( pozn.: od 16:30  se děti vyzvedávájí výhradně v žabkách)

Aktuální informace

 • Změna provozu MŠ

  Vážení rodiče,

  Nastala malá změna k ranním předáváním a odpoledním vyzvedáváním dětí.

  Od 6:45 do 7:15 se děti předávají výhradně do třídy žabek a již od 16:30 se všechny děti vyzvedávají ve třídě žabek. Prosíme, v tyto doby zvoňte pouze na zvonek žabky. Děkujeme

                                                                                                                  Kolektiv MŠ


  /13.10.2017/

 • Výše školného pro školní rok 2017/2018

  Za školní rok 2017/2018 se bude platit školné v naší MŠ 700,-Kč za měsíc a dítě.

  Poznámka: Od úplaty jsou osvobozeny děti předškolního věku a děti s odkladem školní docházky. Úleva školného je posuzována individuálně na základě žádosti rodiče o osvobození od platby školného a po doložení potvrzení o pobírání dávek. Úleva od platby školného není nárokovatelná, předkládá se vedoucí učitelce (p. Kočové) a rozhoduje o ní ředitelka školy.

   

  Na tento školní rok si prosím předělejte své trvalé příkazy k platbě školného a stravného již  k 25. dni předešlého měsíce ( 25.8. na platbu září). Při nástupu nově přijatých dětí v září nebo během školního roku, zaplatí zákonný zástupce školné a stravné do 3 dnů od nástupu dítěte do MŠ převodem na účtet: KB 107-4063490287/0100. do poznámky prosíme napište jméno dítěte a třídu

  Měsíční platba školného a stravného k září 2016: děti 3 - 5 let           1426 Kč

                                                                      děti předškolní        726 Kč - pouze stravné

                                                                     děti s odkladem PŠD   792 Kč - pouze stravné

  /31.8.2017/

 • Omluvenky

  Vážení rodiče, své děti omlouvejte do 8:00 hodin na telefonním čísle příslušné třídy Vašeho dítěte:     

  • Myšky tel.:797 972 707
  • Žabky tel.: 797 972 706
  • Lišky tel.: 734 255 465
  • Sovy tel.: 797 972 708

  Na telefon děti omlouvejte SMS zprávou.

  Nebo e-mailem:

  Možno omluvit i paní učitelce den předem, napsat do sešitu v šatně. Nemoc je třeba řádně doléčit, prosíme, hlaste nám infekční onemocnění (neštovice, spála, vši)

  /6.10.2016/


Kontakty MŠ

ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, náměstí 14. října 2994/9

Tel.:

 • 605 044 701 ved. učit. MŠ
 • 734 255 464 hospodářka MŠ
 • 257 323 252 kuchyň MŠ
 • 257 329 607 budova MŠ
 • 723 723 919 ředitelka ZŠ

E-mail:
info@ms.zskorenskeho.cz

Více »

Videoprezentace

Videoprezentace školy