Nacházíte se na: » Úvod » Mateřská škola

Mateřská škola

Škola je umístěna v centru, s dobrou dopravní dostupností. Okolí školy má svou historickou a kulturní hodnotu. Poblíž se nachází kostel sv. Václava, dětská hřiště jako Aréna, Sacre Coeur. Máme rádi procházky podél řeky Vltavy, využíváme zahrady Kinských, Petřín a spoustu dalších zajímavých míst. Se staršími dětmi vyjíždíme vzhledem k výhodné pozici školky na výlety za krásami Prahy, ale i vlakem do přírody.

Mateřská škola je účelově postavená čtyřpodlažní budova. Provoz školy byl zahájen v září 1985.

Ve škole jsou čtyři, víceméně věkově homogenní, třídy. V 2. podlaží jsou umístěny dvě třídy mladších dětí  - Myšky a Žabky a ve 3. podlaží dvě třídy předškoláků a dětí s odkladem školní docházky – Lišky a Sovy. Učitelky si vedou děti od 3 do 6 (7) let a přecházejí společně v každém školním roce do nové třídy. Dětem je tak zajištěno stabilní psychosociální zázemí a zároveň změna, kdy mohou v průběhu své několikaleté docházky měnit prostředí třídy. Mateřské škola má nadstandartní nabídku pro děti v podobě vlastní sauny, kterou využíváme v chladných měsících (listopad – duben). Plocha každé třídy je přibližně 100 m2, upravené do místnosti třídy a herny - odpočívárny. V každé třídě jsou umístněna lehátka, která se připravují do herny, kde je dětem umožněn odpočinek. Každá třída má své sociální zařízení (WC, sprchu, umývárnu) a šatnu dětí.

Strava se připravuje v prostorách školní kuchyně v 1. podlaží.

Součástí školy je školní zahrada. Nachází se ve vnitrobloku budov a je celá oplocená. Dělí se na dvě části. V horní části je hřiště pro nejmenší děti z oddělení Myšek a hrací prvky jsou přizpůsobené jejich věku. Je nově upravena od září 2013. Najdete zde pískoviště, pružinové houpačky, dřevěný komplet se skluzavkou a dvojdomek. Vše je na pískovém podkladě. Spodní část je využívána staršími dětmi (Žabky, Lišky a Sovy). Jsou zde houpačky, dvě dřevěné sestavy se skluzavkami, horolezeckou stěnou, pískoviště a pružinové houpačky. Máme zde i mlhoviště, prostor pro jízdu na kolech a koloběžkách a domeček na hračky.

Interiér školky zdobí práce a výrobky dětí.

 

Denní plán MŠ

6:45 - 8:00 (8:20) - příchod dětí do MŠ v 8:30 se uzamykají šatny.

9:00 - 9:30 - Ranní kruh a pohybové chvilky.

9:30 - 9:45 - dopolední svačinky.

9:45 - 11:45 - dopolední program, aktivity v MŠ, pobyt na zahradě.

12:00 - 12:30 - hygiena, oběd.

12:30 - 13:00 - vyzvedáváni dětí odcházejících po obědě, příprava na odpolední odpočinek.

13:00 - 14:30 - odpočinek na lůžku, u předškoláků, pokud neusnou, po 45 minutách klidná hra u stolečku.

14:30 - 15:00 - vstávání, oblékání, odpolední svačina.

15:00 - 17:15 - odpolední volné hry, individuální práce s dětmi a probíhající odpolední kroužky.

Aktuální informace

 • Přání příjemných prázdnin

  Vážení rodiče, děti, přátelé,

  děkujeme Vám za společně strávený čas ve školním roce 2016/17.

  Přejeme krásné prázdniny, mnoho zážitků, ale i pohodu a odpočinek.

  /Předškolákům, kteří se rozejdou do základních škol přejeme úspěšné vykročení./

  Těšíme se na Vás 4. září.
   
   

                                              Kolektiv MŠ

  /21.6.2017/

 • Prázdninový provoz 2017

  OZNÁMENÍ O PROVOZU MATEŘSKÝCH ŠKOL
  V MĚSÍCÍCH ČERVENCI A V SRPNU 2017

   

  Ředitelka mateřské školy Mgr. Libuše Daňhelková oznamuje v souladu s § 3, vyhl. č. 14/ 2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů přerušení provozu mateřské školy na nám. 14.října 2994/9a při ZŠ Kořenského ve dnech 3. 7. – 1. 9. 2017. Provoz je zajištěn v ostatních mateřských školách, viz tabulka.

  V termínu do 30 - ti dnů od vyhlášení tohoto sdělení (nejpozději do 13. května) můžete dítě přihlásit.

  Přihlášku k prázdninovému provozu získáte na své třídě po uplynutí termínu k přihlášení a veškeré informace vám poskytnou paní učitelky na třídách nebo vedoucí učitelka Hana Kočová.

  Platba proběhne na jednotlivých MŠ v termínu, který bude uveden na přihlášce.

   

  V MŠ a MŠ při ZŠ z oblasti Smíchova, Košíř, Jinonic, Radlic a Motola v těchto termínech:

  3. 7. 2017 – 14. 7. 2017

  17. 7. 2017 – 28. 7. 2017

  31. 7. 2017 – 11. 8. 2017

  14. 8. 2017 - 25. 8. 2017

  ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, U Santošky 1/1007

  ZŠ a MŠ Praha 5 – Radlice, Radlická 140/115

  ZŠ a MŠ Praha 5 – Košíře, Weberova 1/1090

  MŠ, Praha 5 – Smíchov,

  U Železničního mostu 2629

  RNDr. Martina Říhová, ředitelka školy

  Mgr. Lumír Sokol,

  ředitel školy

  Mgr. Karel Čermák,

  ředitel školy

  Bc. Marie Poláková,

  ředitelka školy

         
  28. 8. 2015 – 31. 8. 2015 budou všechny MŠ a MŠ při ZŠ uzavřeny z důvodu přípravného týdne.

  Prázdninový provoz je zajišťován pouze pro zaměstnané rodiče. Děkujeme za pochopení.

  Provoz začíná ve všech mateřských školách 4. 9. 2017.

  /1.4.2017/

 • Omluvenky

  Vážení rodiče, své děti omlouvejte do 8:00 hodin na telefonním čísle příslušné třídy Vašeho dítěte:     

  • Myšky tel.: 797 972 706
  • Žabky tel.: 734 255 465
  • Lišky tel.: 797 972 708
  • Sovy tel.: 797 972 707

  Na telefon děti omlouvejte SMS zprávou.

  Nebo e-mailem:

  Možno omluvit i paní učitelce den předem, napsat do sešitu v šatně. Nemoc je třeba řádně doléčit, prosíme, hlaste nám infekční onemocnění (neštovice, spála, vši)

  /6.10.2016/


Kontakty MŠ

ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, náměstí 14. října 2994/9

Tel.:

 • 605 044 701 ved. učit. MŠ
 • 734 255 464 hospodářka MŠ
 • 257 323 252 kuchyň MŠ
 • 257 329 607 budova MŠ
 • 723 723 919 ředitelka ZŠ

E-mail:
info@ms.zskorenskeho.cz

Více »

Videoprezentace

Videoprezentace školy