Nacházíte se na: » Úvod » Mateřská škola

Mateřská škola

Škola je umístěna v centru, s dobrou dopravní dostupností. Okolí školy má svou historickou a kulturní hodnotu. Poblíž se nachází kostel sv. Václava, dětská hřiště jako Aréna, Sacre Coeur. Máme rádi procházky podél řeky Vltavy, využíváme zahrady Kinských, Petřín a spoustu dalších zajímavých míst. Se staršími dětmi vyjíždíme vzhledem k výhodné pozici školky na výlety za krásami Prahy, ale i vlakem do přírody.

Mateřská škola je účelově postavená čtyřpodlažní budova. Provoz školy byl zahájen v září 1985.

Ve škole jsou čtyři, víceméně věkově homogenní, třídy. V 2. podlaží jsou umístěny dvě třídy mladších dětí  - Myšky a Žabky a ve 3. podlaží dvě třídy předškoláků a dětí s odkladem školní docházky – Lišky a Sovy. Učitelky si vedou děti od 3 do 6 (7) let a přecházejí společně v každém školním roce do nové třídy. Dětem je tak zajištěno stabilní psychosociální zázemí a zároveň změna, kdy mohou v průběhu své několikaleté docházky měnit prostředí třídy. Mateřské škola má nadstandartní nabídku pro děti v podobě vlastní sauny, kterou využíváme v chladných měsících (listopad – duben). Plocha každé třídy je přibližně 100 m2, upravené do místnosti třídy a herny - odpočívárny. V každé třídě jsou umístněna lehátka, která se připravují do herny, kde je dětem umožněn odpočinek. Každá třída má své sociální zařízení (WC, sprchu, umývárnu) a šatnu dětí.

Strava se připravuje v prostorách školní kuchyně v 1. podlaží.

Součástí školy je školní zahrada. Nachází se ve vnitrobloku budov a je celá oplocená. Dělí se na dvě části. V horní části je hřiště pro nejmenší děti z oddělení Myšek a hrací prvky jsou přizpůsobené jejich věku. Je nově upravena od září 2013. Najdete zde pískoviště, pružinové houpačky, dřevěný komplet se skluzavkou a dvojdomek. Vše je na pískovém podkladě. Spodní část je využívána staršími dětmi (Žabky, Lišky a Sovy). Jsou zde houpačky, dvě dřevěné sestavy se skluzavkami, horolezeckou stěnou, pískoviště a pružinové houpačky. Máme zde i mlhoviště, prostor pro jízdu na kolech a koloběžkách a domeček na hračky.

Interiér školky zdobí práce a výrobky dětí.

 

Denní plán MŠ

6:45 - 7:15 - jsou všechny děti přijímány do třídy žabek.

6:45 - 7:55 - příchod dětí s povinnou předškolní docházkou do MŠ v 8:00 se zamykají třídy v sovičkách a ostatní třídy do 8:20 po domluvě s učitelkou na třídě v 8:30 se uzamykají šatny.

9:00 - 9:30 - Ranní kruh a pohybové chvilky.

9:30 - 9:45 - dopolední svačinky.

9:45 - 11:45 - dopolední program, aktivity v MŠ, pobyt na zahradě.

12:00 - 12:30 - hygiena, oběd.

12:30 - 13:00 - vyzvedáváni dětí odcházejících po obědě, příprava na odpolední odpočinek.

13:00 - 14:30 - odpočinek na lůžku, u předškoláků, pokud neusnou, po 60 minutách a za určitých klidových podmínek, klidná hra u stolečku.

14:30 - 15:00 - vstávání, oblékání, odpolední svačina.

15:00 - 17:15 - odpolední volné hry, individuální práce s dětmi a probíhající odpolední kroužky. ( pozn.: od 16:30  se děti vyzvedávájí výhradně v žabkách)

Aktuální informace

 • Prázdninový provoz 2018

  Prázdninový provoz mateřských škol 2018

   

  V MŠ a MŠ při ZŠ z oblasti Smíchova, Košíř, Jinonic, Radlic a Motola v těchto termínech:

  9. 7. – 20. 7. 2018

  23. 7. – 3. 8. 2018

  6. 8. – 17. 8. 2018

  Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Peroutkova 1004

  Mgr. Naděžda SUCHÁ

  Mateřská škola se speciálními třídami DUHA, Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117

  ZŠ a MŠ, Grafická 13/1060,
  odl. pracoviště MŠ Holečkova 38, Praha 5 – Smíchov

  Mgr. Radmila JEDLIČKOVÁ

  Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185

  Mgr. Dagmar TRČKOVÁ

  Mgr. Ludmila MAŠKOVÁ

  Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5 - Jinonice, U Tyršovy školy 1/430

  Mgr. et Mgr. Soňa HASENKOPFOVÁ

  Všechny MŠ a MŠ při ZŠ budou uzavřeny v termínech 2. – 6. 7. 2018 a dále 20. 8. – 31. 8. 2018. *

  Zahájení školního roku je 3. 9. 2018.

  Prázdninový provoz je zajišťován pouze pro zaměstnané rodiče. Děkujeme za pochopení.

  Podmínky pro přijetí dítěte:

  - dítě již navštěvuje některou z mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 (a výjimkou jsou děti zapsané do MŠ Slivenec, avšak pouze v případě volné kapacity);

  Rodič/zákonný zástupce odevzdá na OŠK ÚMČ Praha 5, nám. 14. října 1381/4 Žádost o zařazení do letního provozu a to od 1. 3. 2018, nejpozději však do 15. 4. 2018, obdrží potvrzení o přijetí žádosti.
   

  - rodič/zákonný zástupce se k danému datu dostaví do mateřské školy, kde bude organizován letní provoz, předloží požadované dokumenty a uhradí platby za stravné a školné.  * Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, § 3

  Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy

  (1) Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Ředitel ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli jiných mateřských škol v obci možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí mateřské školy v jiných mateřských školách po dobu omezení nebo přerušení provozu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem; zároveň zveřejní výsledky projednání podle věty třetí, popřípadě také informaci o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti v souladu se zvláštním právním předpisem v době omezení nebo přerušení provozu.

  /21.2.2018/

 • zápis 2018/2019

  Vážení rodiče,

    již 1.2.2018 částečně otevřeme webovou aplikaci na podporu zápisu do MŠ pro školní rok 2018/19. Chceme Vás požádat o předběžnou registraci. Rádi bychom dříve než v červnu věděli více o Vašem zájmu umístit dítě do námi zřizované MŠ. Budeme pak moci lépe připravit dostatečné kapacity. Prostřednictvím aplikace se také dozvíte všechny důležité informace.

   Adresa aplikace je:

  https://zapisdoms.praha5.cz/

  Děkuji za spolupráci Mgr. Vít Šolle, zástupce starosty

  /31.1.2018/

 • Změna provozu MŠ

  Vážení rodiče,

  Nastala malá změna k ranním předáváním a odpoledním vyzvedáváním dětí.

  Od 6:45 do 7:15 se děti předávají výhradně do třídy žabek a již od 16:30 se všechny děti vyzvedávají ve třídě žabek. Prosíme, v tyto doby zvoňte pouze na zvonek žabky. Děkujeme

                                                                                                                  Kolektiv MŠ


  /13.10.2017/

 • Výše školného pro školní rok 2017/2018

  Za školní rok 2017/2018 se bude platit školné v naší MŠ 700,-Kč za měsíc a dítě.

  Poznámka: Od úplaty jsou osvobozeny děti předškolního věku a děti s odkladem školní docházky. Úleva školného je posuzována individuálně na základě žádosti rodiče o osvobození od platby školného a po doložení potvrzení o pobírání dávek. Úleva od platby školného není nárokovatelná, předkládá se vedoucí učitelce (p. Kočové) a rozhoduje o ní ředitelka školy.

   

  Na tento školní rok si prosím předělejte své trvalé příkazy k platbě školného a stravného již  k 25. dni předešlého měsíce ( 25.8. na platbu září). Při nástupu nově přijatých dětí v září nebo během školního roku, zaplatí zákonný zástupce školné a stravné do 3 dnů od nástupu dítěte do MŠ převodem na účtet: KB 107-4063490287/0100. do poznámky prosíme napište jméno dítěte a třídu

  Měsíční platba školného a stravného k září 2016: děti 3 - 5 let           1426 Kč

                                                                      děti předškolní        726 Kč - pouze stravné

                                                                     děti s odkladem PŠD   792 Kč - pouze stravné

  /31.8.2017/

 • Omluvenky

  Vážení rodiče, své děti omlouvejte do 8:00 hodin na telefonním čísle příslušné třídy Vašeho dítěte:     

  • Myšky tel.:797 972 707
  • Žabky tel.: 797 972 706
  • Lišky tel.: 734 255 465
  • Sovy tel.: 797 972 708

  Na telefon děti omlouvejte SMS zprávou.

  Nebo e-mailem:

  Možno omluvit i paní učitelce den předem, napsat do sešitu v šatně. Nemoc je třeba řádně doléčit, prosíme, hlaste nám infekční onemocnění (neštovice, spála, vši)

  /6.10.2016/


Kontakty MŠ

ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, náměstí 14. října 2994/9

Tel.:

 • 605 044 701 ved. učit. MŠ
 • 734 255 464 hospodářka MŠ
 • 257 323 252 kuchyň MŠ
 • 257 329 607 budova MŠ
 • 723 723 919 ředitelka ZŠ

E-mail:
info@ms.zskorenskeho.cz

Více »

Videoprezentace

Videoprezentace školy