Nacházíte se na: » Úvod » Školní družina

Školní družina

Přihlašování do školní družiny na rok 2017/2108

Přihlásit dítě do školní družiny na rok 2107/2018 můžete od 28. 8. 2017 odevzdáním přihlášky vedoucí vychovatelce. Přihlášku k vytištění najdete v dokumentech.

Informace o provozu Školní družiny Žvahov jsou v sekci Pracoviště Pod Žvahovem - ŠD

Provoz školní družiny Kořenského 2017/2018

Vedoucí vychovatelka ŠD - Věra Lasovská: kontakt 606 277 967

 • 1. oddělení, vychovatelka Věra Lasovská   (1.B + 3.A)
 • 2. oddělení, vychovatelka Jana Hadravová (1.A + 3.B)
 • 3. oddělení, vychovatelka  Alice Kovaříčková (2.A)
 • 4. oddělení, vychovatelka  Dagmar Kudličková,DiS. (4.A + 5.A)
 • 5. oddělení,  vychovatelka  Andrea Kuncová (4.B + 5.B)
 • ranní družina ZŠ Kořenského, 1. až 5. třída, vychovatelka Jana Hadravová, Eva Chvojková

Provozní doba ŠD je organizovaná takto:

 • ranní družina od 6:40 do 7:30 hodin
 • odpolední družina je v provozu pondělí až pátek:  od 11:40 do 17:00 hodin
 • aby nebyla narušována činnost oddělení, jsou pro odchody dětí domů stanoveny tyto doby: od 11:40 do 13:30 hodin, a od 15:30 hodin dle zápisových lístků. Není možné vyzvedávat děti od 13:30 do 15:30 hodin z důvodu pobytu venku.

Přihlašování do ŠD, odhlašování ze ŠD

Vždy písemně vedoucí vychovatelce ŠD.

Pokud chce rodič využít služeb ŠD je třeba odevzdat zápisový lístek při nástupu dítěte do ŠD. Chce-li ukončit pobyt dítěte ve ŠD, je třeba řádně dítě odhlásit vyplněním odhlášky a odevzdáním vedoucí vychovatelce. Ukončení pobytu ve ŠD je možné k poslednímu dni v měsíci. Měsíční platba je nevratná.

Školné - školní družina

 • platba za školní družinu činí 250 korun měsíčně (je možno zaplatit více měsíců najednou)
 • platbu je nutné uhradit tak, aby platba byla přijata k poslednímu dni předcházejícího měsíce na měsíc následující na účet školy
 • bude hrazeno bezhotovostně bankovním převodem, složením částky na účet Základní školy
 • číslo účtu: 27-6622720237/0100
 • k identifikaci platby je třeba uvádět variabilní symbol, který bude obdobný jako u plateb dosavadních: před čtyřmístný kód (v.s. na stravné) zapsat 3  (3XXXX)
 • opakované nezaplacení školného je řešeno ukončením pobytu dítěte ve ŠD

Stravování dětí ve ŠD

Apelujeme na rodiče, kteří chtějí pro své dítě využít služeb školní družiny: je třeba, aby takové dítě mělo včas zaplaceny obědy a mohlo se stravovat ve školní jídelně nebo výjimečně mělo dostatek vhodného jídla z domova. Zajištění stravování dítěte je odpovědností rodičů.

Notýsky ŠD

Všechny děti, které chodí do školní družiny, mají notýsky, kam se zapisují různé informace o provozu školní družiny.


Kontakty ŠD

Věra Lasovská

Tel.: 606 277 967

Více »

Videoprezentace

Videoprezentace školy