Nacházíte se na: » Úvod » Školní družina

Školní družina

Provoz Školní družiny o prázdninách

Vzhledem k tomu, že se nepřihlásil dostatečný počet žáků na nabízené termíny o prázdninách, nebude provoz školní družiny v tyto dny: v pátek 3.2. v době pololetních prázdnin, pondělí až pátek 13.3. - 19.3. v době jarních prázdnin, ve čtvrtek 13.4.2017 v době velikonočních prázdnin.

Notýsky ŠD

Všechny děti, které chodí do školní družiny, dostaly notýsky, kam budeme zapisovat různé informace o provozu školní družiny.

Informace o provozu Školní družiny Žvahov jsou v sekci Pracoviště Pod Žvahovem - ŠD

Provoz školní družiny Kořenského 2016/2017

Vedoucí vychovatelka ŠD - Věra Lasovská: kontakt 606 277 967

 • 1. oddělení, vychovatelka Jana Hadravová
 • 2. oddělení, vychovatelka Alice Kovaříčková
 • 3. oddělení, vychovatelka  Věra Lasovská
 • 4. oddělení, vychovatelka  Dagmar Kudličková,DiS.
 • 5. oddělení,  vychovatelka  Andrea Kuncová
 • ranní družina ZŠ Kořenského, 1. až 5. třída, vychovatelka Eva Chvojková

Provozní doba ŠD je organizovaná takto:

 • ranní družina od 6:40 do 7:40 hodin
 • odpolední družina od 11:40 do 17:00 hodin, v pátek také do 17:00 hodin.
 • aby nebyla narušována činnost oddělení, jsou pro odchody dětí domů stanoveny tyto doby: od 11:40 do 13:30 hodin, a od 15:30 hodin dle zápisových lístků. Není možné vyzvedávat děti od 13:30 do 15:30 hodin z důvodu pobytu venku.

Přihlašování do ŠD, odhlašování ze ŠD

Vždy písemně vedoucí vychovatelce ŠD.

Pokud chce rodič využít služeb ŠD je třeba odevzdat zápisový lístek při nástupu dítěte do ŠD. Chce-li ukončit pobyt dítěte ve ŠD, je třeba řádně dítě odhlásit vyplněním odhlášky a odevzdáním vedoucí vychovatelce. Ukončení pobytu ve ŠD je možné k poslednímu dni v měsíci. Měsíční platba je nevratná. Opětovné přihlášení bude zpoplatněno.

Školné - školní družina

 • platba za školní družinu činí 250 korun měsíčně (je možno zaplatit více měsíců najednou)
 • platbu je nutné uhradit k poslednímu dni předcházejícího měsíce na měsíc následující
 • bude hrazeno bezhotovostně bankovním převodem, složením částky na účet Základní školy.
 • k identifikaci platby je třeba uvádět variabilní symbol, který bude obdobný jako u plateb dosavadních: před čtyřmístný kód (v.s. na stravné) zapsat 3  (3XXXX)
 • opakované nezaplacení školného je řešeno ukončením pobytu dítěte ve ŠD

Stravování dětí ve ŠD

Apelujeme na rodiče, kteří chtějí pro své dítě využít služeb školní družiny: je třeba, aby takové dítě mělo včas zaplaceny obědy a mohlo se stravovat ve školní jídelně nebo výjimečně mělo dostatek vhodného jídla z domova. Zajištění stravování dítěte je odpovědností rodičů.


Kontakty ŠD

Věra Lasovská

Tel.: 606 277 967

Více »

Videoprezentace

Videoprezentace školy