Nacházíte se na: » Úvod

ZŠ a MŠ Kořenského

Základní škola Kořenského je státní, malá, plně organizovaná škola, založená v roce 1893. Od 1. ledna 2013 došlo ke spojení školy s Mateřskou školou náměstí 14. října, a vznikla tak nová organizace. Od 1. září 2015 bylo ke škole přičleněno odloučené pracoviště ZŠ Žvahov, kde postupně vznikne celý první stupeň. Ve školním roce 2015/16 byla na Žvahově otevřena první a přípravná třída a byl tak položen základní stavební kámen pro vytvoření celého prvního stupně. V letošním školním roce tak na Žvahově přivítáme již 3 třídy - přípravnou třídu, prvňáčky a druháčky.

Základní škola poskytuje vzdělání ve všech devíti ročnících cca 280 žákům. Výuka probíhá v 11 kmenových třídách a 6 odborných učebnách v budově Kořenského a dalších 3 učebnách ZŠ Žvahov. Naší vizí je poskytovat žákům výchovu a vzdělání v souladu se školním vzdělávacím programem Otevřená škola pro 21.století, spočívajícím na třech základních pilířích: komunikace - v jazyce mateřském i světových jazycích, využití technologií, rozvoj osobnosti.

Do mateřské školy dochází cca 110 dětí. Jejich vzdělávání probíhá na detašovaném pracovišti ve čtyřech třídách s herní a jídelní částí, stravování je zajištěno vlastní jídelnou a k objektu náleží velké zahrada s herními prvky a mlhovištěm.

Více »

Aktuální informace

 • Seznam přijatých uchazečů

  Zveřejňujeme seznam přijatých uchazečů do prvního ročníku a přípravné třídy pro rok 2017/2018.

  /28.4.2017/

 • Rodilý mluvčí - podpořte pokračování projektu

  Vážení rodiče,
   
  rodilý mluvčí Angličan Andrew, jak možná víte, přichází  do hodin anglického jazyka každé úterý od 20. září tohoto školního roku učit naše děti anglicky v 5.,6.,7., 8. a 9. ročníku. V 1.,2.,3. a 4. ročníku přichází jednou za 14 dnů od 14. února 2017. Věříme, že oceňujete tu výjimečnou možnost zlepšit se v porozumění a mluvení, kterou má pravděpodobně ne každá základní škola.  Naši žáci se takto nenuceně a s radostí učí při různých aktivitách a hrách. Děti podle jejich reakcí vnímají rodilého mluvčího velmi pozitivně. 
  Chceme Vás proto poprosit, kdo z Vás by měl možnost a je také zároveň přesvědčený o smysluplnosti tohoto projektu, abyste finančně přispěli na tuto aktivitu. Váš sponzorský dar by škole pomohl pokračovat v tomto smysluplném projektu letos i v příštím školním roce.
  Sponzorské dary přijímáme na základě darovací smlouvy, jejíž podrobnosti můžete dohodnout přímo s paní ředitelkou - danhelkova@zskorenskeho.cz.
   
  Děkujeme za Vaši podporu.

  /27.4.2017/

 • Pro bezpečí dětí a žáků

  Vážení rodiče,

  vzhledem k tomu, že se v médiích objevily protichůdné informace týkající se fenoménu „Modrá velryba“, máte možnost prostřednictvím odkazů na webové stránky si přečíst stanoviska kompetentních orgánů. Zároveň ve vyjádření zástupce linky bezpečí najdete i rady pro Vás, jak se zachovat, pokud se na Vás obrátí vaše dítě nebo pokud sami zjistíte, že je vaše dítě do hry zapojené.

  V naší škole se budeme zároveň dále věnovat prevenci ochrany osobního bezpečí a bezpečného pohybu na internetu.

  článek pracovníka Linky bezpečí

  vyjádření Policie ČR

  Děkujeme Vám za spolupráci.

  /27.4.2017/

 • Zápis do 1. tříd - přijatí žáci

  Vážení rodiče,

  pro školní rok 2017/2018 byli do prvního ročníku přijati:

  • na pracoviště Kořenského všichni uchazeči (spádoví i nespádoví)
  • na pracoviště Žvahov všichni spádoví uchazeči; o nespádových žadatelích bude rozhodnuto po náhradním termínu zápisu 27. 4. 

  /25.4.2017/

 • Hledáme zaměstnance

  ZŠ a MŠ Kořenského přijme zaměstnance na následující pozice:

  Školní asistent v MŠ - 0,5 úvazku, ideálně od května 2017. Požadavky na vzdělání stejné jako u AP (střední, VOŠ nebo vysokoškolské vzdělání pedagogického směru nebo maturita a kurz pro asistenty pedagoga). Možnost spojení s 0,2 úvazkem hospodářky MŠ.

  Učitelka 1. třídy pro pracoviště Pod Žvahovem, od srpna 2017, 1,00 úvazku. Požadavky dle zákona o pedagogických pracovnících, praxe na prvním stupni ZŠ, Hejného matematika výhodou. Pro mimopražské nabízíme možnost získání obecního bytu.

  Asistent pedagoga pro ZŠ - 0,5 až 0,8 úvazku, od září 2017. Požadavky na vzdělání: střední, VOŠ nebo vysokoškolské vzdělání pedagogického směru nebo maturita a kurz pro asistenty pedagoga. Znalost znakového jazyka výhodou.

  /18.4.2017/

 • Dotazník - komunikace rodičů a školy

  V nedávné době jsme vytvořili dotazník týkající se komunikace rodičů našich žáků se školou, kterého se nakonec zúčastnilo 130 rodičů. Dotazník se skládal z 5 otázek, z nichž u některých šlo zvolit více než jednu odpověď.

  Z odpovědí vyplynulo, že nejčastěji používaným komunikačním prostředkem rodičů je e-mail, který nejen že byl zvolen jako nejoblíbenější způsob komunikace rodičů se školou, ale také byl vybrán jako nejlepší pro předávání informací rodičům od školy. Naopak na lístečku vyhovuje předávání informací ze školy dotázaným rodičům nejméně.

  Zeptali jsme se také, zda rodiče navštěvují pravidelně třídní schůzky nebo konzultační hodiny a drtivá většina zde odpověděla, že je navštěvují pravidelně. Jen minimální počet rodičů zde uvedl, že je nenavštěvuje vůbec. Pokud jde ale o konzultační hodiny pedagogů samostatně, tak je nadpoloviční většina nevyužívá.

   

  Výsledky vezmeme v potaz v naší další komunikaci mezi rodiči a školou. Od září 2017 chystáme například elektronický zápis do kroužků školy.

   

  Všem zúčastněným děkujeme za spolupráci.

  /7.3.2017/

 • Přijímání žáků pro II. pololetí školního roku 2016/2017

  Vážení rodiče,

   

  vzhledem k naplněnosti tříd nepřijímáme žáky do 5., 7. a 8. ročníku. V ostatních případech zvažujeme přijetí nových žáků z hlediska skladby třídy a specifických vzdělávacích potřeb každého našeho žáka. Děkujeme za pochopení.

  /16.1.2017/

 • Úspěšní žáci v mezinárodní dámě

  Gratulujeme našemu školnímu týmu ke druhému místu (Praha a Středočeský kraj) v mezinárodní dámě. Někteří postupují i do celostátního kola.

  /14.12.2016/

 • Zápis na školní rok 2017/2018

  Termíny zápisu k povinné školní docházce jsou dle školského zákona posunuty na duben. Prosíme rodiče, uvažující o odkladu školní docházky, aby se včas připravili na návštěvu odborníků a požadované posudky lékaře a psychologa donesli již k zápisu.

  /30.3.2016/


Kontakty

ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760

Tel.:

 • 257 326 120
  723 723 919 ředitelka
 • 602 206 415 zást. řed.
 • 273 132 833 sborovna
 • 257 326 119 hospodářka
 • 606 277 967 školní družina
 • 257 329 607 mateřská škola

E-mail:
info@zskorenskeho.cz

Více »

Videoprezentace

Videoprezentace školy

Zvonění

1. hodina08.00 - 08.45
2. hodina08.55 - 09.40
3. hodina09.55 - 10.40
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.30 - 16.15