Nacházíte se na: » Úvod » Pro rodiče a veřejnost » Nástup do 1. třídy

Nástup do 1. třídy

Výsledky zápisu do prvního ročníku a přípravné třídy

Ke dnešnímu dni, 28. 4. 2017, zveřejňujeme kódy přijatých uchazečů:

1. C pracoviště Pod Žvahovem 1. A a 1. B pracoviště Kořenského přípravná třída Pod Žvahovem
1 K1 P1
2 K2 P2
3 K3 P3
4 K5 P4
5 K6 P5
6 K8 P6
7 K10 P7
8 K11 P8
9 K12 K15
10 K13 K53
11 K16 N1
13 K17 N4
15 K18  
17 K19  
18 K20  
19 K21  
23 K22  
24 K24  
25 K25  
26 K27  
27 K28  
28 K30  
29 K32  
31 K33  
33 K36  
35 K37   
36 K38  
N8 K40  
  K41  
  K42  
  K43  
  K44  
  K47  
  K48  
  K52  
  N5  
  N3  
  N6  
  14  
     

Rozhodnutí o přijetí budou k dispozici na schůzce rodičů přijatých uchazečů, 31. 5. Pod Žvahovem a 1. 6. v Kořenského, vždy od 15:00 do 16:00. V případě nejasností nás kontaktujte.

 

Účastníci zápisu do prvního ročníku na školní rok 2017/2018

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Zákonný zástupce je povinen dítě k docházce přihlásit.

Zápisu se zúčasní děti, narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011.

Dále se zápisu mohou zúčastnit i děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 12. 2011, pokud jejich rodiče stojí o zahájení školní docházky před dosažením věku šesti let. (V tom případě doloží rodič také doporučující zprávu školského poradenského zařízení.)

Prosíme rodiče, aby k zápisu vzali

 • svůj občanský průkaz (případně pas a osvědčení o pobytu na území ČR),
 • rodný list,
 • kartičku zdravotní pojišťovny a zdravotní průkaz dítěte.

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Odklad školní docházky

Žádost o odklad povinné školní docházky musí být podána do 30. 4. 2017 a doložena doporučujícím potvrzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Doporučující dokumenty je třeba předložit již u zápisu dítěte do první třídy. Využijte prosím včas služeb Obvodní pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 5 a 13.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Co bys měl(a) znát k zápisu...?

 • umět pěkně odříkat básničku nebo zazpívat písničku
 • určovat barvičky
 • umět se orientovat v prostoru - vpravo, vlevo, nahoře, dole, vpředu, vzadu
 • určit geometrické tvary
 • nakreslit postavičku
 • vědět, jak se jmenuješ, kolik ti je let a kde bydlíš

Jak by měl vypadat zralý školák?

Každý rodič určitě touží po tom, aby jeho dítě zvládlo začátek školní docházky co nejlépe a ve škole se mohlo cítit dobře. Je to také naším cílem, a proto si dovolujeme několik rad pro rodiče budoucích prvňáčků. Není od věci se nad nimi zamyslet již nyní, když do září zbývá ještě pár měsíců, kdy máme šanci některé drobnosti dotáhnout. Ke všem bodům je třeba říci, že pokud se rozhodneme podle nich pozorovat a hodnotit své dítě, je dobře si uvědomit jeho momentální kondici. Neposuzujeme jejich reakce, když jsou děti unavené či nemocné.

Klade otázky a chce na ně odpovědět

Mnoho dětí dává rodičům otázky, ale na všechny si počkají na to, až jim rodiče odpoví. Zralý školák se snaží dopátrat odpovědi, bude mít zájem, když rodič vyhledá obrázek v knize nebo na internetu. Nezralé dítě sice otázku položí, ale než rodič dořekne jednoduchou větu, dokáže se zadívat jinam nebo začít s jinou činností.

Zvládá ranní rituál

Dítě ví, co se ráno má dít, aby celá rodina zvládla odchod z domova a transport do školky, a řídí se podle toho. Velmi dobré je usnadnit mu rozhodování obrázkovým rozvrhem jednotlivých činností (jednoduché obrázky: postel a v ní rozcuchaná hlava, postel s rozhozenou dekou, mytí v koupelně, jídlo na stole, prázdné nádobí ve dřezu, zubní kartáček s pastou, pyžamo letící do postele, hromádka šatů u postele, batůžek do školky, usmívající se dítě připravené u dveří). Pokud jste s nácvikem klidného odchodu nezačali, je čas se do toho dát hned.

Zvládá večerní rituál a v klidu včas usne

Dítě si šaty dává na jedno místo – na židličku či na hromádku u postele; umí je svléknout tak, aby si je zítra snadno obléklo. Ví, že spodní prádlo a ponožky má odložit do koše na špinavé prádlo a udělá to tak. V klidu se navečeří a provede večerní hygienu, podívá se na Večerníček (spolu s rodiči, aby jim potom o něm mohlo vyprávět) a před spaním má klidnou činnost – malování obrázku nebo povídání s rodičem (co se stalo přes den nebo ve Večerníčku), čtení (rodič, prarodič, starší sourozenec) a pak již pusa a samostatné usínání. Je potřeba, aby předškolák a malý školák spal aspoň 10 hodin. Také večerní rituál můžeme podpořit obrázkovým rozvrhem. Důležitá je radost z dítěte, že ví, co má následovat, a správně to udělá – „jako velký“.

Umí si připravit věci

Předškolák umí sbalit svých pár maličkostí, když jde s rodiči na výlet nebo když má přespat u prarodičů. Dělá to na základě příkladu – táta nebo máma připravuje své věci a dítě vedle svou hromádku. Když jde o přespání, nese si rodič svou hygienu a dítě má u sebe také svou. Rodič ukáže, jak sbalit batůžek, ale pak to nechá udělat dítě samo. Podobně při vycházce do lesa, kdy si dítě nese svou svačinu a pití. Není dobré, když se na výletě se školkou dítě do batohu ani nepodívá, protože neví, co je uvnitř. Návyk pro balení batůžku pomůže v první třídě, kdy se dítě bude starat o svoji školní aktovku.

Vydrží pracovat u stolečku a práci dokončí

Není potřeba, aby dítě znalo celou abecedu nebo mělo základy angličtiny, když nevydrží u jedné činnosti od jejího začátku do konce. Připravujme mu zajímavé činnosti, v nichž budou rodiče dělat společnost nebo spoluhráče. Trénujeme setrvání u desetiminutových her, pak u delších. Držíme se pravidla, že je potřeba činnost dokončit a uklidit po ní, a buďme v klidu a důsledně s dítětem. Pokud dítě nyní nevydrží dohrát patnáctiminutovou hru nebo dokreslit obrázek na deset minut, dá se těžko očekávat, že v září udrží pozornost celou vyučovací hodinu. V takovém případě je na místě odborné vyšetření.

Dítě umí mluvit s dospělými

Dítě umí samozřejmě pozdravit a dobře chápe, že ve školce a ve škole se dospělým říká „dobrý den“; nicméně, tím to nekončí. Umí si vyřídit drobný nákup, když rodič stojí krok za ním, koupí si samo pečivo, zmrzlinu, zaplatí mincemi a počká na vrácení. Na otázku dospělého (lékaře, psychologa, učitele u zápisu) dokáže samo odpovědět; nemá obavu jmenovaným podat ruku na pozdrav. (Pozor, někdy máme tendenci hovořit za naše děti, ale proč by neměly odpovědět samy ve věcech, které se jich týkají.)

Dokáže se dohodnout s rodiči

Dítě není stavěno jen před volby Smíš či Nesmíš, ale umí se (v situacích, kdy je to dobře) rozhodnout, co chce nebo co bude dělat. Spolu s rodiči si vybírá například oblečení a zvažuje počasí, příležitost a vhodnost oděvu. Dovednost domluvit se je důležitá v zátěžových situacích, kdy obvykle děti zlobí, protože se nudí. Například do čekárny u lékaře si zabalí něco pro svou tichou zábavu – impuls musí samozřejmě dát rodiče, ale rozhodnutí je na straně dítěte, čímž se posiluje jeho zodpovědnost. Tam, kde se umí dohodnout rodiče, většinou je možnost dohodnout se i s dítětem – v klidu a se zpětnou vazbou, že tomu rozumí.

Jak to zvládnout jako rodič

Úplně nejlépe – vlastním příkladem. Děti v předškolním věku mají velký potenciál učit se „být velký“ jako táta či máma. Je potřeba spíše méně hovořit a nechat dítě přemýšlet, co by mohlo udělat nebo naopak dělat nemělo, dávat impulsy, ale zůstat laskaví.

Více o tom, jak se „výchova dělá“ se dočtete například v publikaci PhDr. Lidmily Pekařové Jak žít a nezbláznit se.

 

Hrajeme si na školu

Stejně jako v předchozích několika letech i pro letošní předškoláky je připraven výchovně vzdělávací program Hrajeme si na školu. Program nabízí 8 lekcí s různou tématikou. Cílem programu je ukázat dětem školní prostředí a seznámit je s tím, co je po nástupu do školy čeká. Rodiče předškoláků mají možnost výběru kolika lekcí se jejich dítě zúčastní. Přihlášku k programu Hrajeme si na školu naleznete níže.

 

Kritéria přijímání k povinné školní docházce

Trvalé bydliště – jestliže je trvalé bydliště ve spádové oblasti školy, uchazeč o vzdělávání má přednostní právo na přijetí.

Uchazeči mimo spádovou oblast budou přijati, jestliže to dovolí kapacita školy. Jestliže těchto uchazečů bude více, než jsou kapacitní možnosti školy, rozhodne losování před tříčlennou komisí.

 

Ke stažení


Kontakty

ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760

Tel.:

 • 257 326 120
  723 723 919 ředitelka
 • 602 206 415 zást. řed.
 • 273 132 833 sborovna
 • 257 326 119 hospodářka
 • 606 277 967 školní družina
 • 257 329 607 mateřská škola

E-mail:
info@zskorenskeho.cz

Více »

Videoprezentace

Videoprezentace školy

Zvonění

1. hodina08.00 - 08.45
2. hodina08.55 - 09.40
3. hodina09.55 - 10.40
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.30 - 16.15