ZŠ Kořenského, Praha 5 - Smíchov - úvodní stránka

Hledáme v každém to nejlepší
”otevřená škola 21. století”

Přeskočit na menu vybrané sekce

Nacházíte se na: Úvod ZŠ Kořenského Výchovné poradenství

Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně pro 1. a 2. stupeň Mgr. Jiřina Závranská
Konzultační hodiny

Po - Čt: 7:40 - 7:55

(pouze po předchozí domluvě)

Kontakt

273 132 834

797 972 709

Mail zavranska@zskorenskeho.cz
 
 

Kdo je výchovnÁ poradkyně?

Je to pedagog, odborně připraven pro výchovné poradenství, který pomáhá při profesní orientaci a řešení výchovných otázek, věnuje zvláštní pozornost poruchám dětí a mládeže z hlediska pedagogické, psychologické a sociální normy, jejich zjišťování, prevenci a nápravě.

 

DO PRACOVNÍ NÁPLNĚ VÝCHOVNÉ PORADkyně PATŘÍ:

 • spolupráce s rodinou hlavně v poradenské činnosti
 • vede asistenty pedagoga, řídí a koordinuje jejich práci
 • spolupracuje s třídními učiteli (poskytuje jim obsahovou a metodickou pomoc)
 • uskutečňuje vlastní diagnostickou činnost u žáků, kteří ji vyžadují v rámci PO (podpůrných opatření)
 • informuje rodiče žáků a učitele o činnosti PPP a SPC a o možnostech využití jejich odborných služeb
 • organizuje individuální konzultace s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků
 • pomáhá učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření
 • podává návrhy na vyšetření v pedagogicko - psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru pro žáky s vývojovými poruchami čtení a chování i pro žáky se smyslovým, tělesným nebo mentálním postižením

 

V OBLASTI VOLBY POVOLÁNÍ

 • poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání
 • zjišťuje zájem žáků o studium ve středních školách, spolupracuje s třídními učiteli
 • je zodpovědný za správné vyplnění přihlášek a zápisových lístků do středních škol
 • podílí se na tvorbě tematického plánu učiva volba povolání 
 • na základě znalosti dětí, jejich postojů, specifických zvláštností a možností působit poradensky ve spolupráci s pedagogy, školami a institucemi při výběru v profesním a společenském uplatnění                                                     
 • přihlášky do oboru s talentovou zkouškou se podávají do 30. listopadu 2018 
 • přihlášky na běžné SŠ, G, SOU a U se podávají do 1. 3. 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ke stažení

Kontakty

ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760

Telefonní čísla:

 • 257 326 120
  723 723 919 ředitelka
 • 602 206 415 zást. řed.
 • 273 132 833 sborovna
 • 257 326 119 hospodářka
 • 606 277 967 školní družina
 • 257 329 607 mateřská škola

E-mail:
info@zskorenskeho.cz

Více kontaktů »


Videoprezentace

Zvonění

1. hodina08.00 - 08.45
2. hodina08.55 - 09.40
3. hodina09.55 - 10.40
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.30 - 16.15

Ocenění společnosti Scio