Mgr. Květa Cinglová

cinglova

Funkce: speciální pedagožka

Konzultační hodiny: dle dohody e-mailem, telefonicky, WhatsApp

E-mail: cinglova@zskorenskeho.cz

Telefon: 731 507 048

VYUČUJE PŘEDMĚTY VE TŘÍDÁCH:

  • 1. B - Český jazyk, Matematika, Prvouka, Hudební výchova
  • 4. A - Vlastivěda (AJ2)
  • 9. B - Český jazyk
 

« Pedagogický sbor ZŠ