PaedDr. Irena Pohludková

Třída: 2. A

Konzultační hodiny: dle dohody e-mailem

E-mail: pohludkova@zskorenskeho.cz

Vyučuje předmety ve třídách:

  • 1. A - Prvouka
  • 2. A - Český jazyk, Matematika, Prvouka, Výtvarná výchova, Pracovní činnosti
 

« Pedagogický sbor ZŠ