PaedDr. Irena Pohludková

Konzultační hodiny: dle dohody e-mailem

E-mail: pohludkova@zskorenskeho.cz

Vyučuje předmety ve třídách:

  • 2. A - Prvouka, Výtvarná výchova, Pracovní činnosti
  • 3. A - Pracovní činnosti
  • 5. B - Vlastivěda, Přírodověda
 

« Pedagogický sbor ZŠ