Bc. Dagmar Kudličková, DiS.

Konzultační hodiny: dle dohody e-mailem

E-mail: kudlickova@zskorenskeho.cz

Vyučuje předměty ve třídách:

  • 3. A - Prvouka, Výtvarná výchova
  • 4. A - Výtvarná výchova
  • 5. B - Přírodověda, Výtvarná výchova
  • 6. A - Výtvarná výchova
  • 6. B - Výtvarná výchova
  • 8. A - Výtvarná výchova
 

« Pedagogický sbor ZŠ