Online zprávy pro žáky 8. A

Přehled

Informace třídního učitele

zpětná vazba od učitelů k samostudiu žáků, 27. 5. 2020

Milí rodiče a žáci,

v příloze Ke stažení naleznete aktuální zpětnou vazbu od učitelů k vašemu samostudiu.

Nabídka pro žákyně 8. ročníku od vodafone

Rádi bychom pozvali Vaše žákyně na náš letní workshop Code like a Girl - školení pro budoucí kodérky k nám do Vodafonu. Věříme, že s ohledem na stávající situaci budeme moci workshop v období letních prázdnin již uspořádat, a že by mohl být pro žákyně Vaší školy zajímavý – účastnicemi jsou děvčata ze středních a základních škol (8. a 9. třída). V případě, že by však nebylo možné akci v níže zmíněných termínech uspořádat, datum konání bude přesunuto a přihlášené dívky o tom budeme informovat.

 • V rámci 4-denního workshopu budou mít holky možnost poznat náš svět technologií, naučit se novým věcem v oblasti kódování (např. vytvoření vlastních webovek – HTML, JavaScript, GitHub) či se setkat s opravdovými odborníky v dané oblasti. Taktéž si budou moci zasoutěžit o hodnotné ceny.
 • Termíny:

1. Termín 13.7.-16.7. Praha (VF Stodůlky)

2. Termín 24.8.-27.8. Praha (VF Stodůlky) 

 • Účast na workshopu je samozřejmě zdarma. Po dobu konání akce bude pro holky zajištěno občerstvení, nicméně případné ubytování si každá účastnice zajišťuje sama.
 • Přihlašování probíhá na našich kariérních stránkách pod níže uvedeným linkem:

https://vodafone.jobs.cz/detail-pozice/?id=G2-1455408050-aden_brand0&rps=202

zpětná vazba od učitelů k samostudiu žáků, 12. 5. 2020

Milí rodiče a žáci,

v příloze Ke stažení naleznete další zpětnou vazbu od učitelů k vašemu samostudiu.

zpětná vazba od učitelů k samostudiu žáků, 27. 4. 2020

Vážení rodiče a žáci,

pokud máte zájem dostat další zpětnou vazbu k samostudiu žáků od všech vyučujících, pošlete mi, prosím, email/SMS, že o ni máte zájem a já vám zpětnou vazbu hned poté pošlu. Děkuji.

hajduk@zskorenskeho.cz, 608 552 719

SKUPINA NA FACEBOOKU, 23. 4. 2020

Na FB jsem vytvořil skupinu s názvem Třída B. Hajdúka - ZŠ Kořenského. Žádám všechny žáky 8.A o přidání se do této skupiny. Tuto skupinu budu využívat pro rychlou komunikaci. Díky, třídní

zpětná vazba od učitelů k samostudiu žáků, 22. 4. 2020

Milí rodiče a žáci,

v příloze Ke stažení naleznete další zpětnou vazbu od učitelů k vašemu samostudiu.

třídní schůzka PO TELEFONU, 17. 4. 2020
 • Dne 24. 4. pošlu rodičům prokazatelnou cestou, formou SMS, čtvrtletní hodnocení žáka v předmětech a další důležitá sdělení. Všechny rodiče poté žádám o odpověď, že obdrželi informace. V případě, že budete mít jakékoliv další dotazy, můžete mi zatelefonovat. Jsem vám k dispozici.
 • Těm rodičům, jejichž dítě se jeví jako nekontaktní (neplní úkoly, nemáme od něj zprávy ani omluvy) nebo téměř nekontaktní (máme velmi malé procento práce) a je hodnoceno ve čtvrtletí z nějakého předmětu známkou 5, pošlu i dopis (poštou doporučeně) se vstřícným vzkazem, že žádám o zapojení do vzdělávání v rámci samostudia.
 • Toto sdělení (jako i všechna důležitá sdělení předtím) jsem Vám poslal i SMSkou dne 17.4. v 18:30. 
 • Děkuji většině rodičů, která mi odepisuje na SMSky nebo zpětně telefonuje, udržuje kontakt. ☺ 

zpětná vazba od učitelů k samostudiu žáků, 14. 4. 2020

Milí rodiče a žáci,

v příloze Ke stažení naleznete zpětnou vazbu od učitelů k vašemu samostudiu.

psycholog online, 7. 4. 2020

Milé děti, pokud vás cokoliv trápí, neváhejte volat, psát, chatovat. Zastihnete mě na telefonu 732 43 47 47, emailu: kubova@zskorenskeho.cz, pro chat využijte WhatsApp, Skype, Messenger. A pokud preferujete ještě jiný kanál, určitě se domluvíme! Školní psycholožka Eva Kubová

zpětná vazba od učitelů k samostudiu žáků, 26. 3. 2020

Milí rodiče a snaživé sovičky,

v příloze Ke stažení naleznete zpětnou vazbu od učitelů k vašemu samostudiu.

Žádám žáky o nápravu restů! Díky, zdraví třídní

asistent pomáhá, 26. 3. 2020

Milí rodiče, milé děti,
ve spolupráci s asistenty pedagogů vznikly skupiny pro třídy napříč celou ZŠ. Každá třída má nyní svou facebookovou skupinu, do které se můžete přidat, a ve které Vám bude k dispozici vždy daný asistent pedagoga.

 Využijte pomoc asistentů pedagoga v případě, že si s něčím nevíte rady. Kontaktovat je můžete přímo v dané skupině a domluvit se na dalším postupu. Mgr. Jiřina Závranská

Google classroom, 21. 3. 2020

Všichni se, prosím, registrujte na Google Classroom- www.classroom.google.com.

Zvolíte vpravo nahoře + volbu zapsat se do kurzu:

PŘEDMĚT KÓD

Matematika

Anglický jazyk

2lcck7s

Dějepis

Český jazyk

ff5cpbw

ninzbln

Přírodopis thi32jv
Chemie imm72v5
vydávání potvrzení o ošetřování člena rodiny v době uzavření škol, 21. 3. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k minimalizaci mezilidských styků a doporučení MPSV o možnosti elektronického vydávání potvrzení o ošetřování člena rodiny v době uzavření škol (nově platí pro rodiče dětí až do 13 let). Kontaktujte paní hospodářku na bergerova@zskorenskeho.cz a následně vám bude potvrzení zasláno emailem. Děkujeme za pochopení.

PaedDr. Boris Hajdúk / 27. 5. 2020

Český jazyk

úkoly k samostudiu  1.6. - 5.6.

Sloh

Slohové funkční styly

Napiš článek v publicistickém funkčním stylu na aktuální téma (Koronavir, chudoba, sucho, migrační krize, zdražování).

Požadavky:

 • min. 900 znaků v četně mezer (el. poboda), půl strany (psaní písmo)
 • aktuální téma
 • výstižný titulek
 • spisovný, neutrální jazyk
 • dodržení obsahu (úvod, stať, závěr)

Práce bude hodnocena!

Nápovědu, jak správně napsat článek přikládám zde.

 

Literatura

Básnická podoba jazyka

Vypracujte přiložený  pracovní list.

Připomínám odevzdání ČTENÁŘSKÉHO DENÍKU. Deník je nutné odevzdat nejpozději do 9. června. Můžete využít elektronickou i klasickou psanou podobu.

Nezapomeňte na potřebné náležitosti:

 1. název knihy
 2. autor knihy, popřípadě i ilustrátor
 3. nakladatelství, rok vydání knihy
 4. stručný obsah knihy (max. 10 řádků)
 5. čím mě kniha zaujala, proč bych ji doporučila/ nedoporučila, zajímavá kapitola, oblíbená postava a proč; atd. (nejdůležitější část)
 6. citace úryvku a odůvodnění výběru
 7. možná ilustrace

Čtenářský deník bude hodnocen!

 

Mluvnice

Útvary českého jazyka a jazyková kultura

Přečtěte si text v učebnici na str. 90 - 91 a odpovězte na níže položené otázky:

Jak dělíme spisovnou češtinu?

Co znamená pojem obecná čeština?

Jaká nářečí se vyskytují v ČR?

Co všechno je součástí nespisovné češtiny?

 

Učebnice str. 93 cv. 6 (potřebné informace zjistíte z text na str. 92)

PS str. 66 cv. 2 celé

PS str. 67 cv. 3

 

Videokonzultace (dotazy k úkolům a výuce, dovysvětlení látky) přes aplikaci ZOOM.

Čtvrtek 4.6. od 13:00 – Setkání je dobrovolné. Slouží především pro ty, kdo potřebuje něco dovysvětlit nebo mě chce jen vidět.

(https://us02web.zoom.us/j/3656043182?pwd=Mkx6cTVUbnV3TTVqYlZhQlE4MVN3dz09, Meeting ID: 365 604 3182, Password: 650681)

 

Online procvičování:

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/12-cesky-jazyk/82-8-rocnik/331-obecne-vyklady-o-jazyce/394-utvary-ceskeho-jazyka-norma-kodifikace?scroll=0

úkoly k samostudiu  25.5. - 29.5.

Sloh

Slohové funkční styly

Učebnice str. 121 – cv. 8

 

Literatura

Opakování – Česká realistická tvorba

Test je aktivní do pátku 29.5. do 8 hodin večer.

Literatura přelomu 19. – 20 století.

Přečtěte si přiloženou prezentaci, následně vypracujte úkoly na poslední straně.

 

Mluvnice

Slovanské jazyky

Přečtěte si text v učebnici na str. 87 a následně odpovězte na níže uvedené otázky.

Z jakého jazyka vznikly všechny slovanské jazyky?

Jak rozdělujeme slovanské jazyky?

Jak se jmenovali dva bratři, kteří přinesli STAROSLOVĚNŠTINU?

Jaké písmo se vyvinulo z HLAHOLICE? (popiš vývoj až k azbuce)

Popište historický vývoj našeho jazyka.

 

PS str. 64 cv. 1 a 2, str. 65 cv. 5

Učebnice str. 89 cv. 4

Při vyplňování cvičení si můžete pomoci online slovníkem cizích slov: http://www.slovnik-cizich-slov.cz/

 

Videokonzultace (dotazy k úkolům a výuce, dovysvětlení látky) přes aplikaci ZOOM.

Čtvrtek 28.5. od 13:00 – Setkání je dobrovolné. Slouží především pro ty, kdo potřebuje něco dovysvětlit nebo mě chce jen vidět.

(https://us02web.zoom.us/j/3656043182?pwd=Mkx6cTVUbnV3TTVqYlZhQlE4MVN3dz09, Meeting ID: 365 604 3182, Password: 650681)

 

Online procvičování:

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/12-cesky-jazyk/82-8-rocnik/331-obecne-vyklady-o-jazyce/1487-obecne-vyklady-o-jazyce?scroll=0

úkoly k samostudiu 18.5. - 22.5.

Sloh

Odborný x publicistický funkční styl

PS str. 85 cv 1

Celkové opakování slohových stylů a útvarů

PS str. 87 – Testové úlohy (1 až 9)

Jako pomoc Vám poslouží prezentace – SLOH - Funkční styly

 

Literatura

Český realismus, české realistické drama

Přečtěte si přiloženou prezentaci, následně vypracujte přiložený pracovní list – Bratři Mrštíkové - MARYŠA

 

Mluvnice

Komplexní jazykové rozbory, složitější souvětí, opakování vedlejších vět.

Vypracujte přiložený pracovní list – SLOŽITĚJŠÍ SOUVĚTÍ IV.

PS str. 61 cv. 4

 

Videokonzultace (dotazy k úkolům, dovysvětlení látky) přes aplikaci ZOOM.

Středa 20.5. od 13:00 – Setkání je dobrovolné. Slouží především pro ty, kdo potřebuje něco dovysvětlit nebo mě chce jen vidět.

(https://us02web.zoom.us/j/3656043182?pwd=Mkx6cTVUbnV3TTVqYlZhQlE4MVN3dz09, Meeting ID: 365 604 3182, Password: 650681)

 

Tento týden je bez online testů.

Online procvičování:

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/12-cesky-jazyk/82-8-rocnik/254-souhrnna-cviceni/1415-skladba?scroll=0

úkoly k samostudiu 11.5. - 15.5.

Sloh

Publicistický funkční styl

Přečtě si přoloženou prezentaci a vypracujte přiložený pracovní list - Útvary publicistického stylu.

 

Literatura

Český realismus - Zikmund Winter a jeho tvorba

Přečte si přiloženou prezentaci a odpovězte na otázky z poslední strany.

 

Mluvnice

Komplexní jazykové rozbory, složitější souvětí, opakování vedlejších vět.

Vypracujte přiložený pracovní list – SLOŽITĚJŠÍ SOUVĚTÍ III.

PS str. 62 a 63 - testové úlohy 1-7.

Úkol odevzdejte nejpozději do 15.5. do 8 hodin večer.

 

Videokonzultace (dotazy k úkolům, dovysvětlení látky) přes aplikaci ZOOM.

Středa 13.5. od 13:00 – Setkání je dobrovolné. Slouží především pro ty, kdo potřebuje něco dovysvětlit nebo mě chce jen vidět.
(https://us02web.zoom.us/j/89206088132?pwd=SmRnMlRjc2I4NHlEMTlwSlhlUjFmUT09, Meeting ID: 892 0608 8132
Password: 8bNsr9)

 

Online test:

Vedlejší věty - https://quizizz.com/join?gc=397828

Test je aktivní do pátku 15.5. do 8 hodin večer.

úkoly k samostudiu 4.5. - 8.5.

Sloh

Funkční styly - použití, jednotlivé slovové útvary

Přečtě si přoloženou prezentaci a vypracujte úkoly na poslední straně.

Online tet - ověření znalostí ze slohu

Test je aktivní do pátku 8. května do 8 hodin večer.

 

LITERATURA

Český realismus - Alois Jirásek a jeho tvorba

Přečte si přiloženou prezentaci a odpovězte na otázky z poslední strany.

Online test - opakování světového relismu

Test je aktivní do pátku 8. května do 8 hodin večer.

 

Mluvnice

Komplexní jazykové rozbory, složitější souvětí, opakování pravopisných jevů.

Vypracujte přiložený pracovní list – SLOŽITĚJŠÍ SOUVĚTÍ II.

Úkol odevzdejte nejpozději do 8.5. do 8 hodin večer.

 

Videokonzultace (dotazy k úkolům, dovysvětlení látky) přes aplikaci ZOOM.

Středa 6.5. od 13:00 – Setkání je dobrovolné. Slouží především pro ty, kdo potřebují nebo chtějí dovysvětlit nějakou látku.

(https://us02web.zoom.us/j/3656043182?pwd=Mkx6cTVUbnV3TTVqYlZhQlE4MVN3dz09, Meeting ID: 365 604 3182, Password: 650681)

 

Online procvičování:

 

úkoly k samostudiu 27.4. - 1.5.

Sloh

Úvaha na téma INTERNETOVÍ TROLLOVÉ.

Podívejte se na video a pokuste se zamyslet nad vaším internetovým životem. Na základě položených otázek se pokuste napsat krátkou úvahu (cca 10 vět).

https://edu.ceskatelevize.cz/internetovi-trollove-5e442237e173fa6cb524aafc

Zapojujete se do internetových diskuzí (na FB, Instagramu..)?

Setkali jste se někdy s internetovým trollem, nebo takovým trollem dokonce jste?

Proč myslíte, že to lidé dělají? Jaké užitky jim tato činnost může přinášet?

Práci zašlete do 3.5. do 8 hodin večer.

 

Literatura

Francouzský realismus - autoři a díla

Přečtěte se si přiloženou prezentaci a vypracujte zadané úkoly (poslední strana prezentace).

Úkoly zašlete do neděle 3. 5. do 8 hodin večer v el. podobě na GC.

 

Vypracujte online test přes platformu quizizz.com na téma Anglický a Ruský realismus - https://quizizz.com/join?gc=424909

Test je aktivní do pátku 1.5. do 8 hodin večer.

 

Mluvnice

Komplexní jazykové rozbory, složitější souvětí, opakování pravopisných jevů.

Vypracujte přiložený pracovní list – SLOŽITĚJŠÍ SOUVĚTÍ

PS 59 cv.4

Úkoly odevzeje do GC nejpozději do pátku 1.5.

Videokonzultace (dotazy k úkolům, dovysvětlení látky) přes aplikaci ZOOM.

Středa 29.4. od 13:00 – Setkání je dobrovolné. Slouží především pro ty, kdo potřebují nebo chtějí dovysvětlit nějakou látku.

Online testy:

Opakování pravopisných jevů - http://cestina.diktaty.cz/cv.php?id=249&sel=1

Souhrnný jazykový rozbor – https://quizizz.com/join?gc=828618

Testy jsou aktivní pouze do pátku 1.5. do 8 hodin večer.

 

Online procvičování:

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/12-cesky-jazyk/82-8-rocnik/246-skladba/1481-spojovaci-vyrazy-a-interpunkce

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/12-cesky-jazyk/82-8-rocnik/246-skladba/1476-souveti?

úkoly k samostudiu 20.4. - 24.4.

Sloh

Úvaha - věci kolem nás

Zamyslete se nad předměty, které vás každý den obklopují - postel, stůl, umyvadlo, příbor nebo zrcadlo. Poté se pokuste napsat myšlenek, které můžou tyto předměty mít, když je používáte. Na závěr se zamyslete, jakou věcí by jste chtěli být a napište proč.

Úkol zašlete do neděle 26.4 do 8 hodin večer v el. podobě na GC.

Literatura

Ruský realismus - autoři a díla

Přečtěte se si přiloženou prezentaci a vypracujte zadané úkoly (poslední strana prezentace).

Úkoly zašlete do neděle 26.4 do 8 hodin večer v el. podobě na GC.

Mluvnice

Jazykové rozbory, druhy souvětí a poměrů, složitější souvětí.

Pro připomenutí tvorby grafu si přečtěte oranžový rámeček v učebnici na str. 82, případně využijte video - https://www.youtube.com/watch?v=zcLApEvZXI0.

Učebnice str. 82  cv. 1 (vypracuj celé, může být i el. podoba)

Přiložený pracovní list - vypracujte a zašlete zpět

Úkoly zašlete do neděle 26.4 do 8 hodin večer  na GC.

Vypracujte online test přes platformu quizizz.com na téma:

JAZYKOVÝ ROZBOR - https://quizizz.com/join?gc=871531

OPAKOVÁNÍ PRAVOPISNÝCH JEVŮ - https://quizizz.com/join?gc=289005

Testy jsou aktivní do párku 24.4. do 8 hodin večer.

Online procvičování

Škola s nadhledem - https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/12-cesky-jazyk/82-8-rocnik/246-skladba/1476-souveti?scroll=0

úkoly k samostudiu 13.4. - 17.4.

sloh

Doopravení a pozdní odevzdání - PS str. 82 cv.4 - Vyber si jedno z následujících témat a napiš stručnou úvahu
Nezapomeň používat:
1. řečnické otázky
2. úvahové fráze (dle mého názoru, domnívám se...)

Odevzdej ve formátu docx. nebo pdf. Minimální počet znaků je 900 (včetně mezer).

Literatura

Realismus + anglický realismus, autoři a díla

Přečtě se si přiloženou prezentaci a vypracujte zadané úkoly (poslední strana prezentace).

Vypracujte online test přes platformu quizizz.com na téma - ČESKÁ LITERATURA 2. POLOVINY 19. STOLETÍ II.

https://quizizz.com/join?gc=565290

Test je aktivní do pátku 17.4. do 8 hodin večer.

MLUVNICE

Poměry a psaní čárek ve větě jednoduché i souvětí. Složitější grafy souvětí.

Učebnice str. 80 cv. 12  a 13 - do sešitu či el. souboru

PS str. 55 cv. 5 (celé)

Vypracujte online test přes platformu quizizz.com na téma - GRAFY SOUVĚTÍ  - https://quizizz.com/join?gc=796165

Test je aktivní do pátku 17.4. do 8 hodin večer.

Online procvičování 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/355

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/12-cesky-jazyk/82-8-rocnik/246-skladba/1481-spojovaci-vyrazy-a-interpunkce?scroll=63

 

Odevzdávání všech zadaných úkolů probíhá pouze přes Google classroom.

úkoly k samostudiu 6.4. - 10.4.

sloh

PS str. 82 cv.4 - Vyber si jedno z následujících témat a napiš stručnou úvahu
Nezapomeň používat:
1. řečnické otázky
2. úvahové fráze (dle mého názoru, domnívám se...)

Odevzdej ve formátu docx. nebo pdf. Minimální počet znaků je 900 (včetně mezer).

literatura

Přečtěte si přiloženou prezentaci.
Na konci prezentace se nachází úkol, který je třeba splnit do neděle 12.4. do 8 hodin večer. Lze plnit online na GC nebo na níže zveřejněném odkazu.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEr4N1fvDnkyZboCq9mzzKq-Jal40bm9_QEEFRodj81RQ2Iw/viewform

MLUVNICE

Zopakuj si poměry a psaní čárek ve větě jednoduché i souvětí. - Podívej se na video a poté odpověz na otázky v GC nebo níže zveřejněném odkazu.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduYCdweBQi2qxd_6A4B3I37141h0mV4OFLxB1h3Uo0mN-3NA/viewform 

Grafy souvětí - Učebnice str. 77 cv. 3a.
Jako pomoc vám poslouží přiložený odkaz na video (https://www.youtube.com/watch?v=G40tsmC9qEw&feature=emb_title)

Celkový jazykový rozbor - Pracovní sešit str. 55 cv. 4 (celé).

 

Všechny úkoly odevzdávejte pomocí GOOGLE CLASSROOOM.

Google Classroom český jazyk

Ahoj všichni,

od tohoto pátku 3.4. budeme i pro plnění úkolů z českého jazyka používat google classroom.

Každou neděli zde budu zveřejňovat úkoly na další týden. 

 

Důvodem přechodu na GC je snadnější komunikace a odevzdávání úkolů.

Prosím tedy všechny, aby se co nejdříve do kurzu zapsali. Děkuji za spolupráci. 

 

Jak na to:

www.classroom.google.com.

Zvolíte vpravo nahoře + volbu zapsat se do kurzu:

Předmět - Český jazyk

KÓD - ninzbln

 

úkoly k samostudiu 30.3. - 3.4.

Sloh

 • PS str. 82 cv. 3 (Co je pro nás domov?) 
 • Učebnice str. 113 cv. 6a - zamyslete se nad citáty a vyjádřete jejich obsah svými slovy
 • Učebnice str. 114 cv. 8a  - navrhněte osnovu dané úvahy
 • všechny uvedené úkoly vypracujte do sešitu a zašlete ke kontrole do pátku 4.3.2020

Literatura

 • vypracujte online test přes platformu quizizz.com na téma - ČESKÁ LITERATURA 2. POLOVINY 19. STOLETÍ
 • stačí kliknout na níže uvedený odkaz a zadat své jméno
 • http://quizizz.com/join?gc=597735
 • test je aktivní pouze do pátku 3.4. do 8 hodin večer
 • přečtěte si nasdílené prezentace a udělejte zápis do sešitu + na konci každé prezentace je úkol (práce s textem)
 • vypracované úkoly zašlete nejpozději do neděle 5.4. do 8 hodin večer (email, FB)

Mluvnice

  - souvětí podředné a souřadné - http://quizizz.com/join?gc=020946

  - celkové opakování souvětí - http://quizizz.com/join?gc=690081

 • testy jsou aktivní do pátku 3.4. do 8 hodin večer

Všechny zadané testy jsou povinné. Neslouží k hodnocení, ale zpětné vazbě vám i mně.

 

Pro češtinářské nadšence doporučuji čtenářský deník ČESKÉHO ROZHLASU (povinná a doporučená četba v audio podobě).

Odkaz: https://temata.rozhlas.cz/ctenarsky-denik-50128

 

V případě potíží piště na email či Facebook. Ráda poradím, pomůžu nebo poskytnu materiály. 

úkoly k samostudiu 23. - 27. 3. 

Sloh

Literatura

 • vypracování online testu na NÁRODNÍ OBROZENÍ
 • přes platformu quizizz.com
 • stačí pouze kliknout na níže uvedený odkaz a zadat své jméno (NE PŘEZDÍVKY)
 • test je aktivní pouze do pátku 27.3. do 8 hodin večer (poté je odkaz neaktivní)
 • quizizz.com/join?gc=669067

Mluvnice 

 

Všechny zadané testy jsou povinné. Neslouží k hodnocení, ale zpětné vazbě vám i mně. V případě potíží piště na email či Facebook. Ráda poradím, pomůžu nebo poskytnu materiály.  Mějte se hezky! 

úkoly k samostudiu 16. - 20. 3. 

Sloh

 • Učebnice str. 113 - udělat výpisky na téma ÚVAHA
 • Pracovní sešit str. 80 cv. 1 - myšlenková mapa
  • vybrat jedno téma a vytvořit myšlenkovou mapu na papír formátu A4 (dle ukázky z výuky ve třídě)
  • dbejte na úpravu, grafickou podobu a gramatickou správnost

Mluvnice

 • V učebnici na str. 66 cv. 10 + 11 - opakujte poměry mezi několikanásobnými větnými členy a vedlejšími větami.
 • Uč. str. 68 - přečíst rámečky o soutěví souředém a podřadném - vytvořit do sešitu zápisky. + vypracovat cv. 1, 4 ,5 (cvičení vypracujte do školního sešitu)
 • Pracovní sešit - str. 51 cv. 1

Online procvičování Škola s nadhledem:

 https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/12-cesky-jazyk/82-8-rocnik/246-skladba/1485-vyznamove-pomery-mezi-souradne-spojenymi-vetami-v-souveti-a-vetnymi-cleny?

- https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/12-cesky-jazyk/82-8-rocnik/246-skladba/1476-souveti?scroll=0

Literatura

Opakování Národního obrození a literatury Májovců, Lumírovců a Ruchovců (vše co již máme probráno).

V příštím týdnu zašlu odkaz na quizizz.com, který bude ověřovat vaši domácí práci.

 

V případě, že něčemu nerozumíte nebo potřebujte konzultaci, jsem vám k dispozici na Facebooku, WhatsAppu a emailu drozdova@zskorenskeho.cz. Přeji mnoho úspěchů a nových poznatků.

úkoly k samostudiu 11. - 13. 3. 

Mluvnice

 • Učebnice str. 64 - cv. 6 a,b,c ;cv. 7;cv. 9 (vypracovat do sešitu) + přečíst rámeček o souvětí
 • Pracovní sešit str. 51 cv. 1

Sloh 

platí i pro příští týden do 20.3. 

 • Učebnice str. 113 - udělat výpisky na téma ÚVAHA
 • Pracovní sešit str. 80 cv. 1 - myšlenková mapa
  • vybrat jedno téma a vytvořit myšlenkovou mapu na papír formátu A4 (dle ukázky z výuky ve třídě)
  • dbejte na úpravu, grafickou podobu a gramatickou správnost

ČETBA 8. ROČNÍK

 • vyber si celkem 6 knih (žáci s SPU přečtou celkem 3 knihy, počet knih v každém pololetí si mohou rozložit podle sebe)
 • V prvním pololetí odevzdají žáci čtenářský zápis ze tří knih (2 knihy budou ze seznamu doporučené četby, 1 dle jejich vlastního výběru).
 • Čtenářský deník za první pololetí odevzdají žáci nejpozději do 7. ledna (můžeš odevzdat i dříve).
 • Pro druhé pololetí platí stejné pravidla – datum odevzdání do 9. června

Jak si vést čtenářský deník

 1. název knihy
 2. autor knihy, popřípadě i ilustrátor
 3. nakladatelství, rok vydání knihy
 4. stručný obsah knihy (max. 10 řádků)
 5. čím mě kniha zaujala, proč bych ji doporučila/ nedoporučila, zajímavá kapitola, oblíbená postava a proč; atd. (nejdůležitější část)
 6. citace úryvku a odůvodnění výběru
 7. možná ilustrace

Bc. Štěpánka Drozdová / 31. 5. 2020

Matematika

úkoly k SAMOSTUDIU 8. 6. - 12. 6.

toto je (zatím) na příští týden...
 • 8. 6. Téma čtyřúhelníky a jejich konstrukce. Prostudujte v učebnici příklad F v kapitole 4.3 a snažte se pochopit rozdíl mezi konvexním a nekonvexním čtyřúhelníkem. Vypracujte si pro sebe cvičení 12. DU: Cvičení 14 z kapitoly 4.3 vypracujte na A4 (narýsovaný plánek i výpočet) a prosím za dobrého světla vyfoťte a pošlete mi na libusedan@gmail.com do pátku 12. 6.
 • 9. 6. Online konzultace pro všechny, kdo si chtějí vylepšit známku, doplnit něco, co nevědí či nepochopili, pomoct s úkolem na doplnění známky atp. Začnu v 9:00, jsem k dispozici cca do 10:00, pokud bude ještě zájem, tak i o kousek více. Po 10:00 - pokud potřebujete jinou cestou než Skype - můžete být připraveni na telefonát, WhatsApp nebo Messenger hovor, ale potřebuji od vás SMS, že chcete hovor a jakou cestou. 
 • 10. 6. Konzultace ve škole 8:30 - 10:30 ve třídě 8. A. Vysvětluji témata, kterých jste se z nějakého důvodu nezúčastnili, píšete krátké testíky k nim. 
 • 12. 6. Vyplňte dotazník sebehodnocení a hodnocení výuky M, bude dostupný zde a v GC.

úkoly k SAMOSTUDIU 1. 6. - 5. 6.

Na vaše emailové adresy (a do OFFline desek) byla poslána informace o tom, jak si stojíte s celkovým hodnocením. Pokud jste ji neobdrželi, prosím pište, volejte. Děkuji. Někteří byli vyzváni ke konzultaci, ta bude 10. 6. 8:30 - 10:30. 

úkoly k SAMOSTUDIU 25. - 29. 5.

Hodnocení DU na minulý týden: tak úplně jasné nám to ještě není, tak se prosím podívejte na dvě prezentace se zvukovým záznemem, které jsem pro vás připravila. DU trojúhelníky komentář je pro ty, kdo úplně nezvládli úkol z konstrukce trojúhelníků. Postupy konstrukce na úlohách z DU je pro všechny - k těm úlohám se potřebujeme naučit "zašifrovat" jejich postupy konstrukce. V příštím týdnu bych si na to dovolila dát test. 

 • 25. 5. Prosím zopakujte si, jak zakreslujeme body do soustavy souřadnic v tomto videu. Poté vyplňte test ve SCIOdatu Trojúhelník, poměr, soustava souřadnic - někteří z vás už to udělali, když ho tam tak viděli. Kdo nemůže spustit video, je tu také obrázek Body v soustavě souřadnic v příloze.
 • 26. 5. Procvičte si vlastnosti rovnoběžníků (látka 7. ročníku), moc to nešlo v testu. Materiál zde, rovnou také s konstrukcemi rovnoběžníků. Konstrukce dvou rovnoběžníků - kosočtverce a kosodélníku - jsou v něm obsaženy včetně postupů konstrukce, snažte se je prosím pochopit, dělali jste je také v 7. ročníku.
 • 27. 5. Test bude z vlastností rovnoběžníků a zakreslování rovnoběžníků v soustavě souřadnic. Bude zveřejněn přes GC a zde odkazem. Z učebnice si prostudujte cvičení 1 - 5 v kapitole 4. 3. Konstrukce čtyřúhelníků.
  V době 9:00- 9:30 Skype konzultace pro ty, kteří něco potřebují. V době 11:00 - 11:45 možno konzultovat i jinými cestami - telefon (pište SMS) či mail a zavolání zpět.
 • 29. 5. Dotáhněte to, co jste v tomto nebo předchozím týdnu nestihli. Zkontrolujte si v Bakalářích známky, jestli vám něco nechybí (známka je nevyplněna). Zbývají nám dva týdny na dokončení vaší klasifikace a čeká nás téma lichoběžník a obecný čtyřúhelník. Pokud jste se nestihli podívat na Postupy konstrukce na úlohách z DU , udělejte to. 

úkoly k SAMOSTUDIU 18. - 22. 5.

 • 18. 5. Množiny bodů dané vlastnosti - každá množina bodů, popsaná na straně 76 - 77 (novější 80 - 81) v učebnici má význam pro konstrukce trojúhelníků i dalších útvarů. Tento týden potřebuji, abyste se množiny bodů naučili pojmenovávat a využívat je v konstrukcích. Pěkně vysvětleno v učebním materiálu zde, stačí mi do příkladu 7, další už jsou jen pro zvídavé. 
 • 19. 5. Úkol na list papíru A4: Z kapitoly 4. 2. Konstrukce trojúhelníků si narýsuj tři trojúhelníky, a to: ze cvičení 4 zvol a) nebo b); ze cvičení 6 zvol a) nebo b) a ze cvičení 7 zvol a) nebo b). Rýsuj co nejpřesněji, náčrty si udělej zvlášť, v tomto úkolu chci pouze dobře narýsované, vytažené a označené konstrukce - a pozor, některé mají dvě řešení. Úkol prosím vyfoť za dobrého světla, případně uprav kontrast tak, aby na fotografii bylo dobře vidět i tenké čáry, a pošli na libusedan@gmail.com, do předmětu napiš DU M8 trojúhelníky. Postupy konstrukce nejsou součástí úkolu, jde mi nyní o narýsování a přesnost. Odevzdej do 20. 5.
 • 20. 5. Online konzultace pro dobrovolníky od 9:00. Test z pondělního tématu - množiny bodů dané vlastnosti, v GC už je zadání, čas na vyplnění ideálně do 22. 5. Zjistila jsem, že ne všichni si pamatují konstrukci osy úhlu, proto video zde.
 • 22. 5. Kapitola 4. 3. Konstrukce čtyřúhelníků. Prostuduj vzorové příklady z učebnice ABCD. Pro sebe si vyukoušej narýsovat každý z nich, ať porozumíš postupům. 

úkoly k SAMOSTUDIU 11. - 15. 5.

 • 11. 5. Pokračujeme v tématu Konstrukční úlohy, prostudujte příklad 56/F - konstrukce trojúhelníku ze dvou stran a těžnice.  Zkuste si narýsovat obě řešení v zadání D i v zadání F, máte to s postupem. Velmi dobře vysvětleno zde. 
 • 12. 5.  Ještě jednou si prohlédněte video s konstrukcí trojúhelníka s těžnicí a naučte se dobře postup konstrukce - včetně jeho zápisu. Kdo studuje pouze z učebnice, i tam je možnost se naučit jednotlivé kroky zápisu. Z dešifrování zápisů bude další test. 
 • 13. 5. Test z dešifrování zápisů. Najdete v GoogleClassroom a také zde. Dobrá příprava je studium strany 79 v III. díle učebnice a projít si zápisy z konstrukčních úloh, které jsou vám k dispozici v učebnici i na webu.
 • 15. 5. Kružnice opsaná a vepsaná. Potřebuji, abyste uměli sestrojit a věděli, co znamená. Cvičně si narýsujte aspoň jednu od každého typu, sami si zvolte zadání a zkontrolujte, zda opsaná prochází všemi vrcholy a vepsaná se dotýká všech stran trojúhelníka. Je to velká výzva na přesnost. Komu se povede, může poslat za jedničku navíc. Stránky s videem zde, v příloze také pdf soubor s přehledem o trojúhelnících. 

úkoly k SAMOSTUDIU  4. - 7. 5.

 • 4. 5. Nová látka - Konstrukční úlohy. III. díl učebnice, od strany 50. Prosím prostudujte kapitolu 4. 1. - řešené příklady a všechny rámečky. Zvláštní pozornost zaslouží cvičení 54/10 co je o soustava souřadnic a jak se značí její body.
 • 5. 5. Prosím, zopakujte si dle řešených příkladů A, B, C na stranách 54 - 56 to, co již víte o konstrukcích trojúhelníků sss, sus, usu. Zopakujte si také geometrické značky, používané při zápisu postupů. Skype 13:00 dívky, 13:30 chlapci. Budeme řešit konstrukci dalších trojúhelníků - D, E, F. Množiny bodů dané vlastnosti jsou pěkně shrnuty v této prezentaci. V tomto rozsahu budou i příští týden v testu, doporučuji vaší pozornosti. Kdyby někdo potřeboval přehled množin bodů s obrázky, tak zde
 • 6. 5. Vyplňte SCIOtest k opakování části učiva 8. třídy - Pythagorova věta, otevřen opět do čtvrtka 7. 5. 12:00. Učivo o Pythagorově větě najdete v prvním dílu učebnice a také v sešitě za první pololetí. 
 • 8. 5. Státní svátek - odpočívejte a slavte. Já budu snad slavit prací a pošlu vám zpětné vazby a známky, protože dříve mi to v tomto týdnu nevyjde - omlouvám se, ale mám toho teď hodně s novými nástupy do školy. Nicméně, díky za vaši aktivitu, test Rovnice 03 mám až na čtyři od všech. Kdyby někdo ještě potřeboval úlohy OFFline (na papíře), ozvěte se mi, prosím. Funguje to :)

úkoly k SAMOSTUDIU 27. - 30. 4.

 • 27. 4. do 12:00 vypracovat procvičovací test, zadaný v Google Classroom, jmenuje se Rovnice, vzorce, závislosti - cvičný. Podívat se na prezentaci vašich DÚ o válci - i když jste nic neposlali, je tu možnost, jak se naučit od ostatních, tak ji prosím využijte. Publikuji to v pdf, ať je to menší soubor. Tím se definitivně uzavírá téma Válec.
 • 28. 4. Studium Vyjádření proměnné ze vzorce II. díl učebnice, str. 33 - 35. Proces vyjádření ze vzorce popíšu v přiloženém videu
 • 29. 4. Ostrý test ve SCIOdatu, Lineární rovnice a nerovnice 3 - opět jsou dva pokusy, ale chci je mít ukončené včas - do 30. 4. 12:00.
 • 1. 5. je státní svátek, užijte si jej. Tento týden bez Skype lekce, uzavíráme téma Vyjádření ze vzorce a závislosti. 

Nějakým omylem vám byly přiděleny testy Matematická gramotnost a několik z vás to zkoušelo vyplnit. Je to věc obsáhlejší, na 3 krát 10 otázek, a je potřeba klid, počítač a tužka a papír. Testy jsem zresetovala, na mobilu se to asi fakt nedá vyřešit (a možná to tam dost dobře nefunguje), v každém případě jsem ani nechtěla, abyste je řešili. Tak jsem je odstranila a uděláme je někdy v devítce v rámci přípravy na přijímačky, to bude vhodnější. Na současnou situaci vám připravím něco únosnějšího. 

úkoly k SAMOSTUDIU 20. - 24. 4.

Někteří z vás pracují v karanténě lépe než před ní. Jsem připravena to ocenit i v celkovém hodnocení. Díky za to. Vidím také, že ti, kdo chtějí něco umět, jsou mnohem samostatnější. Ti ostatní se nepředřou tak jako tak. Takže se ani já nehodlám přepínat výrobou studijních materiálů a využiji více hotových videjí, které odkazuji v prezentaci Válec a úlohy o něm. V ní je také zadání DÚ. 

Navrhuji, abychom se teď společně učili DĚLAT VĚCI VČAS. Je to pro mne už dost těžko únosné, když si dnes někdo opravuje známku ještě za lineární rovnice, které jsou již dva týdny uzavřené. Pojďme se tedy tuto dost důležitou dovednost snažit vybudovat. Zkuste třeba začít využívat TO DO LIST - jednoduchý seznam úkolů na papíře, z něhož můžete odškrtávat. Je dobré si tam psát úkoly s termíny. Pokusím se vás více navést, co máte dělat v jednotlivých dnech. Budu také ukončovat testy dříve a úkoly chci v termínu. Pokud má někdo překážku, omluví se - to je taky dobrá dovednost do života. Tak ať se vám daří. 

 • 20. 4. Nastudujte si prosím kapitolu 2.3. Objem válce a zkuste využít přiloženou prezentaci. Začněte pracovat (nejpozději dnes) na DÚ, který je na středu 22. 4. - zadání v prezentaci.
 • 21. 4. Studujte dále podle materiálů, které jsou vám k dispozici. Od 9:00 dívky, od 9:30 chlapci Skype, téma Válec.
 • 22. 4. Odevzdejte domácí úkol do 12:00, budu ho hodnotit; do předmětu stále prosím dávat DU M8. Bude pro vás připraven test na válec, opět dva pokusy, počítám ten lepší výsledek. Test bude zvežejněn od 19. 4. do 23. 4. 12:00, prosím, zařiďte si jeho včasné vyplnění nebo si napište o výjimku. Děkuji. 
 • 24. 4. Nová látka: Vyjádření neznámé ze vzorce - na příkladu válce a hranolu. Operativně měním, považuji za dosažitelnější a ráda bych zopakovala rovnice, které s touto látkou souvisejí. Prosím, prostudujte si prezentaci Úlohy o válci. Využijeme také II. díl učebnice, str. 33 - 35. Bude to krátká vsuvka, navazující na praxi a fyziku. 

úkoly k SAMOSTUDIU 14. - 17. 4.

Vzhledem k tomu, že dost z vás neodevzdalo včas úkoly, chci vás vyzvat, abyste věci dělali opravdu včas. Dostáváte tu dostatečnou podporu, buďte v tom prosím také solidní ke mně, abych mohla ohodnotit v konečném čase vaše práce. Někteří z vás dostali namísto ocenění "huláka" - část již reagovala a doplnila či vysvětlila situaci, část mlčí. V úterý jsem přeposlala "huláka" pro informaci rodičům mlčících.
Známky jsem přepsala do Bakalářů (elektronické ŽK) tak, aby se vám zobrazovalo plánované hodnocení tam, kde ještě případně nemáte splněno - tak poznáte, co vám chybí odevzdat. 

Ukončili jsme okruh statistika, budeme se věnovat tématu Válec v třetím dílu učebnice.

Zjistila jsem, že mnozí z vás neumějí grafy v Excelu. Tady je video, kde si můžete nastudovat sloupcový graf (vám stačí jeden sloupec, v ukázce je skupinový), zde ještě jeden sloupcový s větší škálou úprav grafu. Koláčový neboli kruhový graf můžete studovat stejně jako XY bodový - to je ten o změnách v čase. Shrnutí o všech třech nejčastějších typech grafů je zde. Potřebujete se na to podívat zvláště vy, kterým se nepovedlo splnit zadání DÚ ze statistiky. Očekávám, že práci s těmito třemi typy grafů budete umět. 

 • 14. 4. Nastudujte si prosím kapitolu 2.1. Válec a jeho síť, pokuste se načrtnout si několik válců tužkou na papír dle návodu v příkladu B. Projděte si cvičení 1 - 6 (není nutno psát, jen přemýšlet nad obrázky a črtat). Cvičení 7 vypracujte písemně a mějte připraveno na zítřejší konzultaci, abycho o něm mohli diskutovat. 
 • 15. 4. Online lekce na Skypu. Opravdu už chci vidět všechny. Od 9:00 chlapci, od 9:30 dívky, téma Válec.
  Kdo bude potřebovat nějaké vysvětlení ke kapitole Statistika, napíše mi - budu pro vás k dispozici ve středu odpoledne, ve 14 hodin - kdo chce, bude připojen na Skype. 
 • 17. 4. Kapitola 2.2 Povrch válce. Projděte řešené příklady a připravte si dotazy na konzultaci. Podle řešených příkladů si vypočtěte cvičení 1 a 5, mějte k dispozici na příští konzultaci. Plánuji ji na úterý 21. 4. 

úkoly k SAMOSTUDIU 6. - 10.4

V tomto týdnu bych už chtěla lekci na Skype, které se zúčastníte pokud možno všichni. Rozdělíme se do dvou skupin, já budu opakovat totéž, tentokrát v úterý od 13:00 do 13:30 poprosím dívky a od 13:30 do 13:00 kluky. POZOR, změnila jsem čas - dopoledne mám poradu s paní starostkou, děkuji za pochopení.

 • 6. 4. Nainstalovat a rozchodit Skype a napsat mi po Skype (prosím se jménem), abych vás mohla zařadit do skupin. Dostudovat si všechny tři prezentace Základy statistiky, zaměřit se na využití statistiky v praxi. Napište si jako cvičný test ve SCIOdatu Tabulky a diagramy 01 a cvičnou teoretickou část zde. Uvidím řešení a mohu vám zítra vysvětlit, kde jste chybovali. 
 • 7. 4. Přečtěte si prosím článek https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ktera-krivka-by-nas-mela-zajimat-jak-cist-cisla-o-koronaviru-97114 Je to o praktickém využití statistiky právě v těchto dnech a celkem pozitivně napsané.
  Skype konzultace s očekávanou účastí všech žáků, 13:00 dívky, 13:30 chlapci. Úlohy ze statistiky, řešení vašich dotazů k testu i dalších. 
 • 8. 4. Hodnocený test ze statistiky, jedna část - praktická je ve SCIOdatu Tabulky a diagramy 02, k tomu právě byla zadána teoretická část formou dotazníku, dostupná z Google Classroom a zde. Čas na odevzdání je zítra do 12:00, pak už bych ráda hodnotila. 
  Odevzdat DU z minulého týdne, pozor, soubor má tři listy.
  Přidána online konzultace 9:00 - 9:30 pro ty, kdo se včera nestihli připojit.
  Rodičům budu psát zpětnou vazbu o tom, jak kdo studujete. 
 • 10. 4. VOLNO - Velký pátek.
 • Po Velikonocích nová látka - válec. Výkladová Skype lekce ve středu 15. 4. od 9:00 chlapci, od 9:30 dívky. Potřebujete dobře umět kruh, viz níže v materiálech.

úkoly k SAMOSTUDIU 30.3. - 3.4

V tomto týdnu nebude žádný nový test, ale do středy 1. 4. si můžete opravit nebo doplnit některý ze tří (Rovnice, Hranoly, Kruh a kružnice), který jste už psali. V systému SCIOdat vám nastavuji jen druhé pokusy a ostatní odstraním, aby v tom byl pořádek.  Zapíšu si tu lepší známku, ve vašem zájmu je ji získat. Studijní materiály najdete níže, pokud se na to před testem ještě chcete podívat. Posílám vám mail s hodnocením, pokud vám nepřijde, prosím pište mi v pondělí. 

Začneme s novou látkou, kapitolou STATISTIKA. Tento týden budete potřebovat Excel - pokud ho nemáte, řešte to prosím s panem třídním, zašle vám přihlašovací údaje na stažení MS Office. 

 • 30. 3. Nová látka k samostudiu: Základy statistiky II. Učebnice II. díl od strany 40 - prohlédněte příklady statistických šetření. Pěkný úvod v tomto videu, které je v jednoduché angličtině a s titulky.  Prosím, pokuste se porozumět, co je AP = aritmetický průměr, MOD = modus a MED = medián. Zapište si, co podle vás znamenají tyto pojmy a své poznatky ověřte v učebnici. 
 • 31. 3. Nová látka k samostudiu: Základy statistiky III. Poslechněte si, prosím, a pokuste se vytvořit si sami jednoduchou tabulku a graf v excelu, máte-li možnost. 
 • 1. 4. Dokončit testy (opravy, dodělávky) ze starší látky. Zopakovat si poznatky z prezentací o statistice, pokusit se zorientovat aspoň ve třech grafech, které si vyberete v učebnici. Pokusíme se navázat kontakt přes Skype. V 9:00 - 9:30 budu připravena dovysvětlit, co potřebujete ke statistice, a reagovat na vaše dotazy. Moje číslo na Skype live:.cid.27ed3f07c4b0f74d.
 • 3. 4. Úkol - vytvoření tabulky a grafu v Excelu, určení charakteristik statistického souboru.
  Tento úkol odevzdáte do středy 8. 4. a bude hodnocen podle kritérií v zadání. V 9:00 - 9:30 budu opět připravena dovysvětlit, co potřebujete ke statistice, a reagovat na vaše dotazy na Skype. Bylo by fajn, kdyby se každému podařilo jednou za týden si najít čas. Známky z testů Rovnice, Hranoly a Kruh, kružnice jsou zapsány v Bakalářích. 

úkoly k SAMOSTUDIU 23.3. - 27.3

úkoly k SAMOSTUDIU 11.3. - 20.3

 • 11. 3., 13. 3. a 16. 3. Dále se průběžně učit rovnice se zlomky. Znamená to projít si v učebnici kapitolu 1. 4. a propočítat si VŠECHNA cvičení od příkladu E do konce kapitoly. Do školního sešitu, všechny postupy a zkoušky. Po karanténě předložíte.
 • 17. 3. a 18. 3. Projít si celou kapitolu 2.1. Jak na slovní úlohy. Kromě toho mi poslat rys, nejpozději 18. 3.
 • Na 18. 3. RYS s výpočty v kružnicích - zadáno 9. 3. Obě strany vyfoťte a pošlete mailem. V papírové verzi odevzdáte po skončení karantény.
 • 20. 3. Test viz níže.

Testy při SAMOSTUDIU 

V aplikaci SCIODAT vám byly zpřístupněny testy z matematiky. Heslo je stále stejné, pokud si ho nepamatujete, dodá vám ho pan třídní. Prosím, zopakujte si dle učebnice a sešitu již probíranou látku a vyplňte do daných termínů jednotlivé testy. Budu je hodnotit podle dosažené procentní úrovně. Doma můžete samozřejmě používat celou řadu pomůcek - a je to správně, dokonce je to žádoucí.

PROSÍM VYPRACUJTE V APLIKACI SCIODAT

Do 18. 3: Lineární rovnice a nerovnice - studium ve II. dílu učebnice, aktuálně probíraná látka, celkem jednoduchý test.
Do 20. 3: Hranoly - objem a povrch - studium v sešitě, počátek školního roku, možno využít také výklad a řešené příklady na stránkách ZŠ Letovice

Do 25. 3: Kružnice, kruh - studium ve III. dílu učebnice. Konkrétní rady: 

 • 4) Nejdřív je potřeba objevit pravoúhlý trojúhelník v Thaletově kružnici, pak už hravě použít Pythagorovu poučku.
 • 6) Z jakých trojúhelníků se skládá pravidelný šestiúhelník?
 • 7) Kružnice vepsaná obrazci se dotýká všech stran tohoto obrazce. Kružnice opsaná obrazci prochází všemi vrcholy obrazce.
 • 8) Vzpomeňte si na změnu úsečky v poměru (7.ročník) a poměr vůbec. Trojúhelníky jsou podobné, proto jejich strany jsou v daném stálém poměru. 

Do 25. 3: Kružnice, kruh - obvod, obsah - 01 - studium ve III. dílu učebnice a ve zdrojích výše

 

pomůcky při samostudiu - FB skupina a GOOGLE CLASSROOM

Pro sdílení dobrých a z vaší strany osvědčených pomůcek pro domácí vzdělávání jsem na FB školy vytvořila skupinu MATIKA na Kořendě. Bylo by fajn, kdybyste se mohli postupně přidat do této skupiny. Můžete mi tam klást otázky, budu se pokoušet na ně srozumitelně odpovídat. Zvu tam také další učitele matematiky. Mělo by to být fórum k diskusi pro čas, kdy se nemůžeme přímo vidět.

Dále se pokoušíme rozjet testovací kurz v systému google classroom. Prosím, zaregistrujte se:

classroom.google.com

Zvolíte vpravo nahoře + a volbu zapsat se do kurzu 2lcck7s

Většině z vás se podařilo zaregistrovat, budeme se snažit navázat vzájemnou komunikaci. 

 

ÚKOLY z dob před samostudiem a způsob odevzdávání úkolů

Hodnocení úkolů: Odevzdání písemného úkolu včas, tj. ve středu (náhradní termín do pátku), kompletní splnění zadání (přesné rýsování či přesné a kompletní výpočty). U nepřítomných se očekává odevzdání úkolu hned po skončení nepřítomnosti. Odevzdání se kontroluje ve středu (u přítomných) a neodevzdání se zapisuje do poznámky v TK, po třetím neodevzdání informace do ŽK. Úkoly může žák zpracovávat s pomocí učebnice, internetu, spolužáků či doučování.
Cílem úkolů je zdokonalit a upevnit úroveň dovedností žáků, vytvořit u nich potřebu využívat zdroje, komunikovat o nich v rámci i nad rámec třídy. Tento postoj žáků k sebezdokonalování, měřený počtem odevzdaných úkolů, je součástí jejich celkového hodnocení.

Prosím všechny, kdo mi posílají domácí úkol, aby do předmětu vždy dávali DU M8. Prosím také o použití dostatečné kvality fotografie, abych mohla úkol přečíst.

 • Na 28. 1. naučit se a rozumět, popř. umět narýsovat: sečna, tečna, vnější přímka, tětiva, průměr, vnější a vnitřní dotyk kružnic, obsah a obvod kruhu a kružnice, mít rýsovací pomůcky
 • Na 5. 2. RYS kružnice viz příloha
 • Na 12. 2. naučit se rýsovat tečnu ke kružnici z vnějšího bodu (pomocí Thaletovy kružnice)
 • Na 26. 2. PL základní úlohy, řešitelné pomocí rovnic o jedné neznámé (ke stažení níže)
 • Na 4. 3. Rovnice
 • Na 11. 3. pořádně se naučit rovnice a slovní úlohy na test, dlužníci poslat úkol (do předmětu DU M8), který byl na 4. 3.

TESTY A PÍSEMKY

 • 28. 1. obvod kruhu, obsah kružnice, vzájemná poloha kružnice a přímky
 • 12. 2. tečna ke kružnici z vnějšího bodu (pomocí Thaletovy kružnice), technické písmo (velká tiskací písmena, tužkou)
 • 26. 2. Rovnice o jedné neznámé - jednoduché případy (dvojčlen = dvojčlen)

ZDROJE

ABAKU

 • pokud si chcete hrát a soupeřit mezi sebou v Abaku, tak mi napište svou e-mailovou adresu a jméno na syblik@zskorenskeho.cz
 • je to nutné pro registraci
 • poté si stačí jen zkontrolovat e-mailovou schránku s instrukcemi, které obdržíte

Mgr. Libuše Daňhelková / 4. 6. 2020

Anglický jazyk

úkoly k samostudiu 1. - 12. 6.

 • Ti z vás, kteří postupně, od 11.3. až doposud, nevyplnili některý z online testů, tak mohou učinit v průběhu následujících dvou týdnů. Jak zjištíš, že ti něco chybí k odevzdání? Podíváš se do elektronické žákovské knížky v Bakaláři. Pokud máš u některého tématu zapsané hodnocení N = učivo, ze kterého ti chybí splnění povinnosti.
 • Těm z vás, kteří splnili všechna zadání, v době od 11.3., GRATULUJI a doporučuji procvičit si své znalosti dle vlastního výběru hravou formou na stránce Umíme anglicky.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 25. - 29.5.

Nabízím vám možnost konverzace v rámci témat každodenní angličtiny a společného opakování probraného učiva přes aplikaci ZOOM ve středu 27.5. v 16:00. Účast je dobrovolná. Opakovat budeme učivo v učebnici na straně 8 - 19. Není potřeba si ZOOM instalovat, pouze se v 16:00 přihlas přes tento link.

topic: revision (opakování)

 • V příloze Ke stažení nalezneš pracovní list s názvem Revision1. Pracovní list obsahuje učivo z opakování 1. lekce v učebnici. Stáhni si jej, vypracuj cvičení a pošli jej na email hajduk@zskorenskeho.cz ke kontrole do 31.5.

Úkoly k samostudiu 18. - 22.5.

topic: healthy eating, ordering meals

úkoly k samostudiu 4. - 15.5.

topic1: MODAL VERBS (modální slovesa)

 • V příloze Ke stažení nalezneš vysvětlení učiva s názvem Modal verbs. Vysvětlení si nastuduj.
 • Jelikož je učivo o modálních slovesech delší, máte čas na jeho nastudování 2 týdny. Na základě toho si studium modálních sloves rozvrhni tak, jak ti to bude vyhovovat. Doporučuji 1 strana = 1 den.
 • Toto učivo si poté procvič v online cvičeních: Cvičení1, Cvičení2, Cvičení3, Cvičení4

 topic2: health problems (zdravotní problémy). Giving advice (dát radu).

Enter your full name: Tvoje jméno a příjmení
Grade/level: 8.A
School subject: English
Enter your teacher's email: hajduk@zskorenskeho.cz

úkoly k samostudiu 27.4. - 1.5.

topic: vocabulary differences US - UK - AUS (rozdíly ve slovní zásobě američanů, britů a australanů)

 • Shlédněte 4 videa. Obsahují vysvětlení nejčastějších rozdílů ve slovní zásobě (slovíčkách) v americké, britské a australské angličtině. V příloze Ke stažení nalezneš pracovní list s názvem Vocabulary differences, do kterého si můžeš tato slovíčka zapsat. Poté se je nauč. Mně se několikrát hodilo, když jsem byl v USA, vědět, jak říkají hranolkům nebo toaletám v restauraci. Protože jsou to úplně jiná slovíčka, než v britské angličtině :-)))) 
 • Odkazy na videa: One language, three accentsVocabulary differences1, Vocabulary differences2, Vocabulary differences3
 • Na závěr vypracuj online test do 1.5. Až budeš mít vše vyplněné, klikni na FINISH!! - poté vyber možnost Email my answer to my teacher a vyplň tabulku následovně:
Enter your full name: Tvoje jméno a příjmení
Grade/level: 8.A
School subject: English
Enter your teacher's email: hajduk@zskorenskeho.cz

úkoly k samostudiu 20. - 24. 4.

Rád bych vám připomněl, že většina z vás doposud ještě nevyplnila online test z učiva:

 • Easter (Velikonoce), který měl být vyplněn do 8.4.
 • Time clauses (Časové věty), který měl být vyplněn do 17.4.

Jak zjištíš, zda ti zbývá něco k dostudování/odevzdání? Podíváš se do Bakalářů a pokud máš u učiva zapsané hodnocení N (nehodnocen), znamená to, že jsi online test z tohoto učiva nevyplnil/a. Žádám tě o brzkou nápravu tvých restů. V případě nejasností mě kontaktuj na email: hajduk@zskorenskeho.cz. Pokud potřebuješ nějaké učivo vysvětlit face-to-face, dej mi vědět a učivo ti vysvětlím přes Skype / MessengerVideo / WhatsAppVideo.

topic: Relative clauses (vztaŽné věty)

Enter your full name: Tvoje jméno a příjmení
Grade/level: 8.A
School subject: English
Enter your teacher's email: hajduk@zskorenskeho.cz

úkoly k samostudiu 6. - 17. 4.

topic: easter

 • shlédni tato dvě videa a kresli společně s youtubery (dle vlastního výběru): Video1, Video2
 • Přečti si článek o tom, jak Jack slaví Velikonoce v Anglii. Slovíčka, která neznáš  si přelož přes Google Translator. Vypracuj toto online cvičení (má 2 strany!) a poté, co klikneš na FINISH!! vyber možnost Check my answers.
 • Na závěr ještě vypracuj online test do 8.4. Obsahuje otázky z článku o Jackovi. Až budeš mít vše vyplněné, klikni na FINISH!! - poté vyber možnost Email my answer to my teacher a vyplň tabulku následovně:
Enter your full name: Tvoje jméno a příjmení
Grade/level: 8.A
School subject: English
Enter your teacher's email: hajduk@zskorenskeho.cz

topic: time clauses (časové vĚty)

 • Nastuduj si nové učivo
 • Shlédni video s vysvětlením.
 • Poté si své nové znalosti a dovednosti ověř vyplněním online cvičení.
 • Na závěr vypracuj online test na počítači do 17.4. Až budeš mít vše vyplněné, klikni na FINISH!! - poté vyber možnost Email my answer to my teacher a vyplň tabulku následovně:
Enter your full name: Tvoje jméno a příjmení
Grade/level: 8.A
School subject: English
Enter your teacher's email: hajduk@zskorenskeho.cz

úkoly k samostudiu 30. 3. - 3. 4.

topic: agreeing/disagreeing (souhlasím/nesouhlasím)

 • Nastuduj si nové učivo.
 • Nejprve si pořádně prostuduj barevnou pojmovou mapu v rámečku s názvem Agreeing or disagreeing in English.
 • Slovíčka, která neznáš si přelož a zapiš do sešitu z AJ.
 • Pak si na této stránce nastuduj vysvětlení použití so, too / neither, either.
 • Doporučuji shlédnout přehledné video s vysvětlením tématu.
 • Poté si své nové znalosti a dovednosti ověř vyplněním online cvičení.
 • Následně poté udělej tato dvě cvičení: Cvičení1, Cvičení2
 • Na závěr vypracuj online test na počítači do 3.4. Až budeš mít vše vyplněné, klikni na FINISH!! - poté vyber možnost Email my answer to my teacher a vyplň tabulku následovně:
Enter your full name: Tvoje jméno a příjmení
Grade/level: 8.A
School subject: English
Enter your teacher's email: hajduk@zskorenskeho.cz

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 23. - 27. 3.

 • Ve složce ke stažení se nachází soubor s názvem úkoly k zaslání do 27.3.! nezapomeň mi tyto úkoly poslat!
 • Procvič si své znalosti online (dle vlastního výběru a zájmu) na stránce Umíme anglicky. Jak víte, tato stránka nabízí i možnost zahrát si online týmové hry mezi více žáky k procvičení AJ.

TOPIC: Phrasal verbs (Frázová slovesa)

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 16. - 20.3.

 • učebnice str. 38 – 41 – přečíst si články, přeložit, nová slovíčka zapsat do slovníčku a vypracovat všechna cvičení na str. 38-41
 • vyfocené vypracované úkoly mi pošli na email hajduk@zskorenskeho.cz do 20.3.
 • v příloze Ke stažení nalezneš návod k vypracování úkolů v učebnici

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 11. - 13. 3.

 • učebnice str. 29 – vypracovat všechno do sešitu
 • učebnice str. 30 – vypracovat všechno do sešitu
 • vyfocené vypracované úkoly mi pošli na email hajduk@zskorenskeho.cz do 20.3.
 • v příloze Ke stažení nalezneš návod k vypracování úkolů v učebnici

PaedDr. Boris Hajdúk / 1. 6. 2020

Základy německého jazyka (skupina AJ1)

Ke stažení

úkoly k samostudiu 1. 6. - 5. 6.

Na tento týden pro vás mám speciální úkoly.

V učebnici na straně 80 jsou texty, v nichž se dozvíte něco o specialitách v německy mluvících zemí. Doporučuji si stranu 80 pečlivě pročíst a pak se vrhnout na testík specialit. Nemusíte se úplně bát, u testových otázek uvidíte i text, kterého se otázka týká.

Test je aktivní do soboty 6. června. Přeji úspěšné čtení a získání plného počtu bodů.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 25. 5. - 29. 5.

25. 5. – 29. 5.

Tento týden využijeme k zopakování celé lekce 2.3

Nejprve si projdi následující odkaz – lekci 2.3, zastav se u cvičení, u nichž víš, že byl problém: https://www.mauthor.com/present/5386835560366080

A následně už ti stačí se pohodlně usadit a projít si test na následujícím odkazu: https://quizizz.com/join?gc=2407056

Začni vyplněním jména a příjmení. Test je aktivní do soboty 30. 5. Předpokládám a doufám, že známky budou jen samé jedničky ;)

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 18. 5. - 22. 5.

19.5.

Manchmal, oft, nie, immer, selten 

PS – 65/14

PS -  65/13 poslech je zde. (Komu by poslech nešel, nechť mi napíše a pošlu přímo mailem.)

 

20.5., 21.5.

Im Café Globus – Was darf es sein? (V kavárně Globus – Co si dáte? Co si přejete?)

Pročti si v učebnici na str. 76 cv. 17, především část Partner A a partner B

PS – 66/17

PS – 67/18

 

Naskenuj/nafoť z pracovního sešitu stránku 65, 66 a 67 (tak aby to bylo čitelné!) a pošli mailem na cingl@zskorenskeho.cz (Termín odeslání je do pátku 22. 5. 19:00)

Bude normálně hodnoceno známkou! Zatím vám to všem jde velmi dobře, tak se není čeho bát ;)

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 11. 5. - 15. 5.

12.5.

Es schmeckt gut.

V učebnici si přečti na str. 74 cv. 13.

         Wie schmeckt der Eintopf? Er schmeckt sehr gut.

        Wie schmeckt die Suppe? Sie schmeckt okay.

        Wie schmeckt das Risotto? Es schmeckt lecker.

        Wie schmecken die Würstchen? Sie schmecken okay.

Zájmeno a tvar slovesa se řídí členem (der, die, das), případně množným číslem.

V pracovním sešitě str. 64 cv. 11 a 65 cv. 12 (v tomto cvičení je část z rozhovoru a část doplňuje každý za sebe)

 

13.5., 15.5.

Foto des Eintopfs

V učebnici na str. 75 cv. 14, přečti si a tužkou doplň, kdo co říká.

 

Naskenuj/nafoť z pracovního sešitu stránku 64 a 65 a z učebnice stránku 75 (tak aby to bylo čitelné!) a pošli mailem na cingl@zskorenskeho.cz (Termín odeslání je do pátku 15. 5. 19:00)

Bude normálně hodnoceno známkou! Zatím vám to všem jde velmi dobře, tak se není čeho bát.

Úkoly k samostudiu 5. 5. - 6. 5.

5. 5.

In der Schulkantine

V učebnici na str. 73 je cvičení 10. Stačí si ho poslechnout zde a tužkou označit, co je ve slyšeném rozhovoru jinak, než je natištěno v učebnici. (Stačí označit, není nutné psát správná slova.)

Kdyby někomu nešel poslech, tak mi napište mail, mám i záložní variantu :-)

V pracovním sešitě si zopakujeme to, co už známe:

Str. 63 cvičení 8

 

6.5.

Wie ist es?

Opakování sloves essen, nehmen a mögen

V pracovním sešitě str. 64 cvičení 9 a 10.

Naskenuj/nafoť z pracovního sešitu stránku 63 a 64 a z učebnice stránku 73 (tak aby to bylo čitelné!) a pošli mailem na cingl@zskorenskeho.cz (Termín odeslání je do pátku 8. 5. 19:00)

Bude normálně hodnoceno známkou! Zatím vám to všem jde velmi dobře, tak se není čeho bát.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 28. 4. - 29. 4.

Nepravidelná slovesa nehmen(= brát, vzít) a essen (=jíst)

Jak jsme si říkali, tak nepravidelná slovesa se liší ve 2. a 3. osobě jednotného čísla:

 1. Ich esse                                                                                   wir essen
 2. Du isst (pozor na dvě s)                                                    ihr esst
 3. Er, sie, es isst (pozor na dvě s)                                      sie/Sie essen

 

 1. Ich nehme                                                                             wir nehmen
 2. Du nimmst                                                                           ihr nehmt
 3. Er, sie, es nimmt                                                              sie/Sie nehmen

 

Sloveso nehmen se používá i při otázkách při jídle:

Was nimmst du? (Co si dáš?)

Ich nehme das Risotto. (Dám si/vezmu si rizoto.)

 

Učebnice – str. 74/11 – vypracuj tužkou do učebnice

Učebnice – str. 74/12 – k přečtení

Pracovní sešit – 63/6, 7 – k vyplnění

Naskenuj/nafoť z pracovního sešitu stránku 63 a z učebnice stránku 74 (tak aby to bylo čitelné!) a pošli mailem na cingl@zskorenskeho.cz (Termín odeslání je do pátku 1. 5. 19:00)

Bude normálně hodnoceno známkou!

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 20. 4. - 24. 4.

Was mag ich? Was mag ich nicht?

Sloveso mögen (ich mag, du magst, er mag) už známe. Znamená mít něco rád.

Ich mag Gemüse. (Mám rád zeleninu.) Sloveso mögen se pojí se 4. pádem (mám rád koho, co?)

Pokud něco nemám rád, tak použiji kein/keine/keinen.

Ich mag keinen Eintopf. (je der Eintopf, 4. pád je keinen)

Ich mag keine Suppe.

Er mag kein Gulasch.

Sie mag keine Würstchen.

PS – 62/4 a), b)

22. 4.

Ich möchte …

Podmiňovací způsob „chtěl bych“ je velmi často potřeba.

ich möchte – chtěl bych                                    wir möchten – chtěli bychom

du möchtest – chtěl bys                                    ihr möchtet – chtěli byste

er/sie/es möchte – chtěl by                              Sie/sie möchten – chtěli by, chtěl(a) byste

Poslechnout si výklad můžete zde: https://youtu.be/y2Yzb7Q_avI?t=73 (konec 3:47)

23. 4.

Učebnice str. 71 cv. 4 – poslech je zde. Očísluj tužkou správně věty v rozhovoru.

Učebnice str. 72 cvičení 5 – zaškrtni tužkou správně, nebo špatně dle poslechnutého rozhovoru.

Přečti si v učebnici na str. 72 cv. 6.

K odeslání do pátku 24. 4. 19 hodin: pracovní sešit str. 62, učebnice str. 71 a 72

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 14. 4. - 17. 4.

14. 4., 15.4., 17.4.

Začít bychom měli Lekci 2.3 - celá lekce se bude zabývat jídlem :-)

Nejprve si pročti slovíčka v učebnici na str. 78 a 79. Slovíčka k poslechu jsou zde.

V pracovním sešitě vypracuj: 60/1a, 60/2, 61/3a) a 62/3b)

Poté si projdi následující kvíz, vyplň jméno i příjmení https://quizizz.com/join?gc=334262

Naskenuj/nafoť z pracovního sešitu stránky 60, 61, 62 (tak aby to bylo čitelné!) a pošli mailem na cingl@zskorenskeho.cz (Termín odeslání je do pátku 17. 4. 19:00) a zároveň si projdi i kvíz. Bude normálně hodnoceno známkou jak z pracovního sešitu, tak z kvízu.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 6. 4. - 8. 4.

7.4.

Wiederholung - Lektion 2.2.

Na tomto odkazu https://www.mauthor.com/present/5386835560366080 se podívej v lekci 2.2. na cvičení 6 (Was findet Alicia in ihrer Tasche?) Hlavně upozorňuji všechny, kterým ještě minulý týden 4. pád úplně nešel.

8.4.

Wiederholungstest 2.2.

Spusť si následující odkaz https://quizizz.com/join?gc=028622 zadej své jméno a příjmení a otestuj se. Test je aktivní do soboty11. dubna, má 30 otázek, na každou z otázek máš 20, 30, nebo 45 vteřin. Pozor: hlavním tématem jsou slovíčka z lekce 2.2 a 4. pád. Za pěkné výsledky jsou pěkné známky.  Kdyby na testu něco nefungovalo, tak mi prosím napiš na mail.

Tentokrát nic neodesíláte, jen si vyplníte test online. Pěkné Velikonoce ;)

 

úkoly k samostudiu 30. 3. - 3. 4.

Tento týden si zopakujeme lekci 2.2. a s ní spojený 4. pád, který minulý týden moc ještě některým nešel, proto se o zlepšení pokusíme tento týden.

Všichni se podívejte na následující video, stačí 2 minuty: https://www.youtube.com/watch?v=9rfNrlPeiGQ

1.pád  der Malkasten   die Schere  das Foto

4.pád    den Malkasten  die Schere  das Foto

 

1.pád  ein Malkasten  eine Schere  ein Foto

4.pád  einen Malkasten  eine Schere  ein Foto

Všimli jsme si, že 4. pád podstatných jmen se liší pouze u mužského rodu.

Nyní si stáhni pracovní list, ten celý vypracuj a do pátku 3. 4. 18:00 odešli na cingl@zskorenskeho.cz . Jako vždy budu známkovat.

 

Pro kompletní zopakování Lekce 2.2. se ještě podívej na tento odkaz https://www.mauthor.com/present/5386835560366080, zde je velmi vhodné projít si především cvičení s poslechem – lekce 2.2.

Úkoly k samostudiu 23. - 27. 3.

PS – str. 57 cv. 10 b)

PS – str. 58 cv. 11

PS – str. 58 cv. 12 a) – tady je třeba si dávat pozor na členy Ich finde/ich mag + 4. pád (pomoz si sešitem)

PS – str. 59 cv. b)

PS – str. 59/14

 • Další cvičení, která si určitě projděte:

http://einstufungstests.klett-sprachen.de/eks/teamdeutsch1/fragebogen.php?jsstatus=js&questname=teamdeutsch1&questclass=A1&status=teamdeutsch1&questblock=1

http://einstufungstests.klett-sprachen.de/eks/teamdeutsch1/fragebogen.php?jsstatus=js&questname=teamdeutsch1&questclass=A1&status=teamdeutsch1&questblock=2

 

Naskenuj/nafoť z pracovního sešitu stránky 56, 57, 58,59 (tak aby to bylo čitelné!) a pošli mailem na cingl@zskorenskeho.cz

(Termín odeslání je do pátku 27. 3. 18:00). Bude normálně hodnoceno známkou!

Úkoly k samostudiu 16. - 20. 3.

17.3.

18.3. 

 • Du oder Sie
 • PS – 57/10 a), b) – (vždy si najdi ve větě sloveso a podívej se na koncovku)
 • U – 65/14 a)
 • PS – 58/11

20. 3.

 

Naskenuj/nafoť z pracovního sešitu stránky 76, 77, 78, 79 (tak aby to bylo čitelné!) a pošli mailem na cingl@zskorenskeho.cz

(Termín odeslání je do pátku 20. 3. 18:00)

Bude normálně hodnoceno známkou!

 

ODKAZY

Procvičení slovesa haben:

Mgr. Pavel Čingl / 31. 5. 2020

Základy německého jazyka (skupina AJ2)

Úkoly k samostudiu 1. 6. - 5. 6.

Pracujte s učebnící strana 80 - Späzialitäten

Práce s textem

Přečti si články Vyber si dva z nich. U jednoho napiš stručně obsah, ke druhému vytvoř  5 otázek Obojí zapiš do školního sešitu a pošli mi do 5. 5.

Úkoly k samostudiu 25. 5. - 29. 5.

V interaktivní učebnicise podívejte na video Modul3 cvičení18. https://www.mauthor.com/present/5386835560366080

Podle strany 77 cvičení 16 v učebnici si do školního sešitu udělejte tabulku. Tu podle videa doplňte. 

Slovíčka: gesund - zdravý

                    lecker - dobrý, chutný

                    der Preis - cena

V pracovním sešitu vypracujte na straně 67 cvičení 19

Úkoly k samostudiu 18. 5.  - 22. 5.

Téma: Im Café Globus

V interaktivní učebnici  vypracuj cvičení Modul 2.3 cvičení 16

V pracovním sešitě vypracuj cvičení 17 na straně 66 a cvičení 18 na straně 67. Podle vzoru z těchto cvičení napiš svůj krátký rozhovor. Pomůže ti k tomu nabídka Café Globus v učebnici na straně 76 cvičení 17 a věty pod touto nabídkou - Partner A, Partner B.

Was darf es sein? znamená v češtině  volně přeloženo Co si dáte?, Co si přejete?

Úkoly k samostudiu 11. 5. - 15. 5.

Do sešitu si zapiš tato časová příslovce: immer - stále

                                                                                 oft - často.

                                                                                 manchmal - někdy

                                                                                 selten  - zřídka

                                                                                 nie -  nikdy

V  interaktivní učebnici vypracuj 2.3 cvičení 11, cvičení 14

V pracovním sešitě vypracuj 64/10, 65/14, 66/15. U posledního cvičení vypracuj pro sebe a jednoho člena rodiny - Př.: Ich esse immer Obst. Oma isst immer Brot. atd

Úkoly k samostudiu 4. 5. - 8. 5.

Pracujte s interaktivní učebnicí Modul 2.3 cvičení 4, 5. https://www.mauthor.com/present/5386835560366080

V těchto cvičeních najdete spojení  (vazbu) es gibt - ta znamená že někde něco je, existuje, nachází se a používá se se 4. pádem.  Velmi často se používá i ve spojení s jídlem. Např.:  Was gibt es heute zum Mittagessen? Co je dnes k obědu?

Cvičení z interaktivní učebnice ofoťte a pošlete.

Podle strany 71 v učebnici vytvořte vlastní Speiseplan buď  do sešitu nebo jako dokument ve Wordu s obrázky. Také ofoťte a pošlete.  W - dokument  s obrázky hodnotím jako náročnější práci - hodnocení mávětší váhu.

Úkoly k samostudiu 27. 4. - 1. 5.

Z učebnice si vypyište časování sloves essen a nehmen - strana 74.

V pracovním sešitě udělejte na  straně 60 cvičení 1 (pomůže vám učebnice strana 70) a cvičení 2. Na straně 63 udělejte  cvičení 7 a 8. Všechna cvičení ofoťte a pošlete. Ve čtvrtek ve 14. hodin vysvětluji online 4. pád. V půl druhé vám pošlu na email pozvánky.

Úkoly  ksamostudiu 20. 4. - 24. 4.

V učebnici si přečtěte na straně 71 Speiseplan - jídelníček. Zároveň si otevřete pracovní sešit na straně 61 a podle učebnice doplňte názvy jídel.  Český význam najdete ve slovníku na konci pracovního sešitu. Do školního sešitu si opište tabulku se záporným zájmenem kein - učebnice str 71. Zápor se s tímto zájmenem tvoří takto:

Ich mag keinen Schnitzel. (1. pád - der Schnitzel) - koho co 4. pád . Tvoří se stejně jako u členu neurčitého. Je potřeba dát pozor pouze v mužském rodu.

Ich mag keine Suppe (die Suppe). Ich mag kein Brot (das Brot)

Do školního sešitu také napište, které jídlo máte rádi a které ne - podle vzoru vučebnici pod jídelníčkem - Ich mag....

                                                                                                                                                                                                                       Ich mag keine.....

Zápis ve školním sešitu a pracovní sešit ofoťte a pošlete do 24. 4.

Nabídka na společnou práci online stále platí. Stačí napsat.

Úkoly k samostudiu 14. - 17 . 4.

Pokud můžete, pracujte s interaktivní učebnicí - cvičení na opakování školníc předmětů - modul 2.1 cvičení 6

https://www.mauthor.com/present/5386835560366080   modul 2

 

Napište si do sešitu pod sebe názvy školních pomůcek. Pak si v interaktivní učebnici modul 2.2  poslechněte a prohlédněte cvičení 10 a, b. Ke svému seznamu pomůcek vyhledejte  v tomto cvičení a zapište množná čísla. Ve cvičení 10 jsou i slovíčka z jiných témat. Ta si vyhledejte ve slovníku nebo překladači a připište do seznamu. budou se vám hodit. Nakonec udělejte v pracvonímsešitě cvičení 8 nastraně 56. Svou práci ofoťte a pošlete do pátku 17. 4.

Během tohoto týdne vám pošlu přístupová hesla  k  práci online  a další instrukce k práci s interaktivní učebnicí. Potřebovala bych ale vědět, komu interaktivní učebnice funguje a jak se váms ní pracuje - úkoly z této učebnice máte v dřívějších zadáních.

 

Úkoly k samostudiu 6. 4.  - 10. 4.

Protože tento týden je velikonoční, seznamte se s velikonočními slovíčky. Pracujte se slovníkem (překladačem) s pracovními listy.

Úkoly k samostudiu 30.3.  - 3. 4 .

Práce s interaktivní učebnicí: https://www.mauthor.com/present/5386835560366080   modul 2

2.1 - cvičení 6 - opakování slovíček - Welche Fächer hat Jan

          cvičení 13

          cvičení 17 - napiš mi, kteří učitelé vyčují jednotlivé předměty

2.2  - cvičení 2 - Was ist in Alicias Schultasche

           cvičení  6 - 4. pád - napiš mi správné řešení

           cvičení 7

           cvičení 10 - procvičuj výslovnost

úkoly k samostudiu 23. - 27. 3.

 • Ve složce Ke stažení máte 2 pracovní listy na 4. pád a školní pomůcky. 4. pád v nich máte znova vysvětlený.
 • 3. pracovní list najdete na odkazu:

 https://fred.fraus.cz/qf/cs/ramjet/knihovna/2ca98f7d4097a27

 • Všechny 3 pracovní listy mi pošlete do pátku 27. 3.
 • Pokud byste něčemu nerozuměli, napište opět na adresu strnadova@zskorenskeho.cz a zeptejte se. V každém případě vyplňte alespoň to, co vám jde.
 • Aby se vám lépe pracovalo, vkládám odkaz na interaktivní verzi naší učebnice. https://www.mauthor.com/present/5386835560366080, zkuste jestli vám odkaz funguje a dejtami, prosím co nejdříve vědět.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 16. - 20. 3.

 • pokračovat v práci zadané minulý týden + do sešitu zapsat poučku pro tvorbu 4. pádu - Ve 4. pádu zůstávají členy pro ženský rod a střední rod stejné. To najdete v tabulce v učebnici  na str.61 dole.
 • podle této gramatiky  vypracovat  učebnice 61/6 (u každého slovíčka nutno napřed zjistit člen), PS 54/4b,
 • do školního sešitu německy popsat, co máte v tašce do  školy a v penále - co nejvíce pomůcek:
  • Ich habe in der Schultasche + 4. pád
  • Ich habe im Mäppchen + 4. p.   
  • 3 pomůcky si vyberete a popíšete. Př.  Ich habe in der Tasche ein Lineal. Das Lineal ist neu, lang und blau.
 •  další látku můžete procvičovat na  https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm Kapitel 1 nebo na https://www.umimenemecky.cz/

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 11. - 13. 3.

 • učebnice strana 62 cv. 7 - podle obrázků poznat vyučovací předměty a ke každému i k těm, které jsou už částečně vyplněné, napsat, jaké pomůcky jsou pro tento předmět potřeba.
 • str. 67 - Přečíst SMS i odpovědi - správně přiřadit + 1 SMS s odpovědí přeložit do školního sešitu. 
 • pracovní sešit - strany 77 - 79.

Mgr. Iva Strnadová / 31. 5. 2020

Dějepis

INFORMACE K HODINÁM DĚJEPISU

Stále platí, že pro „hodiny“ dějepisu funguje kurz v Google Classroom, kde najdete všechny informace, prezentace, odkazy a také úkoly. Kdo se do něj ještě nezapsal, znovu vyzývám, učiňte tak. Kód vašeho kurzu je: ff5cpbw. Znovu opakuji, pokud se vyskytne nějaký problém či otázka, můžete mě kontaktovat na školním e-mailu.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 1. 6. - 12. 6.

 • TYTO DVA TÝDNY probereme kapitolu Ruské revoluce a začneme kapitolu Češi a Slováci za první světové války. Žádné úkoly ani práce v pracovním sešitě tentokrát nebude – kdo potřebuje, využijte čas na doplnění práce, která vám schází a dodělání referátu – připomínám, termín odevzdání úkolů i referátu je do 10. 6.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 18. 5. - 22. 5.

 • TYTO DVA TÝDNY se budemě věnovat První světové válce. K tomuto tématu máme v pracovním sešitě spoustu pěkných cvičení (v dalších červnových látkách už toho tolik nebude). Za úkol si prosím válku procvičte ve cvičeních 48/3, 49/5, 6 a 50/7 (POZOR - opět se vám nejspíše liší čísla stran - jedná se o cvičení v kapitole První světová válka pod nadpisem Cesta k první světové válce - cvičení 3: rozhodnout ano/ne; pod nadpisem První světová válka - cvičení 5: pojmenovat zbraně, cvičení 6: spojit pojmy s vysvětlením a cvičení 7 zařadit informace ke správným frontám). Cvičení mi prosím pošlete (klidně najednou) na školní mail do 31. 5. do půlnoci (více info v Google Classroom).
 • POZOR! Připomínám, že od některých z vás stále nemám referát na toto pololetí (který, jak víte, je známkovaný). Téma nechávám na vás, pouze vás prosím, až si vyberete, napište mi mail a já vám potvrdím, že už toto téma někdo nemá a dohodneme si podrobnosti. Máte na to čas do konce května. S kým jsem již o tématu mluvil, můžete mi referát kdykoliv poslat.
 • POZOR! Dále připomínám, že od někoho (i přes další šanci) nemám stále vyplněný dotazník na známky v kurzu. Poslední šance je vyplnit dotazník do tohoto pátku. Poté již nebude možné dotazník vyplnit.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 4. 5. - 15. 5.

 • PRVNÍ TÝDEN probereme Vědu a techniku na přelomu 19. a 20. století.
 • DRUHÝ TÝDEN probereme Moderní umění (secesi a kubismus). Za úkol si prosím zopakujte látku ve čtyřech malých cvičeních v pracovním sešitě - POZOR ve vašich vydáních se mohou lišit čísla stránek - str. 37/3, str. 38/6 (kapitola Mezi revolucí 1848 a první světovou válkou a podnadpis Společnost - technický a vědecký pokrok, cvičení 3 spojit jméno s vynálezem, cvičení 6 doplnit křížovku), str. 46/29 a str. 47/3 (cvičení 29 pod podnadpisem Kultura druhé pol. 19. a poč. 20. stol., máte napsat jména tří památek, cvičení 3 v kapitole Opakování, máte vybrat jednu z 3 odpovědí). Vaši práci mi prosím zašlete na školní mail do 17. 5. do půlnoci (více info v Google Classroom).
 • POZOR - Někteří z vás stále nevyplnili dotazník, na který jsem několikrát dopředu upozorňoval, včetně toho, že bude na známky! Měl být vyplněn do 3. 5. do půlnoci, ale těm kteří ho ještě nevyplnili dávám šanci dalšího týdne - dotazník tedy prosím vyplňte do 10. 5. do půlnoc (dotazník i více info v Google Classroom).

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 20. 4. - 30. 4.

 • TYTO DVA TÝDNY se budeme stále věnovat velké kapitole České země ve 2. polovině a na přelomu 19. století - tentokrát probereme společnost a umění. Za domácí úkol prosím odpovězte na otázky v dotazníku, který budete mít později k dispozici v kurzu.Dotazník jsem vám přichystal místo poslední "hodiny" v tomto období a bude se týkat věcí z předchozích tří "hodin" (má tedy smysl ho vyplňovat až poté, co si projdete látku ze všech tří "hodin"). Dotazník vyplňte prosím do 3. 5. do půlnoci (více info viz Google Classroom).
 • POZOR - Dotazník bude k dispozici 27. 4. ráno! Dotazník bude oznámkován, tudíž ho neberte na lehkou váhu, zároveň je to šance, jak si (bez učení, pouze prací s texty) vylepšit průměr, a tím pádem i známku!

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 6. 4. - 17. 4.

 • PRVNÍ TÝDEN pokračujeme v kapitole České země ve 2. polovině a na přelomu 19. století - politika. Za úkol si prosím vyplňte křížovku (křížovka i instrukce viz Google Classroom) a zašlete mi ji do 19. 4. do půlnoci na můj školní mail a také do této doby prosím odpovězte na otázku kurzu v otázku, která se s daným tématem pojí.
 • DRUHÝ TÝDEN pokračujeme v kapitole České země ve 2. polovině a na přelomu 19. století podkapitolkou hospodářství (více info viz Google Classroom).

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 30. 3. - 3. 4.

 • Stále platí, že pro „hodiny“ dějepisu funguje kurz v Google Classroom, kde najdete všechny informace, prezentace, odkazy a také úkoly. Kdo se do něj ještě nezapsal, znovu vyzývám, učiňte tak. Kód vašeho kurzu je: ff5cpbw. Znovu opakuji, pokud se vyskytne nějaký problém či otázka, můžete mě kontaktovat na školním e-mailu.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 23. - 27. 3.

 • Již od minulého týdne funguje pro „hodiny“ dějepisu kurz v Google Classroom. Kdo se do něj ještě nezapsal, znovu prosím, učiňte tak, jelikož tato platforma poskytuje prostor, kam vám můžu kromě pokynů sdílet také různé materiály, videa, přednášky, prezentace, ale také úkoly, které přímo na tuto stránku můžete vkládat a já je přímo na této stránce můžu hodnotit. Je to tedy pro obě strany nejsnadnější řešení, jak spolu sdílet informace (a navíc na jednom místě). Kód vašeho kurzu je: ff5cpbw. Znovu opakuji, pokud nastane nějaký problém, kontaktujte mě na školním e-mailu: helcelet@zskorenskeho.cz. Děkuji.

úkoly k samostudiu 16. - 20. 3.

 • Přemýšlel jsem nad různými formami společné práce na dálku a jako nejlepší možnost jsem vybral platformu Google Classroom, kam vám můžu poskytovat materiály, zadávat úkoly, můžete mi komentovat příspěvky svými dotazy atd. Nejspíše to po vás bude chtít, založit si e-mailový účet na googlu (možná ne, nejsem si jistý), takže se omlouvám za případné komplikace. Poté, co zadáte Google Classroom se vám tato stránka otevře a stačí kliknout na + a zapsat se do kurzu - k tomu budete potřebovat kód kurzu. Kód vašeho kurzu je: ff5cpbw. Od dnešního dne tedy budu přidávat všechny materiály tam. Pokud budou komplikace s přihlášením, kontaktujte mě na školním e-mailu.  Zkuste se všichni přihlásit do kurzu ještě během pondělí (máte volno, tak si snad chvilku najdete), abych mohl zkontrolovat, zda se všem podařilo přihlásit a můžeme začít s výukou. Děkuji.

Úkoly k samostudiu 11. - 13. 3.

 • ČT 12. 3. - Sjednocení Itálie a Německa - napsat kapitoly Sjednocení Itálie a Sjednocení Německa – od začátku prezentace až do konce (jako vždy - co je napsané kurzívou (šikmo) si nepíšete). Prezentaci najdete v příloze Ke stažení.

Mgr. Lukáš Helcelet / 31. 5. 2020

Zeměpis

Ke stažení

Úkoly k samostudiu 1. 6. - 5. 6.

Příroda ČR a její ochrana

Podívej se na motivační video: https://www.youtube.com/watch?v=7tPPnA0GjlY Krkonoše

                                                               https://www.youtube.com/watch?v=0768rzSVvw4  České Švýcarsko

Česká republika má 4 národní parky: Krkonošský, Šumava, České Švýcarsko a Podyjí.

Jeden z nich si vyber a zpracuj  oněm prezentaci -  základní údaje, zajímavosti, obrázky

Národní park zpracuj do 15. 6.

Úkoly k samostudiu 25. 5. - 29. 5.

Pokračujte v práci z minulého týdne.

Úkoly k samostudiu 18. 5. - 22. 5.

Pracuj s mapou půd České rapubliky.

Do školního sešitu zapiš, ve kterých oblastech se u nás vyskytují jednotlivé půdní typy. (Použij názvy povrchových útvarů  - např.  - hory, nížiny a také světové strany - S, J, střed ap.)

Které půdy jsou u nás nejvíce rozšířené?

Zjisti také, která půda je nejúrodnější a proč a která je naopak nejméně úrodná.

Úkoly k samostudiu 11. 5.  - 15. 5.

Pokračujte v práci z minulého týdne.

Úkoly k samostudiu 4. - 8. 5. 

Minerální a termální prameny, lázně.

Podívejte se na videa: https://www.jedemedolazni.cz/cs/lazenska-mista.htmllázně

                                             http://www.zivykraj.cz/cz/lazne-a-wellness/karlovy-vary

Do školního sešitu zapište odpovědi na otázky: Ve kterých krajích se nacházejí minerální prameny?

                                                                                                 Napiš název našeho nejznámějšího termálního pramene.

                                                                                                 Kde se nachází a kolik má stupňů?

                                                                                                 Která města mají v názvu slovo lázně?

                                                                                                 V obchodě můžeš koupit balenou minerální vodu. Zjisti a napiš, ze kterých oblastí pochází (kde je její pramen) Mattoni, Dobrá voda, Hanácká kyselka

Odpovědi pošlete do 18. 5.

 

Úkoly k samostudiu 27. 4. - 1. 5 .

Pokračujte v práci z minulého týdne.

Úkoly k samostudiu 20. 4 . - 24 . 4 .

Téma:Vodstvo ČR

Podle výukové prezentace si udělejte zápis do sešitu. Zápis ofoťte a pošlete do 4. 5.

Řeky procvičujte na: 

https://magazin.aktualne.cz/kviz-reky-jezera/r~72a6c9928e9311e9ab10ac1f6b220ee8/

http://www.modra-skola.cz/testy/ivz/4/vodstvo_cr/1.htm

https://www.purposegames.com/game/vodstvo-cr-ceske-reky-game

Úkoly k samostudiu 14. - 17. 4 .

Pokračujte v práci z minulého týdne.

Úkoly k samostudiu 6. - 10. 4.

Vypracujte pracovní list o podnebí ČR,  pomůže vám i  ppt. Srážkový stín. Termín odevzdání je 20. 4.

Úkoly k samostudiu 30. 3. - 3. 4.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10316514721-navraty-k-divocine/411236100221011-sumava/

Podívej se na film o Šumavě a pošli mi odpovědi na otázky:

1. Tok řeky Vltavy připomíná tok řek z jiné části Evropy. Ze které?

2.  Které rostliny rostou na Šumavě?

3. která zvířata zde žijí a jakým způsobem o nich získávají  informace pracovníci národního parku?

4. Co je to rašeliniště?

5. Které jezero navštívili autoři filmu?

 

Orientaci na mapě procvičuj na:

https://geography.okhelp.cz/czech/hory.php

http://www.modra-skola.cz/testy/ivz/4/povrch/1.htm

úkoly k samostudiu 23. - 27. 3.

 • Děkuji všem, kteří plní zadané úkoly. Ostatní upozorňuji, že všechny tři zadané práce budou zaslané do pátku 27. 3. Hodnotím splnění úkolu. Kdo má projekt o pohoří na papíře, vyfotí ho a pošle také na strnadova@zskorenskeho.cz
 • Do složky Ke stažení  jsem nahrála prezentaci Povrch ČR - udělejte si z ní zápis do sešitu. Budete ho potřebovat v následujících týdnech. Ve složce Ke stažení naleznete též pracovní list k povrchu ČR. Ten mi s předchozími úkoly pošlete do pátku.
 • Povrch můžete procvičovat na www.umimefakta.cz - povrch ČR

Úkoly k samostudiu 16. - 20. 3.

 • pečlivě dokončit zadání z minulého týdne - budu známkovat, vyberu, až se uvidíme ve škole.
 • v příloze Ke stažení se nacházíprezentace - Geologický vývoj ČR - podle prezentace udělat zápis do sešitu, podle internetu doplnit k jednotlivým geologickým obdobím od kdy do kdy probíhala (roky). K této látce vytvořit 5 kontrolních otázek.
 • otázky zašlete na e-mail strnadova@zskorenskeho.cz. Postupné plnění úkolů se bude objevovat v klasifikaci jako práce v hodině. 

Úkoly k samostudiu 11. - 13. 3.

Vybrat jedno pohoří v ČR, zjistit 

 1. ve kterém geologickém období vzniklo
 2. ze kterých hornin se skládá
 3. jaká je zde průměrná roční teplota
 4. jaký je jeho vegetační porost a jestli se zde nachází chráněné krajinné území
 5. jestli zde pramení nějaká řeka
 6. jestli se v jeho podhůří, případně v něm nachází nějaké velké město
 7. jestli jsou zde lyžařská střediska

možno vytvořit na čtvrtku i jako prezentaci

Mgr. Iva Strnadová / 31. 5. 2020

Fyzika

Ke stažení

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 25.5. - 5.6.

Elektrický odpor, závislost odporu na teplotě

https://www.youtube.com/watch?v=hzDnUz1icIg

https://www.youtube.com/watch?v=PM-I63PiBuQ

https://www.youtube.com/watch?v=tfzWAaCl27g

 Udělejte zápis do sešitu. Nic neposíláte.

 

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 11.5. - 22.5.

Ohmův zákon

https://www.youtube.com/watch?v=n9eXZA4_SRY 

https://www.youtube.com/watch?v=MDtdon5aGLk

Dopočítej

1) I=5A, U=10V, R=?

2)I=?, U=20V, R=5Ω

3)I=50A, U=?, R=50Ω

4)I=50A, U=200V, R=?

5)I=40A, U=?, R=50Ω

Výsledky poslat do neděle 24.5. Samozřejmě, že nebude posílat pouze výsledky, ale i zápis, vzorec, výpočet a odpověď.

 

 

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 27.4. - 7.5.

Elektrický proud a jeho příčiny učebnice str.91

Měření elektrického proudu str.94

https://www.youtube.com/watch?v=nLUspwYZI98&list=PL06Q6pFqJWlai6s1rMssGwwdpXKfKAA0p

https://www.youtube.com/watch?v=OYiyuLLxQgw&list=PL06Q6pFqJWlai6s1rMssGwwdpXKfKAA0p&index=2

Podívat se na videa, udělat zápis do sešitu. Neposíláte nic

 

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 14.4. - 24.4.

Záznam a reprodukce zvuku

https://www.youtube.com/watch?v=7ujRyf93fcw

udělat zápisky do sešitu

Elektrický náboj

str.90

vyrobit  si elektroskop.  Fotku elektroskopu i s vaším jménem poslat do emailu do 24.4. 20:00

https://www.youtube.com/watch?v=cdGpCCNFcc8

úkoly k samostudiu 6.4. - 8.4. 

Dopplerův jev kouknout na nějaké video a udělat si zápis do sešitu.

Nic neposíláte.

https://www.youtube.com/results?search_query=doppler%C5%AFv+jev

úkoly k samostudiu 30.3. - 3.4.

Ultrazvuk, infrazvuk - učebnice výpisky str.82/ str83 úkol 1 písemně

Vnímání zvuku,hlasitost - učebnice str 83,84,85

Nic neposíláte.

https://www.youtube.com/watch?v=ORJrVasorPk

https://www.youtube.com/watch?v=wUPH8bojryQ

https://www.youtube.com/watch?v=ADF8lJTzDgs

Úkoly k samostudiu 23. - 27. 3.

Pěkný týden.

Úkoly k samostudiu 16. - 20. 3.

 • pondělí: Změny skupenství - vypracovat pracovní list - naleznete v příloze Ke stažení
 • čtvrtek: Zvuk 76 - na A4 vysat, nakreslit
 •  Vše mi poslat ofocené, nebo naskenované do čtvrtka 19.3.

Úkoly k samostudiu 11. - 13. 3.

 • vytvořit na A4 přehled všech námi probraných fyzikálních veličin a vše k tomu - budu známkovat

Mgr. Hana Schmidová / 24. 5. 2020

Chemie

Ke stažení

Úkoly k samostudiu 11.5. - 29.5.

Téma: Karboxylové kyseliny

- podívej se na video: https://www.youtube.com/watch?v=UnxUbprPih8&t=814s

- pokud odkaz nefunguje je v google classroom
- do sešitu nadpis: Karboxylové kyseliny, zapiš karboxylovou skupiny
- utvoř vzorec kyseliny methanové a ethanové + napiš jejich triviální názvy a výskyt
- najdi doma co nejvíce potravin s obsahem karboxylových kyselin - vyfoť a pošli na email

Úkoly k samostudiu 23.4. - 10.5.

Téma: Karbonylové sloučeniny

řešení úkolu na známky v google classroom nebo ke stažení zde: https://uloz.to/file/eWfiW6Dn8EbT/cviceni-derivaty-28-04-mp4

Nová látka: Karbonylové sloučeniny výklad zde: https://uloz.to/file/NeO6HO1QubCs/karbonylove-slouceniny-mp4

Příklady na známky: https://uloz.to/file/EJJPfgTdHIMx/procvicovani-karbonyly-mp4

Všechny videa jsou nahrané v google classroom, kde se nemusí stahovat.

Příklady na známky pošli v sešitě do 10.5. na email.

V případě dotazů se neboj a napiš mi :)

 

Úkoly k samostudiu 8.4 - 22.4.

Dobrý den žáci, některé vaše úkoly zaznamenávám do Bakalářů.
Vysvětlení: N-úkol vůbec neodevzdal (neposlal na e-mail ani do google classroom)
      X - úkol odevzdal, ale není hodnocen známkou (úkol + drobné chyby, krátké úkoly, opisování od spolužáků)
  Známka - pokud je úkol v pořádku nebo je ohlášené známkování 
Prosím, kontrolujte své hodnocení. Může se stát, že jste mi úkol odeslali a já do Bakalářů napsala něco, co nesouhlasí. V tomto případě píšete rovnou na můj e-mail. Děkuji

 

na google classroom jsem nahrála další video: Kyslíkaté deriváty uhlovodíků

- úkolem je podívat se na video, lze ho stáhnout i zde: https://uloz.to/file/r862NRvlNVh5/chemie-alkoholy-fenoly2-mp4

- udělat si poznámky do sešitu a poslat fotkou na email

- podívat se na další video s procvičováním (na konci je zadán úkol na známky)zde: https://uloz.to/file/NmqbmKAdC6oQ/chemie-nazvoslovi-mp4

- úkol na známky vložím ofocený i sem do příloh

- vše splnit do 22.4. Děkuji. Pokud bude s něčím problém, ozvěte se :)

 

úkoly k samostudium 30.3. - 3.4.

Na google classroom jsem nahrála své první  výkladové video na halogenderiváty. Nahraji další výkladová videa - dusíkaté deriváty. Vaším úkolem je videa zhlédnout a udělat si zápisky do sešitu.

Na google classroom je nové video + pokyny: Dusíkaté deriváty. Lze stáhnout přes odkaz: https://uloz.to/file/EsyRYM27HWL9/dusikate-derivaty-mp4

úkoly k samostudiu 23. -27.3

Téma: halogenderiváty

 • všechny informace v přiloženém pracovním listu- odevzdat do 1.4.

Úkoly k samostudiu 16. - 20. 3.

Téma: Názvosloví

Úkoly k samostudiu 11. - 13. 3.

GOOGLE CLASSROOM CHEMIE

 • kód: imm72v5
 • Všichni se prosím přihlašte do kurzu!

Bc. Libuše Nová / 13. 5. 2020

Přírodopis

Ke stažení

úKOLY K SAMOSTUDIU 16.5. - 2.6.

Test: Nervová soustava v google clasrrom nebo zde:https://forms.gle/RbewdcWhVptRVnR19

- každý může vyplnit pouze jednou
- zadáváte svůj email
- více odpovědí je jen u první otázky
- vycházíme z videa: https://www.youtube.com/watch?v=bNfSg5jNRyM&t=1484s
- doporučuji před testem zhlédnout video (už jsme z něj pracovali) je to opakování
- test na trávicí soustavu jsem nehodnotila - byla to karastrofa
Přeju hodně štěstí :)

 

Téma: Smyslové ústrojí

- přikládám výuková videa
https://www.youtube.com/watch?v=WhdS9FX54Oo&t=292s
https://www.youtube.com/watch?v=etk83xl9CvY&list=PLu9YmWHGvyyv_FhObYocwjXMlPy_jEkDt&index=13
- stránky učebnice str. 98 -103
- vyplnit pracovní list a odeslat na email do 2.6.

- pracovní list v příloze

úKOLY K SAMOSTUDIU 4.5. - 15.5.

- podívej se na video:
https://www.youtube.com/watch?v=bNfSg5jNRyM&t=47s

- pokud odkaz na video nefunguje...bež na google classroom (odkazy na webu školy někdy nefungují) nebo napiš na email
- napiš odpovědi k otázkám a pošli na email do 15.5. (otázky v příloze)
- pracuj podle videa
- kdo nemůže jet podle videa, pracuje s učebnicí

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 21.4. - 3.5.

-pod tímto odkazem vyplň kvíz: https://forms.gle/gpsw7AcYgKHH7xRX9
- vyplnit můžeš pouze jednou do 30.4.
- zadáváš vlastní email (z emailu musím vyčíst tvoje jméno, pokud nelze - napiš email s tvojí přezdívkou)
-kvíz je na známky
Pozor! u některých otázek je více odpovědí správně
Hodně štěstí

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 6.4.-20.4.

Dobrý den žáci, některé vaše úkoly zaznamenávám do Bakalářů.
Vysvětlení: N-úkol vůbec neodevzdal (neposlal na e-mail ani do google classroom)
      X - úkol odevzdal, ale není hodnocen známkou (úkol + drobné chyby, krátké úkoly, opisování od spolužáků)
  Známka - pokud je úkol v pořádku nebo je ohlášené známkování 
Prosím, kontrolujte své hodnocení. Může se stát, že jste mi úkol odeslali a já do Bakalářů napsala něco, co nesouhlasí. V tomto případě píšete rovnou na můj e-mail. Děkuji

Téma: Úvod do nervové soustavy (NS), neuron, reflex, reflexní oblouk, přenos signálu

úkoly k samostudiu 30.3. - 3.4.

úterý 31.3. Téma: Vylučovací soustava

- zhlédnout video (důležité): https://www.youtube.com/watch?v=Oq2pjtC73ts&t=122s

- prohlédnout přiloženou prezentaci a udělat krátký zápis do sešitu

- online cvičení: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2012

 

čtvrtek 2.4. Téma: Kožní soustava

- zhlédnout video (důležité): https://www.youtube.com/watch?v=7lg7NG0GxJE&t=681s

- prohlédnout přiloženou prezentaci a udělat krátký zápis do sešitu

- online cvičení: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2013

Nic posílat nemusíte :)

úkoly k samostudiu 23. -27.3

Téma: Základní živiny a metabolismus

 • všechny informace jsou v přiloženém pracovním listu

Úkoly k samostudiu 16. - 20. 3.

Téma: Dýchací soustava

 • pracovní list nahrán v příloze Ke stažení
 • vyplněný na PC (jinou barvou než černou) odeslat do 20.3. na nova@zskorenskeho.cz
 • používat učebnici i internet, práci budu hodnotit známkou
 • pracovní list možno vytisknout a nalepit do sešitu (bude sloužit místo poznámek)
 • pokud něčemu nerozumíte, tak mi napište email

Úkoly k samostudiu 11. - 13. 3.

 • Téma: Mízní soustava 71 - 73 (vypsat poznámky) + ústně odpověď na otázky na str. 73

GOOGLE CLASSROOM Přírodopis

 • kód: thi32jv
 • Všichni se prosím přihlašte do kurzu!

Bc. Libuše Nová / 18. 5. 2020

Občanská výchova

úkoly k samostudiu 18.5. - 5.6.

téma: obchod. mezinárodní obchod, import, export, reexport. clo. evropská ekonomická integrace, eurozóna.

 • v příloze Ke stažení nalezneš prezentaci s názvem Obchod - prostuduj si ji

 • poté vyplň pracovní list, který se nachází také v příloze Ke stažení a pošli mi ho na email hajduk@zskorenskeho.cz do 5.6.
 • vypracovaný pracovní list bude hodnocen známkou

úkoly k samostudiu 27.4. - 15.5.

TÉMA: Trh práce. Nezaměstnanost. Inflace. Daně. Důchod. Státní sociální podpora(dávky). Živnosti (OSVČ). Zdravotní pojištění. Sociální pojiŠtění. 

 • v příloze Ke stažení nalezneš prezentaci s názvem Trh práce - prostuduj si ji
 • poté vyplň pracovní list, který se nachází také v příloze Ke stažení a pošli mi ho na email hajduk@zskorenskeho.cz do 15.5.
 • vypracovaný pracovní list bude hodnocen známkou

úkoly k samostudiu 6. - 17. 4.

téma: Členění ekonomie, ekonomické subjekty, potřeby, hodnota zboží

 • v příloze Ke stažení nalezneš prezentaci k tématu - prostuduj si ji
 • poté vyplň pracovní list, který se nachází také v příloze Ke stažení a pošli mi ho na email hajduk@zskorenskeho.cz do 24.4.
 • vypracovaný pracovní list bude hodnocen známkou

úkoly k samostudiu 30. 3. - 3. 4.

téma: ekonomie, ekonomika, trh, nabídka, poptávka

 • v příloze Ke stažení nalezneš prezentaci k tématu - prostuduj si ji
 • poté vyplň pracovní list, který se nachází také v příloze Ke stažení a pošli mi ho na email hajduk@zskorenskeho.cz do 10.4.
 • vypracovaný pracovní list bude hodnocen známkou

Aktuality - podívej se na tato 2 videa:

Úkoly k samostudiu 23. - 27. 3.

DO 27.3. MI POŠLI NA EMAIL VYFOCENÉ Z TVÉHO SEŠITU:

1.) TVŮJ BĚŽNÝ JÍDELNÍČEK JEDNOHO DNE

2.) VYPRACOVANÝ PROJEKT Z UČEBNICE NA STR. 106

3.) VYPRACOVANÉ STRANY 51 - 52 Z PRACOVNÍHO SEŠITU

DOSTANEŠ ZA TO 3 ZNÁMKY.

Úkoly k samostudiu 16. - 20. 3.

 • vypracovat pracovní sešit str. 51 – 52 - Ústava ČR
 • úkol mi pošli vyfocený na e-mail: hajduk@zskorenskeho.cz

Úkoly k samostudiu 11. - 13. 3.

 • vypracovat běžný jídelníček 1 dne – co běžně jíš – budu známkovat
 • učebnice str. 106 – projekt (samostatně) – budu známkovat
 • úkoly mi pošli vyfocené na email: hajduk@zskorenskeho.cz

PaedDr. Boris Hajdúk / 26. 5. 2020

Svět informací

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 6.4. - 24.4.

Téma: Rodinný rozpočet

příjmy a výdaje - Excel

Téma: Provoz domácnosti

drobné opravy, stavební úpravy - Excel

Domácí spotřebiče a jejich provoz

- Excel

 

Vyber si jedno téma, všechna jsou v programu Excel a zkus se zamyslet co je potřeba a co je důležité pro toto téma.

Rodinný rozpočet - důležité výdaje a méně důležité výdaje, kde a jak se dají získat příjmy (není to pouze fixní měsíční výplata ...)

Provoz domácnosti -  zdaleka ne všechny věci v našich domovech přežívají dlouhá léta ... jednou za čas musíme vymalovat stěny nebo je vytapetovat, můžeme vyměnit podlahy, dveře, zmenšit nebo zvětšit místnosti atd. Jak na to? Co všechno k tomu budeme potřebovat? Pokus se to dát dohromady.

Domácí spotřebiče a jejich provoz - již jsme si zvykli, že pračka vypere prádlo, myčka umyje nádobí, rychlovarná konvice uvaří vodu a sama se vypne ... . Všechny domácí přístroje nám ušetří hodně času, ale časem nás "opustí". Co bychom měli nebo mohli udělat, aby se tento čas prodloužil nebo spíše nezkrátil? Jak pečovat o spotřebiče, jaké nakoupit, co je potřeba o nich vědět než je koupíme a jak se o ně starat v průběhu jejich "života".

 

Pokud doma nemáš program Excel nezoufej, nevadí, zkus to dát dohromady (na papír) tak, aby bylo jasné o čem píšeš.

Datum odevzdání: 24. 4. 2020. (zavranska@zskorenskeho.cz)

 

Přeji příjemné prožití Velikonoc a krásné dny.

 

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 30.3. – 3.4.2020

Tento týden si zpříjemníme tím, co nás za pár dnů čeká a to jsou Velikonoce. Podívej se na tradice Velikonoc a zkus vytvořit koláž, tu pak pošli na email: zavranska@zskorenskeho.cz

Přeji vám pohodové dny.

Úkoly k samostudiu 23. - 27. 3.

Téma: Životopis

Zamyslete se co se do životopisu hodí, co je a není důležité pro jeho vytvoření a zkuste napsat vlastní životopis. 

 Váš životopis mi pošlete na email: zavranska@zskorenskeho.cz do 27. 3. 2020.

Úkoly k samostudiu 16. - 20. 3.

Zákoník práce (pracovní vztahy, pracovní smlouvy) PVP

Úkoly k samostudiu 11. - 13. 3.

Zákoník práce (pracovní vztahy, pracovní smlouvy) PVP

Mgr. Jiřina Závranská / 6. 4. 2020

Hudební výchova

úkoly k samostudiu 24.5. - 15.6. 

Téma: Lidová píseň

 • Úkol: Najdi si na YouTube nějakou lidovou píseň, která se ti líbí, pošli mi její odkaz a okomentuj, proč sis vybral/a zrovna tuto píseň! Zkus o lidových písních zjistit něco bližšího, např. jak vznikaly a kde nejvíce. Svůj komentář i s odkazem mi pošli do 15.6. na mail cinglova@zskorenskeho.cz! POZOR! Je to poslední úkol z hudebky v tomto školním roce! Díky za všechny vaše reakce, za to, jak někteří pečlivě pracujete a Vy, kteří jste se ještě nezapojili, zpytujte svědomí a pošlete alespoň jeden úkol!

úkoly k samostudiu 4.5. - 24.5. 

Téma: Fenomén pěveckých soutěží

 • Úkol: Zamyslete se nad tím, jaké HUDEBNÍ soutěže máme k dispozici u nás v ČR, co tyto soutěže obnáší + srovnání se zahraničím. Myslíte si, že zahraniční interpreti mají lepší základnu pro svou slávu? Proč? Co by podle vás měl udělat český interpret populární hudby, aby se proslavil ve světě. Znáte někoho takového? Zamyslete se tedy prosím nad tím, jaké možnosti má český interpret populární hudby a zda-li to má těžší než kterýkoliv zahraniční interpret. Vaše zamyšlení mi pošlete mailem + k němu najděte jedno zajímavé video z kterékoliv pěvecké soutěže (české či zahraniční), pošlete mi odkaz na toto video a to rovněž okomentujte - proč jste vybrali právě to konkrétní video. Posílejte na můj mail do 24.5. - cinglova@zskorenskeho.cz

Úkoly k samostudiu 14.4. - 4.5. 

Úkoly k samostudiu 30.3 - 3.4.

 • Podívejte se na dokument "Závadová mládež" - ne vždy jsme mohli poslouchat to, co jsme zrovna chtěli, byly i doby, kdy bylo to, co posloucháte či hrajete tvrdě trestáno. Věnuj tedy prosím jednu vyučovací hodinu tomuto dokumentu, dozvíš se zajímavé věci a když budeš mít větší zájem o toto téma, přikládám ještě odkaz č. 2, kde můžeš zkouknout 10 dílný seriál s názvem Závadová mládež.
 • Bonus: Film: Občanský průkaz (mezipředmětový vztah s dějákem a češtinou) a mohl by vás bavit, je to fajn film k zahnání případné nudy, kterou jistě nepociťujete :D ) 

1. https://www.youtube.com/watch?v=07MH9BhCEnQ&t=786s

2. https://www.ceskatelevize.cz/porady/10817389461-svet-pod-hlavou/214512120140005-zavadova-mladez/

 

Úkoly k samostudiu 16. - 20. 3.

Bc. Květa Cinglová / 24. 5. 2020

Tělesná výchova - dívky

Ke stažení

Úkoly k samostudiu 18. 5. - 12. 6.

 • dodělej všechny úkoly, které jsi doposud nesplnila
 • Založ si týdenní deník sportovních a pohybových aktivit. Zaznamenej do něj každou aktivitu a deník do 12. 6.  zašli na email: pickova@zskorenskeho.cz

úkoly k samostudiu 27. 4. - 15. 5.

 • v rámci rytmické gymnastiky se podívej na níže uvedené video, sestavu natrénuj - ukážeme se pak společně ve škole
 • až si budeš myslet, že kousek zvládneš, natoč se a pošli mi krátkou ukázku na mail pickova@zskorenskeho.cz
 • https://www.youtube.com/watch?v=yjrwG29POWI

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 6. - 24.4.

 • kdo ještě tak neučinil, dodělá a pošle úkol s rozcvičkou
 • vypracuj přiložený soubor a zašli na email: pickova@zskorenskeho.cz do neděle 26.4. (použij k tomu materiály, které jsi měla nastudovat v předchozích týdnech)

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 30. - 3.4.

úkoly k samostudiu 23. - 27. 3.

 • Připrav rozcvičku o alespoň 20 cvicích, doplň kresbou, jak cvik provést (nakresli panáčka, třeba i ve více pozicích, ale ať je cvik dobře znázorněný). Pokud jste zdatnější, lze vytvořit např. ve Wordu, kreativitě se meze nekladou.
 • Pošli mi to na email: pickova@zskorenskeho.cz do neděle 29.3.

Úkoly k samostudiu 16. - 20. 3.

 • prosím o prostudování pravidel volejbalu:

http://www.cvf.cz/dokumenty/download/05_Pravidla/5-02_Volejbal/Pravidla%20volejbalu%202017-2020.pdf

Úkoly k samostudiu 11. - 13. 3.

 • jděte se někam proběhnout

Jana Pícková / 21. 5. 2020

Tělesná výchova - chlapci

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 12.5. - 29. 5.

Ješte stále někteří z vás nesplnili úkol z minula, pro prosím o doplnění. 

Úkol na tenhle týden si můžete vybrat z tří možností. Stačí splnit jeden. 

1. Zapojíš se ješte jednou do výzvy a skusiš se zlepšit. Výsledek pak  zapíšeš do formuláře. https://forms.gle/7oL544E2o5judYqy7

2. Zaslat dvě fotografie s popisem nejaké venkovní aktivity. (přecházka, běh, kolo, ....) Zaslet na mail:  vecan@zskorenskeho.cz

3. Jesliže máš nejaké cviky nebo trénink, který deláš rád, procvičuj ho. Do mailu mi pak zašli popis tohoto tréninku nebo cvičení. 

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 20.4. - 8. 5.

Podívat se na video: 

https://www.youtube.com/watch?v=A94YmHJkkf0&feature=youtu.be

Vyplnit dotazník v termínu: 4.5. - 8.5. 

dotazník: https://forms.gle/7oL544E2o5judYqy7

Dobrovolný úkol:

Zaslat dvě fotografie s popisem aktivity na mail:  vecan@zskorenskeho.cz

Všechny informace ve videu. 

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 30.3. - 17. 4.

Celkový motorický test
Tenhle týden nás z tělocviku čeká testování výkonnosti, budeme dělat 4 testy. Výsledky zapíšeš do online dotazníku.

Zde je link: https://forms.gle/yNPxSqhcRyiSJFZg6
Samozřejmě nezapomínej na každodenní dávku pohybu.

 

Testy:
1. Test  celostní motorický test,
jak to dělat najdeš vo videu: https://www.youtube.com/watch?v=XrB-HSMaA6E
Počítej každou polohu za jeden bod. Začínáš v leže na zádech po odstartování se postavíš, lehneš si na břicho, znovu se postaviš a lehneš si na záda. Za tyto polohy by si získal 4 body.
Tvým úkolem je udělat co nejvíce poloh za 2 minuty.

tady je tabulka s výsledky, zisti jak na tom jsi: https://drive.google.com/file/d/1xradrGhrun3n71TaXU4GwWHxCfk3-aRh/view?usp=sharing

 

2. Test - skoky přes švihadlo.
cílem je udělat co najciac skoků za minutu.
V prípadeže nemáš švihadlo toto cvičení vynechej.

 

3. Test -  sedy-lehy.
Znovu minuta, co nejvíce opakování.  Jak to dělat správne je na videu. 

https://youtu.be/wRn2DvWb1ZE?t=930

4. Test - angičáky

Poslední cvičení budou angličáky, bez kliku, ale s výskokem. Podívej se na video:  https://youtu.be/wRn2DvWb1ZE?t=1087

Ďekuji všem za spolupráci.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 23. - 27. 3.

Téma: autoevaluace pohybové činnosti a životosprávy

Jak vypadá tvůj běžný den během domácího studia?

 • Tvým úkolem je každý den v tomto týdnu zaznamenat jaké pohybové aktivity vykonáváš, jak se stravuješ, kolik hodin věnuješ spánku a cvičení (minimálně 15 minut). Ke cvičení si najdi doma nějaké příjemné místo. Připojit se k Tobě může i sourozenec nebo rodiče. ☺
 • Inspirovat se můžeš těmito videi: 

https://www.youtube.com/watch?v=R6y2KSaLxgY

https://www.youtube.com/watch?v=nSRzeJzmib4

https://www.youtube.com/watch?v=mIVVlVYc1c0

https://www.youtube.com/watch?v=vdniiowXx1Q

 • V případě nemoci necvič, odpočívej. 
 • V pátek (do 20:00 hodin) mi pošli email na: vecan@zskorenskeho.cz - zhodnocení vlastní pohybové aktivity a životosprávy (jaké cviky, jak dlouho, kolik hodin jsi věnoval spánku, z čeho se skládal tvůj jídelníček, jaké výsledky pozoruješ po 5-denním intenzivnějším cvičení).

úkoly k samostudiu 16. - 20. 3.

žádné

Úkoly k samostudiu 11 . - 13. 3.

 • vymyslet posilovací trénink na doma, 6-8 cviků, odcvičit  a zapsat kolik sérií a opakování jsi udělal, po návratu do školy odevzdat.

Bc. Ján Vecan / 12. 5. 2020

Výtvarná výchova

úKOLY K SAMOSTUDIU 18.5. - 5.6.

nová média a multimediální tvorba - urban life

 • Zadání: "Zpracujte zadané téma v souladu s výtvarnými postupy současné tvorby a umění. Můžete vytvořit obraz, grafiku, instalaci, objekt, fotku, mixovat techniky..."
 • Zadání k vyslechnutí: klik sem
 • Termín odevzdání: do 5. června + kdo neodevzdal předešlé úkoly pořád má šanci - opět na mail janitorova@zskorenskeho.cz
 • Materiál a pokyny k samostudiu: 
 • Vypracování a způsob je na vás. Buďte kreativní, tvořiví, inovativní a odvážní. 
 • Inspiraci hledejte na internetu, v online galeriích (třeba přes link z předešlého zadání), na pinterestu, googlu...
 • Jak pojmete téma "urban life" - městský život, je na vás. Obsahem může být architektura, portréty, příběhy (třeba krátký komiks), něco, co si myslíš, že vystihuje pojem městský život - jediná podmínka je - použít výtvarné postupy současného umění (malba, kresba, fotka, jejich kombinace...). 

úKOLY K SAMOSTUDIU 27.4. - 15.5.

Současné umění a jeho techniky

 • Zadání: "Navštivte některou z online galerií, prohlédněte si nějakou výstavu a napište krátce (aspoň půl strany A4) co vás zaujalo, nebo naopak, co se vám nelíbilo."
 • Zadání k vyslechnutí: klik sem
 • Termín odevzdání: do 15. května posílej na můj mail janitorova@zskorenskeho.cz 
 • Materiál a pokyny k samostudiu: 
 • Podívej se do některých galerií níže nebo zhlédni některé video na YT (linky taky níže), pak o tom napiš krátký report. Zkus v něm odpovědět na tyto otázky:
 1. Jakou galerii/video jsi si vybral/a a proč. 
 2. Co bylo obsahem výstavy?
 3. Ne/líbilo se Ti to a proč? 
 4. Jaké dílo nebo umělec Tě zaujal?. 
 5. Vnímáš nějaký rozdíl mezi uměním z před druhé poloviny 20. století (kubismus, secese, pointilismus...) a uměním dnes? 
 6. Jaká je podle Tebe funkce současného umění? Snaží se nám něco sdělit? 
 • Online galerie se současným uměním (můžete si vybrat jednu ale můžete se "projít" i všemi) :
 1. Kampa - tady v Praze - expozice objektů, soch i plastik >>> klik sem
 2. Galerie moderního a současného umění, Torino, Itálie >>> virtuální prohlídka zde
 3. Galeria de Arte Urbana (galerie street artu), Lisbon, Portugalsko >>> klik sem
 4. MoMA (Muzeum moderního umění) v NY - mix druhů umění  >>> klik sem 
 5. nebo některá z online výstav uměleské nadace THAT'S CONTEMPORARY >>> klik sem

úKOLY K SAMOSTUDIU 6.4. - 24.4.

Architektrura -"město budoucnosti"

 • Zadání: Navrhněte výtvarné řešení vlastního projektu na zadané téma "Město budoucnosti" a o svém projektu napište aspoň 5 vět. (Víc k zadání si můžete vyslechnout zde)
 • Termín odevzdání: do 24. dubna
 • Technika: libovolná (tužka, tuš, tempera, vodovky, kombinovaná...)
 • Materiál a pokyny k samostudiu: 
 • Technika je libovolná. Je na vás a vaši kreativitě jak dané téma zpracujete. Může to být kresba, malba, koláž, ale také můžete vytvořit malý 3D objekt z papíru, lepenky nebo z přírodního materiálu. Kreativitě se meze nekladou. Inspirovat se můžete zde.
 • Na tvorbu máte po novém celé tři týdny, to znamená do 24. dubna. Fotodokumentaci svých výtvorů mi zasílejte, jako vždy, na můj e-mail janitorová@zskorenskeho.cz
 • Pokud by ste potřebovali zadání konzultovat, nebo máte jiné otázky týkající se VV, nebojte se mě kontaktovat. 

 

Úkoly k samostudiu 30.3. - 3.4.

 • Milí, tak já se jenom připomínám s vizuálním deníkem. Natočila jsmem spešl pro vás video, jak asi by to mělo vypadat a také - jako důkaz, že to není nic složité ☺ https://www.youtube.com/watch?v=o8za4OoNxHQ&t=2s
 • Za kvalitu se omlouvám, holt, youtuber ze mne nebude... 
 • Mějte se hezky a ať se vám daří. Jo a kdyby cokoliv k VV, pište mi na mail janitorova@zskorenskeho.cz

Úkoly k samostudiu 23. - 27. 3.

Téma: Vizuální deník

 • Zhlédněte videa a zkuste podle nich (doporučuji podle prvního ☺) doma vyrobit knížku/sešit. Toto bude váš vizuální deník. Co je deník všichni víme. Vizuální deník je stejný jako ten obyčejný s tím rozdílem, že se do něj víc kreslí, než píše. Vaším úkolem bude nejen si takový deník vyrobit ale ho i „zaplnit“. Zkuste do něj každý den kresbou zaznamenat něco, co vás zaujalo. Nebo možná jenom nějaký pocit, abstraktní kresbička. Deník si odložte a až se vrátíme do školy, můžeme je prezentovat.

Když to shrnu:

 • vyrobte si sešit jako deník
 • postupně ho plňte kresbičkami.

Své výtvory (nebo klidně i dokumentaci práce) můžete vyfotografovat a zaslat mi na e-mail janitorova@zskorenskeho.cz .

Hezká známka vás nemine ☺

 • Videonávody zde:

obyčejný sešitek: https://www.youtube.com/watch?v=aWHkY5jOoqM

cestovní zápisník: https://www.youtube.com/watch?v=FLSMtL6NQXo

japonská vazba: https://www.youtube.com/watch?v=j-r6c_trSxY

 • Poznámka: Samozřejmě, veškerý materiál lze nahradit nějakou alternativou, použít můžete obyčejný kancelářský papír, recyklovaný papír, nějaký obal třeba z cereálií na desky, na výrobu dírek lze použít pouze jehlu (doporučuji dírkovat papíry postupně, ne všechny najednou), nebo připínáček apod. Videa berte jenom jako inspiraci, důležitý je výsledek – aby váš sešitek/deníček držel pohromadě.

Mgr. Magdaléna Janitorová / 17. 5. 2020

Konverzace v anglickém jazyce

úkoly k samostudiu 18.5. - 5.6.

topic: Cambridge Preliminary Speaking Exam

 • Video obsahuje popis průběhu u zkošky z AJ v rámci speaking (mluvení). Shlédni jej a společně s lektory odpovídej na otázky/popiš obrázky 

úkoly k samostudiu 30. 3. - 17. 4.

Topic: daily routines (každodenní aktivity)

 • shlédni video How to talk about your daily routine
 • poté napiš esej, na základě vysvětlení ve videu jak správně mluvit u zkoušky o každodenních aktivitách, o svých každodenních aktivitách v rozsahu minimálně 150 slov 
 • esej mi pošli na email hajduk@zskorenskeho.cz do 17. 4. 

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 23. - 27. 3.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 16. - 20. 3.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 11. - 13. 3.

PaedDr. Boris Hajdúk / 26. 5. 2020

Matematická cvičení

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 25.5. - 5.6.

Procenta-

Podívejte se na video, udělejte zápis nic neposíláte.

https://www.youtube.com/watch?v=Lnxi7Yfm-dI

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 11.5.- 22.5.

Trojúhelníky

U každého trojúhelníku náčrt, zápis, konstrukce, závěr.

Každý trojúhelník bude narýsovaný 4x(pouze konstrukce, ostatní jednou). 

1.výšky

2.těžnice

3.kružnice vepsaná

4.kružnice opsaná

1)a=4,5 cm, b= 3,8 cm, c= 5,1cm

2)c=5,1 cm, ß=45°, a=4,5cm

3) c= 6,7 cm , alfa = 115°,ß=35°

Pošlete hotové do neděle 17.5.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 27.4. - 8.5.

Odpočívejte. Oba pátky jsou státní svátky :-)

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 14.4. - 24.4.

Vyrobit na A4 vzorce pro výpočet objemů a povrchů těles. Fotku poslat na email do 24.4. 20:00

úkoly k samostudiu 30.3. - 3.4.

Vzorce

Na A4 si vypracujete vzorce pro výpočet obvodů a obsahů rovinných útvarů. Bude se vám to hodit na přijímací zkoušky.

Pomůže vám, když si vezmete tabulky, ať na nic nezapomenete.

Pošlete mi to do neděle 5.4.

Úkoly k samostudiu 23. - 27. 3.

 • zprovozni si školní účet Abaku, domluv se s panem učitelem O. Syblíkem emailem: syblik@zskorenskeho.cz a začni hrát.

Úkoly k samostudiu 16. - 20. 3.

 • rys volné rovnoběžné promítání
  1. krychle a=5 cm
  2. kvádr a= 4cm, b=3cm, c=3,5cm

každé těleso na jednu stranu, u každého tělesa vypočítat objem a povrch.

Úkoly k samostudiu 11. - 13. 3.

 • přijímací zkoušky, popř. abaku, popř. logické hry jankoraetsel.au

Mgr. Hana Schmidová / 31. 5. 2020

Zeměpisný seminář

Úkoly k samostudiu 1. 6. - 5. 6.

Pokračujte v práci z minulého týdne.

úkoly k samostudiu 25. 5. - 29. 5.

Pokračujte v práci z minulého týdne.

Úkoly k samostudiu 18. 5. - 22. 5.

Pokračujte v práci z minulého týdne.

Úkoly k samostudiu 11. 5. - 15. 5 .

Vytvořte prezentaci o světadílech.  Každý světadíl - 2 snímky + obrázky. Snímek 1 - pro každý světadíl vyberte charakteristické jevy, kterými se liší od ostatních světadílů. Snímek 2  - vyhledejte  3 zajímavosti pro daný světadíl.

Práci pošlete do 29. 5.

Úkoly k samostudiu 4. 5 . - 8. 5.

Pokračujte v práci z minulého týdne.

Úkoly k samostudiu 27. 4. - 1. 5 .

Pokračujte v práci z minulého týdne.

Úkoly k samostudiu 20. 4. - 24. 4.

Vytvořte foto kvíz na Evropu ve formě prezentace - 1 snímek 1 foto + možnosti odpovědí (a, b, c). Celkem 15 obrázků. Na konci prezentace bude řešení fotokvízu.

Práci pošlete do 11. 5.

úkoly k samostudiu 14. - 17. 4.

Pokračujte v práci z minulého týdne.

Úkoly k samostudiu 6. 4. - 10. 4.

Pokračujte v práci na letáku zájezdu pro Pobaltí

Úkoly k Samostudiu 30. 3. - 3. 4 .

Vytvořte leták pro zájezd do Pobaltí - které země turisté navštíví, co v nich mohou vidět, v jakém termínu se zájezd uskuteční ( je to leták - záležína grafické podobě - umístění obrázků ap.)

úkoly k samostudiu 23. - 27. 3.

Úkoly k samostudiu 16. - 20. 3.

 • pokračujte v zpracování prezentace o Indonésii

Úkoly k samostudiu 11. - 13. 3.

 • do prezentace zpracovat Indonésii - zase jako nabídku CK - památky, kuchyně, atd....

Mgr. Iva Strnadová / 31. 5. 2020

Pravidla práce a hodnocení v předmětech

ČESKÝ JAZYK

HLAVNÍ CÍLE PŘEDMĚTU

 • vedení žáků ke kultivovanému písemnému i a ústnímu projevu
 • rozvíjení praktických dovedností při komunikaci v různých situacích
 • získávání a upevnění vědomostí potřebných k osvojování spisovné podoby českého jazyka
 • povzbuzení zájmu o literaturu jako specifický zdroj poznání a prožitků, rozvíjení základních čtenářské návyků a čtenářské gramotnosti
 • rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu sebevzdělávání a nabytí schopností ke kritickému myšlení a posuzování hodnoty textu

HODNOCENÍ

 • písemná práce malá a velká
 • slohová práce
 • práce a aktivita v hodině
 • skupinová práce
 • diktáty
 • ustní projev - ústní zkoušení, prezentace projektů, samostatné i skupinové práce, recitace
 • čítanková i mimočítanková četba, čtenářský deník (3 knihy za pololetí)
 • zadaná domácí cvičení, projekty, pracovní listy, 

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

POMŮCKY

ŽK a diář, učebnice, sešity dle rozdělení, čítanka, čtenářský deník

MATEMATIKA

Hodnocení úkolů 

Odevzdání písemného úkolu včas, tj. ve středu (náhradní termín do pátku), kompletní splnění zadání (přesné rýsování či přesné a kompletní výpočty). U nepřítomných se očekává odevzdání úkolu hned po skončení nepřítomnosti. Odevzdání se kontroluje ve středu (u přítomných) a neodevzdání se zapisuje do poznámky v TK, po třetím neodevzdání informace do ŽK. Úkoly může žák zpracovávat s pomocí učebnice, internetu, spolužáků či doučování.
Cílem úkolů je zdokonalit a upevnit úroveň dovedností žáků, vytvořit u nich potřebu využívat zdroje, komunikovat o nich v rámci i nad rámec třídy. Tento postoj žáků k sebezdokonalování, měřený počtem odevzdaných úkolů, je součástí jejich celkového hodnocení.

Prosím všechny, kdo mi posílají domácí úkol, aby do předmětu vždy dávali DU M8. Prosím také o použití dostatečné kvality fotografie, abych mohla úkol přečíst.

ANGLICKÝ JAZYK

Hlavními cíli předmětu ANGLICKÝ JAZYK je neustále prohlubovat znalosti a jazykové dovednosti a zároveň získat žádoucí návyky sloužící k dalšímu rozvíjení v jazyce anglickém i po ukončení studia na základní škole.

Na ANGLICKÝ JAZYK, prosím, noste tyto pomůcky:

 • ŽK a diář
 • sešit na AJ – velký A4 školní (444)
 • jeden malý tenký ve škole na testy
 • občas budou potřeba papíry a čtvrtky A4 na domácí práce
 • učebnice – Project4
 • psací potřeby

HODNOCENÍ ŠKOLNÍCH PRACÍ:

 • jednou týdně krátké testy v domluvený den, téma oznamováno, při absenci doplnění po příchodu do školy
 • ústní zkoušení na dané známé téma
 • práce v hodinách dle aktivity

HODNOCENÍ DOMÁCÍCH PRACÍ:

 • projekty
 • příležitostně pracovní listy ke společnému či individuálnímu hodnocení
 • domácí procvičování (v některých případech na počítači)

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

ZÁKLADY NĚMECKÉHO JAZYKA

Naším cílem je seznamit se s německým jazykem a naučit se porozumět výrazům a frázím z každodenního života. Žáci si prohlubují své znalosti a schopnosti, sestaví jednoduchá sdělení a v rámci osvojené slovní zásoby se domluví v běžných každodenních situacích. 

POMŮCKY:

sešit, pracovní sešit, učebnice, psací potřeby

HODNOCENÍ:

 • výslovnost, čtení
 • slovní zásoba - ústní zkoušení, krátké testy
 • jednoduché otázky a odpovědi - krátký dialog
 • krátké vyprávění o sobě
 • souhrnný test po každé lekci
 • projektové domácí úkoly
 • práce ve dvojicích a ve skupině
 • aktivita v hodině

DĚJEPIS

Hlavními cíli předmětu DĚJEPIS je probudit a posílit historické vědomí žáků, seznámit žáky se základními poznatky o konání člověka v minulosti (zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti) a rozvíjet časové a prostorové představy žáků.

Na DĚJEPIS, prosím, noste tyto pomůcky:

ŽK a diář, sešit na D – A5 nebo A4 školní linkovaný (564 nebo 444), učebnice Dějepis pro 8. třídu FRAUS a pracovní sešit k této učebnici + psací potřeby.

HODNOCENÍ

 • ústní zkoušení (ústní projev)
 • písemné testy – termín i téma oznamováno dopředu
 • skupinová či samostatná práce v hodině (práce v pracovním sešitě, pracovní listy, hry,…)
 • prezentace doma připravených referátů - jednou za pololetí, termín odevzdání i téma oznámeno s předstihem
 • případný dějepisný projekt - termín odevzdání i téma oznámeno s předstihem
 • aktivita v hodině

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

ZEMĚPIS

Cílem předmětu je umožnit žákům poznávání přírody jako systému, porozumět zákonitostem přírodních procesů, pomáhá pochopit okolní prostředí a ukazuje, jak ho rozumně využívat a chránit pro budoucí generace. Žáci rozšíří své znalosti o České republice, jako o své vlasti, seznámí se s životem obyvatel jiných evropských států. Žáci se naučí poznávat kulturu a život jiných zemí, respektovat odlišná pravidla chování, v těchto zemích a získají praktické informace, důležité pro návštěvu těchto zemí.

POMŮCKY

 • 1. pololetí: sešit, mapa Evropy, atlas světa (ve škole)
 • 2. ploletí: sešit, učebnice, atlas ČR, obrysová mapa ČR

HODNOCENÍ

 • krátké testy
 • práce s mapou a orientace na mapě
 • skupinová práce a práce ve dvojicích
 • pracovní listy
 • prezentace a referáty k jednotlivým tématům

PŘÍRODOPIS

Cílem předmětu je poskytnout ucelený pohled na přírodu a její části, na život, jeho rozmanité projevy, podmínky a vývoj, na lidský organismus, předpoklady jeho zdravého vývinu a na vztahy člověka k přírodě.

Ekologické pojetí zdůrazňuje myšlení ve vztazích, pozorování a poznávání přírodnin, přírodních celků a jejich změn.

Důležité je postupně rozvíjet poznatky u žáka, vytvářet jeho citlivý a odpovědný vztah k přírodě, životu a ke zdraví.

Dále být informován o aktuálních informací problematiky životního prostředí, regionálních a lokálních zvláštností přírody.

Pomůcky 

libovolný sešit na poznámky, libovolný sešit A5 na testy, učebnici, folie na pracovní listy

Hodnocení

 • ústní projev (zkoušení, prezentace)
 • větší testy za určitý probraný úsek budou hlášeny dopředu
 • malé testy (pár pojmů z minulé/předminulé hodiny) nebudou hlášeny
 • skupinová práce/ samostatná práce (pracovní listy, aktivní zapojení do projektů)
 • aktivita v hodině, nošení pomůcek

FYZIKA

 • příprava na vyučování
 • aktivita v hodinách
 • desetiminutovky
 • pokusy

CHEMIE

Cílem je směřovat a rozvíjet zájem o obor. Vede k poznání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech směsí, chemických látek a jejich reakcí s využíváním jednoduchých chemických pokusů. Vede žáky k řešení problémů a bezpečnému jednání v praktických situacích. Vyžaduje bezpečnou práci s chemikáliemi a dovednost poskytnout první pomoc při úrazech.

Pomůcky

libovolný sešit na poznámky, libovolný sešit A5 na testy, učebnici, folie na pracovní listy, periodická tabulka prvků (PSP)

Hodnocení

 • ústní projev (zkoušení, prezentace)
 • větší testy za určitý probraný úsek budou hlášeny dopředu
 • malé testy (pár pojmů z minulé/předminulé hodiny) nebudou hlášeny
 • skupinová práce/ samostatná práce (pracovní listy, aktivní zapojení do projektů)
 • aktivita v hodině, nošení pomůcek
 • dodržování bezpečnosti práce (úmyslné nedodržení bezpečnosti práce povede k zákazu provádění pokusů)

SVĚT INFORMACÍ

Hodnocení

 • vypracování úkolu podle zadání, ve stanoveném čase
 • aktivní přístup, snaha, zájem
 • příprava na vyučování, nošení pomůcek 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

Hlavními cíli předmětu OBČANSKÁ VÝCHOVA je je formovat člověka jako jedince zodpovědného nejen k sobě, ale i k ostatním, vytvářet vztahy a etické postoje, pochopit smysl lidské existence, vést žáka ke kritickému myšlení, argumentovat, správně usuzovat, vyvozovat závěry z daných skutečností.

Pomůcky

 • ŽK a diář
 • pracovní sešit Hravá občanská výchova 8 (vydavatelství TAKTIK)
 • občas budou potřeba papíry a čtvrtky A4 na domácí práce
 • psací potřeby

HODNOCENÍ ŠKOLNÍCH PRACÍ

 • krátké testy v domluveném termínu, téma oznamováno, při absenci doplnění po příchodu do školy
 • ústní zkoušení na dané známé téma
 • prezentace na dané známé téma
 • práce v hodinách dle aktivity

HODNOCENÍ DOMÁCÍCH PRACÍ

 • projekty
 • příležitostně pracovní listy ke společnému či individuálnímu hodnocení

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

HUDEBNÍ VÝCHOVA

 • Malá písemná práce – dle délky a obsahu práce
 • Práce v hodině, aktivita – individuální dle aktivity daného žáka
 • Skupinová práce – zhodnocení zvládnutí úkolu ve skupině, týmové spolupráce, dodržení zadání

Výtvarná výchova

KRITÉRIA HODNOCENÍ

 • připravenost na hodinu (pomůcky, materiál)
 • dílčí práce v hodině (aktivita, práce podle pokynů, práce s materiálem a pomůckami)
 • výsledek tvůrčí práce (zvládnutí tématu, dodržení zadání)
 • základní orientace v dějinách umění a terminologii

POMŮCKY

 • sešit A4 čistý (bez linek)
 • tužka (HB)
 • černý liner (centropen)
 • barevné fixy (včetně černé)
 • pastelky (včetně bílé)
 • voskovky (stačí malá sada)
 • guma
 • nůžky 
 • sada barevných papírů
 • vodové barvy (nebo anilínky)
 • temperové barvy
 • kulaté a ploché štětce(tenký a tlustý)
 • hadřík
 • kelímek na vodu
 • paleta na míchání barev
 • Staré triko nebo zástěra
 • tyčinkové lepidlo (malé)
 • tekuté lepidlo (Herkules – malý)
 • tuš a redispero (s jedním hrotem)
 • kufřík na všechny pomůcky

+ 50 kč (na papíry)

TĚLESNÁ VýCHOVA

 • aktivita v hodinách
 • snaha a provedení zadaných cvičení
 • spolupráce při kolektivních hrách
 • hygiena a péče o tělo (čistý cvičební úbor a obuv)

matematický seminář

 • aktivita
 • testy
 • skupinová práce

konverzace v anglickém jazyce

Hlavními cíli předmětu Konverzace v anglickém jazyce je procvičování mluvené podoby jazyka.

Hodnocení

 • aktivní práce v hodině
 • speaking

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ

Žáci se naučí poznávat kulturu a život jiných zemí, respektovat odlišná pravidla chování, v těchto zemích a získají praktické informace, důležité pro návštěvu těchto zemí.

HODNOCENÍ

 • práce v hodině - splnění úkolu dle zadaných parametrů
 • správné časové rozvržení práce - odevzdání včas
 • zapojení do práce ve skupině
 • prezentování a obhájení práce

PaedDr. Boris Hajdúk / 22. 3. 2020

Třídy, rozvrhy