ZŠ Kořenského, Praha 5 - Smíchov - úvodní stránka

Hledáme v každém to nejlepší
”otevřená škola 21. století”

Přeskočit na menu vybrané sekce

Nacházíte se na: Úvod ZŠ Kořenského Třídy, rozvrhy Online zprávy pro žáky 8.A

Online zprávy pro žáky 8.A

Informace třídního učitele

Svět informací

Hodnocení:

- vypracování úkolu podle zadání, ve stanoveném čase
- aktivní přístup, snaha, zájem
- příprava na vyučování, nošení pomůcek 


Mgr. Jiřina Závranská / 2.9.2019

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Co nás čeká

Vážení rodiče, milé děti,

první školní den 2. 9. (pondělí) začíná tradičně v 8:00 (v 7:50 ve třídě). Učebna zůstává stejná jako v loňském roce.

Vyučování bude pouze jednu vyučovací hodinu.

Rozvrh hodin najdete zde na webu (Třídy, rozvrhy hodin - 8.A).

Pokud máte zájem o obědy, je zapotřebí mít odevzdanou přihlášku a nejlépe i zaplaceno. Obědy řeší paní hospodářka Bergerová od úterý 27. 8.

Pokud někdo neplatil pracovní sešity v červnu a nezakoupil si je během prázdnin sám, lze během prvního týdne peníze dodat a pracovní sešity budou objednány.

 

Začátek školního roku:   pondělí 2. 9. 2019 v 8:00

Konec školního roku: úterý 30. 6. 2020

PRÁZDNINY
 • podzimní: úterý 29. 10. a středa 30. 10. 2019
 • vánoční:  pondělí 23. 12. 2019 až pátek 3. 1. 2020 (nástup do školy v pondělí 6. 1. 2020)
 • pololetní: pátek 31. 1. 2020
 • jarní:  pondělí 17. 2. až neděle 23. 2. 2020 (nástup do školy pondělí 24. 2.)
 • velikonoční: čtvrtek 9. 4. 2020 (nástup do školy úterý 14. 4. 2020)
 • hlavní:  středa 1. 7. 2020 - pondělí 31. 8. 2020 (nástup do školy v úterý 1. 9. 2020)
STÁTNÍ SVÁTKY

Den vzniku samostatného československého státu: pondělí 28. 10.

Velký pátek:  pátek 10. 4.

Velikonoční pondělí:  pondělí 13. 4.

Svátek práce: pátek 1. 5.

Den vítězství:  pátek 8. 5.

ŘEDITELSKÉ VOLNO PRO ŽÁKY ZŠ

čtvrtek 31. 10. až pátek 1. 11. 2019

pondělí 16. 3. 2020

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 

úterý 24. 9. od 17:00

SCHŮZKY RADY RODIČŮ A ŠKOLSKÉ RADY ZŠ

vždy v 16:00

úterý 19. 11. jen RR

úterý 21. 4. ŠR a RR

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ A TRHY

středa 18. 12. a čtvrtek 19. 12. od 17:00

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ

čtvrtek 28. 11.

čtvrtek 19. 3.

PROJEKT EDISON

pondělí 25. až pátek 29. 5. 2020


PaedDr. Boris Hajdúk / 28.8.2019

OBČANSKÁ VÝCHOVA - PRAVIDLA PRÁCE A HODNOCENÍ

Hlavními cíli předmětu OBČANSKÁ VÝCHOVA je je formovat člověka jako jedince zodpovědného nejen k sobě, ale i k ostatním, vytvářet vztahy a etické postoje, pochopit smysl lidské existence, vést žáka ke kritickému myšlení, argumentovat, správně usuzovat, vyvozovat závěry z daných skutečností.

 

Na OBČANSKOU VÝCHOVU, prosím, noste tyto pomůcky:

 • ŽK a diář
 • pracovní sešit Hravá občanská výchova 8 (vydavatelství TAKTIK)
 • občas budou potřeba papíry a čtvrtky A4 na domácí práce
 • psací potřeby

 

HODNOCENÍ ŠKOLNÍCH PRACÍ:

 • krátké testy v domluveném termínu, téma oznamováno, při absenci doplnění po příchodu do školy
 • ústní zkoušení na dané známé téma
 • prezentace na dané známé téma
 • práce v hodinách dle aktivity

 

HODNOCENÍ DOMÁCÍCH PRACÍ:

 • projekty
 • příležitostně pracovní listy ke společnému či individuálnímu hodnocení

 

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.


PaedDr. Boris Hajdúk / 28.8.2019

ANGLICKÝ JAZYK - PRAVIDLA PRÁCE A HODNOCENÍ

Hlavními cíli předmětu ANGLICKÝ JAZYK je neustále prohlubovat znalosti a jazykové dovednosti a zároveň získat žádoucí návyky sloužící k dalšímu rozvíjení v jazyce anglickém i po ukončení studia na základní škole.

 

Na ANGLICKÝ JAZYK, prosím, noste tyto pomůcky:

 • ŽK a diář
 • sešit na AJ – velký A4 školní (444)
 • jeden malý tenký ve škole na testy
 • občas budou potřeba papíry a čtvrtky A4 na domácí práce
 • učebnice – Project4
 • psací potřeby

 

HODNOCENÍ ŠKOLNÍCH PRACÍ:

 • jednou týdně krátké testy v domluvený den, téma oznamováno, při absenci doplnění po příchodu do školy
 • ústní zkoušení na dané známé téma
 • práce v hodinách dle aktivity

 

HODNOCENÍ DOMÁCÍCH PRACÍ:

 • projekty
 • příležitostně pracovní listy ke společnému či individuálnímu hodnocení
 • domácí procvičování (v některých případech na počítači)

 

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.


PaedDr. Boris Hajdúk / 28.8.2019

Informace od vyučujících

12.11. 2019

Návštěva knihovny AV ČR - 8:30 až 10:30

 


Bc. Štěpánka Drozdová / 11.11.2019

ČETBA 8. ROČNÍK

 • vyber si celkem 6 knih (žáci s SPU přečtou celkem 3 knihy, počet knih v každém pololetí si mohou rozložit podle sebe)
 • V prvním pololetí odevzdají žáci čtenářský zápis ze tří knih (2 knihy budou ze seznamu doporučené četby, 1 dle jejich vlastního výběru).
 • Čtenářský deník za první pololetí odevzdají žáci nejpozději do 7. ledna (můžeš odevzdat i dříve).
 • Pro druhé pololetí platí stejné pravidla – datum odevzdání do 9. června

 

Jak si vést čtenářský deník

1. název knihy

2. autor knihy, popřípadě i ilustrátor

3. nakladatelství, rok vydání knihy

4. stručný obsah knihy (max. 10 řádků)

5. čím mě kniha zaujala, proč bych ji doporučila/ nedoporučila, zajímavá kapitola, oblíbená postava a proč; atd. (nejdůležitější část)

6. citace úryvku a odůvodnění výběru

7. možná ilustrace

 


Bc. Štěpánka Drozdová / 23.9.2019

Hodnocení v předmětu Základy německého jazyka (sk. AJ1)

Naším cílem je seznamit se s německým jazykem a naučit se porozumět výrazům a frázím z každodenního života. Žáci si prohlubují své znalosti a schopnosti, sestaví jednoduchá sdělení a v rámci osvojené slovní zásoby se domluví v běžných každodenních situacích. 

POMŮCKY:

sešit, pracovní sešit, učebnice, psací potřeby

HODNOCENÍ:
 • výslovnost, čtení
 • slovní zásoba - ústní zkoušení, krátké testy
 • jednoduché otázky a odpovědi - krátký dialog
 • krátké vyprávění o sobě
 • souhrnný test po každé lekci
 • projektové domácí úkoly
 • práce ve dvojicích a ve skupině
 • aktivita v hodině

Mgr. Pavel Čingl / 18.9.2019

Kritéria hodnocení

Matematický seminář

aktivita

testy

skupinová práce


Mgr. Hana Schmidová / 16.9.2019

Kritéria hodnocení

Fyzika

příprava na vyučování

aktivita v hodinách

desetiminutovky

pokusy


Mgr. Hana Schmidová / 16.9.2019

Matematika - pravidla práce a hodnocení

Hlavními cíli předmětu MATEMATIKA je dosáhnout zlepšení v logickém myšlení, rovinném a prostorovém vnímání, zručnosti a přesnosti, dále získat matematické postupy k řešení úloh v oborech racionálních a reálných čísel a také pochopit základy algebry a použití rovnic. 

Na MATEMATIKU prosím noste tyto pomůcky:

ŽK a diář, sešit na M – velký A4 školní (460); jeden malý tenký ve škole na testy; občas budou potřeba papíry a čtvrtky A4 na domácí práce. Učebnice – zpočátku 1. díl, dále se díly budou střídat. Rýsovací pomůcky na každou hodinu M: kružítko, pravítko nebo delší trojúhelník, trojúhelník s ryskou, naostřená tužka nebo mikrotužka, guma, úhloměr, kalkulačka. 

HODNOCENÍ ŠKOLNÍCH PRACÍ

Jednou týdně krátké testy v domluvený den, téma oznamováno, při absenci doplnění po příchodu do školy

Ústní zkoušení na dané známé téma

Vstupní a čtvrtletní písemné práce

Práce v hodinách dle aktivity

HODNOCENÍ DOMÁCÍCH PRACÍ

Dvakrát za pololetí rys ke geometrickému obsahu

Příležitostně pracovní listy ke společnému či individuálnímu hodnocení

Domácí procvičování (v některých případech na počítači)se bude většinou vázat k testům

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

Zadání úkolů a informace o testech hledejte přímo pod rozvrhem své třídy. 


Mgr. Libuše Daňhelková / 13.9.2019

Zeměpisný seminář

Cíl předmětu:

Žáci se naučí poznávat kulturu a život jiných zemí, respektovat odlišná pravidla chování, v těchto zemích a získají praktické informace, důležité pro návštěvu těchto zemí.

Hodnocení:
 • práce v hodině - splnění úkolu dle zadaných parametrů
 • správné časové rozvržení práce - odevzdání včas
 • zapojení do práce ve skupině
 • prezentování a obhájení práce

Mgr. Iva Strnadová / 11.9.2019

Německý jazyk

Cíl předmětu:

 - seznamit se s německým jazykem a naučit se porozumět výrazům a frázím z každodenního života. Žáci si prohlubují své znalosti a schopnosti, sestaví jednoduchá sdělení a v rámci osvojené slovní zásoby se domluví v běžných každodenních situacích. 

Pomůcky:

sešit, pracovní sešit, učebnice, psací potřeby - barevné pastelky či pera pro zvýraznění učiva

Hodnocení:
 • výslovnost
 • slovní zásoba - ústní zkoušení, krátké testy - 10 slovíček
 • jednoduché otázky a odpovědi - krátký dialog
 • krátké vyprávění o sobě
 • souhrnný test po každé lekci
 • projektové domácí úkoly
 • práce s pracovními listy
 • práce ve dvojicích a ve skupině
 • aktivita v hodině

Mgr. Iva Strnadová / 11.9.2019

Zeměpis

Cíl předmětu:

- umožnit žákům poznávání přírody jako systému, porozumět zákonitostem přírodních procesů, pomáhá pochopit okolní prostředí a ukazuje, jak ho rozumně využívat a chránit pro budoucí generace. Žáci rozšíří své znalosti o České republice, jako o své vlasti, seznámí se s životem obyvatel jiných evropských států. Žáci se naučí poznávat kulturu a život jiných zemí, respektovat odlišná pravidla chování, v těchto zemích a získají praktické informace, důležité pro návštěvu těchto zemí.

Pomůcky:

1. pololetí: sešit, mapa Evropy, atlas světa (ve škole)

2. ploletí: sešit, učebnice, atlas ČR, obrysová mapa ČR

Hodnocení:
 • krátké testy
 • práce s mapou a orientace na mapě
 • skupinová práce a práce ve dvojicích
 • pracovní listy
 • prezentace a referáty k jednotlivým tématům

Mgr. Iva Strnadová / 11.9.2019

Hodnocení v předmětu VV

Kritéria hodnocení
 • připravenost na hodinu (pomůcky, materiál)
 • dílčí práce v hodině (aktivita, práce podle pokynů, práce s materiálem a pomůckami)
 • výsledek tvůrčí práce (zvládnutí tématu, dodržení zadání)
 • základní orientace v dějinách umění a terminologii
Pomůcky na VV
 • sešit A4 čistý (bez linek)
 • tužka (HB)
 • černý liner (centropen)
 • barevné fixy (včetně černé)
 • pastelky (včetně bílé)
 • voskovky (stačí malá sada)
 • guma
 • nůžky 
 • sada barevných papírů
 • vodové barvy (nebo anilínky)
 • temperové barvy
 • kulaté a ploché štětce(tenký a tlustý)
 • hadřík
 • kelímek na vodu
 • paleta na míchání barev
 • Staré triko nebo zástěra
 • tyčinkové lepidlo (malé)
 • tekuté lepidlo (Herkules – malý)
 • tuš a redispero (s jedním hrotem)
 • kufřík na všechny pomůcky

+ 50 kč (na papíry)


Mgr. Magdaléna Janitorová / 3.9.2019

Hodnocení a cíle v předmětu CHEMIE

Hodnocení a cíle v předmětu CHEMIE 

Cílem je směřovat a rozvíjet zájem o obor. Vede k poznání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech směsí, chemických látek a jejich reakcí s využíváním jednoduchých chemických pokusů. Vede žáky k řešení problémů a bezpečnému jednání v praktických situacích. Vyžaduje bezpečnou práci s chemikáliemi a dovednost poskytnout první pomoc při úrazech.

Pomůcky na hodiny chemie: libovolný sešit na poznámky, libovolný sešit A5 na testy, učebnici, folie na pracovní listy, periodická tabulka prvků (PSP)

Hodnocení:

 • ústní projev (zkoušení, prezentace)
 • větší testy za určitý probraný úsek budou hlášeny dopředu
 • malé testy (pár pojmů z minulé/předminulé hodiny) nebudou hlášeny
 • skupinová práce/ samostatná práce (pracovní listy, aktivní zapojení do projektů)
 • aktivita v hodině, nošení pomůcek
 • dodržování bezpečnosti práce (úmyslné nedodržení bezpečnosti práce povede k zákazu provádění pokusů)

Bc. Libuše Nová / 2.9.2019

Hodnocení a cíle v předmětu PŘÍRODOPIS

Hodnocení a cíle v předmětu PŘÍRODOPIS

Cílem předmětu je poskytnout ucelený pohled na přírodu a její části, na život, jeho rozmanité projevy, podmínky a vývoj, na lidský organismus, předpoklady jeho zdravého vývinu a na vztahy člověka k přírodě.

Ekologické pojetí zdůrazňuje myšlení ve vztazích, pozorování a poznávání přírodnin, přírodních celků a jejich změn.

Důležité je postupně rozvíjet poznatky u žáka, vytvářet jeho citlivý a odpovědný vztah k přírodě, životu a ke zdraví.

Dále být informován o aktuálních informací problematiky životního prostředí, regionálních a lokálních zvláštností přírody.

 

Pomůcky na hodiny přírodopisu: libovolný sešit na poznámky, libovolný sešit A5 na testy, učebnici, folie na pracovní listy

Hodnocení:

 • ústní projev (zkoušení, prezentace)
 • větší testy za určitý probraný úsek budou hlášeny dopředu
 • malé testy (pár pojmů z minulé/předminulé hodiny) nebudou hlášeny
 • skupinová práce/ samostatná práce (pracovní listy, aktivní zapojení do projektů)
 • aktivita v hodině, nošení pomůcek

Bc. Libuše Nová / 2.9.2019

Hodnocení v předmětu HV

Hudební výchova

Malá písemná práce – dle délky a obsahu práce

Práce v hodině, aktivita – individuální dle aktivity daného žáka

Skupinová práce – zhodnocení zvládnutí úkolu ve skupině, týmové spolupráce, dodržení zadání


Bc. Květa Cinglová / 2.9.2019

DĚJEPIS - PRAVIDLA PRÁCE A HODNOCENÍ

Hlavními cíli předmětu DĚJEPIS je probudit a posílit historické vědomí žáků, seznámit žáky se základními poznatky o konání člověka v minulosti (zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti) a rozvíjet časové a prostorové představy žáků.

 

Na DĚJEPIS, prosím, noste tyto pomůcky:

ŽK a diář, sešit na D – A5 nebo A4 školní linkovaný (564 nebo 444), učebnice Dějepis pro 8. třídu FRAUS a pracovní sešit k této učebnici + psací potřeby.

 

HODNOCENÍ

- ústní zkoušení (ústní projev)

- písemné testy – termín i téma oznamováno dopředu

- skupinová či samostatná práce v hodině (práce v pracovním sešitě, pracovní listy, hry,…)

- prezentace doma připravených referátů - jednou za pololetí, termín odevzdání i téma oznámeno s předstihem

- případný dějepisný projekt - termín odevzdání i téma oznámeno s předstihem

- aktivita v hodině

 

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.


Bc. Lukáš Helcelet / 30.8.2019

ČESKÝ JAZYK

HLAVNÍ CÍLE PŘEDMĚTU

- vedení žáků ke kultivovanému písemnému i a ústnímu projevu

- rozvíjení praktických dovedností při komunikaci v různých situacích

- získávání a upevnění vědomostí potřebných k osvojování spisovné podoby českého jazyka

- povzbuzení zájmu o literaturu jako specifický zdroj poznání a prožitků, rozvíjení základních čtenářské návyků a čtenářské gramotnosti

- rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu sebevzdělávání a nabytí schopností ke kritickému myšlení a posuzování hodnoty textu

 

HODNOCENÍ

- písemná práce malá a velká

- slohová práce

- práce a aktivita v hodině

- skupinová práce

- diktáty

- ustní projev - ústní zkoušení, prezentace projektů, samostatné i skupinové práce, recitace

- čítanková i mimočítanková četba, čtenářský deník (3 knihy za pololetí)

- zadaná domácí cvičení, projekty, pracovní listy, 

 

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

 

POMŮCKY

ŽK a diář, učebnice, sešity dle rozdělení, čítanka, čtenářský deník


Bc. Štěpánka Drozdová / 30.8.2019

Hodnocení předmětu TĚLESNÁ VYCHOVA

 • Aktivita v hodinách
 • Snaha a provedení zadaných cvičení
 • Spolupráce při kolektivních hrách
 • Hygiena a péče o tělo (čistý cvičební úbor a obuv)

Jana Pícková / 28.8.2019

Třídy, rozvrhy

Kontakty

ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760

Telefonní čísla:

 • 257 326 120
  723 723 919 ředitelka
 • 602 206 415 zást. řed.
 • 273 132 833 sborovna
 • 257 326 119 hospodářka
 • 606 277 967 školní družina
 • 257 329 607 mateřská škola

E-mail:
info@zskorenskeho.cz

Více kontaktů »


Videoprezentace

Zvonění

1. hodina08.00 - 08.45
2. hodina08.55 - 09.40
3. hodina09.55 - 10.40
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.30 - 16.15

Ocenění společnosti Scio

Škola Paměti národa