Online zprávy pro žáky 6. A

Přehled

Informace třídního učitele

Zpětná vazba žákům a rodičům, konec školního roku

Milí rodiče, milé děti,

jsem velmi ráda, že stále společně zvládáme v rámci možností online výuku. Děkuji Vám za to, že se mnou  spolupracujete, a že se snažíte spolupracovat i s ostatními vyučujícími a v případě obtíží je nebo mě kontaktujete a vždy se nějak domluvíme. 

Moje milé děti, prosím ty z vás, kteří dlužíte některým vyučujícím úkoly, něco jste nestihly a chystáte se na to, udělejte to! Pokud něčemu nerozumíte nebo nestíháte, kontaktujte jako vždy mě nebo konkrétního vyučujícího. Pokud víte, že v některém z předmětů jste měli již před pandemií málo známek, prosím doplňujte úkoly. Čas máte do 15.6.! Poté pomalu ale jistě budeme tento školní rok ukončovat a je tedy potřeba, aby vše bylo tak, jak má. Ještě vydržme! 

Mějte se krásně!

Srdečně zdraví

Hana Schmidová

ANGLICKÝ JAZYK skupina I - p.uč. SEMerádová

Milí rodiče,

učím Vaše děti v 6.A a 6.B anglický jazyk a ráda bych se s nimi setkávala pravidelně jednou za týden na platformě Zoom. Prostřednictvím video lekcí se můžeme uvidět a uslyšet přes obrazovku počítače  nebo mobilního telefonu. Tímto způsobem bych chtěla zkvalitnit naši komunikaci, navázat spojení se všemi dětmi, a v neposlední řadě také ulehčit leckdy nelehkou situaci Vám rodičům, abychom trochu víc přiměli a nalákali děti k učení se. Zadání pro práci najdete jako doposud na stránkách školy v online informacích a na Zoomu budeme moct společně procvičovat. Stačí, když si stáhnete aplikaci Zoom ze stránky www.zoom.us, žádná registrace není nutná. Návod, sice ve slovenštině, ale názorný a jasný, je zde https://www.youtube.com/watch?v=d6K1s6Dym5k

Přihlašování na jednotlivé videokonference je pak už jednodušší. Prvně se pokusíme setkat v pondělí 11. 5. v 12 hodin. Pro přihlášení potřebujete zadat moje ID a heslo, které uvádím zde: 

Meeting ID: 950 585 9093

Password: 1555 

V případě jakýchkoliv dotazů mi neváhejte napsat. Můžeme si vyzkoušet spojení i individuálně klidně i o víkendu.

Přeji hezký den. 

Ing. Alena Semerádová

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče, milé děti,

v tomto týdnu (20.4. - 24.4.) nás čekají třídní schůzky, které proběhnou na dálku. Jejich náplní bude především čtvrtletní vysvědčení a obecné informace o pokračování distanční výuky. Ráda vyslechnu a budu se snažit zodpovědět Vaše dotazy.

Se zákonnými zástupci žáků se budu snažit spojit telefonicky (pokud mi to situace dovolí) nebo e-mailem.

Rodiče poprosím, aby mi po přečtení mailu poslali zpět také mail, ve kterém bude uvedeno následující: "Byl/a/i jsme seznámen/a/i s hodnocením našeho syna/naší dcery za 3. čtvrtletí školního roku 2020. 

Budu se těšit na milou komunikaci. Přeju příjemné prožití jarních dnů.

 

INFORMACE K HODNOCENÍ V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU

Vážení rodiče, milí žáci,

 nastaly změny v redukci učiva a hodnocení.

Nově bude samostudium více zaměřené na:

hlavní předměty - ČJ, M, AJ (úkoly budou zadávány každý týden)

Úkoly na samostudium PŘ, F, Z, D (úkoly budou zadávány na 2 týdny)

Úkoly na samostudium předmětů HV, VV, OV, TV, SI, volitelných předmětů (úkoly budou zadávány na 3 týdny)

Prosím rodiče, aby si přečetli zásady hodnocení, které posílala paní ředitelka e-mailem. Jsem moc ráda, že za 6. A jsou již všichni zapojeni do vzdělávacího procesu na dálku. Někteří samozřejmě více a někteří se teprve rozkoukávají.

Věřím, že se každý snaží a pracuje tak, jak mu situace dovolí. Děkuji všem rodičům, kteří v této nelehké době mají dost sil se podílet na samostudiu svých dětí.

Doufám, že redukce učiva a delší časové rozpětí mezi úkoly usnadní práci i vám.

Děkuji za pochopení.

Školní psycholog:

Milé děti, pokud vás cokoliv trápí, neváhejte volat, psát, chatovat. Zastihnete mě na telefonu 732/43 47 47, emailu: kubova@zskorenskeho.cz., pro chat využijte What'up, Skype, Messenger. A pokud preferujete ještě jiný kanál, určitě se domluvíme!

Eva Kubová

 

NOVÉ TERMÍNY ŽIVÝCH PŘENOSŮ

Dotazy, pomoc s úkoly z ČJ s paní učitelkou Cinglovou a matematika a fyzika se mnou :-)

1.Úterý 31.3.  v 13:00 dotazy a pomoc s p. uč. Cinglovou a Schmidovou

2.Středa 1.4. v 13:00 dotazy a pomoc s p. uč. Cinglovou a Schmidovou

3.Čtvrtek 2.4. v 13: 00 - dotazy a pomoc s p. uč. Cinglovou a Schmidovou

ASISTENT POMÁHÁ

Milí rodiče, milé děti,
ve spolupráci s asistenty pedagogů vznikly skupiny pro třídy napříč celou ZŠ. Každá třída má nyní svou facebookovou skupinu, do které se můžete přidat, a ve které Vám bude k dispozici vždy daný asistent pedagoga. Využijte pomoc asistentů pedagoga v případě, že si s něčím nevíte rady. Kontaktovat je můžete přímo v dané skupině a domluvit se na dalším postupu.

Za celý tým asistentů

Mgr. Jiřina Závranská

6.A a 6.B – ZŠ Kořenského – asistent pomáhá

https://www.facebook.com/groups/249024226263006/

OŠETŘOVÁNÍ ČLENA RODINY

Vážení rodiče,

vzhledem k minimalizaci mezilidských styků a doporučení MPSV o možnosti elektronického vydávání potvrzení o ošetřování člena rodiny v době uzavření škol kontaktujte paní hospodářku na bergerova@zskorenskeho.cz a následně vám bude potvrzení zasláno emailem. Děkujeme za pochopení.

nabídka grady

DKK.gifDobrý den přejeme z Dětského knižního klubu GRADA!
Chybí Vám výukové materiály? Bojíte se, že vám dojdou nápady na domácí cvičení?
Máme pro Vás a rodiče Vašich žáků řešení, jak školu nevypustit z hlavy a jak se doma zabavit.
Ukázky z knížek, které stačí jen vytisknout a děti mohou rovnou procvičovat, můžete stáhnout zde. Nezapomeňte také na naše oblíbené tematické pracovní listy věnované dějepisu, které mají všichni zdarma k dispozici.

PSYCHOLOG ONLINE PRO ŽÁKY

Milé děti, drazí kolegové, rodičové!

Všichni jsme teď v situaci, kterou nikdo z nás ještě nezažil. To s sebou přináší mnoho nových pocitů a stavů duše, které nás mohou leckdy překvapit. Držme při sobě více než kdy jindy a společně vše zvládneme! V případě potřeby mě neváhejte kontaktovat, jsem tu stále pro vás! Nejsnáze mě zastihnete online na Hangouts ve dnech, jak jsme byli zvyklí, tedy úterý, čtvrtek a pátek. (aplikaci lze jednoduše nainstalovat přes https://hangouts.google.com/ dále vyhledat: evakubovap8@gmail)

Těším se na Vás!

Vaše školní psycholožka Eva Kubová

ADAPTAČNÍ AKTIVITY PRO 6. ROČNÍKY

Ve dnech 9.,10. a 11.9. 2019 nás čekají společné adaptační aktivity týkající se žáků a třídních učitelek v 6. ročnících a poradenských pracovníků školy. Výuka v tyto dny neprobíhá, v pondělí končíme ve 12:35 (6.A i 6.B), v úterý a ve středu ve 13:30.

S sebou: pohodlné oblečení, svačina, pití, dobrá nálada, psací potřeby, mobilní telefon.

Děkujeme

Mgr. Hana Schmidová, Bc. Květa Cinglová

 

Mgr. Hana Schmidová / 26. 5. 2020

Český jazyk

Ke stažení

Úkoly k samostudiu 1.6. - 5.6.

Nezapomeňte v tomto týdnu na konference. Konference se klasicky konají v pondělí, úterý a středu v běžné časy! :) Pro ty, kteří mají doučování nebo přípravu na přijímačky platí také stejné časy, je vás celkem dost, tak na to prosím myslete, ať nemusím s doučováním obepisovat každého zvlášť! JE VELMI DŮLEŽITÉ, ABY NA KONFERENCÍCH VŠICHNI BYLI! Připravte si pracovní sešit, učebnici, ideálně nelinkované papíry/ sešit, psací potřeby.

TÉMA: GRAFY SOUVĚTÍ 

►Úkol č.1pokud víte, že vám chybějí úkoly z českého jazyka (i z jiných předmětů), doplňujte je! Tento týden na to budete mít čas! Společně budeme procvičovat v konferencích a zbytek je na vás!

Úkol č.2 - nadále pracujte na podvojném deníku č. 5kdo by neměl doma doporučenou knihu, ozve se mi a domluví se se mnou na individuálním plnění - upozorňuji rovnou, že kdo nečetl v tomto školním roce KYTICI, ten se se mnou na individuálním plnění nedomlouvá a čte Kytici! Stačí, když mi napíšete, zašlu vám online verzi!) Datum nejzazšího odevzdání je 10.6. (pozdější termín tentokrát nemohu akceptovat - uzavření klasifikace!

Úkoly k samostudiu 25. 5. - 31.5. 

Nezapomeňte v tomto týdnu na konference. Úterní účastníky konferencí prosím, aby nezapomněli, že se termín jejich konferencí změnil na čtvrtek. Jinak vše stejně, ti, co jsou v pondělí, budou v pondělí, ti co jsou ve středu, normálně ve středu, časy se také nemění. :) JE VELMI DŮLEŽITÉ, ABY NA KONFERENCÍCH VŠICHNI BYLI! 

TÉMA: SOUVĚTÍ 

Úkol č. 1: Zopakujte si prosím učivo o souvětí, navážeme na něj v konferencích - PRACOVNÍ SEŠIT s. 38 celá, vložte do classroom -"Souvětí"

►Úkol č. 2: Pracujte na podvojných denících! PODVOJNÝ DENÍK č.5 (kdo by neměl doma doporučenou knihu, ozve se mi a domluví se se mnou na individuálním plnění - upozorňuji rovnou, že kdo nečetl v tomto školním roce KYTICI, ten se se mnou na individuálním plnění nedomlouvá a čte Kytici! Stačí, když mi napíšete, zašlu vám online verzi!) Datum nejzazšího odevzdání (slovo nejzazší jsme rozebírali v minulém týdnu na konferencích, tak pevně věřím, že vám něco říká) je 10.6. (pozdější termín tentokrát nemohu akceptovat - uzavření klasifikace)

Úkoly k samostudiu 18. 5. - 24. 5. 

Nezapomeňte, že se v tomto týdnu nekonají konference - opakujete větné rozbory, opakujete literaturu. V případě dotazů a problémů jsem online neustále tak, jak jste zvyklí, takže napsat mi můžete kdykoliv. 

Úkol č. 1: Pracovní sešit s. 36 cv. 9, 10 a 11 (pokud si nevíš s něčím rady, určitě ti pomůže přehled učiva v pracovním sešitě uprostřed, který jsme již také využívali - najdeš v něm třeba fázová a způsobová slovesa, pokud si je nepamatuješ z konferencí) - vlož do Google classroom: "Větné členy - opakování" do 24.5.

Úkol č.2:  Pracovní sešit s. 30 cv. 6 - věty ze cvičení 6 zapiš na papír nebo do mluvnického sešitu správně do grafů tak, jak jsme se učili na konferencích (nezapomínej na označování přívlastku shodného a neshodného, na označení pádu u předmětu atd.) Vlož do Google classroom: "Větné členy - grafy" do 24.5.

Úkol č.3: LITERATURA: Jules Vernehttps://www.youtube.com/watch?v=l_eQOM8TgQg - ve svém vlastním zájmu se podívejte na video - je zajímavé! Můžete si ale nějaký Vernův příběh klidně poslechnout třeba před spaním, tady jich najdete dost https://www.youtube.com/channel/UCAHHssyJxSCvcOrzCobbSog, klidně však ale můžete zkouknout poměrně nové filmy, které jsou na motivy příbehů J. Verna - Cesta do středu země / Cesta na tajuplný ostrov (určitě někdo z vás už viděl, jsou skvěle zpracované a vtipné!). 

 • Nezapomeňte také, že už tvoříte PODVOJNÝ DENÍK č.5 (kdo by neměl doma doporučenou knihu, ozve se mi a domluví se se mnou na individuálním plnění - upozorňuji rovnou, že kdo nečetl v tomto školním roce KYTICI, ten se se mnou na individuálním plnění nedomlouvá a čte Kytici! Stačí, když mi napíšete, zašlu vám online verzi!) Datum nejzazšího odevzdání (slovo nejzazší jsme rozebírali v minulém týdnu na konferencích, tak pevně věřím, že vám něco říká) je 10.6. (pozdější termín tentokrát nemohu akceptovat - uzavření klasifikace

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 10.5. - 17.5. 

INFORMACE: Během pondělního dne (11.5.) si prosím všichni zkontrolujte, že vám přibyla v ČJ v Bakalářích známka za Souhrnný test a za Podvojný deník č.4! 

STREAMY: ÚT a ČT ve 14:00 - obě třídní šestých ročníků jako vždy k dispozici!

VIDEOKONFERENCE: Beze změn jako každý týden :) - s sebou sešit mluvnice, psací potřeby, učebnice, pracovní sešit

Úkol č.1 - Pracovní sešit str. 33 - Jak se ptáme na příslovečná určení? Doplňujte příslovečná určení dle zadání do textu, rozvíjejte je. Zopakujte si větné členy v jazykolamech. Vložte prosím do Google classroom jako úkol "Příslovečná určení - procvičování" do 15.5. do 20:00!

► Úkol č.2 - Zopakujte si na s. 72 ve cv. 4 přísloví - doplňte do nich správné přívlastky! Vložte do classroom jako úkol " Přívlastky v příslovích" do 17.5.!

PODVOJNÝ DENÍK Č. 5 (poslední v tomto roce z důvodu posunutí předešlého) - do 10.6. - chápu, že nemusíte momentálně doma mít doporučené knihy, že se špatně shání, pokud tedy chcete číst něco jiného než to, co je v seznamu doporučených knih, tak to je možné, ale poraďte se se mnou o tom, než začnete! Online jsem k dispozici neustále, což víte. :)

úkoly k samostudiu 4.5. - 9.5. 

INFORMACE

 • Známky za test + podvojný deník: buďte prosím trpěliví, je vás 43, takže opravit vaše testy se pokusím co nejdříve + podvojné deníky ještě od některých očekávám (po domluvě o něco později), zapisovat tedy budu během května postupně. 
 • STREAMY matika + čeština - dotazy: PO, ÚT, ST 14:00 stejně jako vždy na instagramu
 • VIDEOKONFERENCE: (opět přehledové tabulky v jednotlivých skupinách + na google classroom) v tomto týdnu budeme trénovat grafický větný rozbor tak, jak jsme již začali v minulém týdnu. Ty, kterým jsem individuálně dovysvětlovala žádám, aby opravdu byli připravení - ideálně u sebe měli naši pomůcku, kterou jsme společně tvořili právě v konferencích (kdo by měl nepřehlednou a nebyl si jistý, ozve se ideálně ještě před konferencí, pošlu svou). Mějte prosím psací potřeby, papír/sešit, učebnici českého jazyka. 

ÚKOLY

PODVOJNÝ DENÍK Č. 5 (poslední v tomto roce z důvodu posunutí předešlého) - do 10.6. - chápu, že nemusíte momentálně doma mít doporučené knihy, že se špatně shání, pokud tedy chcete číst něco jiného než to, co je v seznamu doporučených knih, tak to je možné, ale poraďte se se mnou o tom, než začnete! Online jsem k dispozici neustále, což víte. :)

►Úkol č. 1 - pracovní sešit s. 32 cv. 5 a 6 - zopakujte si předmět, určete, zda se jedná o předmět holý, rozvitý či několikanásobný 

VLOŽTE PROSÍM DO CLASSROOM K ÚKOLU: Předmět holý, rozvitý a několikanásobný

►Úkol č. 2. - rovněž pracovní sešit s. 32 cv. 7 a 8 - předmět bývá vyjádřen různými slovními druhy, zjistěte tedy, o jaké slovní druhy se jedná v daných větách (nápověda: co máš nadepsat do bublin zjistíš jedině tak, že si ve všech větách větné členy určíš - najdeš předmět a zamyslíš se, kterým slovním druhem je vyjádřen).

VLOŽTE PROSÍM DO CLASSROOM K ÚKOLU: Předmět - procvičování

DEADLINE odevzdání ÚKOLŮ:  Sobota 9.5. - 20:00

úkoly k samostudiu 27.4. - 30.4. 

Nezapomeňte, pokračujeme v konferencích tak, jak jste již zvyklí. Tabulku jsem vám poslala do každé konferenční skupiny a máte ji i v classroom! :) Připomínám, že na konference jste měli domácí úkol, připravit si jedno cvičení - kdo tak neučinil, tak dopracuje! ÚT, ST, ČT od 14:00 - živé streamy Cinglová + Schmidová - opět na dotazy a postřehy a řešení problémů 

POZOR: do čtvrtka 30.4. je deadline PODVOJNÝ DENÍK č. 4( mailem)!

► Úkol č. 1 - Souhrnný test z mluvnice: Pracovní sešit - s. 28 - prosím vypracujte opakovací test a vložte do classroom k úkolu: "Souhrnný opakovací test z mluvnice" - mějte na paměti, že tento úkol bude hodnocen známkou! Bodování  a hodnocení najdete v Google classroom, tak se snažte! :)

Úkol č. 2 - zabrousíme do opakování literatury  - Téma: pohádka - podívejte se na dvě pohádky, které vám přikládám v odkazech (jedna z české produkce, druhá z německé produkce, ale s českým dabingem samozřejmě)

1. napište charakteristické rysy pohádky (jak poznáme, že jsou to pohádky, co je pro ně typické, pracujte se svým literárním sešitem, kde o pohádkách máte zápis ze školy, přemýšlejte)

2. obě pohádky se pokuste srovnat a najít v nich rozdíly, ale také podobnosti + okomentujte, zda vás něco zaujalo či překvapilo   

Sedmero krkavců : https://www.youtube.com/watch?v=-RNgz4qGfGs&t=275s 

O šesti labutích : https://www.youtube.com/watch?v=aj7xyXOkFmA

Vložte mi své komentáře do classroom k úkolu: "Pohádka - rozbor" do neděle 3.5. 

Úkol č. 3 - vyžaduji vaši přítomnost na konferencích, aktivitu a splněný úkol z minulého týdne, se kterým budeme pracovat

Úkoly k samostudiu 20.4. - 24.4. 

Videokonference se v tomto týdnu nekonají, budete mít oddech od procvičování větných členů se mnou, což ale neznamená, že se je i nadále nebudete učit a nebudete si je opakovat.  V tomto týdnu vás požádám o dva úkoly, které je nutné splnit + upozorňuji ty, kterým chybí nějaký úkol z minulého týdne (poznáte to tak, že v classroom u úkolu máte hodnocení 0), že tedy buď doplní a nebo se se mnou dohodnou nějak jinak! 

Podvojné deníky očekávám na mailu do konce dubna, až poté je budu hodnotit. 

 • Úkol č. 1Čtení s porozuměním - vyberte si jednu baladu z Kytice  http://www.cist.cz/Poezie/kytice.htm - četli jsme, viděli jsme,  spousta z vás již využila i k podvojným deníkům. Znovu si přečtěte a vytvořte otázky (5-8 otázek), které by mohly sloužit ke čtení s porozuměním, tedy takové, na které dokáže čtenář odpovědět na základě přečteného textu - ode mě znáte z písemných prací. Dejte si pozor, aby otázky byly správně zformulované, tedy, aby jim případný čtenář porozuměl, a aby odpovědi na ně byly v textu dohledatelné. Buďte kreativní, tento váš úkol nám poslouží i dál, tvoříte ho tedy pro sebe a pro své spolužáky - (př. Vybrala jsem si Vodníka - otázka č. 1 -  Poslechla dcera svou matku, když si přála, aby nechodila k jezeru? / otázka č. 2 - Kolik postav zde vystupuje? / otázka č. 3 - Na jakých místech se balada odehrává? ) To, kterou baladu jste vybrali + tyto vaše otázky i s odpověďmi mi prosím vložte do Google Classroom k úkolu: Kytice - čtení s porozuměním do pátku 24.4. do 20:00 hod.
 • Úkol č. 2 Rozvíjející větné členy. Učebnice s. 76 cv. 5. Vaším úkolem bude si cvičení připravit  a určit tedy, kterým větným členem je. Používejte naučené zkratky - PO, PŘ, PT (k němu samozřejmě připojte i pád - př. PT3), PKN/PKS, PUm/PUč/PUzp - kdo by si nepamatoval, jak jsme jednotlivé větné členy značili, ten se podívá do svého školního sešitu z ČJ, kde kompletní zápis máme ještě ze školy a doladěný ze streamů, komu něco chybělo - všichni by měli tedy mít k dispozici - tento úkol mi nemusíte nikam vkládat, budu ho ale vyžadovat na konferencích v dalším týdnu  (27., 28., a 29.4.), kde samozřejmě budu předokládat, že jste již na toto cvičení připraveni, a že ho pouze zkontrolujeme a případně společně opravíme - věřte, že nepřipravenost se pozná! :) Nezapomeňte se ptát celou větou, využijte pomůcku z konferencí, které proběhly v minulém týdnu! 

Úkoly k samostudiu 14.4. - 17.4.

 • V tomto týdnu nezapomeňte na rozdělení VIDEOKONFERENCÍ, tabulky máte ve všech komunikaních zdrojích včetně Google classroom, buďte prosím zase v době, kdy jste v tabulce napsaní, online, abychom se zase spojili tak, jako v minulém týdnu úplně 100% - moc mě totiž vaše stoprocentní účast těšila a moc ráda vás vždycky vidím a těším se na vás :) !  K videokonferencím zase mějte k ruce pracovní sešit a učebnici!
 • STREAMY  na dotazy SE MNOU A P.UČ. SCHMIDOVOU BUDOU V ÚT, ST, ČT od 14:00 
 • NEZAPOMEŇTE DO KONCE DUBNA ODEVZDÁVAT PODVOJNÉ DENÍKY NA MŮJ MAIL (foto)
 • Během následujících 4 dnů také prosím  o to, abyste splnili následující úkoly a opět je vložili do Google classroom, pokud jste přihlášení (pokud ne, jsme domluveni jinak - mail, whatsapp, viber  ( na každý den dávám jedno krátké cvičení). 
 • ÚKOL Č. 1 - pracovní sešit s. 30 cv. 8  a 9 - opakujete přísudky slovesné a jmenné, doplňujete správné  slovesné tvary do textu tak, aby věty dávaly smysl a byly pravopisně správně - v classroom vlož pod úkol "Přísudky - procvičování" (opět stačí čitelné foto z mobilu) -  deadline pátek 17.4. ve 20:00
 • ÚKOL Č. 2 - pracovní sešit s. 31  cv. 1 a 2 - v classroom vlož pod úkol " Přívlastek - procvičování" (opět stačí čitelné foto z mobilu)- deadline pátek 17.4. ve 20:00

Úkoly k samostudiu 6.4 - 8.4.

od 9.4. do 13.4. - Velikonoční prázdniny
 • V tomto týdnu po vás chci jen jeden jediný úkol do ČJ s. 29 cv. 1 a 2 - zpracované v pracovním sešitě, vyfotit, vložit do Google classroom k úkolu " Podmět a přísudek - opakování" (je mi jedno, který ze dnů to bude, ale do středy 8.4. do 20:00 by měli odevzdat všichni - zabere vám to asi tak deset minut). ÚKOL BUDE HODNOCEN!
 • Zbytek úkolů řešíme na společných skupinových videokonferencích (instagram), rozpis jednotlivých skupin jste již dostali ode mě v sobotu 4.4. (rozpis najdete v Google classroom, ve společných skupinách na instagramu a viberu, na fb skupině asistent pomáhá), k video konferenci budete potřebovat učebnici a pracovní sešit. Kdo se na konferenci nedostaví, ten si neprocvičí větné členy a bude mít problém plnit další dílčí úkoly po Velikonocích, které samozřejmě už budu normálně hodnotit :)! Tak to prosím zvažte dobře, protože ty konference děláme proto, abychom si učivo společně procvičili jako ve škole a abyste nemuseli procvičovat pořád jen sami. 

! Ti, co s nimi komunikuji pouze mailem - hovor proběhne telefonicky individuálně - kontaktuji vás sama! V případě dotazů mi napište mail. 

Úkoly k samostudiu 30.3. - 3.4.

30.3.

 • Živé streamy: ÚT, ST,  ve 13:00 Cinglová + Schmidová / ST ,ČT   18:00 povinný stream k příslovečnému určení - vyber jeden! 
 • Během měsíce dubna očekávám od všech vyfocený podvojný deník - ten prosím na mail cinglova@zskorenskeho.cz (kdo už posílal či odevzdal ve škole, toho se to netýká!)

Dnes je tvým úkolem zopakovat si větné členy, které již umíme. Znáš už i příslovečná určení, jen je ještě neumíš správně využít, toto se samozřejmě dozvíš v tomto týdnu v živých streamech. Tvým úkolem bude vytvořit myšlenkovou mapu na téma VĚTNÉ ČLENY (základní i rozvíjející v jedné myšlenkové mapě). Tuto mapu mi vyfotíš a přiložíš jí k úkolu "Myšlenková mapa - větné členy" do Google classroom. (Ti, kteří nejsou v clasroom připojeni, pošlou úkol na mail či se se mnou dohodnou jinak.)

To, jak taková myšlenková mapa vypadá ti přikládám sem i do materiálů přímo v Google classroom. 

Co všechno by v mapě mělo být obsaženo najdeš i ve svém školním sešitě pod tématy " Základní větné členy" a "Rozvíjející větné členy"

Termín odevzdání: pátek 3.4. ve 20:00 - hodnoceno 

31.3.

V pracovním sešitě na s. 34/ cv. 3 máte úkol, kde si znovu procvičíte rozvíjející větné členy. Nenásilnou formou si už sami zkusíte, jaké to je obohatit přísudkovou část i o příslovečné určení. Na toto cvičení navážeme středečním (1.4.) a čtvrtečním (2.4.) streamem (opět vybereš jeden z nich, na který se připojíš, téma je pro oba stejné - PŘÍSLOVEČNÁ URČENÍ).  Celé cvičení přikládám i jako soubor k tomuto úkolu, abyste si ho případně mohli stáhnout a zkusit třeba víckrát a různě. Toto cvičení mi hotové vyfotíš na svůj mobilní telefon a vložíš ho do Google classroom k úkolu s názvem - "Cvičení k rozvíjejícím větným členům" (Ti, kteří nejsou v clasroom připojeni, pošlou úkol na mail či se se mnou dohodnou jinak.)

NEZAPOMEŇ NA VEČERNÍ STREAM K PŘÍSLOVEČNÉMU URČENÍ! 

Termín odevzdání: pátek 3.4. ve 20:00 - hodnoceno

2.4

Procvičuj si - pracovní sešit s 35 cv. 4 - nic posílat nemusíš, děláš to pro sebe - nezapomeň na dnešní stream, pokud ses neúčastnil/a toho včerejšího! 

3.4.

Pozor, termín odevzdání myšlenkové mapy a vyplněného cvičení  o větných členech je tu! Dnešek ti tedy nechávám na doladění úkolů a včasné odevzdání obou úkolů do Google Classroom! Úkoly budou hodnocené a i snaha se cení! :)

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 23. - 27. 3.

23.3.

 • V Google classroom – český jazyk jsou vložené nové úkoly. Prosím, reagujte na ně. Úkoly jsou vždy označené na jednotlivé dny konkrétním datem, je potřeba je splnit ne hned v ten daný den, ale do pátku 27.3. – záměrně vám je však dávám na každý den, abyste si mohli práci rozvrhnout! S některými jsem domluvená jinak, vás prosím, abyste reagovali na můj mail.
 • Úkol č. 1 – Vzkaz na záznamníku telefonu – odevzdej vtipný a originální vzkaz na záznamník telefonu. Pokud nevíš, co je telefonní záznamník, mrkni sem: https://cs.wikipedia.org/wiki/Telefonn%C3%AD_z%C3%A1znamn%C3%ADk
 • Ty nejlepší záznamníkové vzkazy ráda s tvým svolením zveřejním!

24.3.

 • Úkol č. 2 - Napiš mi do Google clasroom k úkolu: „Osobní dopis“ svůj osobní dopis, úkol soukromě odevzdej, nevkládej do komentářů, dopis může být o čemkoliv, délka je na Vás, ale tři věty asi nepopíší, jak se máte, co je u vás nového atd.!
 • Dopis by měl mít všechny formální náležitosti, které jsme se učili. Nevíš – li si rady, strejda Google ti rád poradí! A nebo učebnice, s. 115!
 • P.S. Na dopisy Vám odpovím a ráda je ohodnotím jedničkami! Tak do toho, moji milí. Na dopis ti dávám ještě zítřejší hodinu češtiny, tak toho využij! Termín odevzdání: pátek 27.3. 20:00

26.3.

pokračuj v zadání ze včerejška (25. 3.)

27.3.

 • Vzkaz a dopis! Nezapomeň, dokončuj, vylaďuj, žádný stres, do neděle času dost!
 • Na dopisy odpovím hned, jak budu mít čas. Je vás 41, tak měj prosím strpení.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 16. - 20. 3.

16.3.

 • V tento den měla být konference, nechávám vám tedy čas na naučení se básničky, kterou jste si měli již předminulý týden vybrat a naučit se ji!
 • Do neděle 22.3. mi každý básničku řekne (na známku samozřejmě). Jakou cestou to provedete nechám na vás (videocall na insta, whatsapp, viber, natočené video, které mi zašlete do soukromého chatu- podmínkou je, že při recitování sledujete kamerku, abych věděla, že to někde nečtete).

17.3.

19.3.

 • PS: s 46 cv. 6,7,8
 • Pokračuj v tom, co ses naučil/a včera – poslouží ti znovu prezentace či procvičování, využij klidně stejné odkazy jako včera!

20.3.

 • Pozor! Deadline básničky se blíží! Čas máš už jen do neděle! Uč se tedy básničku! Pokud ji už umíš, vyhraď si čas na videocall se mnou nebo čas k natočení videa, kde básničku odrecituješ a následně mi pošleš! Pokud chceš publikum v podobě spolužáků, spojíme se večer na živém vysílání na instagramu, není problém! Pozor! Pravidlo! Pokud natáčím, koukám se do kamery a nikam jinam! Za básničku dostaneš známku!

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 11. - 13. 3.

12.3.

 • učebnice s. 74 cv. 3 – do školního sešitu určit základní skladební dvojice ve větách + určit předmět + pád (pro ty, co by ještě nerozuměli tématu – zápis z minulé hodiny ve školním sešitě)
 • není třeba dělat větný rozbor, stačí pouze napsat PO – PŘ – PT + pád

13.3.

 • učebnice s. 74 cv. 4 a 5 do školního sešitu
 • pracovní sešit s. 45 cv. 1,2,3,4,5, (hlásky, opakování)

Bc. Květa Cinglová / 31. 5. 2020

Matematika

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 25.5.- 29.5.

Těleso a jeho síť kvádr a krychle.

Podle návodu buď z učebnice, nebo z videa vytvořit krychli o hraně 5cm a kvádr s rozměry a=4cm, b=3cm c=5cm

Fotku pošlete do páteční půlnoci 29.5.

https://www.youtube.com/watch?v=7tJ_xKxF3mU

https://www.youtube.com/watch?v=oFhTPlnmcgw

https://www.youtube.com/watch?v=tP5_WUHENco

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 18.5.- 22.5.

Krychle a kvádr

Objem a povrch.

Udělejte si výpisky do sešitu. Nic neposíláte

Pomocná videa

https://www.youtube.com/watch?v=HCrpuQ9Vs_w

https://www.youtube.com/watch?v=0ZsvGcvIgRs

https://www.youtube.com/watch?v=hiqW1pXYLrQ

https://www.youtube.com/watch?v=hz4WWhgQQQA&t=117s

https://www.youtube.com/watch?v=VrMSFFn15Oo&t=29s

https://www.youtube.com/watch?v=wMMsHXukAjc

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 11.5.- 15.5.

Těžnice trojúhelníku a těžiště. 

U každého trojúhelníku náčrt, zápis, konstrukce, závěr.

V každém trojúhelníku budou tři těžnice.

1)a=4,5 cm, b= 3,8 cm, c= 5,1cm

2)c=5,1 cm, ß=45°, a=4,5cm

3) c= 6,7 cm , alfa = 115°,ß=35°

Pošlete hotové do neděle 17.5.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 4.5.- 7.5.

Těžnice trojúhelníku a těžiště. 

Podívat se a do sešitu narýsovat.

https://www.youtube.com/watch?v=GlL-AcKQpMw

https://www.youtube.com/watch?v=GXU9x8iYwGM

Nic neposíláte.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 27.4. - 30.4.

Výšky v trojúhelníku:

Sestroj trojúhelníky se vším : náčrt, zápis konstrukce, konstrukce, závěr.

U každého trojúhelníku sestroj všechny tři výšky.

1)a=3,5 cm, b= 4,8 cm, c= 5,1cm

2)c=6,1 cm, ß=45°, a=3,5cm

3) c= 6,7 cm , alfa = 105°,ß=45°

Pošlete hotové do neděle 3.5.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 20.4. - 24.4.

Výšky v trojúhelníku:

https://www.youtube.com/watch?v=XbV6_wp-OHQ

Do sešitu narýsovat podle návodu dva trojúhelníky a výšky.

Neposíláte nic.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 14.4. - 17.4.

Sestrojit trojúhelníky podle věty usu

1. alfa=45,c=5cm, beta=30o

2.alfa=55,c=3,5cm, beta=30o

3. alfa=60,c=4cm, beta=40o

Každá konstrukce musí mít náčrt, konstrukci, zápis konstrukce a závěr.

Vyfoťte a pošlete do pátku 17.4.  20:00

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 6.4. - 8.4.

Trojúhelník usu

https://www.youtube.com/watch?v=3d6429OZwJ0 

Tento týden nic neposíláte, ale uděláte si podle videa zápis do sešitu.

Pěkné Velikonoce

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 30.3. - 3.4.

Do nedělě 5.4. sestrojíte trojúhelníky se vším=náčrt, zápis konstrukce, konstrukce, závěr a pošlete na moji emailovou adresu.

1. ABC a=3cm, b=4cm, c=5cm

2. ABC a=4,5cm, b= 5,4cm, c= 3,6 cm

3. ABC c=4cm, α(úhel alfa)= 450 , b= 5cm

4.ABC c=5,6cm, α(úhel alfa)= 1050 , b= 3cm

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 23. - 27. 3.

 • Rozvrhněte si práci, tyto úkoly máte na celý týden.
 • V tomto týdnu se seznámíte s konstrukcí trojúhelníku. Kouknout na dvě videa a podle návodu narýsovat tyto dva trojúhelníky do sešitu.
 • Každá konstrukce musí mít : náčrt, zápis, konstrukci a závěr=počet sestrojených trojúhelníků v dané polorovině. V našem případě jeden.
 • Trojúhelník podle věty sss https://www.youtube.com/watch?v=Cbf9Cis2qs0
 • Trojúhelník podle věty sus https://www.youtube.com/watch?v=Vh8xOeiCRGs
 • Tentokrát nemusíte nic posílat.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 16. - 20. 3.

 • Po - Pročíst, vypsat M2/ 89
 • Út - 90/1,2,4,5
 • St - 91/E,6,7
 • Čt- 92/ 9 F
 • Hraj Abaku
 • vše vypracované ofotit a poslat do pátku 20.3. do 20:00 na schmidova@zskorenskeho.cz, neposlané budu hodnotit známkou 5

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 11. - 13. 3.

13.3., 14.3.

 • Abaku - minimálně 3 hry

ABAKU

 • pokud si chcete hrát a soupeřit mezi sebou v Abaku, tak mi napište svou e-mailovou adresu a jméno na syblik@zskorenskeho.cz
 • je to nutné pro registraci
 • poté si stačí jen zkontrolovat e-mailovou schránku s instrukcemi, které obdržíte

Mgr. Hana Schmidová / 24. 5. 2020

Anglický jazyk (skupina AJ1)

úkoly k samostudiu 1. 6. - 5. 6.

téma a film review, people in the film

V PS vyplňte str. 50 - 53 a pošlete na kontrolu do pátku 5. 6. Připomínám také úkol z minulého týdne napsat životopis slavné osobnosti, ale termín k jeho odevzdání je kvůli náročnosti tohoto úkolu odložen do 12. 6. Chválím ty, kteří si už s tímto náročným úkolem poradili. 

téma expressing emotions

Procvičte si vyjádření pocitů a emocí  a pro pobavení také zde na stránkách LiveWorksheets a sami si zkontrolujte správnost (FINISH, Check my answers), nemusíte posílat ke kontrole.

úkoly k samostudiu 25. 5. - 29. 5.

Téma Culture, films, films genres

Online hodinu na Zoomu máme už pravidelně vždy ve středu v 15 hodin.  V pracovním sešitě vzadu se naučíme, nejlépe ještě před videokonferencí, slovíčka z lekce 5A a 5B, týkající se filmového umění. Slovní zásoba je poměrně jednoduchá, nebojte se toho. V PS vyplníme stránky 46 - 49 a pošleme je do 29. 5. Některá cvičení vyplníme společně, některá sami. Vrátíme se ještě ke kontrole cvičení v PS  na str. 43 a přečteme si je (43/8 bylo dobrovolné). 

téma famous person´s biography

Zvolte si nějakou slavnou osobnost, která ještě žije nebo už zemřela, a napište její životopis na necelou jednu stranu A4 v sešitě. Můžete čerpat z internetu a z různých zdrojů, zdroje však uveďte pod životopisem. Pracujte se slovníkem, pište prosím jednoduše. Vyhněme se výrazům a formulacím, které jsou příliš složité, kterým nerozumíme a které bychom neuměli třeba vůbec vyslovit. Podtrhneme pak v textu slovesa v minulém čase. Pravidelná slovesa zelenou barvou a nepravidelná slovesa červenou barvou. Na tento úkol máme dva týdny

úkoly k samostudiu 18. 5. - 22. 5.

téma virtual travelling

Při naši online hodině angličtiny na Zoomu ve středu v 15 hod společně vyplníme některá cvičení v PS na str. 42 a 43 a u dalších cvičení z těchto stránek si přiblížíme, jak je vypracujete samostatně. Cvičení 42/6 a 43/8 jsou dobrovolné. U cvičení 43/8, kde vytváříte virtuální blog, si můžete zvolit pro popis vašeho virtuálního výletu kterékoliv místo na světě, kam byste se chtěli podívat, nejenom New York.  Nafocené stránky mi prosím zašlete do pátku 22. 5. Seznam padesáti nepravidelných sloves, kde můžeme najít pro naše cvičení potřebné tvary v minulém čase je uveden zde

téma revision of vocabulary unit 4

Zopakujeme si slovní zásobu z lekce 4 tím, že vyplníme stránky My vocabulary na str. v PS 26 a 27. Můžeme vynechat ty, u kterých neumíme řešení. Řekneme si je pak společně. Kontaktovat mě můžete jako vždy i emailem. Zaslat vyplněné prosím rovněž do pátku 22. 5.

dobrovolné úkoly navíc - at the restaurant

Pokuste se udělat aspoň zčásti některá cvičení, týkající se objednávání si jídel v restauraci.  Můžou se hodit v budoucnosti např. při cestě do zahraničí.

http://planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=anglicky_jazyk_862

http://planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=anglicky_jazyk_587

http://planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=anglicky_jazyk_864

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 11. 5. - 15. 5.

téma past simple questions, negatives

Tento týden se setkáme na Zoomu dvakrát, a to 11. 5. ve 14 hod. a 13. 5. v 15 hod., abychom si vyzkoušeli spojení a vychytali případné technické problémy. Budeme procvičovat minulý čas prostý. Kladné věty, záporné věty a otázky. 

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 4. 5. - 7. 5.

téma past simple irregular verbs 

Minulý týden jsme v PS hodně procvičovali past simple - minulý čas, a to u pravidelných sloves, tzn. že jsme přidali ke slovesu koncovku -ed. Dnes procházíme k nepravidelným slovesům, anglicky irregular verbs. U těchto se minulý čas tvoří složitěji, není to totiž přidáním této koncovky, ale musíme se v podstatě naučit úplně nové slovo, např. sloveso "went" je minulým tvarem slovesa "go" - jít. Takže např. Šla jsem do kina. I went to the cinema. K naučení se této látky si prostudujte z učebnice str. 80, 81, slovíčka k lekci 4D, a vypracujte str. 40 - 41 v PS do konce tohoto týdne.

téma travel bloggers, statue of liberty

K lepšímu osvojení si používání minulého času a procvičení slovní zásoby o cestování si projděte poslechová cvičení a videa                k učebnici Bloggers 2  k lekci 4. Přihlašovací kód by měl být ve vašem PS nalepený na první stránce u prvního dílu PS.  Napište mi zda se vám daří připojit se na tyto stránky. Pokud se Vám to nezdaří, přečtěte si článek o Soše Svobody  a vypracujte cvičení 79/6        v učebnici.

výuka na zoomu

Milí rodiče a žáci,

učím Vaše děti v 6.A a 6.B anglický jazyk a ráda bych se s nimi setkávala pravidelně jednou za týden na platformě Zoom. Prostřednictvím video lekcí se můžeme uvidět a uslyšet přes obrazovku počítače  nebo mobilního telefonu. Tímto způsobem bych chtěla zkvalitnit naši komunikaci, navázat spojení se všemi dětmi, a v neposlední řadě také ulehčit leckdy nelehkou situaci Vám rodičům, abychom trochu víc přiměli a nalákali děti k učení se. Zadání pro práci najdete jako doposud na stránkách školy v online informacích a na Zoomu budeme moct společně procvičovat. Stačí, když si stáhnete aplikaci Zoom ze stránky www.zoom.us, žádná registrace není nutná. Návod, sice ve slovenštině, ale názorný a jasný, je zde https://www.youtube.com/watch?v=d6K1s6Dym5k

Přihlašování na jednotlivé videokonference je pak už jednodušší. Prvně se pokusíme setkat v pondělí 11. 5. ve 14 hodin. Pro přihlášení potřebujete zadat moje ID a heslo, které uvádím zde: 

Meeting ID: 950 585 9093

Password: 1555 

V případě jakýchkoliv dotazů mi neváhejte napsat. Můžeme si vyzkoušet spojení i individuálně klidně i o víkendu.

Přeji hezký den. 

Ing. Alena Semerádová

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 27. - 30. 4.

téma regular verbs past simple

V PS se naučte slovíčka z 4B a 4C, budeme je procvičovat online v aplikaci Zoom (bližší informace pošlu po paní učitelce třídní). Vyplňte v PS str. 37 - 39 a pošlete mi je naskenované do pátku 1. 5. Tyto stránky se všechny týkají minulého času pravidelných slovesn s koncovkou -ed, ke kterým jste si dělali výpisky do sešitu. Procvičovat doporučuji i na stránkách k učebnici Bloggers. 

téma revision of animals and adjectives

Zopakujte si stupňování přídavných jmen tím, že si prostudujete stránky učebnice 61 - 69. Zvolte si libovolná cvičení, která vás zaujmou a která jsme v hodinách nedělali a ústně si je vyzkoušejte udělat. 

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 20. - 24. 4.

téma revision of past simple, giving advice, places in the town 

Připomínám, že někteří z vás jste doposud ještě nevyplnili některé úkoly. Podívejte se na předešlá zadání a začněte doplňovat, co vám chybí. Pusťe se nejdříve do těch úkolů, které se vám individuálně zdají snadnější na splnění, pak postupujte dál ke složitějším.

Když budete potřebovat vysvětlení a pomoc k některému zadání, napište na email semeradova@zskorenskeho.cz, domluvíme se na telefonické konzultací přes Skype nebo WhatsApp. 

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 14. 4. - 17. 4 .

téma should/shouldn´t - problems and giving advice

Seznámíme se s novým slovesem SHOULD, které používáme, když chceme poradit, co by někdo měl/neměl dělat. Pro porozumění uvádím příkladové věty: You should come today. - Měl bys dnes přijít. We shouldn't sing too loudly. - Něměli bychom zpívat příliš hlasitě. K názornému pochopení správného užití těchto dvou důležitých slovíček si poslechněte nahrávku Page 69 ex. 6a, 6c na této stránce. Opakuj si nahlas rady, které uslyšíš v textu. 

téma healthy habits

Vypracuj cvičení na internetové stránce Live Worksheets zde na téma Zdravé návyky, kde budeš dopisovat do okének buď should, nebo shouldn't podle toho, co je prospěšné pro naše zdraví. POZOR dej na správné psaní apostrofu na klávesnci tvého počítače, jinak by se odpověde vykazovali jako nesprávné! POSTUP: Vyplníme cvičení a poté klikneme na FINISH. Vybereme možnost Check my answers, kde se vám zobrazí správné a chybné odpovědi (když najedete myší na chybnou odpověď, ukáže se vám správná odpověď). Takto si můžete cvičení projít i několikrát, abyste dosáhli správných výsledků. Následně cvičení vypracujeme znovu a odešleme ho na email alenaliveworksheets@seznam.cz. Odeslání provedete tak, že po kliknutí na FINISH vyberete možnost Email my answerws to my teacher, vyplníme jednoduchou tabulku - JMÉNO, TŘÍDA, PŘEDMĚT a výšezmíněný EMAIL. Pak už jenom stačí odeslat vaší práci tlačítkem SEND. Vaše výsledky se mi zobrazí na platformě Live Worksheets (živé pracovní listy).

 

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 6. 4. - 8. 4 .

téma minulý čas pravidelných sloves

Minulému času pravidelných sloves, kdy se ke slovesu přidává koncovka -ed, jsme se už ve škole věnovali, takže to pro vás bude lehčí. Podíváte se na video zde a uděláte si stručné výpisky do školního sešitu, tzn. jak se koncovka -ed mění, pokud sloveso končí na -e (např. dance), na -y (např. study). K tomuto vypíšete ještě dva příklady věty kladné, věty záporné a otázky a naskenované mi tyto výpisky pošlete. 

TÉMA VELIKONOCE

Tento týden je zkrácený o velikonoční prázdniny a proto už jenom tematika Velikonoc na tomto videu. Zvolíte si některou zemi a popíšete (rovněž do šk.sešitu) její velikonoční tradice. Přidejte váš názor na tuto tradici. Oba úkoly pošlete najednou do 11. 4

POZOR: Ti, kteří mají ještě nedostatky v posílání dřívějších úkolů, ať využíjí možnost doplnit chybějící práce do poloviny dubna!

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 30. 3. - 3. 4

téma places in the town

 • Učebnice část 4A, PS str. 28 - 31

téma new york

 • Učebnice část 4B, PS str. 32 - 35; Naskenované nebo nafocené stránky posílej na můj školní mail, případně na Whatsapp, tel. č. 732204293. Pokud by se ti zdálo některé cvičení příliš těžké, můžeš ho vynechat. Můžeš si taky napsat o vysvětlení nebo zavolat mezi 11 a 12 hod. Ráda pomůžu. 

        Ing. Alena Semerádová

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 23. - 27. 3.

24.3.

 • PS str. 22, 23.  Někteří už možná mají hotovo. V tom případě se pokusíme vytvořit anglickou básničku o nějakém zvířeti, případně o zvířatech obecně.
 • Vaše rýmovačky, případně vyplněné stránky v PS mi prosím, máte li možnost, pošlete jako přílohu e-mailu. 
 • Děkuji těm, kteří mi už poslali práce z minulého týdne. Taky se na mě obracejte s dotazy.

25.3.

 • Podívat se na několik videí na youtube s tématikou jara a Velikonoc.
 • Dobrovolný úkol: napsat do sešitu co nejvíce slov související s touto tématikou.

27.3.

 • Přihlašte se na internetové stránky k učebnici Bloggers 2 na stránce www.mcourser.cz
 • Použijte k tomu přístupový kód, který máte nalepený na první stránce pracovního sešitu 1.díl.
 • Procvičujte látku prvního pololetí a napište prosím, jestli se vám podařilo přihlásit se.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 16. - 20. 3.

17.3.

 • Naučit se novou slovní zásobu z PS ze str. 66 - 68 - tentokrát věty. 
 • PS str. 20, 21
 • Podívat se na video s Classroom dialogues a naučit se výrazy z tohoto videa: https://www.youtube.com/watch?v=7isSwerYaQc 

18.3.

 • pracovní sešit str. 22, 23       
 • podívej se na libovolný seriál nebo film v angličtině (s anglickými titulky)

20.3.

 • Projekt : Vytvořte krátkou instruktáž, jak se starat o nějaké domácí zvíře - stačí pár bodů základní péče. 
 • ilustrujte jedním nebo více obrázky. Požadovaný formát je A4.
 • projekt naskenujte a pošlete jako přílohu na email: semeradova@zskorenskeho.cz
 • shlédněte nějaká videa, která vám můžou s projektem pomoct, např. https://www.youtube.com/watch?v=oNfIbv7iD9w

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 11. - 13. 3.

11.3.

 • pracovní sešit s. 70 - napište do sešitu 10 nesmyslů, které najdete na obrázku 

13.3.

 • napiš 15 přídavných jmen - všechna přídavná jména vystupňuj - písemně do sešitu

Ing. Alena Semerádová / 31. 5. 2020

Anglický jazyk (skupina AJ2)

Ke stažení

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 1. 6. - 5. 6.

Věřím, že někteří z vás mají spoustu práce s doplňováním úkolů a prací, které mají do uzavření klasifikace ještě dodělat, a tak tento týden bude volnější.

 • ÚT 2. 6. - Listening - Abychom se i v tomto týdnu (místo konverzace s rodilou mluvčí) setkali s mluvenou angličtinou, pusťte si opět nějaký seriál v anglickém jazyce (klidně s českými titulky) - NE dabovaný či nějakou anglickou audionahrávku (podcast, audioknihu, čtení na pokračování - cokoli najdete třeba na internetu).
 • ST 3. 6. – Reading -  Abychom si procvičili také čtení a porozumění textu, přečtěte si prosím blog o cestě do Paříže, který najdete v učebnici na straně 82. Zkuste si ho také přeložit.
 • PÁ 5. 6. – Doplnění úkolů / opakování  - Poslední hodinu vám nechám volnou - kdo potřebuje, využijte čas na doplnění práce, která vám schází – připomínám, termín odevzdání úkolů je do 10.6. Kdo má vše v pořádku, může čas využít pro zopakování libovolné látky.

úkoly k samostudiu 25. 5. - 29. 5.

Jak již někteří víte (ti, které jsem stihl již obepsat), rozhodl jsem se tento týden nechat volný - lépe řečeno volný pro toho, s kým jsme se již dohodli, že má všechny povinnosti splněny. Naopak těm, kteří si potřebují dodělat nějaké úkoly, tak poskytuji čas a prostor, kdy se tomu mohou věnovat. V průběhu tohoto týdne také zkontaktuji ty, které jsem ještě nestihl, a podám jim kompletní zpětnou vazbu o jejich práci, o tom, co od nich ještě budu potřebovat pro bezproblémové uzavření známek a o možnostech jejich klasifikace.

úkoly k samostudiu 18. 5. - 22. 5.

 • ÚT 19. 5. - Listening - Abychom se i v tomto týdnu (místo konverzace s rodilou mluvčí) setkali s mluvenou angličtinou, pusťte si opět nějaký seriál v anglickém jazyce (klidně s českými titulky) - NE dabovaný či nějakou anglickou audionahrávku (podcast, audioknihu, čtení na pokračování - cokoli najdete třeba na internetu).
 • ST 20. 5. - Past simple - sloveso být (questions) - Dnes budeme pokračovat v minulém čase slovesa být a ukážeme si, jak se tvoří minulý čas prostý slovesa být v záporu. V pracovním sešitě se podívejte na stranu 34, kde máte opět přehledové tabulky. Pročtěte si dolní tabulku a věty pod ní. V tabulce máte také, jak vypadají jednoduché odpovědi (= short answers) na tyto otázky. V mé přehledové tabulce to najdete také zjednodušeně. Pokud si to porovnáte s přítomným časem (který už umíme), opět vidíte, že se otázky v minulém čase tvoří naprosto stejně - jsou tedy stejné jako kladná věta, akorát se zde změní slovosled tak, že se sloveso být dá hned na začátek (je to to samé jako v češtině: řeknete „Já jsem šťastný“, ale když se ptáte, dáte sloveso být hned na začátek „Jsem (já) šťastný?“). Takže to pro nás nebude nic těžkého, jak se ptát otázkou už víme, akorát napíšeme sloveso být v minulém čase (was/were). Pod tabulkou na straně 34 si ještě přečtěte tázací zájmena, která můžeme u otázek také používat a i s českým překladem si je prosím napište do slovníčku. Látku si poté procvičte na následující straně (pracovní sešit str. 35) ve cvičení 8, 9 a 10 (u a, b, c stačí jednoduché odpovědi = short answers - viz tabulka).
 • PÁ 22. 5. - Past simple - listening - Příští týden se od slovesa být přesuneme k dalším slovesům. Abychom se s nimi nejdříve trochu seznámili, přihlaste se opět do svého mcourser.cz a podívejte se na video o Ameliině cestě do New Yorku - Unit 4 (fialový) - 4C - Exercise 5. Otevřete si k tomu také učebnici na straně 79 a podle toho, co uvidíte/uslyšíte ve videu si do školního sešitu odpovězte na otázky ve cvičení 5 a 6 na této straně v učebnici. (S kým jsem již řešil, že se momentálně nemůže dostat do mcourser, udělá cvičení 5, kde si vymyslí vlastní odpovědi, cvičení 6 nedělá). S pomocí internetu poté udělejte cvičení 7 (máte najít informace o těchto tématech) - ke každému bodu stačí napsat 2 věty. Obě tyto stránky (UČ str. 79, PR. SEŠ. str. 35) mi prosím pošlete do 24. 5. do půlnoci na můj školní mail. Opět to neberte prosím jako úkoly, spíše kontrolu, abychom věděli, že jsme se všichni v této látce zorientovali a můžeme pokračovat (proto se to prosím opravdu pokuste vyplnit sami). Pokud budete mít nějak dotaz, samozřejmě mě jako vždy můžete kontaktovat na mailu.

úkoly k samostudiu 11. 5. - 15. 5.

 • ÚT 12. 5. - Listening - Abychom se i v tomto týdnu (místo konverzace s rodilou mluvčí) setkali s mluvenou angličtinou, pusťte si opět nějaký seriál v anglickém jazyce (klidně s českými titulky) - NE dabovaný či nějakou anglickou audionahrávku (podcast, audioknihu, čtení na pokračování - cokoli najdete třeba na internetu).
 • ST 13. 5. - Past simple - sloveso být (positive) - V dalších hodinách se musíme vypořádat s novou těžší látkou, ale nebojte se nic J Už jsme hovořili o prostém času přítomném (present simple) a teď se naučíme prostý čas minulý (past simple). Začneme tím, jak se tvoří minulý čas prostý od slovesa být (to be). Do školního sešitu si prosím napište nadpis „Past simple = minulý čas prostý“ a pod něj podnadpis „Sloveso být = To be“. Vytvořil jsem vám takový jednoduchý přehled, jak se minulý čas slovesa být tvoří v kladné větě, v záporu a v otázce. Zároveň jsem vám vytvořil něco, co už umíme - přehled, jak se tyto věci tvoří v čase přítomném. Když si je porovnáte, zjistíte, že to není nic složitého a minulý čas se tvoří úplně stejně jako přítomný - pouze nahradíme AM / ARE / IS slovesem být ve tvaru minulém - tedy WAS / WERE. Obrázek s přehledem minulého času si vytiskněte a nalepte nebo přepište do sešitu, abyste to měli přehledně shrnuto na jednom místě. V dnešní „hodině“ se zaměříme zatím jen na to, jak se tvoří kladné věty. V pracovním sešitě na straně 32 máte přehledovou tabulku spolu s vysvětlením - projděte si prosím tuto tabulku i text, který u ní máte. Podle mého přehledu i přehledové tabulky v pracovním sešitě zkuste vyplnit cvičení 1 pod tabulkou (pracovní sešit strana 32). Poté se podívejte do učebnice na stranu 76, přečtěte si a zkuste přeložit text ve cvičení 3 a odpovězte podle něj do školního sešitu na otázky ve cvičení 4 na stejné straně (stačí napsat písmenko a T/F, nemusíte opisovat věty).
  • Oba obrázky s přehledem najdete v sekci Ke stažení (bohužel se mi nepodařilo vložit sem soubory ve formě obrázků, vkládám je tedy v souboru ve Wordu - z něj si můžete obrázek stáhnout, rovnou vytisknout,...)
 • PÁ 15. 5. - Past simple - sloveso být (negative) - Pro zopakování minulé látky si zkuste vypracovat cvičení 3 v pracovním sešitě na straně 33 ( J , máte zde seřadit slova, tak jak jdou za sebou ve větě - nezapomeňte první je podmět, poté přísudek,…). Dnes si ukážeme, jak se tvoří minulý čas prostý slovesa být v záporu. V pracovním sešitě se podívejte na stranu 34, kde máte opět přehledové tabulky. Pročtěte si horní tabulku a větu pod ní. Poté si zkuste vypracovat cvičení 7 v pracovním sešitě na straně 35 a cvičení 7 (do sešitu) v učebnici na straně 77 (stačí napsat číslo a příslušné písmenko, nemusíte opisovat věty). Tentokrát mi prosím všechna cvičení z posledních dvou hodin (UČ 76/4, 77/7, PR. SEŠ. 32/1, 33/3, 35/7) pošlete do konce týdne na můj školní mail. Neberte to prosím jako úkoly, tentokrát je to spíše pro kontrolu, abychom věděli, že jsme se všichni v této látce zorientovali a můžeme pokračovat (proto se to prosím opravdu pokuste vyplnit sami). Pokud budete mít nějak dotaz, samozřejmě mě jako vždy můžete kontaktovat na mailu.

úkoly k samostudiu 4. 5. - 7. 5.

 • ÚT 5. 5. - Listening - Abychom se i v tomto týdnu (místo konverzace s rodilou mluvčí) setkali s mluvenou angličtinou, pusťte si opět nějaký seriál v anglickém jazyce (klidně s českými titulky) - NE dabovaný či nějakou anglickou audionahrávku (podcast, audioknihu, čtení na pokračování - cokoli najdete třeba na internetu).
 • ST 6. 5. - Adjectives - vocabulary - V učebnici na straně 76 se podívejte na oranžovou tabulku, kde máme další slovíčka. Tabulku si i s nadpisem (adjectives) přepište do slovníčku a napište si k nim také český překlad (máte přeloženo ve slovníku v pracovním sešitě). Na svém účtu v mcourser si najděte tuto stránku (Unit 4 - fialový, 4B, cvičení 2), kde si u cvičení 2 můžete pustit audionahrávku. Audionahrávku si pusťte a stejně jako to děláme ve škole, si nahlas zopakujte výslovnost těchto slovíček. V pracovním sešitě si poté slovíčka procvičte na straně 33 ve cvičení 4, 5 a 6. Tato cvičení mi prosím pošlete na školní mail do 10. 5. do půlnoci. 

úkoly k samostudiu 27. 4. - 30. 4.

Rozhodl jsem se tento týden udělat volnější. Nebudu po vás chtít vyplňování žádných cvičení v učebnici/pracovním sešitě, ani žádné úkoly. Budete tak mít čas na to si procvičit látku, která vám třeba dělá největší problémy nebo kde vám není něco úplně jasné - v tom případě mě neváhejte kontaktovat. Ti, kdo si potřebují dodělat nějaké úkoly, pak budou mít čas a prostor, aby se věnovali právě tomu.

 • ÚT 28. 4. - Listening - Ale abychom se i v tomto  týdnu setkali s mluvenou angličtinou, pusťte si opět nějaký seriál v anglickém jazyce (klidně s českými titulky) - NE dabovaný.
 • ST 29. 4. - Opakování a procvičování - Využijte tuto „hodinu“ k zopakování/procvičení látky, která vám dělá největší potíže - můžete pracovat i s internetem (např. www.umimenaglicky.cz)

úkoly k samostudiu 20. 4. - 24. 4.

 • ÚT 21. 4. - My imaginary town - project - Na papír/čtvrtku A4 (či pokud budete chtít, můžete tvořit v nějakém grafickém programu na PC) vymyslete a namalujte plánek (mapku) svého vymyšleného města tak, aby tam bylo alespoň 10 věcí, která jste si psali do slovníčku (= 10 věcí z oranžových tabulek na straně 74 a 75). Jak bude město vypadat, zda bude skutečné nebo třeba nějaké pohádkové je úplně na vás, budu po vás jen chtít, aby obsahovalo 10 z těchto pojmů. Vedle mapky poté napište popis vašeho města v 10 větách (např. Thre is a Library next to the bus stop. There is no school. a tak dále). Vaší práci mi ofoťte/oskenujte a do konce týdne (do 26. 4. do půlnoci) pošlete prosím na školní mail.
 • ST 22. 4. - Come to NYC - procvičování v pracovním sešitě - V pracovním sešitě si doplňte cvičení 4 na straně 29 a stranu 30 (u cvičení 5 stačí vypsat budovy - nemusíte to psát ve větách a u cvičení 7 si můžete pomoci slovníkem).
 • PÁ 24. 4. - Come to NYC - reading - V pracovním sešitě na straně 31 si přečtěte text o Kanadě ve cvičení 8 a vypracujte toto cvičení. Podle toho, co jste si v textu přečetli, si doplňte cvičení 9 na téže straně. Cvičení mi prosím vyfoťte/oskenujte a opět zašlete do konce týdne (do 26. 4. do půlnoci) na školní mail.

úkoly k samostudiu 14. 4. - 17. 4.

 • ÚT 14. 4. - Easter - samostatná práce - Na papír/čtvrtku (nebo kdo chce v nějakém programu na počítači) prosím vytvořte „projekt“ o vašich velikonocích. Něco podobného jako děláme každé pololetí v dějepisu…zkrátka aby projekt obsahoval nějaký text (alespoň 10 vět) - teď tedy o vašich Velikonocích (co jste dělali, kde jste byli, jaké tradice jste dodrželi, atd.), kde využijete slovíčka, se kterými jste se minulý týden seznámili, a také nějaký obrázek nebo nějaké grafické zpracování, které by vaše Velikonoce ilustrovalo. Máte na to opět celý týden - do 19. 4. (do půlnoci) mi vaše práce prosím zašlete na můj školní e-mail.
 • ST 15. 4. - City - vocabulary - procvičování na PC; Come to NYC - Na internetových stránkách www.umimeanglicky.cz si na prvních dvacet minut procvičte slovíčka o městě, se kterými jste se minulý týden seznámili: https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-mesto  (máte zde 7 typů cvičení - můžete se i dohodnout se spolužáky a hrát najednou závody). Poté si otevřete učebnici na straně 74 a udělejte si cvičení 2, poté se prosím přihlaste opět na svůj účet na stránku www.mcourser.cz, kde ve fialové lekci 4 najděte stejnou stránku a pusťte si zvukovou nahrávku ke cvičení 3 a 4 (jde zvládnout i bez nahrávky), které si prosím vypracujte do školního sešitu (cv. 3: zapište si názvy míst v New Yorku, která uslyšíte v nahrávce a cv. 4: spojte dvojice částí vět - stačí si poznamenat číslo a písmenko - nemusíte opisovat celé věty).
 • PÁ 17. 4. - Come to NYC - procvičování slovíček, speaking - V pracovním sešitě si procvičte nová slovíčka na straně 28 (udělejte obě cvičení). Poté si otevřete učebnici na straně 75 a udělejte zde cvičení 7 a 9 - obě stačí ústně - hodil by se vám k nim spolužák, s kým byste mohli mluvit, tak zkuste poprosit sourozence/rodiče (nebo i kamaráda spolužáka třeba přes videohovor), ale můžete si odpovědi jen říkat nahlas sami pro sebe. Nakonec se vraťte do máme pracovního sešitu, kde máme opět na začátku nové lekce - str. 26-27 našeho oblíbeného pavouka, takže pro zopakování všech nových slovíček si vyplňte červenou a modrou větev (places in the city 1 a places in the city 2).

úkoly k samostudiu 6. 4. - 8. 4.

 • ÚT 7. 4. - Samostatná práce na PC a v učebnici - New York City - listening - Úterní hodiny trávíme na PC, proto se prosím přihlaste na svůj účet na stránku www.mcourser.cz a podívejte se na lekci 4 (fialová) - pracujte souběžně s učebnicí na straně 72-73. V učebnici si projděte cvičení na straně 73 a podle dialogu a videa je vypracujte do školního sešitu: 1) přečtěte si dialog a vypište si všechna místa, která zde jsou zmíněna, 2) pusťte si video a napište, která z míst ve cvičení 3 v něm můžete vidět, 3) podle videa (nebo i bez něj se dá zvládnout) napište správně názvy čtyř míst v tomto cvičení a přiřaďte k nim správný obrázek, 4) zkuste podle informací z internetu odpovědět na tři otázky (u otázek b) a c) stačí u každého 3 příklady). Práci zapsanou do školního sešitu prosím vyfoťte/naskenujte a pošlete mi do konce týdne (do neděle 12. 4. do půlnoci) na můj školní mail. (Komu nepůjde spustit video, vynechá cvičení 2, ale všem, kdo se dokáží přihlásit do mcourser by mělo jít bez problémů).
 • ST 8. 4. - Easter - vocabulary, tradition - listening;  Come to NYC - vocabulary - city - V první části hodiny budou tématem Velikonoce = Easter. Napište si do slovníčku tento nadpis a poté si tam podle tohoto videa na youtube - https://www.youtube.com/watch?v=nlpabcCEmtU&t=34s - napište slovíčka (i jejich český překlad), která se s Velikonoci pojí, zároveň si poslechněte jejich výslovnost a nahlas si slovíčka s videem zkuste vyslovit. Poté si pusťte a poslechněte tyto dvě videa, kde se dozvíte informace o Velikonocích a tradicích, které se s nimi pojí - https://www.youtube.com/watch?v=Iu3U5QCRH6s a https://www.youtube.com/watch?v=h8xqNh4Y9Og (máme to pro poslech mluvené angličtiny - tento týden místo seriálu - nic se neděje, pokud všemu nebudete rozumět, zkuste pochytit alespoň základní slovíčka a nějakou informaci o Velikonocích). Ve druhé části hodiny pokračujte v kapitole o New Yorku - otevřete si učebnici na straně 74, podívejte se na oranžovou tabulku ve cvičení 1 a přihlaste se opět prosím na svůj účet na stránku www.mcourser.cz, kde ve fialové lekci 4 najděte stejnou stránku a pusťte si zvukovou nahrávku - cvičení 1, kde uslyšíte výslovnost nových slovíček. Stejně jako to děláme ve škole, si je také nahlas zkuste vyslovit, poté si je přepište i s českým překladem do svého slovníčku - to samé udělejte s cvičením 6 na straně 75.  

úkoly k samostudiu 30. 3. - 3. 4.

 • ÚT 31. 3. - Samostatná práce na PC - A new pet; Listening - Úterní hodiny trávíme polovinu hodiny na PC a druhou polovinu s rodilou mluvčí, proto se prosím na prvních dvacet minut přihlaste na svůj účet na stránku www.mcourser.cz a ve 3. červené lekci (Animals) si najděte video, které máte v učebnici na straně 68. Podle něj si pak projděte cvičení na této straně v učebnici. V prvním cvičení si pojmenujte zvířátka na obrázcích a zkuste si tipnout, které by pro Amelii bylo tím správným domácím mazlíčkem. Poté si pusťte video a odpovězte si na otázky ve cvičení 2 a 3 (vše stačí projít ústně). Na zbylých 20-25 minut si opět pusťte díl nějakého seriálu v ANGLIČTINĚ s českými titulky, abyste vnímali mluvenou angličtinu.
 • ST 1. 4. - Animals, adjectives - Vocabulary list - opakování - V učebnici si projděte strany 70-71. (Má se zde pracovat ve dvojicích, nicméně můžete se na otázky ptát sami sebe a pak si odpovědět nebo poproste sourozence/rodiče, aby se vás ptali a vy mohli odpovídat jim.) Odpovězte na otázky ve cvičení 1, 2, 3 a 5. Opět stačí cvičení projít ústně. Pokud ještě nemáte hotové cvičení 5 na straně 19 v pracovním sešitě, zopakujte si v něm stupňování přídavných jmen. Zkuste si podle přídavných jmen ve cvičení 5 vyplnit cvičení 6 na té samé stránce. Zkontrolujte si úvodní dvoustránku 6-7 a v případě, že vám zde něco chybí, si ji doplňte.
 • PÁ 3. 4. - Animals - Revision - Došli jsme na konec lekce Animals, takže nás čeká závěrečné opakování, ke kterému využijeme některá cvičení z pracovního sešitu. V pracovním sešitě si prosím vyplňte stranu 20, cvičení 5 na straně 21 a cvičení 7 na straně 22. Poté se přihlaste na svůj účet na stránky www.mcourser.cz a zde si v červené lekci 3 najděte stránku, kterou máte v pracovním sešitě na straně 25 (Když si zmáčknete ikonu rozcestníku, vpravo máte Workbook a úplně poslední políčko 24-25 p.). Zde si pusťte červenou šipkou k prvnímu cvičení zvukovou nahrávku a podle ní vyplňte v pracovním sešitě cvičení 1 - listening. Poté si na této stránce v pracovním sešitě vyplňte cvičení 4 - reading (k tomu již mcourser nepotřebujete). Tuto stránku v pracovním sešitě (str. 25) s vyplněným 1. a 4. cvičením mi prosím za domácí úkol vyfoťte/naskenujte a pošlete do neděle do půlnoci na školní mail, abych od vás z tohoto týdne měl nějakou práci. Pokud budete mít chuť a čas, můžete si DOBROVOLNĚ vyplnit i další cvičení, která jsme neudělali. Příště se vrhneme již na novou lekci.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 23. - 27. 3.

 • ÚT 24. 3. - Samostatná práce na PC - Animals - procvičování; Listening - Úterní hodiny trávíme polovinu hodiny na PC a druhou polovinu s rodilou mluvčí, proto si prosím prvních dvacet minut procvičte na PC na stránce www.umimeanglicky.cz slovíčka na zvířata - zkuste zejména cvičení Basic animals - přesmyčky - zde z dostupných písmen máte za úkol utvořit název zvířete podle nějakého kritéria. Většinou se jedná o dvě zvířata - např: vytvořit název jedné ryby a jednoho domácího zvířete. Z daných písmenek poskládáte například slovo FISH, poté zmáčknete tlačítko Zničit, písmenka se vám vrátí do zásoby a můžete z nich vybírat pro další slovo například DOG. Na zbylých 20-25 minut si najděte na internetu díl nějakého seriálu v ANGLIČTINĚ s českými titulky, abyste vnímali mluvenou angličtinu. Doporučuji seriál Malý Sheldon (Minule jsem dal zrovna odkaz na stránky, kam se pro spuštění videa musíte přihlásit. Omlouvám se, nevšiml jsem si toho) či nějaký jiný sitcom (Přátelé, Teorie velkého třesku, IT crowd, atd.) jelikož jejich epizody mají pouze kolem 20 minut. Výběr ale nechávám na vás. Za domácí úkol mi všichni do pátku do půlnoci pošlete na můj email: helcelet@zskorenskeho.cz 5 vět v angličtině, o čem vyprávěla daná epizoda seriálu (napište mi tedy prosím samozřejmě i název seriálu, který jste si vybrali).
 • ST 25. 3. - Animals - Pets and their needs - Do školního sešitu vypracujte cvičení 7 z učebnice str. 65 - nemusíte opisovat věty, stačí napsat čísla a doplněné slovo. V učebnici na str. 66 si dále přečtěte dva texty ve cvičení 2 (můžete si je také najít na stránce mcourser.cz a poslechnout si je). Podle textů si odpovězte na otázky ve cvičení 3 (stačí ústně - nemusíte si odpovědi nikam zapisovat).
 • PÁ 27. 3. - Animals - My pet - Do pondělí do půlnoci mi na školní mail pošlete 10 vět o vašem domácím mazlíčkovi (pokud žádného nemáte, vymyslete si ho) - inspirujte se otázkami ve cvičení 8 z učebnice str. 65 a tabulkou na str. 67. K tomuto úkolu se vám bude hodit, procvičit si přídavná jména, která jsme si u zvířat říkali, takže si vypracujte do školního sešitu cvičení 1 z učebnice str. 66. V pracovním sešitě si poté vypracujte na straně 17 cvičení 2.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 16. - 20. 3.

 • ÚT 17. 3. - Samostatná práce na PC - Adjectives comparative / superlative - procvičování; Listening - Úterní hodiny trávíme polovinu hodiny na PC a druhou polovinu s rodilou mluvčí, proto si prosím prvních dvacet minut procvičte na PC na stránce www.umimeanglicky.cz stupňování přídavných jmen (Adjectives comparative / superlative - můžete si to zde procvičit v tetrisu nebo rozřazovačce). Na zbylých 20-25 minut si najděte na internetu díl nějakého seriálu v ANGLIČTINĚ s českými titulky, abyste vnímali mluvenou angličtinu. Doporučuji seriál Malý Sheldon (můžete si pustit např. zde: http://tv.filmy.pw/cs/player/young-sheldon-s1-e01 - pokud začne česky, v liště pod videem přehoďte na angličtinu s titulky) či nějaký jiný sitcom (Přátelé, Teorie velkého třesku, IT crowd, atd.) jelikož jejich epizody mají pouze kolem 20 minut. Výběr ale nechávám na vás.
 • ST 18. 3. - Adjectives comparative / superlative, Animals - Do školního sešitu vypracujte cvičení 6 z učebnice str. 61 - utvořte věty se zvířaty a přídavným jménem uvedenými u písmen a-h. Přídavné jméno použijte ve druhém stupni pro porovnání daných zvířat - např. A hare is FASTER than a pig. Dále vypracujte do sešitu cvičení 2 ze str. 62 (nemusíte opisovat věty, stačí písmena se správnými čísly). Poté si zkuste kvíz na následující straně (str. 63/3) - zkuste sami podle sebe zodpovědět otázky z kvízu (některé slovíčka neznáme, takže můžete pracovat se slovníky či překladači), až odpovíte, zkontrolujte si na internetu, zda jste měli pravdu. V pracovním sešitě vypracujte cvičení 8 na straně 11 - namalujte zvíře dle vlastního výběru a popište ho ve třech větách pod obrázkem.
 • PÁ 20.3. - Animals - Pets and their needs - Ze strany 64 z učebnice si přepište do slovníčku slovíčka v oranžovém rámečku (vzadu v pracovním sešitě najdete jejich český překlad). Přehlaste se do svého účtu na www.mcourser.cz a v příslušné lekci (Unit 3 Animals 3D) si najděte toto cvičení, klikněte na poslech - poslechněte si, jak se daná slovíčka vyslovují a opakujte je nahlas (jako to děláme ve třídě). Poté si v této lekci pusťte video ze strany 65 a do školního sešitu podle něj vypracujte cvičení 5 a 6 (na téže straně v učebnici). Procvičte si tvoření přídavných jmen v pracovním sešitě - str. 14/6, str. 16/1, str. 17/3.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 11. - 13. 3.

 • ST 11. 3. - Druhý stupeň přídavných jmen - V učebnici na straně 61 se podívejte, jak se tvoří druhý stupeň přídavných jmen, a tabulky si přepište do školního sešitu. V pracovním sešitě na str. 14 máte tytéž tabulky i s českým překladem + vysvětlení, tak si ho prostudujte (my si to pak ještě spolu projdeme). Práce v pracovním sešitě - strana 6 a 7 celé doplnit, strana 11 celá.
 • PÁ 13. 3. - Třetí stupeň přídavných jmen - V učebnici na straně 62 se podívejte, jak se tvoří třetí stupeň přídavných jmen, a tabulky si přepište do školního sešitu. V pracovním sešitě na str. 16 máte tytéž tabulky i s českým překladem + vysvětlení, tak si ho prostudujte (my si to pak ještě spolu projdeme). Práce v pracovním sešitě - strana 12 a 13 celá.

Mgr. Lukáš Helcelet / 31. 5. 2020

Anglický jazyk (skupina AJ3)

Úkoly k samostudiu 1.6. - 5.6.

Úkol č. 1 Kdo ještě neučinil (většina mé skupiny), tak odevzdá prosím do classroom popis k oblíbenému seriálu, který jsem zadala minulý týden! Ještě není konec roku, tak prosím zapracujte! :) 

►Úkol č.2: Dokončujte prosím svoje úkoly, které vám chybí! Podívejte se v Google classroom, co jste neodevzdali a rovněž dopracujte! :) Kdo by chtěl vidět, jak vypadá jeho celkové hodnocení, tak se ozve!

►Úkol č. 3 Sledujte oblíbené seriály a filmy v angličtině, poslouchejte hudbu!

Úkoly k samostudiu 25.5. - 31.5.

Úkol č 1: Tentokrát je úkol krapet těžší, dejte si na něm, prosím, opravdu záležet, bude na známku. Nezapomeňte, že jde o minulý čas a přidáváme koncovku -ed, jak jsme si říkali na konferencích a jak jste si i procvičili v pracovním sešitě. Pracovní sešit s. 39! Vložte do classroom k úkolu "Crossword" do pátku 29.5. 

►Úkol č. 2: Pusťte si v angličtině nějaký seriál - popište stručně (5 vět) do neděle 31.5. v AJ, na který seriál jste se dívali! Vložte do classroom "My favourite serial"

Úkoly k samostudiu 18. 5.-24. 5. 

Úkol č. 1: Zkoukni videa, zopakuješ si minulý čas, který jsme probírali v minulém týdnu v konferencích z AJ!

https://www.youtube.com/watch?v=ZWZ6cNq6bEY

https://www.youtube.com/watch?v=0b4rsDuzThE

Úkol č. 2:  Nastuduj si prosím slovíčka (regular verbs) v pracovním sešitě na s. 36 v tabulce + s. 70 kapitola 4C - použij 5 sloves, která si vybereš ve větách - vlož do classroom - "Regular verbs - sentences"

Úkol č. 3: s. 37 celá (někteří cv. 1 mají z konferencí, kdo nepřišel, ten dodělá!) - vlož do classroom: "Regular verbs"

úkoly k samostudiu 10.5. - 17.5.

VIDEOKONFERENCE: ČTVRTEK 14.5. v 10:00 a 11:00 na instagramu - 2 skupiny (momentálně již vytvořené na instagramu - každý byste měl být prostřednictvím skupiny informován o čase a skupině (kdo by nebyl, ozve se, s sebou učebnici a pracovní sešit z AJ) S některými samozřejmě řešíme individuálně! 

►Úkol č. 1: Nastudujte si v pracovním sešitě s. 34, kde je pokračování minulého času prostého - budeme na něm pracovat na konferencích, takže se lze zeptat na cokoliv ze stran 32 - 34! :)

►Úkol č. 2: pracovní sešit s. 35 cv. 7 - napište věty v záporu

Úkoly k samostudiu 4.5. - 9.5. 

►Úkol č. 1: Nastuduj si v pracovním sešitě nové téma - PAST SIMPLE - minulý čas prostý - na s. 32 zelený rámeček a to, co je k němu napsáno. Společně si uděláme videokonferenci k angličtině v dalším týdnu na dvě skupiny a vysvětlíme si tuto novou látku - přehled i čas a požadavky najdete v Google classroom -(Konference k minulému času).

Úkol č. 2: Doplň v pracovním sešitě dle nastudovaného tématu cv. 1 a 2 na s. 32 - tento úkol odevzdej do classroom - Past simple - úvod

Úkoly k samostudiu 27.4. - 30.4. 

Úkol č. 1 - pracovní sešit 2. díl s. 26 a 27 - slovní zásoba - prosím, věnujte se pouze části MY TRIP (pracujte s pracovním sešitem na s. 69 a 70 - všechna slovíčka dohledáte tam), NEVYPRACOVÁVEJTE ZATÍM ČÁST PAST SIMPLE.  Úkol vyfoťte a vložte do classroom k úkolu: " My  trip - vocabulary" do 30.4. 

Úkol č. 2 - Napište krátkou práci (7-10 vět) o Praze. Co byste napsali svému kamarádovi z Anglie, který se chystá do ČR  a ptá se vás, která místa má navštívit, na co se zaměřit, do jaké restaurace se jít najíst, co stojí za vidění? Vložte do classroom k úkolu: "Prague trip" do 30.4.  - tento úkol bude hodnocen známkou :)

Úkoly k samostudiu 20.4. - 24.4. 

 • Ti, kteří mi nestihli poslat video se čtením a překladem z minulého týdne, tak prosím doladí a nezapomínají na to, že tento  úkol je hodnocený známkou! 
 • Úkol č. 1 - učebnice s. 74 cv. 1 - zapiš si slovíčka "Places in the city"+ jejich překlad do slovníčku
 • Úkol č. 2 - na základě naučených nových slovíček vytvoř 6 vět, ve kterých některá nová slova využiješ - vlož do classroom k úkolu - Places in the city
 • Úkol č. 3 - učebnice s. 74 - spoj správně čísla s písmeny, aby vznikly věty, které budou dávat smysl - věty prosím přelož - naučís se na nich také nová slovíčka - vlož do classroom k úkolu "Match the sentences + translation"

Úkoly k samostudiu 14.4. - 17.4.

 • ÚKOL Č. 1  - PRACOVNÍ SEŠIT 2. DÍL - zopakujte si látku z minulého týdne - stupňování přídavných jmen  na s. 19 ve cv. 5 - tabulku vlož do Google classroom pod úkol " Přídavná jména - procvičování" - úkol bude hodnocen slovně přímo do classroom 
 • ÚKOL Č. 2 - PRACOVNÍ SEŠIT 2. DÍL s. 21  cv. 5 - dopň zvířata do všech textů v šedých rámečcích podle zadání, poté si ale vyber jeden z textů a ten, prosím, přečti a přelož - natoč  z tohoto čtení a překladu video a pošli mi do soukromého chatu na instagramu - zbytek úkolu (vyplněné rámečky) vlož do classroom pod úkol "Překlad a porozumění textu - animal"  - videoúkol bude hodnocen známkou - video mi pošli do neděle 19.4. 

úkoly k samostudiu 6.4. - 8.4.

OD 9.4. do 13.4. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

 • Nastuduj si prosím přídavná jména a jejich stupňování na  s. 61 a 63 v učebnici - již jste se s nimi setkali. Na základě svéo samostudia prosím splň úkoly v pracovním sešitě na s. 14 cv. 6 a na s. 15 cv 7 a na s. 16 cv 1. Všechna cvičení prosím vyfoť a vlož do Google classroom k úkolu " Adjectives comparative and superlative".                                                                                           Termín odevzdání: 8.4. 20:00 / úkol bude hodnocen!

 • Stále sleduj seriály , filmy a videa v anglickém jazyce, snaž se naučit nová slovíčka!

Úkoly k samostudiu 30.3. - 3.4. 

31.3 

Project: My favourite animal - describing, main informations (where does it live, what does it look like, why do I like it, etc. ... )

12 - 15 sentences + picture, A4 - take a photo and share it in Google classrom (Project Animals)

Deadline: April 1 (midnight)

1.4. 

Continue the Project - My favourite animal - today is deadline!

3.4.

Watch your favourite film, serial or videos (in english with subtitles), you can learn some new words! 

Write me at least 8 new words which you learned and share it in Google classroom - "My vocabulary"  (private comment)

Deadline: today (April 3) at 20 p.m.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 23. - 27. 3.

24.3.

 • V Google classroom – anglický jazyk sk.3, jsou vložené nové úkoly. Prosím, reagujte na ně. Úkoly jsou vždy označené na jednotlivé dny konkrétním datem, je potřeba je splnit ne hned v ten daný den, ale do pátku 27.3. – záměrně vám je však dávám na každý den, abyste si mohli práci rozvrhnout! S některými jsem domluvená jinak, vás prosím, abyste reagovali mailem na můj mail.
 • Úkol č. 1 – My daily routine – popiš pár větami či slovy svou denní rutinu (8 – 10 vět)

25.3.

 • Úkol č. 2 - Textbook, page 70. Find the nonsenses and write them.
 • učebnice s. 70 - najdi všechny nesmysly na obrázku a vypiš je. Samozřejmě v angličtině!
 • Vlož do Google classroom anglický jazyk buď jako soukromý komentář nebo jako foto!

27.3.

 • Podívej se na nějaký pěkný seriál v angličtině! Pusť si k tomu i anglické titulky, zkus se naučit nová slovíčka.
 • Doporučuji seriál Friends nebo The Simpsons, které jistě občas sledujete.
 • Můžeš si klidně třeba zahrát tuhle TOP hru, kterou ráda hraju i já! Zvol si oblíbené písničky a trénuj angličtinu na textech těchto písní! Pojď si pátek udělat zábavnější na www.lyricstraining.com 

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 16. - 20. 3.

17.3.

 • Prosím všechny členy mé skupiny, aby napsali krátké povídání (cca 8 vět) o zdravém životním stylu – tedy, co bychom měli dodržovat, abychom byli zdraví
 • opakování tématu Healthy lifestyle, pomoct si můžete s učebnicí (slovíčka v PS 1. díl s. 70-72, učebnice s. 42 – 45) nebo s překladačem tak, jak jste zvyklí z hodin AJ
 • úkol mi prosím vložte (písemně, jako obrázek – foto) do učebny Google classroom - Angličtina

18.3.

 • Podívejte se na video: https://www.youtube.com/watch?v=nrownKy4JuY&t=204s 
 • vypište všechna zvířata, která jste ve videu zahlédli! Alespoň 5 těchto slov použijte ve větě, věty napište do školního sešitu AJ! Zkontrolujeme si je společně ve škole v rámci jedné hry v hodině anglického jazyka.

20.3.

 • PS 2. díl s. 12 a 13 – Animals – zopakuj si téma o zvířátkách

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 11. - 13. 3.

11.3.

 • nastuduj si slovní zásobu ze s. 58 a 59 v učebnici - společně jsme již zmiňovali v hodině
 • vypracuj do sešitu cv. 6 na s. 59 – věty přelož + napiš, zda jsou pravdivé (T = true/ F = false)

13.3.

 • v učebnici na straně 61 se podívejte, jak se tvoří druhý stupeň přídavných jmen, a tabulky si přepište do školního sešitu

Bc. Květa Cinglová / 31. 5. 2020

Dějepis

Ke stažení

INFORMACE K HODINÁM DĚJEPISU

Stále platí, že pro „hodiny“ dějepisu funguje kurz v Google Classroom, kde najdete všechny informace, prezentace, odkazy a také úkoly. Kdo se do něj ještě nezapsal, znovu vyzývám, učiňte tak. Kód vašeho kurzu je: h2drzds. Znovu opakuji, pokud se vyskytne nějaký problém či otázka, můžete mě kontaktovat na školním e-mailu.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 1. 6. - 12. 6.

 • TYTO DVA TÝDNY budeme pokračovat ve velkém tématu Řím. Probereme Konec římské republiky a Římské císařství. Žádné úkoly ani práce v pracovním sešitě tentokrát nebude – kdo potřebuje, využijte čas na doplnění práce, která vám schází a dodělání projektu – připomínám, termín odevzdání úkolů i projektu je do 10. 6.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 18. 5. - 29. 5.

 • TYTO DVA TÝDNY budeme pokračovat ve velkém tématu Řím. Probereme si Římskou republiku, Punské války a Krizi římské republiky. Opět máme spoustu hezkých cvičení k tomuto tématu v pracovním sešitě. Za úkol mi prosím pošlete cvičení 6 na straně 41 o tom, jaky fungovala římská republika + cvičení 10 ze strany 42 a cvičení 12 ze strany 43 o Punský válkách. Vše mi prosím pošlete (klidně najednou) na školní mail do 31. 5. do půlnoci (více info Google Classroom).
 • POZOR ! - Připomínám, že se nám blíží termín odevzdávání projektu na toto pololetí (více informací v první videopřednášce ze 17. března). Za úkol bylo zpracovat vybranou pověst z knihy Staré řecké báje a pověsti od Eduarda Petišky (v případě, že nebudete moci v této situaci knihu sehnat, lze najít i ve formě audioknihy na internetu). Projekt zpracujete na čtvrtku/papír A4 - jedna polovina bude obsahovat váš text, kde bude: název pověsti, kterou jste si vybrali; proč jste si vybrali tuto pověst, stručné převyprávění vašemi slovy; zda a jak se vám pověst po přečtení líbila/nelíbila a proč; zda a co vás na pověsti zaujalo. Na druhé půlce čtvrtky namalujete obrázek ilustrující vybranou pověst. Tím, že se neuvidíme, mi projekt nebudete odevzdávat fyzicky, ale papír/čtvrtku mi prosím vyfoťte/naskenujte a pošlete mailem. Termín odevzdání byl do 25. 5., ale tím, že se již ve škole nejspíše neuvidíme, termín prodlužuji do neděle 7. 6. do půlnoci. Krátce na to budu uzavírat klasifikaci, takže do této doby to prosím opravdu pošlete.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 4. 5. - 15. 5.

 • PRVNÍ TÝDEN dokončíme Kulturu starověkého Řecka. V pracovním sešitě na straně 37 - cvičení 28 (k větám a-d jen přiřadíte čísla 1-4 podle toho, co daná věta popisuje).
 • DRUHÝ TÝDEN se budeme věnovat Římu. Za úkol mi prosím pošlete vyplněné opakování Řecka na straně 39 v pracovním sešitě na školní mail do 17. 5. do půlnoci (více info Google Classroom).

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 20. 4. - 30. 4.

 • TYTO DVA TÝDNY doděláme politické dějiny Řecka a začneme velkou kapitolu Kultura starověkého Řecka. V pracovním sešitě si vypracujte cvičení 24-29 (u mě začínají na straně 33, jsou pod nadpisem Kultura ve starověkém Řecku). Za úkol mi prosím pošlete cvičení 24 (máte podle textu doplnit jména bohů), cvičení 25 (doplnit jména bájných bytostí) a cvičení 27 (dvojsměrka se jmény řeckých osobností).  Tyto tři cvičení mi prosím vyfoťte a do 3. 5. pošlete na školní mail (více info Google Classroom).

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 6. 4. - 17. 4.

 • PRVNÍ TÝDEN se budeme věnovat kapitole Řecko-perské války a Peloponéská válka. Kdo bude chtít, může si dobrovolně vypracovat v pracovním sešitě cvičení 30/15,16,17 (u vás to bude opět o pár stran dále). Za úkol si prosím vypracujte v pracovním sešitě cvičení 21 na straně 31 (opět dále). Toto cvičení mi prosím vyfoťte/naskenujte a pošlete do neděle 19. 4. do půlnoci na můj školní mail. Do 19.4. prosím také odpovězte v kurzu na otázku o Peloponéském spolku (více info Google Classroom).
 • DRUHÝ TÝDEN se budeme věnovat Nástupu Makedonie.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 30. 3. - 3. 4.

 • Stále platí, že pro „hodiny“ dějepisu funguje kurz v Google Classroom, kde najdete všechny informace, prezentace, odkazy a také úkoly. Kdo se do něj ještě nezapsal, znovu vyzývám, učiňte tak. Kód vašeho kurzu je: h2drzds. Znovu opakuji, pokud se vyskytne nějaký problém či otázka, můžete mě kontaktovat na školním e-mailu.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 23. - 27. 3.

 • Již od minulého týdne funguje pro „hodiny“ dějepisu kurz v Google Classroom. Kdo se do něj ještě nezapsal, znovu prosím, učiňte tak, jelikož tato platforma poskytuje prostor, kam vám můžu kromě pokynů sdílet také různé materiály, videa, přednášky, prezentace, ale také úkoly, které přímo na tuto stránku můžete vkládat a já je přímo na této stránce můžu hodnotit. Je to tedy pro obě strany nejsnadnější řešení, jak spolu sdílet informace (a navíc na jednom místě). Kód vašeho kurzu je: h2drzds. Znovu opakuji, pokud nastane nějaký problém, kontaktujte mě na školním e-mailu helcelet@zskorenskeho.cz. Děkuji.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 16. - 20. 3.

 • Přemýšlel jsem nad různými formami společné práce na dálku a jako nejlepší možnost jsem vybral platformu Google Classroom, kam vám můžu poskytovat materiály, zadávat úkoly, můžete mi komentovat příspěvky svými dotazy atd. Nejspíše to po vás bude chtít, založit si e-mailový účet na googlu (možná ne, nejsem si jistý), takže se omlouvám za případné komplikace. Poté, co zadáte Google Classroom se vám tato stránka otevře a stačí kliknout na + a zapsat se do kurzu - k tomu budete potřebovat kód kurzu. Kód vašeho kurzu je: h2drzds. Od dnešního dne tedy budu přidávat všechny materiály tam. Pokud budou komplikace s přihlášením, kontaktujte mě na školním e-mailu.  Zkuste se všichni přihlásit do kurzu ještě během pondělí (máte volno, tak si snad chvilku najdete), abych mohl zkontrolovat, zda se všem podařilo přihlásit a můžeme začít s výukou. Děkuji.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 11. - 13. 3.

 • ČT 12. 3. - Přední Východ; Opakování - staroorientální státy - Dodělat Přední východ - v prezentaci jsou i u některých obrázků (Davida a Šalamouna už jsme si pouštěli, takže zbývá Mojžíš) odkazy na youtube videa, tak si je také pusťte. V pracovním sešitě si zkuste udělat cvičení 2 a 3 na straně 14. Pro zopakování staroorientálních států si v pracovní sešitě prosím dodělejte stranu 21. Prezentaci najdete v příloze Ke stažení.

Bc. Lukáš Helcelet / 31. 5. 2020

Zeměpis

Ke stažení

Úkoly k samostudiu 1. 6. - 5. 6.

Pokračujte v práci z minulého týdne.

Úkoly k samostudiu 25. 5. - 29. 5.

https://www.youtube.com/watch?v=toExM3df2Vw  tundra

https://www.youtube.com/watch?v=eLBU4U05OYg  polární pustina

Podívejte se na videa. V učebnici si přečtěte strany 84 - 88

V pracovním sešitu vypracujte strany 35 a 36

Do školního sešitu zapište:

Tundra:

Podnebí:

Kde se rozkládá:

Rostlinstvo:

Živočišstvo:

Polární pustina:

Oblasti:

Povrch:

Živočichové:

Jak získávají živočichové v těchto oblastech potravu?

Indicie do deníku:

Nemáme žádnou idícii ze subtropů, přesto, že jsme jimi putovali. Napravíme to.

Indície č. 1.

 Když budeme na dovolené v Chorvatsku, Španělsku nebo Itálii budou nás provázet zvuky živočichů, které nevidíme, za to  hlavně večer,  slyšíme. Živočichové nevydávají tento zvuk ústy.

Indície č. 2.

Člověk je tvor soutěživý. O to, kdo bude první na pólech,  soupeřili  významní polárníci. Na Jižním pólu byl první muž, který se jmenoval  Roald a zvítězil díky tomu, že použil k cestě přes Antarktidu tažné psy. Jaké bylo jeho příjmení?¨

Úkoly posílejte do 8. 6.

Úkoly k samostudiu 18. - 22. 5.

Pokračujte v práci z minulého týdne

úkoly k samostudiu 11. 5. - 18. 5.

Téma: Stepi a lesy mírného pásu

1. Stepi

Podívej se na video https://www.youtube.com/watch?v=fN9kUe79k5w

V učebnici si přečti strany 56 - 57

Do sešitu zapiš: 

Kde se nachází

Jaký je zde původní porost

Jaká je zde půda

Jak lidé stepi využívají

V pracovním sešitě vypracujte stranu 38

2. Lesy mírného pásu - to je krajina, ve které žijeme

Podívejte se na video https://www.youtube.com/watch?v=nFhN564TYKs

Prohlédněte si strany 54 - 55 v učebnici a do sešitu si zapište závěrečné shrnutí.

V pracovním sešitě vypracujte na straně 37 úkol 1 a 3

Indicie do deníku 1. Pro koho byli bizoni životně důležitým zvířetem

                                     2. Jehličnatý strom, který v zimě opadá

Úkoly k samostudiu 4. 5. - 8. 5.

Pokračujte v práci z minulého týdne.

Úkoly k samostud.iu 27. 4.   - 1. 5. 

Téma: Subtropy

Podívejte se na videa: https://www.youtube.com/watch?v=h6yDi2XUDeU - základní charakteristika

                                             https://www.youtube.com/watch?v=YcAYNBihKbc - toto video je v italštině, nemusíte rozumět textu stačí když se podíváte se aspoň na kousek, je v něm, jak se pěstují a zpracovávají hlavní plodiny této oblasti.

V učebnici si přečtěte stranu 58 - 59.

Do sešitu si napište:

Kde se nachází - to je hezky vidět v prvním videu

Jaké je zde podnebí

Jaké je původní rostlinstvo této oblasti

Které plodiny se zde pěstují a dovážejí se i k nám

Do kterých zemí této oblasti jezdí i lidé z České republiky  v létě na dovolenou

Indicie do deníku:  Indicie č. 1: Jak se nazývá průvod lidí na velbloudech, který přes poušť přepravoval zboží i lidi

                                       Indicie č. 2: Je těžší, ale snad na ni přijdete -  v poušti jsou i kopce tvořené pískem. Jak se jinak říká písečnému přesypu - kopci z písku.

Úkoly k samostudiu 20. - 24. 4.

Pokračujte v práci z minulého týdne. Pokud máte hotovo, zkuste udělat i cestovní deník. Není sice povinný, ale  je to i trochu opakování.

Úkoly k samostudiu 14. - 17. 4.

Nové téma jsou Pouště a polopouště.

Podívejte se na videa https://www.youtube.com/watch?v=wyfuuXCg3Dw

                                       https://www.youtube.com/watch?v=aiFe5ZcKEWI

V učebnici si přečtěte strany 76 - 77 . V pracovním sešitu vypracujte stranu 40.

Do sešitu udělejte zápis jako obvykle :

1. Ve kterých světadílech se poušť nachází

2. Jaké je zde podnebí

3. Co tvoří povrch pouště

3. Jaké je zde rostlinstvo.

4. V poušti žijí  tato zvířata:

5. Jak se nazývají místa, kde žijí lidé?

6. Lidem, kteří vpoušti kočují se říká:

Idicie do deníku: 1. Nejrychlejší zvíře savany, které je stejně rychlé jako auto a u nás na vesnici by dostalo pokutu za rychlost.

                                    2. Potrava, na které si pochutná žirafa, ale ostatní býložravci, kdyby se k ní dostali, by si popíchali jazyk.

Svou práci mi pošlete do 24. 4. 

Úkoly k samostudiu 6. 4. - 10. 4.

Od tohoto týdne budete dostávat úkoly ze zeměpisu 1x za dva týdny. Kdo máte splněny všechny úkoly, užijte si volno a Velikonoce. Všem ostatním přeji také hezké Velikonoce, zároveň se ale podívejte, které úkoly vám ze zeměpisu chybí vypracovat, dodělejte je a pošlete.

Úkoly k samostudiu 30. 3. - 3. 4.

Savana

https://www.youtube.com/watch?v=x4eBC6zoXkY

Podívej se na film, přečti si v učebnici stranu 74 – 75

Do sešitu udělej zápis podle osnovy jako minule:

1. Ve kterých světadílech se savana nachází

2. Jaké je zde podnebí

3. Jaký je porost savany.

4. Na savaně žijí tato zvířata:

5. Dá se dovážet něco ze savany  k nám (zjistíš na konci textu v uč. Str. 75)

Vypracuj v pracovním sešitě stranu  41 – písmena v klimadiagramu ve cvičení 1 jsou zkratky měsíců, sloupce znamenají množství srážek v jednotlivých měsících.

Práci pošli do neděle 5. 4.

Pokud je ti divné, proč máš v úlohách ještě cestovní deník, pusť si nahrávku

Tahák podnebí:

Tropický pás se dělí na 3 části

a) těsné okolí rovníku (tropický deštný les – po celý rok teplo – teplota stále stejná okolo 27⁰C, denně prší, rozdíly v teplotách ve dne a v noci nejsou velké

b)  oblast savan, navazuje na předchozí oblast: po celý rok velmi teplo, nejsou velké rozdíly v teplotách ve dne a v noci, střídají se období dešťů a období sucha

c) oblast kolem obratníků – pouště – celý rok velmi teplo, téměř žádné srážky, velké rozdíly v teplotách ve dne a v noci.

 

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 23. - 27. 3.

Děkuji všem, kteří poslali projekt. Ostatní mi buď napište, že máte projekt na papíře nebo vyfoťte a pošlete jako obrázek.

Nové téma: Tropický deštný les

Tropický deštný les:

1. Světadíly, ve kterých se nachází:
2. Podnebný pás:
3. Rostliny:
4. Živočichové:
5. Plodiny, které se k nám dováží z oblasti tropického deštného lesa.
6. Jakákoliv zajímavost týkající se tropického deštného lesa (masožravé rostliny, noční živočichové....)

 • Vypracujte v pracovním sešitu stranu 42.
 • Práci pošlete do pátku 27. 3.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 16. - 20. 3.

 • Protože jste unikli testu z hydrosféry, nahradíme ho projektem s názvem Řeka. Vyberte si jednu z těchto řek: Amazonka, Mississippi, Ganga, Ob, Rýn, Kongo, Huang He, Labe, Dunaj, Nil. Pracujte s mapou a internetem.

 • Napište:

  a) kde tato řeka pramení a kam se vlévá

  b) jaké má přítoky - rozdělte na pravé a levé, 

  c) jakou krajinou řeka protéká - hory, nížiny, poušť...

  d) kterým podnebným pásem řeka protéká a jaký vliv má podnebí na množství vody v řece

  e) podle druhu krajiny zkuste určit, jaká bude půda v okolí řeky

  f) kterými městy tato řeka protéká

  g) jací obyvatelé žijí na břehu vybrané řeky - národnost, jazyk.....

  i) zajímavost týkající se této řeky

 • Práci můžete odevzdat buď na velké čtvrtce - doplněnou obrázky (popř. mapou, náčrtem toku řeky ap.) nebo jako prezentaci. Budu známkovat. 

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 11. - 13. 3.

 • učebnice - strana 69 - 70
 • pozorně přečíst text a vypracovat otázky a úkoly na straně 70  písemně do sešitu (1 - 10)
 • při vypracování možno použít internet

Mgr. Iva Strnadová / 31. 5. 2020

Fyzika

Ke stažení

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 25.5. - 5.6.

Pohyb těles rychlost

Najdi si deset zvířat a vyhledej jejich rychlosti. Pošli do pátku 5.6. do půlnoci.

 

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 11.5. - 22.5.

Pohyb těles, rychlost-

zápis z učebnice

podívat se na video https://www.youtube.com/watch?v=mcqecYzmEA8

Nic neposíláte

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 27.4. - 7.5.

Čas

vypracovat přiložený pracovní list do neděle 10.5.

 

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 14.4. - 24.4.

Čas

Podívat se do učebnice a udělat si krátké zápisky.

fyzikální veličina

značka t, jednotka sekunda, značka jednotky s, měřidlo hodiny. 

Vypsat další jednotky a nakreslit hodiny

https://www.youtube.com/watch?v=8KVNQ7UR6FQ

https://www.youtube.com/watch?v=n1cOsgimnf0

nemusíte nic posílat.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 30.3. - 3.4.

Hmotnost tělesa

Najdete doma deset věcí a zjistíte jejich hmotnost. Můžete zvážit, nebo opíšete údaje z obalu. Zapíšete do sešitu a pošlete do neděle 5.4. na můj email.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 23. - 27. 3.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 16. - 20. 3.

 • vypsat do sešitu hmotnost, na procvičení převody z učebnice matematiky č. 2 str 26/3
 • vše vypracované ofotit a poslat do pátku 20.3. do 20:00 na schmidova@ zskorenskeho.cz
 • neposlané budu hodnotit známkou 5

 

Mgr. Hana Schmidová / 24. 5. 2020

Přírodopis

Ke stažení

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 16.5. 8.6.

Kvíz na známky: https://forms.gle/dHWs2pLaMAvh5Js29
- pracuj s prezentací z minulých úkolů
- pokud máš někam psát název, tak piš všechna písmena malá
- zadáváš SVŮJ EMAIL, někdo opakovaně zadává můj a potom nevím, kdo kvíz vyplnil
Hodně štěstí

Téma: Hmyz (brouci - blanokřídlí)

- přečti si prezentaci

- na posledním slajdu je úkol

- poslat do 8.6. na email

- materiály v příloze

úkoly k samostudiu 1.5. - 15.5

Téma: Hmyz s proměnou dokonalou (blechy - motýli)

- přečti si prezentaci (výpisky nedělej, prezentaci si ulož k vlastním potřebám)

- než začneš vyplňovat opakovací cvičení - projdi si prezentaci

Odkazy na procvičování v GC, tady nevím proč, nefungují.
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1961

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1962

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1958

Opakovací videa - dobrovolné

- posílám vybraná videa k opakování hmyzu
https://www.youtube.com/watch?v=MtpGS3r6YSs
https://www.youtube.com/watch?v=SbR1Qo0DcrM
https://www.youtube.com/watch?v=JKig9rbI76Q
Na videa se můžete dívat postupně, nemusíte zvládnout všechny za jeden den.

Úkoly k samostudiu 25.4. - 30.4

kvíz: https://forms.gle/zKcyyCfcLzTyMxq16

úkoly k samostudiu 6.4.-24.4

Dobrý den žáci, některé vaše úkoly zaznamenávám do Bakalářů.
Vysvětlení: N-úkol vůbec neodevzdal (neposlal na e-mail ani do google classroom)
      X - úkol odevzdal, ale není hodnocen známkou (úkol + drobné chyby, krátké úkoly, opisování od spolužáků)
  Známka - pokud je úkol v pořádku nebo je ohlášené známkování 
Prosím, kontrolujte své hodnocení. Může se stát, že jste mi úkol odeslali a já do Bakalářů napsala něco, co nesouhlasí. V tomto případě píšete rovnou na můj e-mail. Děkuji

 

Téma: Hmyz  (stavba těla vnitřní/vnější)

- vycházíme z učebnice str. 76 - 77 (výpisky dělat nemusíte)

- podívat se na video:

https://www.youtube.com/watch?v=FKiTs-azJOs

- do sešitu na PŘ si udělat výpisky z videa (video zastavte na 9. minutě a opište)

další video: https://www.youtube.com/watch?v=_Wj_a400iyk&t=664s

- online cvičení:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1917

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1957

Na e-mail mi pošlete fotku zápisků v sešitě. Děkuji.

 

Téma: Hmyz s proměnou nedokonalou

- prohlédni si prezentaci (výpisky dělat nemusíte), prezentaci si ulož - bude sloužit místo poznámek v sešitě
-přikládám na procvičování online cvičení:
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1960
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1959
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1958
- kolem 24.4. očekávej kvíz na procvičování
- také se domluvíme na testíku z členovců

video k opakvání:  https://www.youtube.com/watch?v=pdneLLKHYEc

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 30.3. - 3.4.

Pondělí 30.3. Téma: Opakování od měkkýšů až po korýše. Přikládám sem odkaz na kvíz. Kvíz lze rozkliknout i v google classroom. Kvíz není na známky, ale vaše výsledky si k sobě zapíši. K vyplňování si vem k ruce učebnici a pomáhej si. Je tam pár otázek, které jsme si neříkali, tak se neboj, že odpovíš špatně. Čeká tě max. 25 otázek, kvíz můžeš odeslat pouze jednou. Na konci kvízu se ti ukáže skóre a správné/špatné odpovědi. Kvíz: https://forms.gle/FkFEeWKJZCcWGHnCA

Pátek 3.4. Téma: Vzdušnicovci (mnohonožky a stonožky)

- zapiš si nové téma do sešitu, přečti si v učebnici str. 74-75 (poznámky nevypisuj)

- podívej se do pracovního listu v příloze

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 23. - 27. 3.

 • Přidej se na google classrom
 • kód: v2ulyrz

TÉMA: KORÝŠI

 • pracovní list s veškerými pokyny k práci najdeš uložený v příloze Ke stažení

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 16. - 20. 3.

TÉMA: ČLENOVCI – PAVOUKOVCI

 • pracovní list uložen v příloze Ke stažení
 • pracovní list vyplnit na PC a odeslat do 20.3. na můj email nova@zskorenskeho.cz
 • lze listy vytisknout a nalepit do sešitu (bude sloužit místo poznámek), používat učebnici i internet - budu hodnotit známkou.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 11. - 13. 3.

 • mít kompletně dopsané poznámky 58 - 61 (plži, mlži, hlavonožci)

NOVÉ TÉMA: KROUŽKOVCI

 • zapsat do sešitu z uč. s. 63 - 65 + ústně odpovědět na otázky str. 65

Bc. Libuše Nová / 24. 5. 2020

Občanská výchova

Ke stažení

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 25.5. - 12.6.

Úkoly, testy v Google Classroom.

Téma - šikana, kyberšikana.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 4. - 22.5.

Úkoly, testy v Google Classroom.

Téma - krizové situace.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 14.4. - 2.5.

Úkoly v Google Classroom.

Téma - temperament, lidská práva.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 6. - 10.4.

V pátek 10.4. jsou velikonoční prázdniny. Užívejte si je. Úkoly budou po Velikonocích.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 30. - 3. 4.

Úkoly a test v Google Classroom.

Tento týden téma mezilidské vztahy.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 23. - 27. 3.

 • Vytvořen kurz na Google Classroom.
 • Kód do kurzu: ps2v26l
 • Prosím zapište se během pondělka. Pokud se objeví nějaké komplikace, napište mi email.

Od příštího týdne budou úkoly jen tam.

 

 • Napiš min 3 věci, které dělají jednotliví školní poradenští pracovníci a kdo v ZŠ Kořenského vykonává tyto pracovní funkce:

1. výchovný poradce
2. metodik prevence
3. školní psycholog
4. třídní učitel

 • Vymysli 5 pravidel pro třídu 6.A, která by měla dodržovat.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 16. - 20. 3.

Téma: studijní typy

Udělat si min. dva testy online:

1. https://www.vymackni.se/single-post/2018/01/17/Jaký-jste-učební-typ

2. https://www.jobs.cz/poradna/jak-se-lepe-ucit-jste-pozorovatel-posluchac-nebo-hybatel/

3. https://www.sogoodlanguages.com/cs/anglictina/studijni-typ/

4. http://datapro.poradcevpk.cz/gallery/test_na_učební_typy_i.pdf

 • Test si nemusíte dělat z uvedených odkazů (jsou orientační), pokud najdete jiný, klidně si jej udělejte.
 • Do sešitu napsat druhy studijních typů a co je pro ně typické + si označ svůj typ.
 • Napiš minimálně 7 doporučení, jak se lépe učit, co pomáhá, čemu se vyvarovat atd.
 • Tato doporučení spolu s názvem svého studijního typu pošli do pátku 20.3. do 20:00 na e-mail na krpenska@zskorenskeho.cz
 •  Prosím do e-mailu uveď své jméno. Dobré studijní typy jsou odměněny jedničkou.
 • Pro zájemce odkaz na osobnostní typ: https://www.16personalities.com/cs/osobnostni-typy

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 11. - 13. 3.

 • vypracujte pracovní list s názvem Škola
 • do sešitu napsat systém školství a čím se liší alternativní škola, státní, soukromá a domácí

Bc. et Bc. Yveta Krpenská / 24. 5. 2020

Svět informací

úkoly k samostudiu 1. 6. - 15. 6.

Na vaše emailové adresy byla 1. 6. poslána informace o tom, jak si stojíte s celkovým hodnocením. Pokud jste ji neobdrželi, prosím pište, volejte. Děkuji. Pět z vás také bude pozváno na konzultace z SI, je to 12. 6. 10:30 - 11:30.

Úkolem bude vytvořit krátkou prezentaci v PowerPointu. Kdo nemá přístup k tomuto programu, může použít textový editor nebo napsat odpověď přímo do těla mailu. Tento úkol očekávám od všech žáků na libusedan@gmail.com do 15. 6. Potom budu utźavírat klasifikaci. 
A co má být obsahem? Na každém slidu (nebo v každém odstavci textu) odpovíte na jednu ze tří otázek, a to 30 - 50 slovy textu, dobrovolně můžete doplnit vlastní kresbou:

 • Co jsem se v tomto pololetí naučil/a v předmětu SI?
 • Jak jsem prožíval/a studium v karanténě a co dobrého mi přineslo?
 • Co očekávám a na co se těším, až se zase uvidíme se spolužáky ve škole?

Jinak vyzývám ty, kteří neodevzdávají práce, aby je dodali a bylo možné je klasifikovat. Pokud k tomu doma nemáte podmínky, vyzvu vás, abyste po 8. 6. přišli do školy a tam si ukážeme, co jsme probírali - a vy vytvoříte práci.

Pokud byste rádi dělali něco navíc, mám tu pro vás návrh:  Dobrovolný úkol, jehož cílem je natočit krátké video s tématem internetové bezpečnosti. Odměnou jsou hodnotné ceny (GoPro a přenosné repráčky). Všechny důležité informace jsou na webu - https://www.detstvionline.cz/soutez-kveten.html Video zveřejníte (se souhlasem rodičů) a pošlete odkaz jednak pořadatelům soutěže (MC Praha 5) a taky svým vyučujícím. Opakuji, je to jen pro zájemce - dobrovolníky, termín do 15. 6. 

úkoly k samostudiu 11.5. - 29. 5.

Vaším úkolem na tyto týdny je prakticky využít vzorce pro výpočet obsahu a obvodu čtverce a obdélníku a naučit se do sešitu excelu vložit dva listy. V souboru Čtverec a obdélník obvod a obsah pdf ke stažení zde je vzor.
Postupujte přesně dle šablon v příloze u zadání v GC. Uvedené barevné výplně se mohou lišit. Vše je vysvětleno v záznamu streamu.
V prvním listu bude výpočet a tabulka pro čtverec s názvem Čtverec.
Ve druhém listu bude výpočet a tabulka pro obdélník s názvem Obdélník.
Termín odevzdání je do čtvrtka 28.5.2020, odevzdáváte do GC a na libusedan@gmail.com.

V dalších lekcích na streamu se dozvíte, jak si udělat jednoduchou tabulku na výpočty povrchu a objemu, které probíráte v matematice.

Pokud byste rádi dělali něco navíc, mám tu pro vás návrh:  Dobrovolný úkol, jehož cílem je natočit krátké video s tématem internetové bezpečnosti. Odměnou jsou hodnotné ceny (GoPro a přenosné repráčky). Všechny důležité informace jsou na webu - https://www.detstvionline.cz/soutez-kveten.html Video zveřejníte (se souhlasem rodičů) a pošlete odkaz jednak pořadatelům soutěže (MC Praha 5) a taky svým vyučujícím. Opakuji, je to jen pro zájemce - dobrovolníky, termín do 15. 6. 

úkoly k samostudiu 20.4. - 7. 5.

V minulém týdnu jste ode mne všichni obdrželi mail o vašich průběžných čtvrtletních výsledcích, známky vidíte v Bakalářích. Případné nejasnosti a dotazy můžete vyřešit na danhelkova@zskorenskeho.cz.

V Google Classroom si procvičte zadání Obchod, dotazy k němu můžete mít na streamu, pan učitel s vámi počítá opět ve středu v 11 hodin.

Úkol na 7. 5. je tabulka a graf  v Excelu. Posíláte nám oběma, syblik@zskorenskeho.cz a libusedan@gmail.com, do předmětu prosím DU SI. Poslat email s přílohou, kopií a daným předmětem je také dovednost, kterou máte zvládnout. Komu nejde poslat v tabulce, může poslat v pdf. Kdo nemá excel, podívá se aspoň na tento videozáznam hodiny na youtube a nakreslí mi tabulku a graf rukou, abych viděla, že ví, co je tabulka a graf. Ale doporučuji raději rozchodit školní licenci MS Office.

Vyberete si jedno z těchto zaměření a vypracujete tabulku a dva grafy v Excelu dle kritérií níže. 

 • Obchod - libovolné zaměření, aspoň tři kategorie zboží (v každé zase aspoň tři druhy zboží), k nim počty kusů a ceny (podobné tabulka, jako vzor z hodiny 29. 4. - v příloze.
 • Hudba - aspoň dvě skupiny nebo interpreti a ke každém top 5 alb, rok vydání a počty prodaných kusů.
 • Seriály nebo filmy - aspoň pět titulů od každého a k nim rok vzniku a náklady na pořízení.

Tabulku a grafy udělejte tak, aby bylo vidět, že si poradíte s ohraničením (aspoň jedna dvojitá čára), s barvami (světlé písmo na tmavém pozadí, tmavé písmo na světlém pozadí), s formáty čísel (peněžní hodnoty s měnou). 

Grafy vyberte dva, klidně každý jiný typ, ale tak, aby bylo jasné, co graf znázorňuje - bude mít název a legendu, barevně bude sjednocen s úsekem tabulky, který znázorňuje. Vybírejte hlavně grafy, které budete nejvíc používat: sloupcový, pruhový, kruhový (tam, kde porovnáváme procenta nebo části), spojnicový (vhodný hlavně pro vývoj a změny v čase).

Budeme hodnotit naplnění zadání dle kritérií (včetně toho předmětu) a požadovaného rozsahu, srozumitelnost, smysluplnost. Nebudeme kontrolovat pravdivost informací, jde nám o práci s tabulkou a grafem a interpretaci dat.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 30. 3. - 17. 4.

Trochu jsme se vám snažili rozvolnit práci, tak se prosím nedivte. Moc chválím ty, kdo rádi plní informatické úlohy, ale je velmi důležité soustředit se hlavně na matematiku, češtinu a angličtinu, tak tomu teď prosím věnujte energii, která vám zbyde, když rozvolníme zde. 

V GoogleClassroom máte nový kurz o základech Excelu. Potřebujeme, abyste zvládli tvorbu tabulky a grafu.

Zadání úkolu na toto období je v příloze. 

Stream s panem učitelem bude jako obvykle ve středu od 11:00. Odkaz je přímo v GoogleClassroom.

Tady je video, kde si můžete nastudovat sloupcový graf (vám stačí jeden sloupec, v ukázce je skupinový), zde ještě jeden sloupcový s větší škálou úprav grafu. Koláčový neboli kruhový graf můžete studovat stejně jako XY bodový - to je ten o změnách v čase. Shrnutí o všech třech nejčastějších typech grafů je zde. Prosím, projděte si všechna videa a zkuste jim porozumět. Dotazy jsou možné přes GoogleClassroom. 

Pan učitel vám dává do GoogleClassroom odkazy na streamové hodiny, které si můžete prohlédnout i zpětně - pokud něco napoprvé nerozumíte nebo pokud jste museli být někde jinde. 

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 23. - 27. 3.

 • Úkolem je vytvořit básnickou sbírku, je třeba si otevřít oba soubory: Text k úkolu Básně a Zadání k úkolu Básně. 
 • Jednoznačné splnění všech požadovaných bodů a správné uložení a poslání na adresu včetně správného předmětu do 24. 3. 23:59 znamená výborné hodnocení.
 • Oba soubory, které potřebujete, jsou umístěny v příloze Ke stažení 

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 16. - 20. 3.

 • Úkolem je vytvořit zpěvník, je třeba si otevřít oba soubory: Text k úkolu Zpěvník a Zadání k úkolu Zpěvník. 
 • Jednoznačné splnění všech požadovaných bodů a správné uložení a poslání na adresu včetně správného předmětu do 18. 3. 23:59 znamená výborné hodnocení. Za každý den zpoždění se známka zhoršuje o jeden stupeň. 
 • Oba soubory, které potřebujete, jsou umístěny v příloze Ke stažení

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 11. - 13. 3.

 • V DOBĚ UZAVŘENÍ ŠKOLY PROBĚHNE VÝUKA I PROSTŘEDNICTVÍM ONLINE SLUŽBY GOOGLE. V těchto kurzech vkládám studijní materiály a domácí úkoly. Popř. budu vkládat testy pro kontrolu pochopení látky. Prosím všechny, aby se do kurzu přihlásili. Je to hlavně pro Vás!
 • Zápis do kurzu: classroom.google.com
 • Kód: 56s3zfy

 

 

Mgr. Libuše Daňhelková / 1. 6. 2020

Výchova ke zdraví

Ke stažení

úkoly k samostudiu 5.5. - 30. 5

Téma: Alternativní výživové směry

- přikládám prezentaci (poznámky nevypisuj)

- přikládám pracovní list

- pokyny jsou napsány na předposledním slajdu prezentace

- pošli do 30.5.

úkoly k samostudiu 14.4. -4.5

Téma: Základní složky potravy

- projít přiloženou prezentaci (nic nevypisovat)

- na posledním slajdu je úkol s pokyny

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 30.3. - 3.4.

Téma: Životní hodnoty

- pokyny uvnitř pracovního listu

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 23. - 27. 3.

TÉMA JAK NÁS OVLIVŇUJE REKLAMA?

 • pracovní list vložen v příloze Ke stažení
 • podívej se na 3 reklamy o jídle/pití (v TV nebo na PC) a u každé reklamy odpověz na 3 otázky
 • zkus se víc rozepsat, nechci odpovědi jen ANO a NE
 • pracovní list můžeš vytisknout a doplnit nebo odpovědi přepsat do sešitu
 • ofocené poslat do 31.3. na nova@zskorenskeho.cz

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 16. - 20. 3.

TÉMA: ETIKETA

 • pracovní list nahrán v příloze Ke stažení
 • vyplnit na PC a poslat do 22.3. na email: nova@zskorenskeho.cz
 • budu hodnotit známkou, pokud něčemu nerozumíte napište na email

Bc. Libuše Nová / 12. 5. 2020

Hudební výchova

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 18.5. - 5.6.

Téma: Zpěv

 • Zadání: "Pojďte si zazpívat! Vyberte si několik písniček, které známe (lidové, trampské, moderní...). Zkuste si je doma zazpívat celé - ne pouze refrén. Nezapomínejte na správné dýchání, postoj, narovnané záda. Pak mi napište, jaké písničky jste si zazpívali případně mi můžete na ně poslat link z odkazem na YT. Budu se těšit ☺"
 • Zadání k vyslechnutí: klik sem
 • Termín odevzdání: do 5. června na můj mail janitorova@zskorenskeho.cz

 

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 27.4. - 15.5.

Téma: hudba a tanec, žánry a styly

 • Zadání: "Vyplňte krátký kvíz a podívejte se na ukázky hudebních a tanečních stylů níže. Poté napište, který styl vás nejvíce zaujal a proč". 
 • Zadání k vyslechnutí: zde
 • Termín odevzdání: do 15. května pošli mail na adresu janitorova@zskorenskeho.cz
 • Materiál a pokyny k samostudiu: 
 1. Pojďme si zopakovat, co jsme se naučili. Je tu opět jeden z hudebních kvízů (povinné) >>> klik sem
 2. A teď ukázky různých stylů nejenom hudebních, ale i tanečních (můžete zkusit tančint podle videa):

A) Začneme lidovým tancem  - třeba polka >>> klik

B) Swing  - tanec 30. let úzce spjatý s jazzem >>> klik

C) Polovina 20. století - rock n´roll >>> klik

D) Hip Hop  vznikl již koncem 20. století ale je  populární dodnes >>> klik

 • Nepovinní materiál, pro zajímavost:
 • Vývoj tanečních stylů v druhé polovině 20. století >>> klik 
 • Kdo se chce naučit tančint swing >>> klikni sem 

 

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 6.4. - 24.4.

Téma: Hudba a divadlo - balet, scénický tanec

 • Zadání: Podívejte se na krátké ukázky níže a poté krátce odpovězte na otázky
 • Zadání k vyslechnutí: klikni sem
 • Termín odevzdání úkolu: do 24.dubna na můj e-mail janitorova@zskorenskeho.cz
 • Materiál k samostudiu:

a) Klasický balet - snad nejznámejší je ukázka z Labutího jezera  - https://www.youtube.com/watch?v=jSTia7AmWDI

b) Moderní balet - Sergei Polunin patří mezi současné špičkové tanečníky baletu - https://www.youtube.com/watch?v=ozs_f4ZT9sw

c) Scénický moderní tanec - tady vám přidávám dvě ukázky (můžete si vybrat). První (starší ukázka) je od velmi významné německé choreografky, která byla dlouho "duší" Tanečního divadla Wuppertal (Wuppertal je město) - Pina Bauch - https://www.youtube.com/watch?v=dWIs89Pub0w

Druhá ukázka je od mladého tanečního souboru ze Slovinska, MN Dance Company - https://www.youtube.com/watch?v=5BvQQBPv2sU

 • Otázky: Která ukázka se Ti líbila/nelíbila a proč? Jaký myslíš, že je rozdíl mezi jednotlivými ukázkami (zkus popsat rozdíly)?
 • Nepovinný materiál/pro zajímavost:

Co říkají baletky Českého národního divadla o baletu  - klik sem.

Originální choreografie - parodie na klasický balet - Mistake Waltz - je to lehce zábavné.

Balet vs. Hip Hop? Co vy na to? Líbí? 

Vývoj tanečních stylů od poloviny 20. let  v pěti minutách - klik sem.

 

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 30.3. - 3.4.

Téma: Hudba a divadlo - opera, opereta a muzikál

 • Zadání: Úkol je zcela jednoduchý. Najděte si čas na vyslechmutí (i zhlédnutí) jedné opery a jednoho muzikálu (podle vašich časových možností stačí aspoň ukázka - nemusíte to vidět celé). Poté odpovězte na otázky níže.
 • Termín odevzdání: 3.dubna
 • Materiál a pokyny k samostudiu: Můžete si pustit nějaký svůj oblíbený anebo se inspirovat níže. 

Opery: 

Figarova svatba - určitě již znáte

Carmen - taky již známe

Prodaná nevěsta - 100% známe - zde dávám do pozornosti, že to zpívají Angličané česky - místy je to celkem legrační ☺

Muzikály:

Mary Poppins - o zázračné chůvě z Londýna

My Fair Lady - o ušmudlané holce, která se naučí hezky mluvit a stane se z ní dáma

Billy Elliot - o malém klukovi, který si navzdory předsudkům šel za svým snem stát se tanečníkem baletu (existuje i film)

Muzikály česky: Krysař, Carmen nebo Hamlet.

 • Otázky: Jakou ukázku jste si nakonec vyslechli? Je nějaký rozdíl mezi muzikálem a operou? Pokud ano, jaký? A co se vám líbí více? Muzikál nebo opera? A proč? 
 • Své odpovědi můžete opět posílat na můj mail (stačí do konce týdne) janitorova@zskorenskeho.cz
 • Budu se tešit ☺

 

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 23. - 27. 3.

Téma: Původ hudby – 19. století a romantismus

 • Dnes to bude hlavně o poslechu. Vyhraďte si čas na poslech těchto hudebních ukázek:

Franz Schubert : https://www.youtube.com/watch?v=aO5fLLHj55k

Robert Schumann: https://www.youtube.com/watch?v=ZbfdNTBqnVM

Frederic Chopin: https://www.youtube.com/watch?v=9E6b3swbnWg

 • Některé skladby jsou skvělé i ke studiu, k větší koncentraci. Tak třeba – zkuste mi napsat u jaké hudby se nejlépe učíte vy? Posloucháte nějakou hudbu při učení? Pište na mail janitorova@zskorenskeho.cz

 

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 16. - 20. 3.

Téma: Původ hudby – Novověk

 • Jaké umělecké slohy  sem patří již možná víte z dějepisu.  Víc si o tom řekneme až budeme opět ve škole.
 • Zatím si vyslechněte ukázky od:

Antonia Vivaldiho: https://www.youtube.com/watch?v=e3nSvIiBNFo

Johana Sebastiana Bacha: https://www.youtube.com/watch?v=pzlw6fUux4o

Wolfganga Amadea Mozarta: https://www.youtube.com/watch?v=oy2zDJPIgwc

Ludwika van Bethovena: https://www.youtube.com/watch?v=5-MT5zeY6CU

 • Znáte tyto skladby? Kde jste je slyšeli (škola, televize, rozhlas…)? Slyšíte mezi nimi nějaký rozdíl (nástroje, melodie, rytmus, dynamika…)? Jakou náladu ve vás vyvolávají? 

 

Mgr. Magdaléna Janitorová / 18. 5. 2020

Tělesná výchova - dívky

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 4.5. – 25.5.2020

Kondiční cvičení:  Nejdříve se protáhneme, uděláme si lehkou rozcvičku ..., 3x 50 skoků přes švihadlo nebo i bez, 1 minutu vydechneme mezi cvičením, dáme si 10 kliků, 20 sklapovaček nebo leh-sedů, 15 angličanů a tuto sérii zopakujeme 3x

Relaxační cvičení:  Ve stoji nebo v sedě protáhneme zadní část nohou a zad různými předklony. Důležité je mít propnuté kolena (směr k zemi), a vydržet v určitém cviku asi 15 s. Opakování 3 - 5x každý cvik

Cvičení v přírodě:  Pokud to půjde, vyražte na procházku do přírody, do lesa, k vodě a nezapomeňte se protáhnout

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 6.4. - 24.4.

Zkusíme se naučit pozdrav Slunci.

https://www.youtube.com/watch?v=bFVbLc9EmAw

Hezké dny J.Z.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 30.3 - 3. 4.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 23. - 27. 3.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 16. - 20. 3.

 • Každý den se protáhni, zaskákej si minutového "panáka" a tento týden bude príma, pokud také každý den využiješ švihadlo a naskáčeš 200 přeskoků vpřed, 200 vzad a zdokonalíš skoky jménem "vajíčko".
 • Vyber si písničku a sestav soubor cviků s tanečními kreacemi. Až se sejdeme, ukážeme si.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 11. - 13. 3.

Mgr. Jiřina Závranská / 4. 5. 2020

Tělesná výchova - chlapci

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 12.5. - 29. 5.

Ješte stále někteří z vás nesplnili úkol z minula, proto prosím o doplnění. 

Úkol na tenhle týden si můžete vybrat z tří možností. Stačí splnit jeden. 

1. Zapojíš se ješte jednou do výzvy a skusiš se zlepšit. Výsledek pak  zapíšeš do formuláře. https://forms.gle/7oL544E2o5judYqy7

2. Zaslat dvě fotografie s popisem nejaké venkovní aktivity. (přecházka, běh, kolo, ....) Zaslet na mail:  vecan@zskorenskeho.cz

3. Jesliže máš nejaké cviky nebo trénink, který deláš rád, procvičuj ho. Do mailu mi pak zašli popis tohoto tréninku nebo cvičení. 

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 20.4. - 8. 5.

Podívat se na video: 

https://www.youtube.com/watch?v=A94YmHJkkf0&feature=youtu.be

Vyplnit dotazník v termínu: 4.5. - 8.5. 

dotazník: https://forms.gle/7oL544E2o5judYqy7

Dobrovolný úkol:

Zaslat dvě fotografie s popisem aktivity na mail:  vecan@zskorenskeho.cz

Všechny informace ve videu. 

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 30.3. - 17. 4.

Celkový motorický test
Tenhle týden nás z tělocviku čeká testování výkonnosti, budeme dělat 4 testy. Výsledky zapíšeš do online dotazníku.

Zde je link: https://forms.gle/yNPxSqhcRyiSJFZg6
Samozřejmě nezapomínej na každodenní dávku pohybu.

 

Testy:
1. Test  celostní motorický test,
jak to dělat najdeš vo videu: https://www.youtube.com/watch?v=XrB-HSMaA6E
Počítej každou polohu za jeden bod. Začínáš v leže na zádech po odstartování se postavíš, lehneš si na břicho, znovu se postaviš a lehneš si na záda. Za tyto polohy by si získal 4 body.
Tvým úkolem je udělat co nejvíce poloh za 2 minuty.

tady je tabulka s výsledky, zisti jak na tom jsi: https://drive.google.com/file/d/1xradrGhrun3n71TaXU4GwWHxCfk3-aRh/view?usp=sharing

 

2. Test - skoky přes švihadlo.
cílem je udělat co najciac skoků za minutu.
V prípadeže nemáš švihadlo toto cvičení vynechej.

 

3. Test -  sedy-lehy.
Znovu minuta, co nejvíce opakování.  Jak to dělat správne je na videu. 

https://youtu.be/wRn2DvWb1ZE?t=930

4. Test - angičáky

Poslední cvičení budou angličáky, bez kliku, ale s výskokem. Podívej se na video:  https://youtu.be/wRn2DvWb1ZE?t=1087

Ďekuji všem za spolupráci.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 23. - 27. 3.

TÉMA: AUTOEVALUACE POHYBOVÉ ČINNOSTI A ŽIVOTOSPRÁVY

Jak vypadá tvůj běžný den během domácího studia?

 • Tvým úkolem je každý den v tomto týdnu zaznamenat jaké pohybové aktivity vykonáváš, jak se stravuješ, kolik hodin věnuješ spánku a cvičení (minimálně 15 minut). Ke cvičení si najdi doma nějaké příjemné místo. Připojit se k Tobě může i sourozenec nebo rodiče. ☺
 • Inspirovat se můžeš těmito videi: 

https://www.youtube.com/watch?v=R6y2KSaLxgY

https://www.youtube.com/watch?v=nSRzeJzmib4

https://www.youtube.com/watch?v=mIVVlVYc1c0

https://www.youtube.com/watch?v=vdniiowXx1Q

 • V případě nemoci necvič, odpočívej. 
 • V pátek (do 20:00 hodin) mi pošli email na: vecan@zskorenskeho.cz - zhodnocení vlastní pohybové aktivity a životosprávy (jaké cviky, jak dlouho, kolik hodin jsi věnoval spánku, z čeho se skládal tvůj jídelníček, jaké výsledky pozoruješ po 5-denním intenzivnějším cvičení).

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 16. - 20. 3.

 • vymyslet posilovací trénink na doma, 4-6 cviků, odcvičit a zapsat kolik sérií a opakování si udělal/a, po návratu do školy odevzdat

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 11. - 13. 3.

 • vymyslet posilovací trénink na doma, 4-6 cviků, odcvičit  a zapsat kolik sérií a opakování si udělal/a, po návratu do školy odevzdat

Bc. Ján Vecan / 12. 5. 2020

Výtvarná výchova

Ke stažení

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 8.4. - 5.5.

Téma: 7 divů světa

 • Úkol: máte nakreslit a vyfocené poslat na Google Classroom do úterý 5.5. "Maják na ostrově Faros". Můžete použít techniku grafitovou tužku, či perokresbu.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 1.4. - 7.4.

Téma: 7 divů světa

 • V příloze Ke stažení naleznete prezentaci k učivu 7 divů světa. Tento týden máte nakreslit a vyfocené poslat na Google Classroom do úterý 7.4. "Rhodský kolos". Můžete použít techniku grafitovou tužku, či perokresbu.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 23. - 27. 3.

TÉMA: Umění starověkého Řecka. antická váza.

 • v příloze Ke stažení naleznete prezentaci k učivu a kresbu antické vázy - prosím nakreslit a vyfocené poslat na Google Classroom nebo na můj email do 27. 3.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 16. - 20. 3.

 • úkol jsem zadal přes classroom.google.com, ale přihlásilo se vás málo
 • pokud budete mít problém s přihlášením napište mi email: syblik@zskorenskeho.cz

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 11. - 13. 3.

 • V DOBĚ UZAVŘENÍ ŠKOLY PROBĚHNE VÝUKA PROSTŘEDNICTVÍM ONLINE SLUŽBY GOOGLE. V těchto kurzech vkládám studijní materiály a domácí úkoly. Popř. budu vkládat testy pro kontrolu pochopení látky. Prosím všechny, aby se do kurzu přihlásili. Je to hlavně pro Vás!
 • Zápis do kurzu: classroom.google.com
 • Kód: hr2cuwl

Konzultace z výtvarné výchovy

Hangouts Google: https://hangouts.google.com/group/G6e32mcdawjjQnm78

 

Ondřej Syblík / 3. 5. 2020

Komunikační a prezentační dovednosti

Úkoly k samostudiu 1.6 - 12.6

Milé děti!

Klasifikace tohoto podivného školního roku se nám chýlí ke konci a z mé strany přichází poslední zadání výhradně na jedničky, ať už napíšete cokoliv. Děkuji za vaši skvělou práci!

Prosím, napište mi  upřímnou zpětnou vazbu k předmětu KPD:

 • Jak vzpomínáte na naše společné hodiny?
 • Co z naučeného považujete za hodně důležité a proč?
 • Je něco, co si možná budete už napořád díky KPD pamatovat?
 • Co se vám na naší společné práci líbilo, co by se dalo vylepšit?
 • Byly pro Vás úkoly z KPD v karanténě snadné a zajímavé nebo spíš obtížné a otravné?
 • Doporučili byste tento volitelný předmět dalším spolužákům? Proč?

Budu se moc těšit na vaše řádky a ještě více na nějaké setkání ve škole, ať už před prázdninami nebo až po nich. Mějte se prima!

Úkoly k samostudiu 18.5 - 31.6

Milí šestáčci, posílám srdečné pozdravy a moc chválím za všechny výborně vypracované úkoly.

Máme zde poslední nový pojem a tím je SYMBOL. Symboly mají v komunikaci svoje nezastupitelné místo. Slovo symbol pochází z řečtiny (symbolon) a znamená směs. Symbol je určitý znak, který znamená ještě něco jiného, než co přímo vyjadřuje. Např. když vám pošlu obrázek roušky,  většina z vás to pochopí jako odkaz na boj proti koronaviru. Dříve byste mi ale nejspíš vůbec nerozuměli, možná byste si mysleli, že jsem byla u zubaře nebo na operaci. Rouška se stala symbolem současné doby. Abychom si s komunikačním partnerem dobře rozuměli, musíme vědět, že určitému symbolu rozumí stejně jako my, že má pro něj stejný význam. A zadání předposledního úkolu pro KPD?

Vyzkoušíme si komunikaci pomocí symbolů:

 • Pošlete mi fotku jakéhokoliv symbolu, který vás napadne a myslíte si, že i já mu budu rozumět stejně tak jako vy. 

Připojte krátký popis, co jste tím mysleli a já vám obratem napíšu, jak se nám to podařilo.  :-)

Těším se na vaše nápady!

Úkoly k samostudiu 1.5 - 15.5

Milí šestáčci, moc Vás zdravím a chválím za všechny zaslané úkoly.

Dalším faktorem, který významně ovlivňuje komunikaci je stres.

Proto zde máme téma: "Stres a jeho zvládání"

 • Napište mi krátkou definici toho, co je to vlastně stres?
 • Vyhledejte si význam slov "Eustres" a "Distres" a napište mi, na co jste přišli?
 • Zamyslete na nad tím, co vás nejvíce stresuje, napište, jaké jsou vaše "stresory".
 • A nakonec: Co vám pomáhá stres zvládnout? Napište pár tipů, které vám osobně pomáhají.

Těším se na vaše řádky!

Úkoly k samostudiu 6.4 - 30.4

Milí šestáčci, dle nových pravidel máte nyní čas na odevzdání úkolu až do 30.4.

 • Zapište si datum třeba do mobilu, ať nezapomenete!
 • Úkolem je napsat krátkou úvahu na téma "Komunikace v době pandemie" v min. rozsahu polovina A4 (tzn. nejméně 1000 znaků včetně mezer, ve Wordu se počet znaků počítá automaticky).
 • Obsah je na vás, můžete uvažovat nad jednáním naším vlády, reakcemi lidí, o vaší rodině, kamarádech apod.
 • V textu je ale nutné použít nejméně 5 pojmů, které jsme společně ve výuce probírali.

Jak na to?

 • Vyber si z této nabídky pět pojmů: empatie, kritika, altruismus, asociální chování, prosociální chování, motivace, haló efekt, zpětná vazba, konformita, neverbální komunikace, mimika, gestika, proxemika.
 • Máš pět výrazů vybraných? Rozmysli si, o čem chceš psát. Pusť se do psaní úvahy na téma "Komunikace v době pandemie", vybraná slova v úvaze správně použij a odešli na kubova@zskorenskeho.cz do 30.4
 • Příklad:  Líbí se mi, že nyní mnoho lidí komunikuje s ostatními velmi mile a mnozí se začínají chovat altruisticky. Pomáhají druhým jen pro dobrý pocit jen proto, že je to zkrátka potřeba. Šijí roušky, roznášejí nákupy, nabízejí pomoc nebo svoje služby zdarma...

Budu se moc těšit na vaše dílka! Věřím, že vybrané pojmy dokážete hravě ve vašem textu využít. Pokud byste něčemu nerozuměli, neváhejte se na mě obrátit!

ÚKOLY k SAMOSTUDIU 30.3 - 3.4

Milí šesťáčci!
Chybíte mi, ale moc tě potěšily vaše slogany. Ty nejlepší už jsou na facebooku naší školy!
K marketingu patří kromě sloganu také logo. Prosím, napište mi odpovědi:
 • Co je to logo? (definice)
 • Jaké vlastnosti má mít dobré logo? (např. dobře čitelné...)
 • Které logo se ti líbí? Co konkrétně tě na něm zaujalo?
 
Dobrovolný úkol na jedničky:
Dokázal(a) bys nakreslit logo pro tvojí firmu snů, vaší rodinu nebo třeba naší školu?
Na vaše návrhy se budu moc těšit a nejlepší zase vystavím na facebooku!
PS. Učení může být zábava! Posílejte na kubova@zskorenskeho.cz

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 23. - 27. 3.

Moc děkuji a chválím všechny, kteří poslali zadané úkoly, velký dík rodičům za pomoc! Bez výjimky byly vypracované perfektně, jste úžasní! Konkrétní zpětná vazba ve vašem emailu! :) Ostatní moc prosím, ozvěte se, i když úkoly nemáte, ať víme, co je s vámi! (kubova@zskorenskeho.cz)

 • Téma na tento týden: Krizová komunikace

Příklady toho, jak lidé komunikují v krizi můžete nyní sledovat všude okolo sebe. Krizová komunikace má ale svá pravidla, můžete vidět hodně dobrých příkladů i těch horších. Zajímá mě váš názor!

 • Dobrovolný úkol na jedničky: Napište mi přímo do emailu, čeho jste si všimli. Co se změnilo v komunikaci mezi lidmi kromě toho, že je skoro vše online? Co byste hodnotili kladně, co záporně? Pište o komunikaci se školou, rodiči, s přáteli, v médiích, cokoliv si vyberete, stačí pár řádek. Budu se těšit na vaše názory, argumenty a příklady.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 16. - 20. 3.

Napište alespoň tři výhody a tři nevýhody, které nám přináší reklamy. Napište, co znamenají slova "claim" a "slogan".Zkuste vymyslet vhodný slogan pro ZŠ Kořenského. (Co naši školu vystihuje, co by mohlo ostatní zaujmout?) Prosím, zašlete mi všechny vypracované úkoly (ze dne 12.3 a 19.3) na email: kubova@zskorenskeho.cz do 23.3)

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 11. - 13. 3.

Začínáme nové téma - MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE - najít na internetu definici, co je to marketing, (prosím vybrat takovou definici, které budete sami nejlépe rozumět)

 • najít na internetu 5 reklamních sloganů, které vás nejvíce zaujmou (napsat k nim krátce, proč právě tyto, čím vás zaujaly např. obrázkem, barvou, sloganem apod.)

Mgr.Bc. Eva Kubová, DiS. / 31. 5. 2020

Počítačová grafika

Ke stažení

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 18.5. - 5.6.

téma: animace - gif, stop motion, flipbook

 • Zadání: "Zadání zůstává stejné, protože animace je docela komplikovaný proces. Takže - kdo má hotovo, může zkusit vytvořit novou animaci, vyhledávat tutoriály na netu (klíčová slova: stop motion, animation, flipbook, storyboard, GIF) anebo prostě využít čas na učení. Kdo to ještě nezkusil - teď je ta chvíle! Pokud máte komplikace, pište mi - domluvíme se, vymyslíme jak na úkol. Žádný strach, zvládneme to. Také máte možnost dodělat předešlé chybějící úkoly."
 • Termín odevzdání: do 5. června na můj mail janitorova@zskorenskeho.cz
 • P.S.: Moc se těším ze zaslaných animací, všechny jsou originální a skvělé! Moc jste mě potěšili, jak jste to sami zvládli na jedničku! 

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 27.4. - 15.5.

téma: animace - gif, stop motion, flipbook

 • Zadání: "Vytvořte krátkou jednoduchou animaci buď v programu GIMP (nebo jiném) jako GIF, nebo krátké stopmotion video pomocí mobilního telefonu, anebo jednoduchý flipbook."
 • Zadání k vyslechnutí: zde
 • Termín odevzdání úkolu: do 15. května posílejte videa na můj e-mail janitorova@zskorenskeho.cz
 • Materiál a pokyny k samostudiu:
 • jak na GIFko v Gimpu >>> klikni sem >>> nebo sem  (bohužel jsem nenašla v češtině, budeme muset prostě odezírat...)
 • stopmotion animace - appka StopMotion Studio android zde pro iOS zde >>> tutorial zde >>> moje video bude zde
 • jak na jednoduchý flipbook >>> klik sem >>> nebo sem >>> ukázky super flipbooků tady
 • Zároveň ale - kdo pořád neposlal předešlé úkoly (návrh na školní časopis a filmový plakát), posílejte nebo aspoň napište, včem je problém. Děkuji. 

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 6.4. - 24.4.

Téma: grafika v současnosti - kreativita

 • Zadání: Vytvořte v jakémkoliv dostupném programu filmový plakát.
 • Zadání k vyslechnutí: zde.
 • Termín odevzdání úkolu: Nově máte na úkol celé tři týdny, tedy do 24. dubna. Práce mi posílejte na můj e-mail janitorova@zskorenskeho.cz
 • Materiály a pokyny k samostudiu
 1. Plakát můžete vytvářet v jakémkoliv programu jaký doma máte (Word, Malování, PS, GIMP - podle toho, co máte k dispozici). Pokud byste z jakýchkoli důvodů nemohli pracovat na počítači, zkusit to můžete i v appce na mobilu (třeba PiscsArt, Paper a pod.). Pokud to nejde ani přes mobil, napište mi - něco vymyslíme. 
 2. Film by neměl být vymyšlený ale skutečný. Nezapomínejte, že plakát obsahuje aspoň: název, text s jménem režiséra a herců, termín, kdy bude premiéra v kinech. Po technické stránce pozor na dobrou kompozici (rozložení jednotlivých prvků), čitelnost písma (tvar a velikost) a barevné kontrasty, či harmonie (aby třeba nebylo černé písmo na tmavě fialovém pozadí a pod.).
 3. Také přidám podkategorii "Filmový plakát" na pinterestu - pro inspiraci. 

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 30.3. - 3.4.

Téma: grafika v současnosti  - trendy

 • Nejprve chci pochválit všechny děti, které poslaly předešlý úkol. Zároveň připomínám i ostaním - přečtěte si předešlá zadání a zašlete na můj e-mail janitorova@zskorenskeho.cz aspoň jeden vypracovaný úkol.
 • Ve čtvrtek přidám další materiály k zhlédnutí na téma "Současné trendy v grafice"
 • Aktualizace: Přidávamá link na odemčenou nástěnku z pinterestu klikni sem - je to puze doplnkový materiál, podivát se může každý kdo má možnost a zájem. 

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 23. - 27. 3.

 • Zkuste rozvinout předešlý návrh na školní oběžník. Ideálně v programu Publisher. Samozřejmě, počítám s tím, že ne každý má doma tento program. Tak tedy alternativní úkol.

ÚKOL:

 • Navrhněte a vytvořte titulní stránku školního časopisu. Co by měl obsahovat: název, číslo vydání, titulní ilustraci/obrázek, krátké informace, co nalezneme vevnitř.
 • Vytvořit můžete v MS Word nebo v Malování. Kdo má jiný program (Gimp, Publisher apod.) klidně může i v jiném programu. Kdo však nemá přístup k PC, klidně můžete titulní stránku naskicovat rukou na papír.
 • Budu ráda, pokud mi své práce poté ofotíte (v případě kresby) nebo rovnou pošlete na můj e-mail: janitorova@zskorenskeho.cz – hezká známka vás nemine ☺. Na mail pište i v případě jakýchkoliv dotazů.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 16. - 20. 3.

TÉMA: TISKOVÁ MÉDIA

Zkuste si promyslet, jak by mohl vypadat školní časopis. Jaký by měl rozměr? Pokud máš doma MS Publisher, zkus vytvořit návrh školního časopisu pomocí některé ze šablon v tomto programu (texty můžeš vymyslet, zkopírovat nebo prostě vyplnit jako XXXX – jde nám teď o vizuální stránku, ne o obsah).Pokud Publisher nemáš, zkus doma najít nějaké časopisy, prohlédněte si je a zaměřte se hlavně na rozložení textu, obrázků, jak široké jsou okraje (vzdálenost textu od okraje stránky), jak veliké jsou písmena titulky, nadpisů, textu. Je text i barevný? Čím se liší typografická úprava časopisu od knížky? Najdeš aspoň 3 rozdíly?

Rozdíly, které najdeš, si zapiš nebo mi je ideálně můžeš poslat na můj mail: janitorova@zskorenskeho.cz (návrh na časopis mi posílat nemusíš ☺)

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 11. - 13. 3.

 • Kdo má doma MS Publisher, může zkusit vytvořit brožuru na téma „Naše škola“ v tomto programu (v podstatě navázat na naši poslední hodinu).
 • Úkol: Zkuste si všímat typografickou úpravu různých textů v knížkách (třeba i v učebnici), časopisech, novinách. Fonty písma, velikost, barvu (jestli je písmo dobře čitelné), rozdělení slov na konci řádků, celkovou kompozici (rozložení) jak textu, tak ilustrací.

Mgr. Magdaléna Janitorová / 22. 5. 2020

Přírodovědná praktika

Úkoly k samostudiu do 30.5.

- z online videí si vyber jedno, které budeš během jednoho dne pozorovat
- nesleduj videa celý den v kuse, ale třeba jednou za 2 hodiny se podívej, co se děje a zapiš.
- zápis můžeš udělat do sešitu nebo Wordu/tabulky...záleží na tobě
- pokud si vybereš video, kde se objevu více druhů, zkus je pojmenovat
- nejvíce druhů se vyskytuje na krmítku Makov
videa:
https://www.youtube.com/watch?v=ABJTbc2tOc4
https://www.youtube.com/watch?v=gg3-hbnD9dc
https://www.youtube.com/watch?v=xOsXWkp1_BM
https://www.youtube.com/watch?v=l-XhFA3gE0Q
Těším se na výsledky tvého pozorování do 30.5. pošli na školní email.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 23. - 27. 3.

 • najdi na internetu nějaký pokus a vyzkoušej ho. Do Wordu vlož nafocené fotky a popis, jak pokus probíhal.
 • Upozornění: používej bepečné látky! vyhni se látkám jedovatým, hořlavým, nic neochutnávej (jen pokud nebudeš vařit či péct jídlo) nejprve se svým záměrem seznamte rodiče a požádejte je o souhlas, případně součinnost!
 • můžete najít pokusy (přírodovědné nebo chemické (jen za použití běžně dostupných kuchyňských surovin)
 • hotová díla posílejte na email: nova@zskorenskeho.cz do 29.3.

Bc. Libuše Nová / 8. 5. 2020

Nápověda násobek

Nejmenší spol.násobek

Např. čísel 60 a 42

Pomocí stromečku rozložíte na součin prvočísel a srovnáte pod sebe stejně jako u dělitele

60 = 2 . 2 . 3 . 5

42= 2   . 3  . 7

Největší společný dělitel je to, co mají společného D (60,42) = 2.3=6

 

Nejmenší společný násobek vezmi vše, co je u toho většího čísla 60 a násobíš to, tím, co je navíc z toho druhého

n(60,42)=60.7=420

 

120,90

120=2.2.2.3.5

90= 2.        3.5.3

n(120,90) = 120.3=360

Mgr. Hana Schmidová / 18. 3. 2020

Podvojný deník, seznam literatury, možnosti zápisu deníku, příklad zápisu - český jazyk 6. ročník

PODVOJNÝ DENÍK

Seznam literatury k podvojnému deníku / dvojitému zápisníku + požadavky

Z každého okruhu si každý žák vybere 1 knihu -  během celého roku tedy každý žák bude psát deník k 6 různým knihám (z toho v jednom případě není možnost výběru – okruh č. 4 – K. J. Erben - Kytice)

 1. Moderní pohádky
 • Hans Ch. Andersen – Pohádky
 • Alois Mikulka – Dvanáct usmívajících se ježibab, O zvířátkách a divných věcech
 • Jan Werich – Fimfárum
 • Karel Čapek – Devatero pohádek
 • Pavel Šrut – Lichožrouti
 • Oscar Wilde – Šťastný princ a jiné pohádky
 • Božena Němcová – Pohádky
 • Roald Dahl – Čarodějnice, Továrna na čokoládu, Jakub a obří broskev
 • Pavel Šrut – Dva lelci ve skříni (o Karlíkovi nemluvě)
 • Michael Ende – Nekonečný příběh
 • Arnošt Goldflam – Standa a dům hrůzy
 • Astrid Lindgrenová – Ronja, dcera loupežníka
 1. Bajky
 • Ezop – Bajky
 • Jean de la Fontaine – Bajky
 • Jiří Žáček – Bajky a nebajky pro malé i velké děti
 • Ivan Olbracht – O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách
 • Pavel Šrut – Ezopovy bajky
 • Joy Adamsová – Příběh lvice Elsy
 • Carl Hiaasen – Soví houkání
 •  Eric Knight – Lassie se vrací
 1. Báje, mýty, pověsti
 • Eduard Petiška – Staré řecké báje a pověsti
 • Hana Kašparová – Bible pro děti
 • Rudolf Mertlík – Starověké báje a pověsti
 • Ivan Olbracht – Biblické příběhy
 • Alena Ježková – Řecké báje
 • Rick Riordan – Percy Jackson
 1. Balady, romance
 • Karel J. Erben – Kytice z pověstí národních
 1. Literatura s dětským hrdinou
 • Karel Poláček – Bylo nás pět
 • Jaroslav Foglar – Hoši od Bobří řeky
 • René Goscinny – Mikulášovy patálie
 • Roald Dahl – Danny, mistr světa
 • Jeff Kinney- Deník malého poseroutky
 • David Walliams - Babička Drsňačka
 1. Dětská fantastika
 • Jo Nesbo – Doktor Proktor a prdící prášek, Doktor Proktor a velká loupež zlata
 • J. K. Rowlingová – Harry Potter
 • Clive Staples Lewis – Letopisy Narnie
 • J.R.R. Tolkien – Pán prstenů

 

Jak může vypadat zápis do čtenářského deníku, tzv. podvojný deník

Otázky jsou pouze návodné, lze je vynechat, doplnit, vybrat jen některé, mají sloužit k inspiraci, neznamená to tedy, že žáci musí vypsat do podvojného deníku vše!

Inspirace k promýšlení přečtených textů
A - hodnocení knihy
1. Co se mi na knize líbí?
2. Co se mi na knize nelíbí?
3. Jak se mi kniha četla? Nač jsem při četbě myslel(a)?
4. Jak kniha začíná?
5. Jak kniha končí?
6. Byl závěr knihy uspokojivý?

B - jazyk
1. Jaká důležitá slova autor používal? Zapůsobil na mě jazyk, který autor používá? Která místa jsou zvlášť působivá? V jakém smyslu?
2. Opakuje autor některé obrazy, některé nezapomenutelné obraty apod.? Jak výběr slov a ostatních jazykových prostředků ovlivňuje působivost příběhu?
3. Mohu použít tři slova, jimiž bych popsal(a) autorův styl?
4. Mohu zformulovat jednu či dvě věty, kterými bych popsal(a) autorův styl?

C - problém, konflikt, napětí
1. Jaký konflikt, problém kniha nastoluje?
2. Zajímalo mě, jak to dopadne? Proč? Co udělal autor pro to, aby mě zaujal?
3. Jak docílil autor toho, že jsem během četby neztratil(a) zájem o knihu?

D - osobní zkušenost, poučení
1. Co řekl autor touto knihou o životě?
2. Co z toho má smysl právě pro mě?
3. Bylo to to, co jsem od knihy očekával(a)? Proč ano, proč ne?
4. Jaké nové názory mám teď, když jsem knihu přečetl(a)? Co nového nyní vím?
5. V jakém smyslu je ze mě po přečtení této knihy lepší čtenář?
6. V čem spočívá největší síla (účinek) knihy?

E - postavy
1. Jak se v průběhu knihy měnily jednotlivé postavy? Proč?
2. Jak se vývoj některých postav odrazil na změnách jiných postav?
3. Co bych udělal(a) jinak, kdybych byl(a) v kůži některé z postav?
4. Zachoval(a) bych se stejně jako hlavní hrdina při řešení některého problému?
5. Mohu se s touto postavou ztotožnit? Připomíná mi některá z postav lidi, které znám? Čím?
6. Co jsem se naučil(a) z toho, jak postavy v této knize jednají a jak myslí?
7. Chovaly se postavy věrohodně? Proč ano, proč ne?
8. Chtěl(a) bych si přečíst další knihu se stejnými hrdiny? Proč ano, proč ne?
9. Kterou postavu mám nejradši? Jaký je to člověk a proč právě on se mi tak líbí, proč ho mám rád(a)?

F - prostředí
1. Které detaily jsou charakteristické pro prostředí?
2. Jak se podařilo autorovi popsat srozumitelně prostředí?
3. Jaký význam mělo prostředí pro příběh? Bylo něčím zvláštní? Čím?

 

Příklad zápisu podvojného deníku

1. NÁZEV DÍLA

2. AUTOR (+ případně ilustrátor)

3. nakladatelství + rok vydání

4. Podvojný deník

 

Vypiš pasáž (část textu), která na tebe zapůsobila (připomněla ti vlastní zážitek, představuje pro tebe záhadu, nemůžeš s ní souhlasit...)

Napiš komentář ke zvolené pasáži. (Proč sis zaznamenal právě ji, co ti připomněla, jaké otázky v tobě vyvolala, s čím nesouhlasíš...)

20. února 2007

Flegelová, Sissi: Láska a zklamání

„Byla jsem úplně bez sebe. Já ale nechci nikam odjet. Nechci nic vidět, slyšet, chci mít svůj klid." (str. 7)

 

Úplně tu holku chápu. Protože když jsem naštvaná nebo nemám náladu, tak mi mamka říká, že musím jet s celou rodinou na nějaký výlet, přitom chci mít svůj klid.

 

13. března 2007

Stine, Robert L.: Tichá hrůza.

„Já už se o tebe postarám, ty psisko," opakoval zlověstně Kathryn. Pes slabě zakňučel." (str. 76)

 

Zelená krev- já nemám ráda, když někdo psům takhle říká, protože pokud někoho nekousli nebo nesežrali, tak jsou to nevinná zvířátka. Možná jsou trochu nevěrná, ale to jenom v tom případě, když se jedná o piškot...

5. zhodnocení knihy

 

Čtvrtý podvojný deník je potřeba odevzdat v pátek  3. 4. 2020

Pozdější odevzdání opět neakceptuji (pouze v případě absence či po předchozí domluvě).

Informace k podvojnému deníku, požadavky a další věci najdete níže. 

Bc. Květa Cinglová / 23. 3. 2020

Pravidla práce a hodnocení v předmětech

Na předměty prosím noste pomůcky! Pracovní sešit, učebnice, sešity, psací potřeby + pomůcky, které vyučující případně zadá!

ČESKÝ  JAZYK

 • Ústní zkoušení – hodnocení všeobecných znalostí daného předmětu - individuální
 • Diktát – hodnocení pravopisu, úprava textu
 • Malá písemná práce – dle délky a obsahu práce
 • Velká písemná práce – 50% správně = hodnocení dobře (3)
 • Sloh – hodnocení pravopisu, dodržení tématu, struktury a obsahu, délky a úpravy textu
 • Podvojný deník (forma čtenářského deníku) – hodnocení splnění úkolu na zadané téma, ústní obhájení (povídání o přečteném), dodržení struktury a požadavků
 • Práce v hodině, aktivita – individuální dle aktivity daného žáka
 • Skupinová práce – zhodnocení zvládnutí úkolu ve skupině, týmové spolupráce, dodržení zadání
 • Řečnická cvičení, komunikace - hodnocení splnění úkolu na zadané téma, ústní projev, dodržení struktury a požadavků (délka, téma)

MATEMATIKA

 • aktivita v hodinách
 • domácí příprava 1x týdně domácí úkol
 • desetiminutovky 1x týdně
 • nošení pomůcek
 • velké čtvrtletní písemné práce
 • rys
 • ústní zkoušení

ANGLICKÝ JAZYK (SKUPINA AJ1)

Hlavním cílem předmětu ANGLICKÝ JAZYK bude další rozšiřování  jazykových znalostí a dovedností, osvojování si nové slovní zásoby, vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu a získání správných návyků a postupů pro dovednost učit se cizímu jazyku.

POMŮCKY:

učebnice Bloggers2,  pracovní sešit,  linkovaný sešit velký A4 (444),  malý tenký sešit testů

HODNOCENÍ:

 • ústní zkoušení  (dialogy, krátké scénky, komunikační situace, překlad vět, mluvnická pravidla, slovíčka)
 • písemné zkoušení (krátké testy)
 • projekty - hodnotí se obsahová správnost a nápaditost
 • práce v hodině, schopnost spolupracovat ve skupině 
 • práce v pracovním sešitě

ANGLICKÝ JAZYK (SKUPINA AJ2)

Hlavním cílem předmětu ANGLICKÝ JAZYK je další rozšiřování jazykových znalostí a dovedností, osvojování si nové slovní zásoby, vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu a získání správných návyků a postupů pro dovednost učit se cizímu jazyku.

POMŮCKY:

ŽK a diář, školní sešit A4 linkovaný (444), sešit na testy A5 linkovaný (524), případně malý sešit na slovníček (644) – není nutný, učebnice Bloggers 2, pracovní sešit k této učebnici + psací potřeby.

 HODNOCENÍ:

 • ústní projev (dialogy, krátké scénky, komunikační situace, překlad vět, mluvnická pravidla, slovíčka)
 • písemné testy – termín i téma oznamováno dopředu
 • skupinová či samostatná práce v hodině (práce v pracovním sešitě, pracovní listy, hry,…)
 • případně projekt či prezentace na dané téma - termín odevzdání i téma oznámeno s předstihem
 • aktivita v hodině

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

ANGLICKÝ JAZYK (SKUPINA AJ3)

 • Ústní zkoušení – hodnocení všeobecných znalostí daného předmětu - individuální
 • Malá písemná práce – dle délky a obsahu práce
 • Práce v hodině, aktivita – individuální dle aktivity daného žáka
 • Skupinová práce – zhodnocení zvládnutí úkolu ve skupině, týmové spolupráce, dodržení zadání

DĚJEPIS

Hlavními cíli předmětu DĚJEPIS je probudit a posílit historické vědomí žáků, seznámit žáky se základními poznatky o konání člověka v minulosti (zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti) a rozvíjet časové a prostorové představy žáků.

POMŮCKY:

ŽK a diář, sešit na D – A4 školní linkovaný (444), učebnice Dějepis pro 6. třídu FRAUS a pracovní sešit k této učebnici + psací potřeby.

HODNOCENÍ:

 • ústní zkoušení (ústní projev)
 • písemné testy – termín i téma oznamováno dopředu
 • skupinová či samostatná práce v hodině (práce v pracovním sešitě, pracovní listy, hry,…)
 • dějepisný projekt - jednou za pololetí, termín odevzdání i téma oznámeno s předstihem
 • případná prezentace doma připravených referátů
 • aktivita v hodině

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

ZEMĚPIS

CÍL PŘEDMĚTU:

 •  umožnit žákům poznávání přírody jako systému, porozumět zákonitostem přírodních procesů, pomáhá pochopit okolní prostředí a ukazuje, jak ho rozumně využívat a chránit.

POMŮCKY:

 •  školní sešit 544, učebnice, pracovní sešit "Zeměpis s nadhledem", školní atlas světa, pastelky, nnůžky, pravítko

 HODNOCENÍ:

 • krátké testy
 • práce v hodině
 • ústní projev - zkoušení, prezentace, prezentování výsledků samostatné práce
 • práce s pracovními listy
 • skupinová práce
 • projektové domácí úkoly
 • aktivita v hodině

FYZIKA

 • aktivita v hodinách
 • domácí příprava
 • desetiminutovky
 • nošení pomůcek

PŘÍRODOPIS

HODNOCENÍ A CÍLE:

Cílem předmětu je poskytnout ucelený pohled na přírodu a její části, na život, jeho rozmanité projevy, podmínky a vývoj, na lidský organismus, předpoklady jeho zdravého vývinu a na vztahy člověka k přírodě.

Ekologické pojetí zdůrazňuje myšlení ve vztazích, pozorování a poznávání přírodnin, přírodních celků a jejich změn.

Důležité je postupně rozvíjet poznatky u žáka, vytvářet jeho citlivý a odpovědný vztah k přírodě, životu a ke zdraví.

Dále být informován o aktuálních informací problematiky životního prostředí, regionálních a lokálních zvláštností přírody.

POMŮCKY: 

libovolný sešit na poznámky, libovolný sešit A5 na testy, učebnici, folie na pracovní listy

HODNOCENÍ:

 • ústní projev (zkoušení, prezentace)
 • větší testy za určitý probraný úsek budou hlášeny dopředu
 • malé testy (pár pojmů z minulé/předminulé hodiny) nebudou hlášeny
 • skupinová práce/ samostatná práce (pracovní listy, aktivní zapojení do projektů)
 • aktivita v hodině, nošení pomůcek

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Cílem předmětu je osvojení zásad zdravého životního stylu, osvojení účelného chování při ohrožení v každodenních i rizikových situacích.

Pomůcky: libovolný A5 sešit - spíše tenčí ,fólie na pracovní listy

HODNOCENÍ:

 • malé testy – vždy hlášeny dopředu
 • aktivita během vyučování
 • domácí úkoly – výjimečně
 • schopnost spolupracovat během skupinové práce
 • tvorba projektů
 • samostatná práce – pracovní listy, tvorba referátů/prezentací

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • Malá písemná práce – dle délky a obsahu práce
 • Práce v hodině, aktivita – individuální dle aktivity daného žáka
 • Skupinová práce – zhodnocení zvládnutí úkolu ve skupině, týmové spolupráce, dodržení zadání

SVĚT INFORMACÍ

Hlavními cíli předmětu SVĚT INFORMACÍ je naučit žáky systematicky přistupovat k řešení problémů, rozdělit si ho na dílčí činnosti a ty pak jednotlivě nebo ve skupinách řešit, resp. naplánovat harmonogram řešení. Naučit žáky efektivně vyhledat požadované informace v různých zdrojích, v knize, časopise, televizi, v encyklopediích, Internetu,  především však s využitím ICT. Naučit žáky zpracovat nalezené informace pomocí běžně dostupných kancelářských programů, případně pomocí nich vytvořit nové dokumenty, systematicky ukládat informace na různá záznamová média tak, aby byly v co nejkratší době přístupné. 

POMŮCKY:

ŽK a diář, sešit, psací potřeby

HODNOCENÍ ŠKOLNÍCH PRACÍ:

 • testy v kancelářských programech v domluveném termínu, téma oznamováno, při absenci doplnění po příchodu do školy
 • prezentace na dané známé téma
 • práce v hodinách dle aktivity

HODNOCENÍ DOMÁCÍCH PRACÍ:

 • projekty, prezentace
 • online procvičování zadání

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

HUDEBNÍ VÝCHOVA

 • Malá písemná práce – dle délky a obsahu práce
 • Práce v hodině, aktivita – individuální dle aktivity daného žáka
 • Skupinová práce – zhodnocení zvládnutí úkolu ve skupině, týmové spolupráce, dodržení zadání

TĚLESNÁ VÝCHOVA

HODNOCENÍ:

 • Aktivita v hodinách
 • Snaha a provedení zadaných cvičení
 • Spolupráce při kolektivních hrách
 • Hygiena a péče o tělo (čistý cvičební úbor a obuv)

NUTNO DODRŽOVAT:

 • pevnou obuv (bez černé podrážky, kdo ještě neumí zavazovat tkaničky - suchý zip)
 • čistý cvičební úbor (kraťasy, tričko, tepláky, v chladnějším období mikinu)
 • svázané vlasy do gumičky, sponky….
  žáci při hodině tělesné výchovy nesmí mít na sobě žádné ostré předměty, které by jim nebo jejich spolužákům mohly způsobit zranění (náramky, hodinky, náušnice, náhrdelníky, prsteny, ozdobné kroužky)

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

 • Čistota práce
 • Nápaditost
 • Stupeň zvládnutí výtvarné techniky
 • Zručnost a pracovitost
 • Dokončení zadaných prací
 • Pečlivost
 • Aktivní přístup
 • Plnění domácí přípravy (pomůcky na vyučování)
POČÍTAČOVÁ GRAFIKA

HODNOCENÍ

Žáci budou hodnocení za:

 • aktivitu v hodině 
 • zvládnutí  samostatné práce podle zadání
 • potrtfolio (každý má v PC svou složku s uloženými pracemi)

POMŮCKY

Pouze žákovská knížka. 

KOMUNIKAČNÍ A PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI

 • aktivita
 • schopnost výjadřit vlastní názor

 

UPOZORŇUJI, ŽE ARITMETICKÝ PRŮMĚR ZNÁMEK NEUDÁVÁ VÝSLEDNOU ZNÁMKU NA VYSVĚDČENÍ! PŘIHLÍŽÍME TAKÉ K AKTIVITĚ, K PLNĚNÍ POVINNOSTÍ (DOMÁCÍ ÚKOLY, DOMÁCÍ PŘÍPRAVA). 

Mgr. Hana Schmidová / 24. 3. 2020

Třídy, rozvrhy