Online zprávy pro žáky 3. B

Přehled

Domácí úkoly

Úterý 31. 1.

PS - ČJ: str. 41/3

 

Pondělí 30. 1.

Písanka 2. díl: str. 2/celá

 

Pátek 27. 1.

List na čtení - Mys a Mýto

 

Čtvrtek 26. 1.

Učebnice M: str. 21/7 (do sešitu - vypočítat PÍSEMNĚ - tedy pod sebou) 

 

Středa 25. 1.

PS ČJ: str. 40/1, 2

 

Úterý 24. 1.

Matematické minutovky: str. 28/56

 

Pondělí 23. 1.

Písanka: str. 31 a 32 (celé)

 

Pátek 20. 1.

Učebnbice ČJ: str. 53/přehled slovních druhů (zpaměti na pondělí) - chci, aby žáci vyjmenovali řadu slovních druhů: podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce

List na čtení - omyl, průmysl

 

Čtvrtek 19. 1.

Matematické minutovky: str. 27/54

 

Středa 18. 1.

PS - ČJ: str. 36/4, 5

 

Úterý 17. 1.

Matematické minutovky: str. 21/41 a, b, c, d

 

Pondělí 16. 1.

Opakovat na 2. čtvrtletní písemnou práci z M (dnes písemnou práci žáci viděli ve škole).

Zítra také píšeme kratičký testík z HV - druhy not (celá, půlová, čtvrťová, osminová - jak vypadají a na kolik dob trvají).

 

Pátek 13. 1.

Učebnice ČJ: str. 35/vyjmenovaná slova po M (zpaměti na pondělí) 

Pracovní lilst (čtení) - vzlyk, plyn

 

Čtvrtek 12. 1.

Opakovat na 2. čtvrtletní písemnou práci z ČJ (dnes písemnou práci žáci viděli ve škole).

 

Středa 11. 1.

Učebnice ČJ: str. 34/7 (do sešitu)

V úterý 17. 1. 2023 budeme psát v hodině HV kratičký test na druhy not (celá, půlová, čtvrťová, osminová - u každé vědět jak vypadá a na kolik dob trvá). Kdo bude chybět, bude testík psát v další hodině.

 

Úterý 10. 1.

Matematické minutovky: str. 20/39 a, b

 

Pondělí 9. 1.

Písanka: str. 28/celá

 

Pátek 6. 1.

Hravá vyjmenovaná slova: str. 18/8

 

Čtvrtek 5. 1.

Učebnice M: str. 16/3 + str. 17/6 (do sešitu M školní) 

+ někteří mají ještě udělat opravu domácího úkolu ze středy 4. 1. (znovu píší pouze slova, kde byla chyba) 

 

Středa 4. 1.

Učebnice ČJ: str. 33/6 (přepsat psace do sešitu ČJ domácí)

 

Úterý 3. 1. 

Matematické minutovky: str. 18/35a, b + 36/a, b

 

Čtvrtek 22. 12.

Pracovní list ČJ a M (na úterý 3. 1. 2023)

 

Středa 21. 12.

/

 

Úterý 20. 12.

Matematické minutovky: str. 17/34 a, b, c, d

Zítra přinést zavařovací sklenici (čistou bez etikety)

 

Pondělí 19. 12.

Písanka: str. 26/celá

 

Pátek 16. 12.

List na čtení - Lysá nad Labem, Lysolaje

 

Čtvrtek 15. 12.

ČJ - PS: str. 30/1, 2, 4 (na pátek 16. 12.)

 

Středa 14. 12.

ČJ - PS: str. 30/1, 2, 4 (na pátek 16. 12.)

 

Úterý 13. 12.

Matematické minutovky: str. 16/32 a, b, c, d

 

Pondělí 12. 12.

Písanka: str. 24/celá

 

Pátek 9. 12.

List na čtení - Lýko a Lýkožrout

 

Čtvrtek 8. 12. 
Hravá vyjmenovaná slova: str. 12/1, 3
 

Středa 7. 12. 

Matematické minutovky: str. 15/30 a, b, c, d

Učebnice ČJ: str. 32/vyjmenovaná slova po L (zpaměti na středu 7. 12.) - budu ústně zkoušet zítra 8. 12. 

 

Úterý 6. 12. 

Hravá vyjmenovaná slova: str. 9/7

 

Pondělí 5. 12.

Písanka: str. 22/celá

 

Pátek 2. 12.

List na čtení - Býk a Kobylka 

Učebnice ČJ: str. 32/vyjmenovaná slova (zpaměti na středu 7. 12.)

 

Čtvrtek 1. 12.

Matematické minutovky: str. 12/24 a, b, c, d

 

Středa 30. 11.

Hravá vyjmenovaná slova: str. 10/8

 

Úterý 29. 11.

Matematické minutovky: str. 12/23 a, b

Na úterý 6. 12. umět zpaměti 1. a 2. sloku (text) písně Píšu ti, andílku 

 

Pondělí 28. 11.

Písanka: str. 20/celá

Na úterý 29. 11. umět zpaměti 1. sloku (text) písně Píšu ti, andílku 

 

Pátek 25. 11.

List na čtení - Přibyslav, Hrabyně

Na úterý 29. 11. umět zpaměti 1. sloku (text) písně Píšu ti, andílku 

IPV: V pondělí budeme vyrábět křížaly, dejte prosím žákům jablko. Dále budou žáci potřebovat nůž, dejte mi prosím vědět (urbanek@zskorenskeho.cz) zda Vaše dítě může používat kuchyňský nůž, či zda má pracovat příborovým. (více v emailu)

 

Čtvrtek 24. 11.

Učebnice M: str. 14/24 (do sešitu M)

Připomínám, že zítra je vánoční fotografování pro zájemce. 

 

Středa 23. 11.

Hravá vyjmenovaná slova: str. 3/4, 5

 

Úterý 22. 11.

Matematické minutovky: str. 11/22 a, b, c, d

Na příští pondělí 28. 11. umět zpaměti 1. sloku (text) písně Píšu ti, andílku 

 

Pondělí 21. 11.

Písanka: str. 18/celá

 

Pátek 18. 11.

Na pondělí 21. 11. se naučit násobky 9 - 0, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 (vzestupně i sestupně zpaměti) 

List na čtení - Bylany, Starý a Nový Bydžov

 

Středa 16. 11.

Matematické minutovky: str. 10/20 a, b, c, d

List na čtení - BYT

 

Úterý 15. 11.

/

 

Pondělí 14. 11.

Písanka: str. 16/celá

Zítra budeme psát krátký test z geometrie - bod, přímka, úsečka (rýsování úsečky dané délky)

 

Pátek 11. 11.

Hlasité čtení s porozuměním (list s příběhy Bylina a Býložravec) -> k jednomu z příběhů nakreslit obrázek (na jiný papír) 

 

Čtvrtek 10. 11.

Hravá vyjmenovaná slova: str. 3/1

 

Středa 9. 11.

Učebnice ČJ: str. 29/2 (do učebnice NEPÍŠEME!!! -> doplnit ústně tvary slovesa být do vět a následně celé VĚTY přepsat do sešitu ČJ - domácí) 

 

Úterý 8. 11.

Matematické minutovky: str. 9/17 a, b

 

Pondělí 7. 11.

Písanka: str. 14/celá

 

Pátek 4. 11. 

/

Na pondělí 7. 11. se naučit násobky 8 - 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80 (vzestupně i sestupně zpaměti) 

Vyjmenovaná slova po B - být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, Přibyslav (zpaměti na pondělí 7. 11.)

 

Čtvrtek 3. 11.

Písanka: str. 12/celá (perem a psace)

 

Středa 2. 11.

Na pondělí 7. 11. se naučit násobky 8 - 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80 (vzestupně i sestupně zpaměti) 

Vyjmenovaná slova po B - být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, Přibyslav (zpaměti na pondělí 7. 11.)

 

Úterý 1. 11.

Matematické minutovky: str. 7/13 a, b

 

Pondělí 31. 10.

Pracovní list - čtení s porozuměním (příšerka)

 

Pátek 21. 10.

Čítanka: str. 26-30

 

Čtvrtek 20. 10.

Písanka: str. 11/celá

 

Středa 19. 10.

/

 

Úterý 18. 10.

/ Procvičovat na zítřejsí opakovací písemku z ČJ (v pondělí i dnes žáci písemku viděli)

 

Pondělí 17. 10.

Donést zítra věci na tělesnou výchovu (zítra bude pokračovat povinné testování fyzické zdatnosti) 

 

Pátek 14. 10.

Na pondělí se naučit násobky 7 - 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70 (vzestupně i sestupně zpaměti) 

 

Čtvrtek 13. 10.

/ Doporučuji procvičovt na opakovací písemné práce dle okruhů. 

 

Středa 12. 10.

PS - ČJ: str. 22/2 (vybarvit dle zadání)

+ Dnes jsem žákům rozdala okruhy na opakovací písemné práce z ČJ a M:

OKRUHY ČJ:

Opakovací písemná práce 19. 10.

 • Věta, slovo, slabika, písmeno, hláska
 • Druhy vět (O, T, P, R)
 • Vymýšlení slov jednoslabičných, dvouslabičných, trojslabičných
 • Souhlásky – tvrdé, měkké, obojetné
 • Abeceda – řazení slov podle abecedy
 • Doplnění párových souhlásek – ž/š, z/s, b/p, d/t, h/ch, v/f
 • Doplnění i/í/y/ý
 • Doplnění dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
 • Doplnění u/ú/ů

 

OKRUHY M

budeme psát v úterý 18. 10.

 • Doplnění chybějících čísel (32 - ___ = 29)
 • Doplňování znamének +, -, ., : (3 ___ 5 = 15)
 • Rozložení čísel na desítky a jednotky
 • Vypočítání příkladů – násobení 0-5, sčítání a odčítání do 100
 • Slovní úloha
 • Porovnávání čísel
 • Rýsování:
 • Narýsovat přímku s body dle zadání
 • Rýsování úseček dané délky

Úterý 11. 10.

Učebnice M: str. 60/5 ( do sešitu GEO) - ve škole byl žákům ukázán postup práce

Pondělí 10. 10.

Písanka: str. 9/celá (perem)

Pátek 7. 10.

Čítanka: str. 16 - 17 (hlasité čtení)

Čtvrtek 6. 10.

Učebnice ČJ: str. 12/7 (dle zadání  vypracovat a napsat do sešitu - do učebnice NEPÍŠEME!!!) 

Středa 5. 10. 

Čít: str. 15/Koulelo se, koulelo (zpaměti na pátek 14. 10.)
Pracovní list: vybarvování strana 8 - prosím rozdat pracovní listy

Úterý 4. 10.

Matematické minutovky: str. 6/11 a, b

Pondělí 3. 10.

/

Pátek 30. 9.

Čítanka: str. 12 - 15

Naučit se násobky 6 - 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 (vzestupně i sestupně zpaměti) 

Čtvrtek 29. 9.

Písanka: str. 7/celá

Úterý 27. 9.

PS - ČJ: str. 11/6, 7, 8 (až na čtvrtek - zítra se nejde do školy -> státní svátek)

Pondělí 26. 9.

Pracovní list M - spojování čísel od 1 do 100 (vybarvit obrázek)

Pátek 23. 9. 

Čtení s porozuměním: str. 10 - 11

Čtvrtek 22. 9.

Učebnice M: str. 9/2 (do sešitu Matematika školní) 

Středa 21. 9.

Pracovní list - vybarvování dle zadání

Úterý 20. 9.

/

Pondělí 19. 9.

Učebnice ČJ: str. 5/7 (přepsat psacím písmem do sešitu ČJ - domácí - až po slovo průvan) DO UČEBNICE NEPIŠTE!!!

Pátek 16. 9.

Čítanka: str. 10 - 11 (celé dvě strany - hlasité čtení s porozuměním textu) 

Čtvrtek 15. 9.

/

Středa 14. 9.

Pracovní list - vybarvování dle zadání

Úterý 13. 9.

Matematické minutovky: str. 5/9 c, d

Pondělí 12. 9.

Písanka: str. 3/celá 

Pátek 9. 9.

ČJ - PS: str. 5/5 (včetně namalovaného obrázku)

Čtvrtek 8. 9.

Matematické minutovky: str. 5/9 a, b

Mgr. Andrea Kovaříčková, DiS. / 31. 1. 2023

Informace třídního učitele

volby

Vážení rodiče, 

v pátek 13. 1. proběhnou u nás ve škole volby. Jelikož se veškeré učebny v prvním patře musejí ve čtvrtek na volby připravit, bude páteční výuka probíhat v jídelně školy. Ráno tedy žáci přijdou do jídelny. Děkuji za spolupráci a přeji hezký den. 

Konzultace

Vážení rodiče, 

v úterý 10. 1. 2023 se uskuteční konzultace (cca od 17:00 - můžeme se domluvit i na dřívější čas), kdy se můžeme sejít a prodiskutovat prospěch Vašeho dítěte. Těm z Vás, se kterými chci mluvit já, pošlu email. Pokud by měl o konzultaci někdo zájem, aniž bych se mu ozvala já, prosím, napište mi email a domluvíme se na čase schůzky. Předem děkuji za spolupráci a přeji hezký den. 

Vánoční prázdniny

Vážení rodiče, 

chtěla bych Vám moc poděkovat za krásné dárečky. :) Moc a moc děkuji. :) Zároveň Vám chci popřát klidné a radostné prožití vánočních svátků a jen to nej nej nej do nového roku 2023. 

Vánoční prázdniny jsou od pátku 23. 12. do pondělí 2. 1. 2023. Na žáky se tedy budu těšit v úterý 3. 1. 2023. :) 

Děkuji za spolupráci a přeji Vám spoustu krásných zážitků a dostatek odpočinku. 

Vánoční zpívání

Dobrý den, 

ve středu 21. 12. se od 17:00 uskuteční vánoční zpívání v gymnastickém sále ve škole.

Žáky, kteří budou zůstávat v ŠD si vyzvednu v ŠD v 16:45. Prosím ty, kteří nebudou v ŠD, aby také do školy dorazili v 16:45. Vyzvednu si je u vchodových dveří do školy. Půjdeme spolu do třídy a Vy už můžete jít do sálu. Ve třídě si ještě zopakujeme píseň a následně budeme vystupovat dle programu. Chceme Vás poprosit, abyste zůstali na celý program, který bude končit cca v 18:00. Poté si žáky vyzvednete v naší třídě 3. B. 

!!!Pokud je Vaše dítě nemocné a lísteček mi vyplněný do zítra nepřinese, prosím, abyste mi napsali email, zda se zpívání zúčastníte a jak bude Vaše dítě případně odcházet. 

Také připomínám, že ve středu mají mít žáci zavařovací sklenici (čistou -> bez etikety) na výrobu svícnu. 

Na vystoupení prosím vhodné oblečení, a pokud to půjde, mít oblečení do jedné z těchto barev - červená, zelená, modrá. Předem děkuji za spolupráci a přeji hezký zbytek dne. 

Organizace 19. - 22. 12.

Vážení rodiče, 

vánoční prázdniny se blíží, tak Vás chci seznámit s organizací posledního týdne ve škole v roce 2022. 

 • pondělí 19. 12. nás během 3. a 4. vyučovací hodiny čeká program primární prevence - Nikotin nás neláká. Ostatní hodiny se budeme učit dle rozvrhu. 
 • úterý 20. 12. se učíme dle rozvrhu. 
 • Ve středu 21. 12. –  první dvě hodiny budeme mít třídnické hodiny. Budeme vytvářet něco, co využijeme v odpoledním vystoupení.

Prosím, aby si ve středu 21. 12. žáci přinesli do školy zavařovací sklenici (do které se vejde čajová svíčka) a prosím, aby sklenička byla čistá. Tedy bez etikety. Následně nás od 17:00 čeká vánoční zpívání. Dnes žáci dostali lísteček k tomuto programu. Prosím o jeho vyplnění, podepsání a odevzdání NEJPOZDĚJI do úterý 20. 12.

 • Ve čtvrtek 22. 12. se budou žáci 1. až 3. vyučovací hodinu učit dle rozvrhu. Poslední dvě hodiny (4. a 5. hodinu) budeme mít třídní besídku. Žáci si mohou rozdat dárečky navzájem, mohou přinést cukroví na ochutnání a zkrátka se budeme bavit. :) 
 • Od pátku 23. 12. do pondělí 2. 1. 2023 jsou vánoční prázdniny. Do školy se jde až v úterý 3. 1. 2023.

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ

Vážení rodiče,

ve středu 21. 12. 2022 začíná od 17,00 hodin vánoční program, na který Vás srdečně zveme. Žáci 3. B budou společně s 3. A vystupovat s písní Píšu ti, andílku. V pátek 16. 12. žáci dostanou lísteček, který prosím do úterý 20. 12. odevzdat vyplněný a podepsaný. Předem děkuji za spolupráci a budu se těšit na viděnou ve středu. :) 

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA - HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN

Vážení rodiče, milé děti,

ve čtvrtek 15. 12. nás čeká muzikálové představení Sněhová královna v hudebním divadle Karlín. Začátek představení je v 10:00 a trvá 2,5 hodiny. Odcházet budeme společně během 1. vyučovací hodiny a návrat zpět do školy je naplánovaný nejdříve ve 13:00 hodin. Všechny děti již mají zakoupené lístky. Moc prosím, aby byly děti vhodně oblečeny do divadla. 

Před začátkem přestavení se s dětmi projdeme vánoční Prahou a podíváme se na Staroměstské náměstí. 

S sebou: vhodné oblečení, batoh se svačinou a pitím, lítačka (lístky na MHD).

ZÁPIS Z TŘÍDNÍCH SCHŮZEK 15. 11. 2022

PROSBY:

 • kontrola penálů – pravítko (neohebné!), dvě tužky číslo 2 a dvě tužky číslo 3 = tužka na rýsování, dvě PÍŠÍCÍ pera, pastelky (alespoň základní barvy), guma, + nůžky a tyčinkové lepidlo (využíváme i v jiných předmětech než je VV a PČ)
 • ořezávat denně tužky a pastelky
 • pokud je Vaše dítě nemocné, prosím, neposílejte ho do školy
 • Prosím, sledujte webové stránky třídy (zskorenskeho.cz -> Základní škola -> Třídy a online informace -> 3. B). Zde jsou veškeré informace – domácí úkoly, učivo pro marody, informace třídního učitele či informace o předmětech)
 • Kontrola skříněk – vyndat zbytečné oblečení, měsíční svačiny :D
 • Domácí úkoly – podívat se, jak je děti dělají

INFO:

 • Dle školního klasifikačního řádu má učitel povinnost neklasifikovat žáka, pokud v daném předmětu zameškal 50% a více; 40-49% je na rozhodnutí učitele (a to dle počtu známek - zda jsou dostatečné ke klasifikaci či nikoliv). Pokud by žák nebyl klasifikován i na konci pololetí (N v daném předmětu), bude přezkušován z učiva celého pololetí.
 • absenci žáka je nutné omluvit do 48 hodin od jejího vzniku telefonicky, osobně, SMS nebo elektr. poštou -> každou absenci je nutné zdůvodnit v „omluvném listě“ v žákovské knížce
 • není-li absence řádně písemně omluvena do 3 dnů po jejím ukončení, jsou zameškané hodiny žáka neomluveny

ORGANIZAČNÍ INFO:

 • pátek 18. 11. - poslední lekce plavání (nastane změna rozvrhu)
 • středa 23. 11. - knihovna Smíchov: Thomas Březina
 • čtvrtek 24. 11. – tradiční adventní dílny  (16:00 – 18:00) – je nutné se přihlásit do 16. 11. (info na webu třídy v sekci informace třídního učitele) – email od paní Růtové (rutova@zskorenskeho.cz)
 • pátek 25. 11. - vánoční fotografování (zájemci)
 • čtvrtek 1. 12. - Stanice přírodovědců: adventní dílny (10,00 - 11,30)
 • čtvrtek 15. 12. - Divadlo – Sněhová královna (HDK) (10:00 – je možný pozdější příchod do školy)
 • středa 21. 12. – Vánoční zpívání (dva programy od 17:00 a další od 18:00)
 • vánoční prázdniny – od pátku 23. 12. do pondělí 2. 1. 2023 (do školy se jde v úterý 3. 1.)
 • pondělí 23. 1. - Dopravní prevence (10:55 - 11:40)

 

HODNOCENÍ ZA 1. ČTVRTLETÍ:

 • hodnocení za 1. čtvrtletí školního roku 2022/23
 • k nahlédnutí písemné práce z matematiky a českého jazyka
 • Pro rodiče, kteří nebyli: čtvrtletní hodnocení naleznete nalepené v žákovské knížce (jiná sdělení)

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

 • Jedeme (platí termín i místo)
 • formulář - pro lékaře (stačí do 21. 4. 2023)

POZVÁNKA NA ADVENTNÍ DÍLNY

Milí rodiče,

s velkou radostí vás můžeme letos po delší odmlce, pozvat na tradiční adventní dílny, které budeme pořádat v prostorách školy.
Společně se svými dětmi si můžete vyrobit adventní věnec, nebo slavnostní svícen. Materiál škola zajistí platba probíhá v hotovosti na místě. Dílny se uskuteční 24. 11.  v době mezi 16:00 - 18:00 hodinou.
Přihlásit se můžete do 16. 11. na adrese rutova@zskorenskeho.cz

HALLOWEEN V NAŠÍ ŠKOLE

Vážení rodiče, 

v pondělí 31. 10. 2022 (hned po podzimních prázdninách) bude Halloween. Děti mohou do školy přijít v převlecích a maskách. Masky by neměly bránit výuce a být jakkoliv nebezpečné okolí .

AKCE TŘÍDY

 • pátek 18. 11. - poslední lekce plavání (nastane změna rozvrhu)
 • středa 23. 11. - knihovna Smíchov: Thomas Březina 
 • pátek 25. 11. - vánoční fotografování (zájemci)
 • čtvrtek 15. 12. - hudební divadlo Karlín: Sněhová královna
 • pondělí 23. 1. - dopravní výchova: Základy bezpečného chování v silničním provozu

ŘEDITELSKÉ VOLNO, PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Vážení rodiče,

ve dnech 24. - 25. 10.  je ředitelské volno, podzimní prázdniny jsou 26. 10. - 27. 10., státní svátek 28. 10.
Během tohoto týdne budou ve škole probíhat stavební úpravy.

TESTOVÁNÍ TĚLESNÉ ZDATNOSTI ČŠI - ČÁST II.

Vážení rodiče, 

úterý 18. 10. bude probíhat druhá část testování tělesné zdatnosti, kterou Vaše děti absolvují 4. a 5. vyučovací hodinu. Toto testování již bude probíhat v naší škole.

S sebou je nutné mít: sportovní oblečení, obuv s bílou podrážkou a pomůcky na vyučování (1. - 3. VH).

Zároveň připomínám, že testování dětí je povinné. Pokud se Vaše dítě některého z termínu testování nezúčastnilo, bude testováno kdykoliv v průběhu měsíce října/listopadu. 

TESTOVÁNÍ TĚLESNÉ ZDATNOSTI

Vážení rodiče,
ve čtvrtek 13. října se vaše dítě zúčastní povinného testování tělesné zdatnosti 2022. Na následujícím odkaze se můžete dozvědět podrobnější informace: https://csicr.cz/cz/Aktuality/Testovani-telesne-zdatnosti-zaku-zakladnich-a-stre

Na toto testování potřebujeme velkou tělocvičnu, proto se odehraje na ZŠ Weberova. Vyučování dle délky rozvrhu, výuka bude probíhat ve škole 1. a 2. vyučovací hodinu (ČJ, M). 
S sebou je nutné mít: sportovní oblečení, obuv s bílou podrážkou, Lítačku/jízdenky, svačinu, penál, žákovskou knížku a pomůcky na ČJ a M.

VOLBY

Vážení rodiče, 

jelikož se v naší škole 23. - 24. 9. konají volby, nebudeme mít zítra výuku v naší třídě. Děti v pátek ráno půjdou po příchodu do školy rovnou do jídelny v přízemí, kde bude probíhat výuka do odchodu na plavání. Stále platí, že začínáme v 7:45 hod.

VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ

Vážení rodiče,

ve škole proběhne dne 25. 11. 2022 vánoční fotografování Vašich dětí do souborů: 2935) Přání modré se zvonečkem a 2933) Stolní kalendář, ukázky jsou k nahlédnutí  na  www.photoprestige.cz/galerie/vanoce/

1. Přání modré se zvonečkem obsahuje: tři  přání s fotografií Vašeho dítěte (10 x15 cm), šest průkazových fotografií. Sada dále obsahuje tři vánoční pohlednice s fotografií Vašeho dítěte. Ve spodní části je nápis Veselé Vánoce a šťastný nový rok. Součástí  sady jsou také  tři kusy dárkových vizitek s vánočními motivy. Možnost stažení fotografie v elektronické podobě. Toto vše stojí 330,- Kč .

2. Stolní kalendář na rok 2023 obsahuje: stolní  kalendář na rok 2023 s výřezem na  fotografii Vašeho dítěte (10 x 15 cm). V souboru jsou dále tři fotografie 10 x15 cm umístěné v rámečcích, šest průkazových fotografií. Možnost stažení fotografie v elektronické podobě. To vše stojí 330,- Kč.

 

Dnes žáci dostali lístečky, kde prosím zakroužkujte, zda máte zájem + o jakou variantu nebo zakroužkujte, že zájem nemáte. 

Peníze (v přesné částce) donést nejpozději do 18. 11. 2022. 

ZÁPIS Z TŘÍDNÍCH SCHŮZEK

 • kontrola a oprava údajů
 • seznámení s elektronickou a papírovou žákovskou knížkou
 • omlouvání absence, komunikace s třídní učitelkou
 • kontrola přípravy na vyučování, nošení pomůcek a domácích úkolů
 • plavání do 18. 11. 2022, dalších 10 lekcí od dubna 2023 - vždy změna rozvrhu
 • od poloviny listopadu do dubna běžná výuka TV
 • doplňování učiva při absenci
 • tripartity (duben) 
 • akce třídy (knihovny, divadla)

ZRUŠENÁ ZAHRADNÍ SLAVNOST

Vážení rodiče, milé děti a přátelé školy,

vzhledem k velmi nepříznivému počasí a počtu nemocných dětí a pedagogů jsme přistoupili ke zrušení zítřejší zahradní slavnosti.

Čas třídních schůzek zůstává samozřejmě v platnosti (17:00-18:00).

Velmi nás to mrzí a už teď se těšíme na zahradní slavnost na konci školního roku.

Rodiče žáků prvních tříd budou informováni svými třídním učitelkami o náhradním přivítání prvňáčků.

Děkujeme všem za pochopení.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY A ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče,

polovina měsíce se blíží, proto Vás prosím o podepsání žákovské knížky na str. 10, že jste byli seznámeni s prospěchem Vašeho dítěte. 

Dále připomínám, že v úterý 20. 9. 2022 proběhne od 17:00 hodin první třídní schůzka ve školním roce 2022/2023. Setkáme se ve třídě 3.B, která se nachází v 1.patře vpravo. Po schůzce následuje od 18:00 hodin zahradní slavnost s přivítáním a šerpováním prvňáčků. 

PLAVÁNÍ 9. 9.

V pátek 9. 9. 2022 proběhne první lekce povinné výuky plavání. Připomínám, že každý pátek bude výuka začínat v 7:45 hodin. Je tedy třeba, aby děti přišly již v 7:35 - 7:40 do školy. Na ČJ přinést penál, ŽK, domácí úkoly a vlastní knihu (pokud ještě nemá ve škole). Návrat ke škole okolo 12:30.

Na plavání:

 • igelitová taška
 • plavky
 • mýdlo
 • ručník
 • boty do vody (kvůli pohybu okolo bazénu)
 • pokud má dítě dlouhé vlasy, musí být svázané do culíku
 • koupací čepice
 • lístky nebo průkazku na MHD

CO JE POTŘEBA PŘINÉST

 • kufřík na výtvarnou výchovu (úterý 6. 9.)
 • 2. díl učebnice z matematiky a čítanku (vyberu si je a nechám u sebe)
 • obalené sešity, pracovní sešity a učebnice
 • peníze do třídního fondu, mýdlo, kapeníčky, vlastní knihu (platí pro ty, kteří ještě nepřinesli)

1. ŠKOLNÍ TÝDEN 

Vážení rodiče,

začátek školního roku je pro všechny náročný, proto bych Vás chtěla poprosit o následující:

 • vyplnit a podepsat žákovskou knížku
  • vyplnit první stránku (údaje o žákovi)
  • seznámit se se školním řádem a způsoby hodnocení (web školy) -> následně podepsat seznámení na straně 1 úplně dole
  • na straně 22 podepsat termíny třídních schůzek
 • vyplnit lísteček, jakým způsobem bude Vaše dítě odcházet ze školy
 • vyplnit a podepsat lísteček ohledně plavání
 • přinést přezůvky, v pátek 2. 9. dostanou děti klíček od skříňky
 • do úterý 6. 9. donést do školy kufřík s pomůckami na výtvarnou výchovu (seznam děti dnes také dostaly, najdete ho i na webu)
 • prosím o obalení pracovních sešitů, učebnic a klasických sešitů – poté přinést zpět do školy (nejpozději v pondělí 5. 9. – ZAČÍNÁ VÝUKA)
 • doporučuji zakoupit úkolníček/malý sešit na zapisování DÚ
 • přinést 1x tekuté mýdlo, 1x krabici/balení papírových kapesníčků
 • do pátku 9. 9. přinést vlastní knihu na čtenářskou dílnu (knihu, kterou dítě bude číst ve škole během výuky)

Předem Vám všem děkuji za spolupráci.

INFORMACE K PLAVÁNÍ

Vážení rodiče, milé děti,

v pátek 9. 9. 2022 proběhne první lekce povinného plavání, jezdit budou děti do bazénu v Radlicích.

Plavání zajišťuje Plavecká škola Radlice Lochman a spol. Celkem v prvním pololetí proběhne 10 lekcí (pátky 10:00 – 11:30). Během výuky v bazénu vykonávají nad dětmi dozor lektoři plavecké školy.

S sebou:

 • igelitová taška
 • plavky
 • mýdlo
 • ručník
 • boty do vody (kvůli pohybu okolo bazénu)
 • pokud má dítě dlouhé vlasy, musí být svázané do culíku
 • koupací čepice

Je nutné mít lístky nebo průkazku na MHD. Paní učitelky toto neboudou kontrolovat a případné řešení s revizorem je v kompetenci zákonných zástupců.

Pokud se žák ze zdravotních důvodů nemůže povinného kurzu plavání zúčastnit, je potřeba dodat potvrzení od lékaře. V takovém případě bude mít žák v době plavání výuku tělesné výchovy. Pro neplavající žáky bude páteční vyučování ukončeno v 11:40 hod.

Z důvodu povinného plavání bude v pátek výuka začínat v 7:45 hod. Pokud by výuka nezačínala dříve, bylo by nezbytné přistoupit k odpolenímu vyučování.

Od školy budou děti odcházet v 9:05, návrat ke škole cca 12:30 hod.

INFORMACE KE 3. TŘÍDĚ

Žákovská knížka:

 • na str. 1 je třeba vyplnit a 2x podepsat údaje a seznámení se školním řádem
 • na str. 22, prosím, podepište termíny třídních schůzek
 • žákovskou knížku obalte průhledným obalem
 • známky neuvidíte v papírové žákovské knížce, ale pouze v elektronické formě v Bakalářích na webu znamky.zskorenskeho.cz – přihlašovací jména a hesla jste již obdrželi. Pokud jste tyto údaje ztratili, napište mi mail
 • včasné omlouvání absence – nejpozději do tří dnů + nezapomínat na zápisy omluvenek do ŽK. (str. 2 - 4)
 • omlouvání odůvodněných pozdních příchodů je možné na str. 5
 • každých 14 dní je nutné, abyste do papírové ŽK zapsali, že jste se seznámili s prospěchem Vašeho dítěte (vždy kolem 15. v měsíci a poté i na konci daného měsíce) – slouží k tomu str. 10, kam napíšete vždy datum, to, že jste se seznámili a podepíšete.

Další důležité informace:

 • kontrola osobních údajů v Bakalářích, v případě jakékoliv změny (telefon, adresa, ...) je třeba informovat třídní učitelku
 • ořezávat denně tužky a pastelky
 • nedávat dětem energetické nápoje
 • nenosit žvýkačky a cenné věci
 • při absenci si dojít pro úkoly a pracovní sešity

Co je třeba přinést do školy:

 •  přezůvky

Všechny sešity, učebnice a ŽK budou obalené! 

V penále vždy mít:

 • 2x píšící pero a náhradní náplně
 • 2x tužka na rýsování (č. 3 - tvrdá)
 • 2x tužka na kreslení (č. 2)
 • guma
 • ořezávátko
 • pastelky – základní barvy

 

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

Vážení rodiče, milé děti,

ve čtvrtek 1. 9. 2022 začíná nový školní rok. Začátek vyučování je v 8:00 hod. Třídu 3. B naleznete v 1. patře vpravo. Konec vyučování v tento den bude v 10:40 hod. Děti, které jsou přihlášeny do školní družiny a mají odevzdaný zápisní lístek, mohou zůstat dle provozu ŠD v družině. Děti, které půjdou po konci vyučování samy domů, donesou lísteček, že za ně rodič přebírá zodpovědnost.

Od 2. září 2022 budeme ve škole dle délky rozvrhu tedy do 11:40 hod. Probíhat budou třídnické hodiny a adaptační aktivity. 

Výuka dle rozvrhu bude zahájena v pondělí 5. 9. 2022

 

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

Začátek školního roku:                čtvrtek 1. září 2022 8:00

Konec školního roku:                     pátek 30. června 2023

 

ŘEDITELSKÉ VOLNO                           pondělí 24. a úterý 25. 10. 2022

 

PRÁZDNINY

 • podzimní                                       středa 26. a čtvrtek 27. října 2022
 • vánoční                                         pátek 23. prosince 2022 až pondělí 2. ledna 2023 (nástup do školy v úterý 3. ledna 2023)
 • pololetní                                       pátek 3. února 2023
 • jarní                                                13. března až 19. března 2023 (nástup do školy 20. března 2023)
 • velikonoční                                 čtvrtek 6. dubna 2023 (nástup do školy úterý 11. dubna 2023)
 • hlavní                                             sobota 1. července 2023 až čtvrtek 31. srpna 2023 (nástup do školy v pondělí 4. září 2023)

Mgr. Andrea Kovaříčková, DiS. / 12. 1. 2023

Učivo pro marody

Úterý 31. 1.

 • ČJ

PS: str. 40/3

PS: str. 41/1, 2

Čítanka: str. 93-95

DÚ: PS - ČJ: str. 41/3

 • M

PS: str. 18/1, 2, 3, 4

 

Pondělí 30. 1.

 • ČJ

PS: str. 38/4

PS: str. 39/celá

Písanka 2. díl: str. 1/celá

DÚ: Písanka 2. díl: str. 2/celá

 • M

PS: str. 17/celá

 

Pátek 27. 1.

 • ČJ

Čtení vlastní knihy a odpověď na otázku: V jakém ročník období si myslíž, že se odehrává příběh a proč? 

DÚ: List na čtení - Mys a Mýto

 • M

PS: str. 16/celá

 

Čtvrtek 26. 1.

 • ČJ

PS: str. 38/1, 2, 3

 • M

PS: str. 50/1, 2. 4

DÚ: Učebnice M: str. 21/7 (do sešitu - vypočítat PÍSEMNĚ - tedy pod sebou) 

 

Středa 25. 1.

 • ČJ

Sešit - ČJ SLOVNÍČEK - nalepení a vysvětlení zákeřných dvojic M (žáci, kteří chyběli, dostanou k nalepení po příchodu do školy)

PS: str. 37/1, 2 (doplnit celé cvičení), 3, 4

Opis vět na známky 

Čítanka: str. 81 - 83 (na známky - hlasité čtení s porozuměním)

DÚ: PS ČJ: str. 40/1, 2

 • M

PS: str. 15/dodělání celé stránky

Práce na tabuli - písemné sčítání a odčítání s přechodem přes základ

 

Úterý 24. 1.

 • ČJ

Sešit - ČJ SLOVNÍČEK - vypisování příbuzných slov k vyjmenovanému slovu po M - dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl

PS: str. 36/6, 7

 • M

PS: str. 14/7

PS: str. 15/8

DÚ: Matematické minutovky: str. 28/56

 

Pondělí 23. 1.

 • ČJ

Sešit - ČJ SLOVNÍČEK - vypisování příbuzných slov k vyjmenovanému slovu po M - hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat

DÚ: Písanka: str. 31 a 32 (celé)

 • M

PS: str. 14/5, 6

 

Pátek 20. 1.

 • ČJ

Čtení vlastní knihy a odpověď na otázku: Jak ses při čtení knihy cítil/a? 

DÚ: 

Učebnbice ČJ: str. 53/přehled slovních druhů (zpaměti na pondělí) - chci, aby žáci vyjmenovali řadu slovních druhů: podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce

List na čtení - omyl, průmysl

 • M

/

 

Čtvrtek 19. 1.

 • ČJ

Sešit - ČJ SLOVNÍČEK - vypisování příbuzných slov k vyjmenovanému slovu po M - hmyz, myš

PS: str. 37/2 (text s hmyzem a myší)

 • M

PS: str. 13/11

PS: str. 14/1, 2, 3, 4

DÚ: Matematické minutovky: str. 27/54

 

Středa 18. 1.

 • ČJ

Sešit - ČJ SLOVNÍČEK - vypisování příbuzných slov k vyjmenovanému slovu po M - myslit, mýlit se

PS: str. 35/2

DÚ: PS - ČJ: str. 36/4, 5

 • M

PS: str. 13/8, 9, 10

 

Úterý 17. 1.

 • ČJ

Sešit - ČJ SLOVNÍČEK - vypisování příbuzných slov k vyjmenovanému slovu po M - my, mýt

PS: str. 35/1, 3 (dole)

Sloh - pracovní list (vyprávění podle obrázkové osnovy)

 • M

Písemná práce

DÚ: Matematické minutovky: str. 21/41 a, b, c, d

 

Pondělí 16. 1.

 • ČJ

Ústní zkoušení z vyjmenovaných slov po M 

PS: str. 35/1, 2 (nahoře) 

Hravá vyjmenovaná slova: str. 19/2

Písanka: str. 29/celá

Písanka: str. 30/celá

 • M

Příprava a procvičování na 2. čtvrtletní písemnou práci z M

DÚ: 

Opakovat na 2. čtvrtletní písemnou práci z M (dnes písemnou práci žáci viděli ve škole).

Zítra také píšeme kratičký testík z HV - druhy not (celá, půlová, čtvrťová, osminová - jak vypadají a na kolik dob trvají).

 

Pátek 13. 1.

 • ČJ

Písemná práce 

DÚ: 

Učebnice ČJ: str. 35/vyjmenovaná slova po M (zpaměti na pondělí) 

Pracovní lilst (čtení) - vzlyk, plyn

 • M

PS: str. 12/celá

 

Pondělí 9. 1.

 • ČJ

Hravá vyjmenovaná slova: str. 15/celé

Písanka: str. 27/celá

DÚ: Písanka: str. 28/celá

 • M

PS (Taktik): str. 10/11, 12

 

Pátek 6. 1.

 • ČJ

Čtení vlastní knihy a volné převyprávění přečteného

DÚ: Hravá vyjmenovaná slova: str. 18/8

 • M

Učebnice: str. 17/8 (do sešitu M - školní)

 

 

Čtvrtek 5. 1.

 • ČJ

Hravá vyjmenovaná slova: str. 14/2, 3, 4

 • M

Geometrie - zápis do sešitu geometrie - OSOVÁ SOUMĚRNOST 

Učebnice: str. 77/3 (udělali jsme someček a stromeček)

- práce ve čtvercové mříži (pošlu emailem) 

DÚ: 

Učebnice M: str. 16/3 + str. 17/6 (do sešitu M školní) 

+ někteří mají ještě udělat opravu domácího úkolu ze středy 4. 1. (znovu píší pouze slova, kde byla chyba) 

 

Středa 4. 1.

 • ČJ

Hravá vyjmenovaná slova: str. 13/3, 4

Hravá vyjmenovaná slova: str. 14/1

Učebnice ČJ: str. 34/9 (po slovo masožravec - do sešitu ČJ školní (na známky))

DÚ: Učebnice ČJ: str. 33/6 (přepsat psace do sešitu ČJ domácí)

 • M

PS: str. 9/8

PS: str. 10/9, 10

 

Úterý 3. 1.

 • ČJ

Vyjmenování vyjmenovaných slov po B a L - vysvětlení významu u všech vyjm. slov po B i L

Sešit - ČJ SLOVNÍČEK - vysvětlení zákeřných dvojic L (lyže/líže, lysá/lísá, ...)

PS: str. 34/4

Sloh - volné vyprávění zážitků z vánočních prázdnin

 • M

PS (Taktik): str. 8/4

PS (Taktik): str. 9/5, 6, 7

DÚ: Matematické minutovky: str. 18/35a, b + 36/a, b

 

Čtvrtek 22. 12.

 • ČJ

PS: str. 33/4

PS: str. 34/1, 2, 3

 • M

Uč.: str. 64/rovina a rovinné útvary - zápis do sešitu geometrie 

DÚ: Pracovní list ČJ a M (na úterý 3. 1. 2023)

 

Středa 21. 12.

 • ČJ

PS: str. 32/4

PS: str. 33/1, 2, 3

 • M

PS (taktik): str. 8/1, 2, 3

 

 

Úterý 20. 12.

 • ČJ

PS: str. 31/4

PS: str. 32/1, 2, 3

Zápis do sešitu ČJ - Poezie a próza: 

Poezie

- veršované texty ve slokách

Próza

- neveršované texty v odstavcích a kapitolách

- poté jsme si v Čítance na straně 15/Koulelo se, koulelo ukazovali a počítali verše, sloky a hledali rýmy + na straně 48/Kruťák - ukazovali jsme si odstavce 

PS: str. 13/dole popis (vypracování a následně jsme popisovali ústně spolužáky ze třídy) 

 • M

PS (Taktik): str. 6/dodělání celé 

PS (Taktik): str. 7/celá

DÚ: Matematické minutovky: str. 17/34 a, b, c, d

Zítra přinést zavařovací sklenici (čistou bez etikety)

 

Pondělí 19. 12.

 • ČJ

PS: str. 30/3

PS: str. 31/1, 2, 3

DÚ: Písanka: str. 26/celá

 • M

PS (Taktik): str. 6/9-12

 

Pátek 16. 12.

 • ČJ

Čtení vlastní knihy a odpověď na otázku: Co máš s nějakou postavou společného? 

DÚ: List na čtení - Lysá nad Labem, Lysolaje

 • M

PS (Taktik - modrý): str. 4/4

PS (Taktik - modrý): str. 5/celá

 

 

Čtvrtek 15. 12.

- představení Sněhová královna

 

 

Středa 14. 12.

 • ČJ

Sešit - ČJ SLOVNÍČEK - vypisování příbuzných slov k vyjmenovanému slovu po L - vzlykat, lysý, lýtko, lýko, lyže, pelyněk, plyš

Opis vět s doplňováním pravopisu na známky 

Hravá vyjmenovaná slova: str. 13/1, 2

DÚ: ČJ - PS: str. 30/1, 2, 4 (na pátek 16. 12.)

 • M

PS (Taktik - modrý): str. 4/1, 2, 3

 

 

Úterý 13. 12.

 • ČJ

Sešit - ČJ SLOVNÍČEK - vypisování příbuzných slov k vyjmenovanému slovu po L - blýskat se, polykat, plynout, plýtvat

Hravá vyjmenovaná slova: str. 12/2, 4

Čítanka: str. 60-61 (čtení s porozumění - po dočtení části textu volně převyprávět, co jsme četli)

 • M

PS (Taktik - modrý): str. 2/celá

DÚ: Matematické minutovky: str. 16/32 a, b, c, d

 

Pondělí 12. 12.

 • ČJ

Sešit - ČJ SLOVNÍČEK - vypisování příbuzných slov k vyjmenovanému slovu po L - slyšet, mlýn

Písanka: str. 23/celá

Dú: Písanka: str. 24/celá

 • M

PS (Taktik - modrý): str. 1/celá

 

Pátek 9. 12.

 • ČJ

DÚ: List na čtení - Lýko a Lýkožrout

 

Čtvrtek 8. 12. 
ČJ 

PS: str. 29/ dodělat celou 

 

M
PS: str. 31/ celá 

 

 

Středa 7. 12. 

 • ČJ

Hravá vyjmenovaná slova: str. 11/1, 2

PS: str. 29/1, 2, 4

interaktivní procvičování:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/presmycky/cviceni.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/skladanky/cviceni.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/vyznam-vyjmenovanych-slov/prirazovani.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/rada/cviceniL1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/sibenice/hraL.html

 • M

Matematické minutovky: str. 13/celá

Matematické minutovky: str. 14/ celá

Matematické minutovky: str. 15/29 a, b, c, d

DÚ: Matematické minutovky: str. 15/30 a, b, c, d

 

Pondělí 5. 12. + úterý 6. 12.

 • ČJ

Hravá vyjmenovaná slova: str. 8/1, 2, 3

Písanka: str. 21/celá

Hravá vyjmenovaná slova: str. 9/4, 5, 6

Čítanka: str. 58

 • M

PS7: str. 30/dodělat celou

PS7: str. 32/celá

 

 

Pátek 2. 12.

 • M

PS: str. 29/8, 9, 10

PS: str. 30/1, 2, 3, 4

DÚ: 

List na čtení - Býk a Kobylka 

Učebnice ČJ: str. 32/vyjmenovaná slova (zpaměti na středu 7. 12.)

 

Čtvrtek 1. 12.

 • ČJ

Hravá vyjmenovaná slova: str. 7/1, 3, 4

DÚ: Matematické minutovky: str. 12/24 a, b, c, d

 

Středa 30. 11.

 • ČJ

Hravá vyjmenovaná slova: str. 5/2, 4

Hravá vyjmenovaná slova: str. 6/2, 3

Diktát vět 

DÚ: Hravá vyjmenovaná slova: str. 10/8

 • M

PS: str. 29/4, 5, 6, 7

 

Úterý 29. 11.

 • ČJ

Slova jednoznačná a mnohoznačná, slova spisovná a nespisovná - zápis do sešitu ČJ - školní

Pracovní list 

 • M

PS: str. 28/dodělat

PS: str. 29/1, 2, 3

: Matematické minutovky: str. 12/23 a, b

 • HV

Na úterý 6. 12. umět zpaměti 1. a 2. sloku (text) písně Píšu ti, andílku 

 

Pondělí 28. 11.

 • ČJ

PS: str. 28/1, 2

Hravá vyjmenovaná slova (HVS): str. 4/7, 8

Písanka: str. 19/celá 

DÚ: Písanka: str. 20/celá

Na úterý 29. 11. umět zpaměti 1. sloku (text) písně Píšu ti, andílku 

 • M

PS: str. 28/1-5

 

Pátek 25. 11.

 • ČJ

Čtení vlastní knihy a odpověď na otázku: S kým bys chtěl/a z příběhu kamarádit a proč?

DÚ: List na čtení - Přibyslav, Hrabyně + Na úterý 29. 11. umět zpaměti 1. sloku (text) písně Píšu ti, andílku

 • M

PS: str. 26/celá

 

Čtvrtek 24. 11.

 • ČJ

Sloh - mluvený projev -> telefonní rozhovor, komunikační pravidla v rozhovoru 

 • M

Test z geometrie - bod, přímka, úsečka 

PS: str. 27/celá 

DÚ: Učebnice M: str. 14/24 (do sešitu M)

Připomínám, že zítra je vánoční fotografování pro zájemce. 

 

Středa 23. 11.

 • ČJ

PS: str. 27/celá 

- diktát vět (oapkování učiva 2. ročníku) - do sešitu Diktáty 

Učebnice ČJ: str. 31/7 (psace do sešitu ČJ - školní) 

: Hravá vyjmenovaná slova: str. 3/4, 5

 

Úterý 22. 11.

 • ČJ 

PS: str. 26/celá 

PS: str. 27/1 (nahoře) 

Čítanka: str. 48-53

 • M

PS: str. 25/celá

DÚ: Matematické minutovky: str. 11/22 a, b, c, d

 • HV

DÚ: Na příští pondělí 28. 11. umět zpaměti 1. sloku (text) písně Píšu ti, andílku 

 

Pondělí 21. 11.

 • ČJ

Vysvětlování zákeřných dvojic po B - př.: být/bít, bydlo/bidlo, nabýt/nabít, ...

PS: str. 25/3

PS: str. 26/4

Písanka: str 17/celá

DÚ: Písanka: str. 18/celá

 • M

- zkoušení násobků 9 - zpaměti 

PS7: str. 24/celá

 

Pátek 18. 11.

ČJ:

Interaktivní procvičování - vyjmenovaná slova po B https://wordwall.net/cs/resource/9610581/%c4%8desk%c3%bd-jazyk/vsbjin%c3%bd-tvar-slovaslova-p%c5%99%c3%adbuzn%c3%a1

Čtení vlastní knihy a odpověď na otázku: Co je v příběhu strašidelné? 

DÚ: 

Na pondělí 21. 11. se naučit násobky 9 - 0, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 (vzestupně i sestupně zpaměti) 

List na čtení - Bylany, Starý a Nový Bydžov

 

Středa 16. 11. 

 • ČJ 

Sešit - ČJ SLOVNÍČEK - vypisování příbuzných slov k vyjmenovanému slovu po B - být, Přibyslav + zákeřné dvojice (nalepení) 

PS: str. 25/1, 2 (dole)

Čtení s porozuměním: str. 16 - 17

DÚ: List na čtení - BYT

 • M

PS: str. 23/dodělání celé strany 

PS: str. 24/1, 2, 3

DÚ: Matematické minutovky: str. 10/20 a, b, c, d

 

Úterý 15. 11.

 • ČJ

Sešit - ČJ SLOVNÍČEK - vypisování příbuzných slov k vyjmenovanému slovu po B - dobytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla

PS: str. 25/5

 • M

PS: str. 22/dodělat celou 

PS: str. 23/1-3

Geometrie - testík bod, přímka, úsečka

 

Pondělí 14. 11.

 • ČJ

Sešit - ČJ SLOVNÍČEK - vypisování příbuzných slov k vyjmenovanému slovu po B - OBYVATEL, BYT, PŘÍBYTEK, NÁBYTEK

Hravá vyjmenovaná slova: str. 2/1, 2

Písanka: str. 15/celá

DÚ: 

Písanka: str. 16/celá

Zítra budeme psát krátký test z geometrie - bod, přímka, úsečka (rýsování úsečky dané délky)

 • M

PS: str. 21/7, 8

PS: str. 22/1-4

 

Pátek 11. 11.

 • ČJ

PS: str. 24/3

PS: str. 25/4

Čtenářská dílna - čtení vlastní knihy - odpověď na otázku: Co bys z příběhu nechtěl/a zažít?

DÚ: Hlasité čtení s porozuměním (list s příběhy Bylina a Býložravec) -> k jednomu z příběhů nakreslit obrázek (na jiný papír) 

 

Čtvrtek 10. 11.

 • ČJ 

Sešit - ČJ SLOVNÍČEK - vypisování příbuzných slov k vyjmenovanému slovu po B -> BÝT (doplnění zbývajících slov)

Sešit - ČJ SLOVNÍČEK - vypisování příbuzných slov k vyjmenovanému slovu po B -> BYDLIT 

DÚ: Hravá vyjmenovaná slova: str. 3/1

 • M

PS7: STR. 21/1, 2, 3, 4, 5, 6

 

Středa 9. 11.

 • ČJ

Sešit - ČJ SLOVNÍČEK - vypisování příbuzných slov k vyjmenovanému slovu po B -> BÝT (nestihli jsme všechny) 

Čítanka: str. 37 - 38 (hlasité čtení s porozuměním - čtení na známky) 

DÚ: Učebnice ČJ: str. 29/2 (do učebnice NEPÍŠEME!!! -> doplnit ústně tvary slovesa být do vět a následně celé VĚTY přepsat do sešitu ČJ - domácí) 

 • M

PS7: str. 20/dodělání celé strany

 

Úterý 8. 11.

 • ČJ

Význám vyjmenovaných slov po B - ústně 

PS: str. 24/1, 2 

 • M

PS7: str. 18/dodělání celé strany 

PS7: str. 20/1

GEO - zápis do sešitu GEO - základní prostorové útvary + vrchol, stěna, hrana 

DÚ: Matematické minutovky: str. 9/17 a, b

 

Pondělí 7. 11.

 • ČJ

- zkoušení vyjmenovaných slov po B

PS: str. 23/celá 

Písanka: str. 13/celá

DÚ: Písanka: str. 14/celá

 • M

PS7: str. 17/dodělat celou 

PS7: str. 18/1, 2, 3, 4

 

Čtvrtek 3. 11.

 • ČJ

Učebnice: str. 26/2, 4

Učebnice: str. 27/slova příbuzná a tvary slov (zápis do sešitu)

DÚ: Písanka: str. 12/celá (perem a psace)

 • M

PS7: str. 17/celá

 

Úterý 1. 11.

 • ČJ 

PS: str. 19/celá

 • M

PS7: str. 15/celá dodělat 

PS7: str. 16/1, 2

Učebnice: str. 61/opačné polopřímky (zápis ze zeleného rámečku, 1, 2, 3)

Učebnice: str. 62/vzájemná poloha dvou přímek (zápis - různoběžky a rovnoběžky)

DÚ: Matematické minutovky: str. 7/13 a, b

 

Pondělí 31. 10.

 • ČJ + M 

- halloweenský program - pracovní listy

DÚ: Pracovní list

 

Pátek 21. 10.

 • ČJ 

Diktát slovních spojení - psaní velkých písmen 

Čtenářská dílna - čtení vlastní knihy - odpověď na otázku: Co bys chtěl/a z knihy zažít? 

DÚ: Čítanka: str. 26-30

 

Čtvrtek 20. 10.

 • ČJ

Pracovní list - psaní velkých písmen

: Písanka: str. 11/celá

 • M

PS7: str. 14/dodělání celé strany

PS7: str. 15/1, 2, 3, 4, 5

 

Středa 19. 10.

 • ČJ 

Opakovací písemná práce z ČJ 

Čítanka: str. 19-20

Čítanka: str. 21-23

 • M

PS7: str. 14/1, 2, 3, 4, 5

 

Úterý 18. 10.

 • ČJ

Ukázka opakovací písemné práce z ČJ - probíráno svičení po cvičení

Pracovní list - psaní velkých písmen ve vlastních jménech osob, zvířat, měst, řek a států

 • M

Opakovací písemná práce z M

 

Pondělí 17. 10.

 • ČJ

PS: str. 22/1

Ukázka opakovací písemné práce z ČJ 

Písanka: str. 10/celá 

procvičování na interaktivní tabuli 

 • M

PS 7: str. 10/dodělání celé stránky 

zkoušení násobků 7

Ukázka opakovací písemné práce z M

 

Pátek 14. 10.

 • ČJ

- ústní zkoušení básničky 

- čtenářská dílna - čtení vlastní knihy - odpověď na otázku: Kdybys potkal hrdinu z knihy, na co se ho zeptáš? 

DÚ: Na pondělí se naučit násobky 7 - 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70 (vzestupně i sestupně zpaměti) 

 

Čtvrtek 13. 10.

 • ČJ: 

PS: str. 21/celá

 

Středa 12. 10.

 • ČJ

- přepis pěti vět z tabule 

PS: str. 20/horní cvičení 1 celé 

Čtení s porozuměním: str. 12 - 13

 • M

PS7: str. 12/1, 2, 3

DÚ: 

Středa 12. 10.

PS - ČJ: str. 22/2 (vybarvit dle zadání)

+ Dnes jsem žákům rozdala okruhy na opakovací písemné práce z ČJ a M:

OKRUHY ČJ:

Opakovací písemná práce 19. 10.

 • Věta, slovo, slabika, písmeno, hláska
 • Druhy vět (O, T, P, R)
 • Vymýšlení slov jednoslabičných, dvouslabičných, trojslabičných
 • Souhlásky – tvrdé, měkké, obojetné
 • Abeceda – řazení slov podle abecedy
 • Doplnění párových souhlásek – ž/š, z/s, b/p, d/t, h/ch, v/f
 • Doplnění i/í/y/ý
 • Doplnění dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
 • Doplnění u/ú/ů

 

OKRUHY M

budeme psát v úterý 18. 10.

 • Doplnění chybějících čísel (32 - ___ = 29)
 • Doplňování znamének +, -, ., : (3 ___ 5 = 15)
 • Rozložení čísel na desítky a jednotky
 • Vypočítání příkladů – násobení 0-5, sčítání a odčítání do 100
 • Slovní úloha
 • Porovnávání čísel
 • Rýsování:
 • Narýsovat přímku s body dle zadání
 • Rýsování úseček dané délky

 

Úterý 11. 10.

 • ČJ

PS: str. 16/1, 2

PS: str. 17/1, 2 (nahoře) 

 • M

- testák z geo

PS7: str. 11/dodělání cvičení 5, 6

GEO:

-test (stejný jako minulý týden) 

- zápis - co to je polopřímka (z druhého zeleného rámečku na straně 60)

Uč: str. 60/1, 3 (do sešitu)

DÚ: Učebnice M: str. 60/5 ( do sešitu GEO) - ve škole byl žákům ukázán postup práce

 

Pondělí 10. 10.

 • ČJ

-doplňování ú/ů

PS: str. 15/celá

Písanka: str. 8/celá

DÚ: Písanka: str. 9/celá (perem)

 • M

- desetiminutovky na násobení a dělení 5

PS7: str. 11/1-5

 

Pátek 7. 10.

 • ČJ

- doplňování i/í/yúý na známky 

- interaktivní procvičování - https://wordwall.net/cs/resource/4266170/matematyka/slova-nad%c5%99azen%c3%a1-a-pod%c5%99azen%c3%a1

- čtenářská dílna - čtení vlastní knihy - odpověď na otázku: Co tě dnes při čtení tvé knihy rozesmálo/vykouzlilo úsměv na tváři? 

DÚ: Čítanka: str. 16 - 17 (hlasité čtení)

 

Čtvrtek 6. 10.

 • ČJ

PS: str. 16/1, 2, 3

online procvičování

 • M

Minutovky: str. 6/12 a, b

online procvičování

 

Úterý 4. 10. + Středa 5. 10.

 • ČJ

Uč: str. 5/4 nejdříve si zopakujte nahlas abecedu (do sešitu ČJ – školní) 

Interaktivní procvičování: 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/veta-souveti/druhy-vet/index.html

https://wordwall.net/cs/resource/6143745/druhy-v%C4%9Bt

https://wordwall.net/cs/resource/5705511/druhy-v%C4%9Bt

https://wordwall.net/cs/resource/6571709/druhy-v%C4%9Bt

Promítnout text - rčení, přísloví a pranostika - zašlu na požádání

PS: str. 12/13, 14, 15, 16

PS: str. 13/17, 18

 • M

PS 7 a udělat str. 10/1-5 

PS 7: str. 10/dodělat, co nestihli 

Uč.: str. 58/5 + opsat do sešitu modrý rámeček

Uč.: str. 59/6, 7

 

Pondělí 3. 10.

 • ČJ

PS: str. 11/9, 10

PS: str. 12/11, 12

Písanka: str. 6/celá (perem)

 • M

- zkoušení násobků - ústně (na známky)

PS 7 (z 2. ročníku): str. 9/celá (násobení 6)

DÚ: Matematické minutovky: str. 6/11 a, b

 

Pátek 30. 9.

 • ČJ: 

PS: str. 17/1, 2 (slova citově zabarvená - slova lichotivá a slova hanlivá)

Poslech pohádky - převyprávění https://www.youtube.com/watch?v=28LFdlqT_g8

Četba vlastní knihy (tiché čtení) + odpověď na otázku - kdo je tvá oblíbená postava a proč?

DÚ: 

Čítanka: str. 12 - 15

Naučit se násobky 6 - 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 (vzestupně i sestupně zpaměti) 

 

Čtvrtek 29. 9.

 • ČJ

doplňování dě, tě, ně - na známky 

online procvičování:

-> druhy vět https://wordwall.net/cs/resource/6204597/druhy-v%C4%9Bt

-> vlastní jména osob a zvířat https://wordwall.net/cs/resource/10761018/vlastn%C3%AD-jm%C3%A9na , 

DÚ: Písanka: str. 7/celá

 • M

- desetiminutovky + a - do 100

- hlavolamy a logické úlohy (tento druh počítání: https://cz.pinterest.com/pin/247627679500409615/?mt=login)

 

Úterý 27. 9. 

 • ČJ

PS: str. 10/celá (opakování pomocných slov - bez, malý, jeden, mnoho, já -> Jaku_ - bez Jakuba - Jakub)

DÚ: PS - ČJ: str. 11/6, 7, 8 (až na čtvrtek - zítra se nejde do školy -> státní svátek)

 • M

Uč: str. 11/9 - dodělání celého cvičení, 11, 12, 13

Uč: str. 12/zelený rámeček (přečíst) 

- do sešitu matematika školní 

Uč.: str. 56/7, 10

Uč.: str. 57/2, 4 + zelený rámeček (přečíst) 

Uč.: str. 58/oba zelené rámečky (přečíst)

- do sešitu geometrie 

 

Pondělí 26. 9. 

 • ČJ

Učebnice: str. 7/2 (napsat do sešitu ČJ) - do učebnice NEPÍŠEME

Písanka: str. 5/celá

 • M

Učebnice: str. 9/1 (dodělání celého cvičení)

Učebnice: str. 9/5 (včetně zápisu, výpočtu a odpovědi) 

Učebnice: str. 10/6

Učebnice: str. 11/9 (stihli jsem tři sloupečky) 

DÚ: Pracovní list M - spojování čísel od 1 do 100 (vybarvit obrázek)

 

Pátek 23. 9. 

 • ČJ:

Četba vlastní knihy (tiché čtení) + odpověď na otázku - kdo je hlavní hrdina a co s ním máš společného? 

DÚ: Čtení s porozuměním: str. 10- 11

 

Čtvrtek 22. 9.

 • ČJ

PS: str. 9/7

 • M

Učebnice M: str. 6/19 (dodělná celého cvičení)

Učebnice M: str. 9/1 (první dva sloupce)

- vše do sešitu matematika - školní

DÚ: Učebnice M: str. 9/2 (do sešitu Matematika školní) 

 

Středa 21. 9.

 • ČJ

PS: str. 8/3, 4

PS: str. 9/5, 6

Čtení s porozuměním: str. 8 - 9 (skončili jsme křížovkou) 

DÚ: Pracovní list - vybarvování dle návodu

 • M

Učebnice: str. 4/11

Učebnice: str. 5/13

Učebnice: str. 6/19 (stihli jsme půlku) 

- vše psát do sešitu (Matematika - školní)

 

Úterý 20. 9.

 • ČJ

Pětiminutovka na známky - doplňování bě, pě, vě, mě

Učebnice: str. 4/3 (řazení podle abevedy - psace do školního sešitu ČJ)

Učebnice: str. 6/11 (ú/u - psace do školního sešitu ČJ)

 • M

Pracovní list s kočičkou - dodělán celý 

Učebnice: str. 55/4

Učebnice: str. 56/5, 6 (u  cvičení 6 jsme zapisovali pouze odpovědi) 

-> vše do sešitu geometrie

 

Pondělí 19. 9.

 • ČJ

Dodělání pracovního listu - druhy hlásek (hrad) - máme celé dvě strany

PS: str. 8/1, 2

Písanka: str. 4/celá 

DÚ: Učebnice ČJ: str. 5/7 (přepsat psacím písmem do sešitu ČJ - domácí - až po slovo průvan) DO UČEBNICE NEPIŠTE!!!

 • M

Sloupeček na známky

Pracovní list s kočičkou - horní polovina (násobení a dělení, příklady se závorkami) 

 

Pátek 16. 9. 

 • ČJ

Pracovní list - čtení s porozuměním, slova opačného významu

Četba vlastní knihy (tiché čtení) + volné převyprávění, co žáci četli 

DÚ: Čítanka: str. 10 - 11 (celé dvě strany - hlasité čtení s porozuměním textu) 

Čtvrtek 15. 9.

 • ČJ

PS: str. 7/6, 7, 8 (cvičení 8 žáci psali do sešitu - Český jazyk - školní)

 • M

Pracovní list s kočičkou - tabulka vlevo nahoře, slovní úloha, doplň tabulku (cvičení u obrázku kočky), vypočítání příkladů pod kočkou

Středa 14. 9.

 • ČJ 

PS: str. 6/4

PS: str. 7/5, 6

PS: str. 7/úplně dole - sloh

Čítanka: str. 6-9 (Pohádka o zmrzlinové chaloupce)

DÚ: Pracovní list - vybarvování dle zadání

 • M

Pracovní list s pejskem - dodělání celé stránky 

 

Úterý 13. 9.

 • ČJ

PS: str. 6/2, 3

 • M

Pracovní list s pejskem - pokračování - cvičení - VYPOČÍTEJ + DOPLŇ CHYBĚJÍCÍ VÝSLEDKY 

Geometrie - do sešitu geometrie: Napsat zadání: 

 • 1) Narýsuj přímku k. Vyznač body A, B, C, které leží na přímce k a body R, S, T, které na přímce k neleží. 

            -> Následně vypracovat toto zadání. 

DÚ: Matematické minutovky: str. 5/9 c, d

 • HV

rozezpívání - odkaz zde

 

Pondělí 12. 9. 

 • ČJ

PS: str. 5/3, 4

PS: str. 6/1

Písanka: str. 2/celá

DÚ: Písanka: str. 3/celá 

 • M

Pracovní list s pejskem - cca celou horní polovinu pracovního listu 

 

Pátek 9. 9.

 • ČJ 

Pracovní sešit 1. díl: str. 4/5

Pracovní sešit 1. díl: str. 5/1, 2

Samostatné tiché čtení během čtenářské dílny. 

DÚ: ČJ - PS: str. 5/5 (včetně namalovaného obrázku)

 

Čtvrtek 8. 9.

 • ČJ 

Pracovní sešit 1. díl: str. 4/1 (pouze přečíst - dobrovolně se žáci mohou naučit zpaměti), 2, 3, 4 

 • M

Matematické minutovky 1. díl: str. 4/celá 

DÚ: Matematické minutovky 1. díl: str. 5/9 a, b 

 

Středa 7. 9.

 • ČJ 

Pracovní sešit 1. díl: str. 3/7, 8 (cvičení 8 jsme psali do sešitu)

Pracovní sešit 1. díl: str. 3/1 (slohové cvičení)

Vyprávění o prázdninách - ústně 

 • M

Matematické minutovky 1. díl: str. 3/celá 

 

 

Mgr. Andrea Kovaříčková, DiS. / 31. 1. 2023

Český jazyk

POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE

pátek 13. 1. nás čeká pololetní písemná práce. 

Okruhy: 

 • řazení slov podle abecedy
 • párové souhlásky uprostřed a na konci slov
 • tvrdé a měkké souhlásky
 • slova citově zabarvená (hanlivá, lichotivá)
 • antonyma (slova protikladná) a synonyma (slova souznačná)
 • kořen slov a slova příbuzná
 • vyjmenovaná slova a slova příbuzná po B, L
 • slovesa a podstatná jména 
 • čtení s porozuměním

nabídka na procvičování o vánočních prázdninách 

Vyjmenovaná slova po B 

 

Vyjmenovaná slova po L 

 

Tvrdé a měkké souhlásky 

 

Čtení s porozuměním 

HODNOCENÍ

 • dodržování tvarů a spojů, čitelnost písma, psaní diakritických znamének
 • přepis, opis, diktát, pravopisná cvičení (chyba = půl stupně známky dolů)
 • individuální ústní zkoušení
 • velké písemné práce (vždy ke konci čtvrtletí)
 • řešení pracovních listů
 • pamětné osvojení básně
 • správnost a plynulost čtení
 • porozumění přečtenému textu, orientace v textu
 • aktivita, práce v hodině, skupinová práce
 • snaha, domácí příprava, individuální pokrok a zlepšení

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

Výsledná známka není jen průměrem známek!
Zřetel beru také na aktivitu v hodině, domácí přípravu, spolupráci ve skupině, přístup a zájem o předmět.

Mgr. Andrea Kovaříčková, DiS. / 9. 1. 2023

Matematika

POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE

Okruhy M (budeme psát v úterý 17. 1.):

 • Celá malá násobilka
 • Sčítání a odčítání v oboru 0 100
 • Příklady se závorkami
 • Zaokrouhlování na desítky
 • Slovní úlohy
 • Vzájemná poloha dvou přímek
 • Geometrická tělesa (krychle, kvádr, válec, kužel, koule)
 • Rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh)
 • Kruh a kružnice (rozdíl)

nabídka na procvičování o vánočních prázdninách 

Malá násobilka 

 

Sčítání a odčítání do 100

 

Geometrie 

 

HODNOCENÍ V MATEMATICE

 • krátké testy - početní operace
 • krátké testy v pracovním sešitě a minutovkách - dle obsahu (chyba = půl stupně známky dolů)  
 • přístup a zájem o předmět
 • individuální ústní zkoušení
 • velké písemné práce (vždy ke konci čtvrtletí)
 • řešení pracovních listů
 • vlastní řešení, snaha a kreativita
 • samostatnost, individuální pokrok a zlepšení
 • aktivita, práce v hodině, skupinová práce
 • plnění domácí přípravy a nošení potřebných pomůcek

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

Výsledná známka není jen průměrem známek!
Zřetel beru také na aktivitu v hodině, domácí přípravu, spolupráci ve skupině, přístup a zájem o předmět.

Mgr. Andrea Kovaříčková, DiS. / 9. 1. 2023

Anglický jazyk

cíl předmětu 

Hlavním cílem předmětu anglický jazyk je další rozšiřování jazykových znalostí a dovedností, aktivní osvojování si nové slovní zásoby i celých vět a zejména vytváření pozitivního vztahu k předmětu a získání správných návyků a postupů k učení se cizímu jazyku.

POMŮCKY

Na anglický jazyk budeme potřebovat: školní sešit A5 linkovaný (524), sešit na testy A5 linkovaný (524), malý slovníček (624)  učebnici Click with friends, pracovní sešit. Úkoly si žáci budou psát do úkolníčku. Naleznete je rovněž na Bakalářích. 

 HODNOCENÍ

 • ústní projev (komunikační situace, básničky, scénky, četba, , slovíčka, povídání o sobě, popis osob, popis hračky,...)
 • malé písemné testy,  práce v pracovním sešitě, projekty
 • skupinová či samostatná práce v hodině (poslech, pracovní listy, hry,…)
 • porozumění mluvenému a psanému slovu, aktivita v hodině

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na snahu, připravenost  (pomůcky, domácí úkoly) a dosažený pokrok žáka.

Ing. Alena Semerádová / 6. 9. 2022

Prvouka

CÍLE VÝUKY PRVOUKY VE 3. ROČNÍKU

 • na základě pozorování, pojmenovávání věcí, jevů a dějů a s pomocí vlastních zkušeností si utvářet ucelený obraz světa
 • vnímat současnost jako výsledek minulosti a jako východisko budoucnosti
 • orientovat se v základních společenských vztazích
 • hledat pochopení a porozumění přírodních zákonitostí
 • vidět člověka jako nedílnou součást přírody
 • učit se chránit životní prostředí

HODNOCENÍ

V hodnocení bude přihlíženo na:

 • míru snahy a pozornosti při práci v hodinách
 • celkově projevovaný zájem o předmět
 • vlastní aktivní přístup v průběhu výuky
 • plnění domácí přípravy
 • míru ochoty a spolupráce při skupinových úkolech

 

Mgr. Jiřina Závranská / 2. 9. 2022

Informatika a pracovní výchova

Aktuální informace

týden 28. 11. - 2. 12.

Pracovní výchova - výroba křížal a výroba z křížal

V pondělí budeme vyrábět křížaly, dejte prosím žákům jablko. Dále budou žáci potřebovat nůž, dejte mi prosím vědět (urbanek@zskorenskeho.cz) zda Vaše dítě může používat kuchyňský nůž, či zda má pracovat příborovým.

Zároveň nemáme ve škole k dispozici dostatek nožů, bylo by tedy fajn, kdyby si některé děti mohly přinést nůž z domova spolu s jablkem. Jednou z možností je předat mi nože ráno před školou (v pondělí v 7:45 u vstupních dveří), pokud byste využili tuto možnost, dejte mi prosím dopředu vědět. Pokud máte spolehlivé děti, lze dát dobře zabalený nůž jim, nejlépe v nějaké umělohmotné krabičce, s tím, že jej nesmějí vyndavat dříve než na hodině IPV.

Ve čtvrtek bychom potom křížaly využili k další práci, tam by bylo skvělé, kdyby děti měly z domova jehlu a nit. Pokud by byl problém dát přímo dětem, je opět možné předat mi v pondělí ráno spolu s nožem.

Děkuji za spolupráci,

David Urbánek

 

Historie

Ing. David Urbánek / 25. 11. 2022

Hudební výchova

CÍLE PŘEDMĚTU

Předmět přispívá ke kultivaci žáka, umožňuje rozvoj rytmicko-pohybových a pěveckých schopností. Zprostředkovává umělecké zážitky a také vhled do hudební kultury, a to hudební teorie i historie

HODNOCENÍ

 • snaha, aktivita, zájem o hudební a pohybové aktivity
 • zpěv lidových a umělých písní
 • připravenost na vyučování
 • ohled na individuální schopnosti

Výsledná známka není jen průměrem známek!
Zřetel beru také na aktivitu v hodině, spolupráci ve skupině, přístup a zájem o předmět.

Mgr. Andrea Kovaříčková, DiS. / 16. 8. 2022

Tělesná výchova

HODNOCENÍ

 • aktivita v hodinách
 • snaha a provedení zadaných cvičení
 • spolupráce při kolektivních hrách
 • hygiena a péče o tělo (čistý cvičební úbor a obuv)
 • sebehodnocení

NUTNÉ DODRŽOVAT

 • pevnou obuv (bez černé podrážky) do tělocvičny a na venkovní hřiště
 • čistý cvičební úbor (kraťasy, tričko, tepláky, mikina)
 • v hodinách TV nesmí mít žáci na sobě žádné ostré předměty, které by mohly způsobit zranění jim nebo spolužákům (náramky, hodinky, prstýnky, náušnice, ozdobné kroužky apod.)
 • svázané vlasy do gumičky 

Mgr. Jiřina Závranská / 2. 9. 2022

Výtvarná výchova

POMŮCKY NA VV 

 • pevný kufřík (nebo box) na pomůcky
 • stará košile bez rukávů nebo větší triko (zástěrku)
 • měkkou tužku (B)
 • gumu
 • černá tuš a redispero 
 • barevné fixy
 • tlustý a tenký černý fix (tenký centropen)
 • Progressa
 • pastelky (alespoň 12 barev)
 • voskovky (12 barev)
 • složka barevných papírů
 • štětec (2x kulatý se špičkou – tenký a široký, 2x plochý)
 • kalíšek na vodu
 • hadřík
 • igelit na lavici
 • nůžky
 • modelína a podložka na modelování
 • špejle
 • vodové barvy
 • temperové barvy (alespoň 6 barev)
 • paleta
 • tuhé lepidlo vysouvací Kores
 • malé tekuté lepidlo Herkules

 

CÍL PŘEDMĚTU

Cílem předmětu výtvarná výchova na prvním stupni je osvojení si základu výtvarných technik a názvosloví výtvarných materiálů, rozvoj kreativity, představivosti a estetického cítění.

HODNOCENÍ VV

 • připravenost na hodinu (pomůcky)
 • práce v hodině (aktivita, práce dle pokynů učitele)
 • výsledek tvůrčí práce (zvládnutí tématu, dodržení zadání z úvodu hodiny po technické i obsahové stránce)

Výsledná známka není jen průměrem známek! Zřetel beru také na aktivitu v hodině, spolupráci ve skupině, přístup a zájem o předmět.

Mgr. Andrea Kovaříčková, DiS. / 26. 8. 2022

Třídy a online informace