Online zprávy pro žáky 4. B

Přehled

Informace třídního učitele

Ke stažení

vycházky mimo budovu školy

Vážení rodiče, milé děti,

od zítřka (23. 6.) budeme v případě příhodného počasí  opouštět budovu školy. Mějte tedy do školy vhodné oblečení, obutí atd.

Přeji krásný poslední školní týden!

závěr školního roku II.

Vážení rodiče, milé děti,

krátké praktické shrnutí toho, co je potřeba do konce školního roku atd.:

- vrátit klíček od skříňky (pokud jsou v ní ještě nějaké věci, vyklidit)

- vrátit všechny učebnice za čtvrtý ročník; pokud jsou učebnice neúměrně poškozené, polité atd. - vyhledat ceny na www.albra.cz a přinést příslušný fnanční obnos

- zaplatit pracovní sešity do páté třídy (1000 Kč); pokud si nepřejete objednání přes školu, pošlu seznam a zakoupíte si pracovní sešity sami přes prázdniny

- odnést si všechny věci ze třídy

Všechny tyto věci by bylo nejlepší vyřídit do pátku 26. 6. 2020. Pokud již máte splněno, považujte

Vysvědčení 

 - MŠMT povolilo přítomnost všech dětí při akci spojené s ukončením školního roku; tedy předávání vysvědčení proběhne 30. 6. od 8:00 - 8:45 pro všechny děti ze třídy zároveň; děti, které nechodí do školy, musí mít podepsané čestné prohlášení o zdravotním stavu s datem 30. 6. (vložím ke stažení, nebo bude vytištěné ve vestibulu školy); v 8:45 děti odcházejí - kdo půjde sám, bude mít lísteček (nebo mi napište mail, sms); pokud si někdo bude přát, aby dítě (které chodí do školy) zůstalo do 12:30, potřebuji to, prosím, vědět co nejdříve; pokud si 30. 6. vysvědčení nevyzvednete, bude přes prázdniny po předchozí domluvě k dispozici v kanceláři školy

Obědy

- poslední objednávání/odhlašování obědů je možné do 23. 6.

- čipy zůstávají na příští školní rok

závěr školního roku

Vážení rodiče, milé děti,

blíží se konec školního roku a související organizační záležitosti. Nabízm tedy malé informační shrnutí – pokud by vás napadlo něco, co jsem vynechala, dejte mi, prosím, určitě vědět.

Výuka

 • Od 15. 6. bude ukončeno zadávání úkolů k samostudiu; možnost dobrovolného procvičování samozřejmě stale trvá; ZOOM již nebude

Vracení učebnic

 • proběhne už v tomto týdnu (ti, co chodí do školy)
 • v týdnu od 15. 6. Bych se ráda individuálně domluvila s ostatními rodiči (útčt je předání učebnic možné v pozdních odpoledních hodinách)
 • učebice by měly být pokud možno slepené, vygumované atd.
 • pokud nějakou učebnici nenajdete, je potřeba přinést příslušnou částku (podle www.albra.cz)
 • pokud budou všechny učebnice v pořádku vráceny/zaplaceny, dostane žák učebnice na příští školní rok

Klíčky od skříněk

 • navrhuji zálohu 100 Kč nevracet a nechat ji rovnou na příští školní rok
 • pokud by si zálohu někdo přál vrátit, smozřejmě se domluvíme
 • jestli ještě děti mají něco ve skříňkách, je nutné věci odnést(např. při předání učebnic, po domluvě v jiný termín)

Pracovní sešity na 5. třídu

 • i letos bych ráda už na začátku prázdnin objednala PS na příští školní rok (pokud možno na všechny předměty), celková částka je 1000 Kč (včetně obyčejných sešitů)
 • pokud si nepřejete objednání ode mne, pošlu seznam a pořídíte si je přes prázdniny sami
 • předání peněz navrhuji buď po dětech nebo při předání učebnic J

Vysvědčení

 • bude rozdáváno 30. 6. (nelze dříve)
 • pravděpodobně (záleží na počtu žáků, kteří přijdou) proběhne rozdávání na dvě skupiny
 • potřebuji vědět, zda si žák vůbec přijde pro vysvědčení a jestli bude zůstávat až do konce vyučování (12:30) – oběd je možný v čase 12:35 – 12:55
 • děti, které nechodí do školy půjdou domů hned po rozdání vysvědčení
 • počítám předběžně s časy 8:00 – 8:30 a 8:45 – 9:15

Informace k návratu do školy 25. 5. 2020

Vážení rodiče, milé děti

dnes jsem odeslala mail s informacemi k návratu do školy od 25. 5. 2020.

Důležité pro mne v tuto chvíli je, abyste mi po prostudování podmínek dali vědět, jestli Váš syn/Vaše dcera do školy nastoupí nebo ne. Nejlépe mailem, případně SMS zprávou atd. Nejpozději do pátku 15. 5. do 9:00.

V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat!

ZÁPIS ZE TŘÍDNÍ SCHŮZKY 

Všichni zákonní zástupci byli elektronicky (prostřednictvím mailu) informováni o hodnocení svých dětí
ve 3. čtvrletí školního roku 2019/2020.
Zákonní zástupci byli informováni protřednictvím mailu o následujícím:

 • Zásady hodnocení - hodnotíme podle Zásad hodnocení v karanténě. S těmito zásadami byli zákonní zástupci
  seznámeni prostřednictvím mailu, zaslaného před dvěma týdny na jejich mailovou adresu.
 • Domácí vzdělávání - dne 30. dubna vyšel metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví,
  které určil, jakým způsobem se bude postupovat v otevírání škol. Platí, že dobrovolná docházka
  žáků 1. stupně formou dětských skupin do maximálního počtu 15 dětí by měla být možná od 25. května 2020.
  Pro ostatní žáky bude nadále pokračovat domácí vzdělávání.
 • Individuální hodnocení prospěchu žáků - zákonní zástupci byli seznámeni s hodnocením svého dítěte
  ve 3. čtvrtletí školního roku 2019/2020.
 • Potvrzení o seznámení s hodnocením - rodiče byli požádáni o zaslání mailu, ve kterém potvrdí seznámení
  s hodnocením svého dítěte. Komunikaci pomocí mailu využili všichni rodiče.
 • Nabídka konzultace pro rodiče přes ZOOM, Skype nebyla využita; třídní učitelka je nadále k dispozici - mail, WA, uzavřená skupina na FB, telefon.

INFORMACE KE ČTVRTLETNÍMU HODNOCENÍ

Vážení rodiče,

děkuji za vaši vytrvalost a pomoc dětem se zvládáním domácí přípravy. Této pomoci, ochoty a spolupráce si moc
vážím. Bez Vaší podpory a práce by to nebylo možné, proto Vám patří můj velký dík.

Tento týden by nás za normálních okolností čekaly třídní schůzky. Jejich náplní by bylo především předání čtvrtletního hodnocení a obecných informací o pokračování distanční výuky.
Čtvrtletní hodnocení i obecné informace budou zaslány každému individuálně mailem v průběhu tohoto týdne. Pokud budete mít k hodnocení nebo k zaslaným informacím jakékoliv dotazy, ráda Vám je zodpovím.

Můžete mi napsat na můj mail: ondrejkova@zskorenskeho.cz nebo na Whatsapp, zatelefonovat. Případně můžeme diskutovat o hromadném hovoru (ZOOM, Skype).
V každém případě prosím, abyste mi po obdržení čtvrtletního hodnocení poslali mail, ve kterém bude uvedeno následující:
"Byl/a/i jsme seznámen/a/i s hodnocením našeho syna/naší dcery za 3. čtvrtletí školního roku 2019/20."

Děkuji za spolupráci.

zMĚNY V ZADÁVÁNÍ ÚKOLŮ OD 6. 4. 2020

Vážení rodiče,

příští týden nastanou určitě změny. 

- od pondělí se bude samostudium více zaměřovat na hlavní předměty - ČJ, M, AJ  - úkoly budou zadávány na každý týden

- úkoly na samostudium VLA, PŘÍ budou v neděli nebo v pondělí na webu třídy a budete na vypracování mít 2 týdny 

- úkoly na samostudium předmětů HV, VV, SI, TV budou zadávány na 3 týdny

- ZOOM 6. - 8. 4. vždy od 10:00 - pozvánka v WA dětské skupině a ve skupině rodičů na FB

 

- od 9. do 13. 4. - VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY.

Ještě jednou děkuji za vaši spolupráci a podporu - bez vás by tato "výuka na dálku" nebyla možná. Již se všemi dětmi (rodiči) jsem jako třídní v kontaktu, úkoly chodí, komunikace funguje. Přeji pevné nervy, během svátků odpočívejte a po Velikonocích 

 

PODĚKOVÁNÍ A PROSBA

Vážení rodiče,

nejprve mi dovolte vyjádřit velké poděkování za vaši podporu směrem ke škole. Za to, že se s dětmi věnujete učení a máte s nimi trpělivost. Moc si toho vážím. Pro jistotu připomínám naši uzavřenou FB skupinu - pokud v ní ještě nejste, budu moc ráda, když se přidáte: https://www.facebook.com/groups/402738393647500/?epa=SEARCH_BOX

Zároveň vás prosím - pokud je u úkolu zadáno, že ho má žák vypracovat sám - nepomáhejte :-).  Těžko bych v případě vaší "nápovědy" zjistila, jestli by si váš syn/dcera s úkolem poradil sám/sama - a nemohu tak korigovat obtížnost zadání.

Pokud byste měli nějakou připomínku, námět nebo nápad k dálkovému studiu - neváhejte mi, prosím, napsat.

Moc se vy i děti opatrujte a těším se na viděnou!

MOŽNOST PROCVIČOVÁNÍ - ODKAZY

https://www.promaminky.cz/clanky/rozvoj-a-vychova-ditete-106/domskolakem-na-zkousku-929

POTVRZENÍ O OŠETŘOVÁNÍ ČLENA RODINY

Vážení rodiče,

vzhledem k minimalizaci mezilidských styků a doporučení MPSV o možnosti elektronického vydávání potvrzení o ošetřování člena rodiny v době uzavření škol kontaktujte paní hospodářku na bergerova@zskorenskeho.cz a následně vám bude potvrzení zasláno emailem. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Kateřina Polanecká-Ondrejková / 22. 6. 2020

Český jazyk

úkoly k samostudiu 15. 6. - 19. 6.

Vážení rodiče, milé děti,

v tomto týdnu už doporučuji pouze procvičovat, opakovat, příoadně doplňovat úkoly z minulého týdne.

https://www.promaminky.cz/clanky/rozvoj-a-vychova-ditete-106/domskolakem-na-zkousku-929

úkoly k samostudiu 8. 6. - 12. 6. 

Milé děti,

tento týden je poslední, kdy budu zadávat práci.

Čtení s porozuměním str. 62 - 67

PS Fraus str. 35/ cv. 9, str. 38/ cv. 5, str. 43/ cv. 8 (vymyslet 3 věty) a cv. 9

Co stihneme, uděláme při ZOOMech. Fotit a posílat prosím pouze PS Fraus.

V posledních dvou týdnech si opakujte na internetu, dodělávejte, co vám chybí, těšte se na prázdniny :-).

V Bakalářích máte již známku z ČJ za II. pololetí - kdyby chtěl někdo se mnou hodnocení probrat, dejte vědět mailem nebo telefonicky.

úkoly k samostudiu  1. 6. - 5. 6.

Milé děti,

přeji krásné (pro vás sváteční) pondělí.

Tento týden budeme procvičovat shodu přísudku s podmětem. Pracovat budeme s učebnicí, na onlinecviceni.cz atd.

Opět vždy po ZOOMu bude napsáno, co jsme stihli. Ve čtvrtek a v pátek ZOOM určitě nebude.

Ve středu bude desetiminutovka na shodu přísudku s podmětem - poslat (ti co chodí do školy, vypracují ve škole).

Ti, co chodí do školy už mi nic neposílají (pouze v případě absence).

1. 6. ZOOM opakování - shoda přísudku s podmětem; procvičování - onlinecviceni.cz

Úkoly k samostudiu 25. 5. - 29. 5.

Milé děti,

tento týden budeme procvičovat hlavně učivo o podmětu a přísudku. Pracovat budeme s učebnicí, na onlinecviceni.cz atd.

Vždy po ZOOMu bude napsáno, co jsme stihli.

Ve čtvrtek bude desetiminutovka na určování podmětu a přísudku - poslat (ti co chodí do školy, vypracují ve škole).

Ti, co chodí do školy už mi nic neposílají (pouze v případě absence).

25. 5. ZOOM - UČ 93/ rámeček, cv.7 str. 94/cv. 9

26. 5. ZOOM nebude (účast na pohřbu)

27. 5. ZOOM Procvičovací sešit str. 50 (celá) - pošlou jen ti, co nebudou na ZOOMu

28. 5. ZOOM PS Fraus 27

úkoly k samostudiu 18. 5. - 22. 5.

Milé děti,

tento týden je plný organizačních záležitostí. Musíme vymyslet a zařídit spoustu věcí, abychom se na některé z vás mohli příští pondělí těšit. A to znamená hodně práce a málo času. Tedy úkoly budou pro tentokrát velmi jednoduché:

- procvičovat na www.onlinecviceni.cz, www.skolakov.eu (opakovat cokoli od první do čtvrté třídy)

- dodělat ty úkoly, které vám chybí (nejen z češtiny)

- doplnit si úkoly ze ZOOMů

Posílat tento týden nemusíte žádnou práci (jen případně ty úkoly, které doděláte z minula).

18. 5. ZOOM Čtení s porozuměním str. 60 - 61

úkoly k samostudiu 11. 5. - 15. 5. 

Vážení rodiče, milé děti,

od tohoto týdne malinko změníme systém zadávání práce:

- po každém ZOOMu dopíšu, co jsme s dětmi udělali - ti, co se účastnili vysílání, už práci neposílají; ti, co na vysílání nemohli/nechtěli být, si doplní a práci pošlou

- dále bude každý týden v pondělí zadaná desetiminutovka, případně nějaká drobná samostatná práce; prosím, aby tyto práce dělaly děti naprosto samostatně; tyto práce posílají všichni

- Procvičovací sešit str. 44 (poslat)

- Desetiminutovka 5 - určovní slovních druhů

11. 5. ZOOM PS Fraus str. 26/cv. 9 (základ věty, základní skladební dvojice)

13. 5. ZOOM PS Fraus str. 28/ mimo úkolu b, d

14. 5. ZOOM Čtení s porozuměním 58

15. 5. ZOOM Čtení s porozuměním 59

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 4. 5. - 7. 5.

Vážení rodiče, milé děti,

dnes jsme se dohodli na následujících úkolech pro tento týden:

PS Fraus

- do str. 19 zkontrolovat, jestli je vše hotovo - případně doplnit; neposílat

- str. 21 dodělat (pomocí internetu); neposílat

- str. 23/celá - poslat

Učebnice - str. 111/ cv. 13 - není potřeba opisovat celé cvičení, stačí tužkou doplnit do učebnice a poté vygumovat; poslat

Desetiminutovka 4 - mluvnické kategorie podstatných jmen (pád číslo, rod a vzor) - ve středu 6. 5.

ZOOM  - každý den mimo pátku.

UKOLY K SAMOSTUDIU 27. 4. - 30. 4.

Vážení rodiče, milé děti,

tento týden nebudou žádné nové úkoly k samostatné práci. Využijte, prosím, čas určený původně pro češtinu na kontrolu plnění úkolů do ostatních předmětů. Myslím tím i za uplynulé týdny.

ZOOM zůstává - s dětmi se, pokud to půjde, každý den uvidíme, budeme procvičovat. Nechci ale nic posílat.

I já využiji tento čas na doplnění toho, co vám dlužím. Jinak jsem samozřejmě k dispozici na mailu, telefonu atd.

Opatrujte se!

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 20. 4. - 24. 4.

Krásné pondělní dopoledne - je tu další várka úkolů :-).

PS Fraus - str. 18 a 19/ celé; věty ve cv. 4 není potřeba přepisovat, stačí nad obrázek napsat správné slovo; u cv. 6 využijte internet - poslat.

Procvičovací sešit - str. 43/celá (vyjmenovaná slova, vzory, shoda přísudku s podmětem) - poslat.

Hlavní úkol (poslat, až do 30. 4.):

- zahraj si na pana učitele/učitelku

- vyber si jakékoli téma z ČJ (slovní druhy, mluvnické kategorie, vyjmenovaná slova, velká písmena....co Tě napadne)

- představ si, že jdeš učit děti, které tohle učivo vůbec neznají

- vytvoř pracovní list, nahraj video...

- jak bys jim látku vysvětlil/a

Moc se těším :-)

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 14. 4. - 17. 4.

Krásné dopoledne přeji všem :-). Ještě jednou shrneme, co jsme si přes ZOOM domluvili za úkoly pro tento týden :-).

PS Fraus - str. 17/celá (podmět a přísudek, vybírání vhodných podmětů a přísudků, základ věty) - poslat

Procvičovací sešit - str. 38/celá (určování slovních druhů, ohebné a neohebné slovní druhy) - poslat

Napsat dopis číslo 3.

Ve čtvrtek 16. 4. další desetiminutovka 3, tentokrát na slovní druhy.

Prosím, nezapomínejte se mi na posílané práce podepisovat; také vždycky zkontrolujte, jestli se to z té fotky dá přečíst :-)

Moc se opatrujte!

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 6. 4. - 10. 4.

Milí moji :-),

už je to popáté, co vám zadávám práci takhle na dálku... doufám, že už máme alespoň polovinu karantény za sebou :-).

Vzhledem k tomu, že ve čtvrtek a pátek byste měli prázdniny, bude zadání pro vás opravdu krátké :-)

Napsat mi dopis číslo 2.

- o tom jak se máte, jak zvládáte karanténu, co děláte, jak se těšíte do školy, na co myslíte.....prostě vše, co vás napadne

- s oslovením, rozloučením i podpisem

- může být psace, tiskace, na počítači (pokud vám rodiče vypnou kontrolu pravopisu)

- rozsah cca 1 strana sešitu A5 (malý sešit) - když to bude víc, nevadí

- musíte dodržovat pravopisné jevy, které už umíme :-)

- rodiče nebudou napovídat, o čem máte psát 

Desetiminutovka II.

- tentokrát mluvnické kategorie sloves (osoba, číslo, čas, způsob)  - uplně sami (vložím ve středu 8. 4. po našem ZOOMu - tzn. v 11:00)

- vypracujete sami a pošlete co nejdřív to půjde (prosím, jako fotku)

ZOOM

- kdo chce a může a zvládne: tenhle týden ZOOM vždy v 10:00; pondělí - středa

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 30. 3. - 3. 4.

Milí moji žáci :-),

abych trochu ulevila vám, rodičům i sobě (musím se definitivně probojovat záplavou fotek vaší práce z minulých dvou týdnů), bude práce na tento týden následující:

Napsat mi dopis

- o tom jak se máte, jak zvládáte karanténu, co děláte, jak se těšíte do školy, na co myslíte.....prostě vše, co vás napadne

- s oslovením, rozloučením i podpisem

- může být psace, tiskace, na počítači (pokud vám rodiče vypnou kontrolu pravopisu)

- rozsah cca 1 strana sešitu A5 (malý sešit) - když to bude víc, nevadí

- musíte dodržovat pravopisné jevy, které už umíme :-)

Desetiminutovka

- ve středu 1.4. sem vložím malou písemku: vyjmenovaná slova, psaní ú/ů, protiklady a synonyma; tu vypracujete úplně sami a pošlete do pátku (kdo může tisknout, vytiskne - kdo ne, vypracuje na papír, do sešitu...)

Procvičovací sešit 

- str. 42 (hotové poslat)

Připomínám, že kdykoli ve všední den mezi 10:00 - 17:00 můžete psát, volat - když budete potřebovat s něčím poradit atd. Prozkoumám aplikaci ZOOM a zjistím, jak bychom si mohli povídat ve větší skupině. Moc se opatrujte a dávejte na sebe pozor!

úkoly k samostudiu 23. - 27. 3.

Český jazyk (všichni)

Procvičovací sešit

 • str. 37/ celá
 • str. 40/cv. 3
 • str. 41 / celá
 • str. 47/ celá
 • nemusíte posílat, během týdne vytvořím malou písemčičku, abych si ověřila, že jste si učivo procvičili :-)

Čtení s porozuměním

 • str. 48 - 49 (podepsat, vyfotit, poslat) :-) - až budete mít

Pracovní sešit Fraus

 • str. 16 celá (cv. 10 - klidně tiskace, pozor na i/y na konci slovesa - ukazujeme si na podmět TI/TY); až budeš mít hotovo, prosím vyfoť a pošli :-)
 • učebnice str. 25/ cv. 16 - doplň i/y; když se tI BUDE CHTÍT a budeš moci, básničku se nauč, natoč se při přednesu a pošli video :-))))

úkoly k samostudiu 16. - 20. 3

Čtení s porozuměním

 • vypracuj, prosím další dvě kapitoly (str. 42 - 45); můžeš si klidně pomáhat vyhledáváním na internetu atd.
 • str. 46 - 47 přečti, vypracuj; vyfoť a pošli mi str. 47 mailem/přes whatsapp do 22. 3. na email: ondrejkova@zskorenskeho.cz; tuhle dvojstranu dělej, prosím úplně sám/a

Procvičovací sešit

 • str. 36 - shoda přísudku s podmětem v množném čísle; ukazujeme si TI (rod mužský životný), ty (rod mužský neživotný, rod ženský), TA (rod střední)
 • pracuj úplně sám/a
 • stránku opět vyfoť a pošli do 22. 3.

PS Fraus

 • vypracuj str. 14 - 15  - procvičování vyjmenovaných slov, vzorů, shody přísudku s podmětem
 • při práci klidně používej učebnici, tabulky, přehledy
 • obě vypracované stránky vyfoť a pošli zase do 22. 3.

Slohová výchova

 • vyber si jakékoliv téma, které Tě zaujme; ke tématu napiš datum, kdy jsi ho vypracoval/a

Barevná čeština

 • vypracuj sám/a str. 53; vypracovanou stránku opět vyfoť a pošli do 22. 3.

Učebnice

 • str. 19 /21 - do sešitu písemně (bez úkolu pod cvičením - nemusíš psát věty); vypracoavné cvičení zase vyfoť a pošli do 22. 3. 

Úkoly k samostudiu 11. - 13. 3.

Procvičovací sešit (modrý) - vše do str. 36 (včetně)

 • používat klidně přehled vzorů
 • vždy si zdůvodnit, proč píšu y/i/a (u shody přísudku s podmětem ukazujeme na podmět - ty - y, ti - i, ta - a)

PS Čtení s porozuměním - mít vše do str. 41

PS Fraus II. - mít vše do str. 13 (včetně)

Učebnice - průběžně si opakovat probrané učivo - projít si rámečeky, přečíst, umět vysvětlit (do str. 107)

Mgr. Kateřina Polanecká-Ondrejková / 15. 6. 2020

Matematika

poděkování 

Vážení rodiče, milé děti, 

chci Vám moc poděkovat za úžasnou spolupráci v takto náročném období. :) Jsem opravdu spokojená s Vaší prací. Zároveň se s Vámi jako paní učitelka na matematiku loučím. :( Děkuji Vám za krásné dva roky. Přeji Vám mnoho úspěchů, a ať máte krásné a odpočinkové letní prázdniny. :) 

S pozdravem

Andrea Kuncová 

 

Andrea Kuncová, DiS. / 29. 6. 2020

Anglický jazyk (čtyřlístci)

úkoly k samostudiu v týdnech 15. - 26. 6. 2020

V těchto dvou týdnech se podívejte na  to, co jste nedokončili a co jste měli zaslat a dokončete a zašlete.

Také můžete procvičovat online učivo pro 4. ročník, nebo si doplnit cvičení v pracovních sešitech.

úkoly k samostudiu 8. - 12. 6. 2020

Milí žáci, skupinko "DOMA",

měla jsem radost, že minulý týden jsme se viděli v trochu větším počtu než před 14 dny. Ovšem byla bych ráda, kdyby se našeho ZOOMU zúčastnilo více dětí - připomínám - online výuka je ve čtvrtek od 8.00 do 8.45.

Tento týden nás čeká společné dokončení celoroční práce. Budeme pracovat s textem, číst s porozuměním, povídat si... Někteří z vás ještě nebyli vyzkoušeni z básničky, tento týden nastane poslední možnost.

Také prosím ty z vás, kdo jste doma a nebyli jste se mnou (nebo s paní učitelkou Semerádovou) po dobu distanční výuky v kontaktu, abyste nám v průběhu tohoto týdne zaslali vypracované úkoly.

B. Soukupová

pro ty, kdo se nezúčastnili online výuky

Pracujte s příběhem "Prince Brunclík and the lion" - naleznete to v pracovním sešitě na straně 65. A také si zopakujte velká čísla, měsíce a data (učebnice strany 62 a 63).

úkoly k samostudiu 1. - 5. 6. 2020

Milí žáci, skupinko "DOMA",

také tento týden nás čeká ve čtvrtek online výuka přes ZOOM - od 8.00 do 8. 45. Ti z vás, kdo jste ještě nebyli vyzkoušeni z básničky, budete vyzkoušeni. Také si zahrajeme hru, která prověří naše komunikační dovednousti. A budeme opakovat a procvičovat to, co jsme probírali v tomto školním roce. A čeká nás poslední díl příběhu The Dragon Crown. Budu se na vás všechny těšit na viděnou na ZOOMu.

Pro ty, kdo se nezúčastní online výuky

 • poslechněte si a přečtěte si poslední část příběhu The Dragon Crown -  pouze poslech a tento odkaz slouží k poslechu s opakováním
 • pokud jste mi ještě neřekli básničku, poproste někoho dospělého, ať vás nahraje, když budete recitovat básničku (zadání: naučit se zpaměti básničku z pracovního sešitu str. 51, cvičení 9) a pošlete mi nahrávku - toto je klasifikováno
 • zopakujte si, co jsme se tento školní rok naučili - vypracujte stránku Quiz time - v pracovním sešitě na straně 60 a pošlete mi hotovou práci ke kontrole

úkoly k samostudiu 25. - 29. 5. 2020

Milí žáci,

tento týden nás čeká změna po více než 2 měsících se někteří z vás začnou účastnit výuky ve škole. A s tím se bude také trochu měnit způsob naší online výuky. Přestaneme se nyní dělit na skupiny Čtyřlístků a Soviček a budeme se dělit na skupiny Škola a Doma.

Pro ty, kdo budou chodit do Školy bude vysílat paní učitelka Semerádová dle rozvrhu, se kterým vás seznámila paní učitelka třídní.  Úkoly naleznete u úkolů z AJ pro Sovičky - paní učitelka Semerádová.

Pro ty, kteří budou nadále Doma bude vysílat paní učitelka Soukupová - každý čtvrtek od 8.00 hodin. Přihlašujete se nadále na ZOOM paní učitelky Soukupové přes původně zadané ID a heslo. Úkoly sledujete na webu třídy - AJ pro Čtyřlístky - paní učitelka Soukupová.

co nás čeká tento týden - skupina "doma"

 • sejdeme se na ZOOMu ve čtvrtek od 8.00 hodin a budeme společně procvičovat již osvojenou slovní zásobu a také si zahrajeme hru z učebnice - připravte si učebnici a předem se můžete podívat na strany 60 a 61 - přečtěte si otázky (kromě posledních 4) a pokuste se na ně odpovědět. Až budeme společně na online výuce, budeme tuto hru hrát :). Také budeme pracovat s kapitolou My a Britové - nalezneme ji v pracovním sešitě, tak si jej připravte. A připravte si také penály. Těším se na viděnou.
 • ti, kdo se online výuky nezúčastní: zahrajte si s rodiči hru z učebnice na stranách 60 a 61 - přečtěte si otázky (kromě posledních 4) a pokuste se na ně odpovědět. Také budeme pracovat s kapitolou My a Britové - nalezneme ji v pracovním sešitě na stranách 62  - vypracujte cvičení 1 a 2. Pošlete mi práci ke kontrole. (soukupova@zskorenskeho.cz)

B. Soukupová

úkoly k samostudiu 18. - 22. 5. 2020

Milí žáci,

také tento týden se sejdeme opět na ZOOMu. Naším pravidelným dnem se stal čtvrtek v čase od 9.00hodin.

Na ZOOMu v minulém týdnu jsme se domluvili, že budeme dnes zkoušet, zda umíte zpaměti bástičku z pracovního sešitu str. 51, cvičení 9 -  máte možnost získat jedničku. Také si vyzkoušíme společně online test. A procvičíme si reagování na otázky. Podívejte se na ně do učebnice na str. 60 a 61 (kromě posledních 4 otázek v hadovi, ty jsme ještě neprobírali).

Těším se na viděnou ve čtvrtek na ZOOMu.

B. Soukupová

úkoly k samostudiu 11. - 15. 5. 2020

Milí žáci,

také tento týden se sejdeme opět na ZOOMu. Naším pravidelným dnem se stal čtvrtek v čase od 9.00hodin.

Na ZOOMu v minulém týdnu jsme se domluvili, že si v tomto týdnu ještě pročteme společně závěrečný díl příběhu The Dragon Crown a že budeme pracovat v pracovním sešitě na straně 51. Také jsme vám s paní učitelkou zadaly úkol naučit se do online výuky dne 14. 5. 2020 zpaměti bástičku z pracovního sešitu str. 51, cvičení 9 - pokud nám ji řeknete na online výuce, máte možnost získat jedničku.

Také mi pak pošlete nafocenou str. 51 ke kontrole.

Online podpora - poslechy:

The Dragon Crown - PART 11: poslechposlech s opakováním výslovnosti

básnička z pracovního sešitu - str. 51, cv. 9: poslech s opakováním výslovnosti (poslech a procvičování výslovnosti problematických slov)

pro ty, kdo se nezúčastní online výuky

 • přečtěte si komiks - The Dragon Crown (11) na str. 55 a využijte k tomu zde online podpory (poslech a poslech k procvičování výslovnosti)
 • vypracujte stranu 51 v pracovním sešitě a pošlete mi toto ke kontrole
 • naučte se básničku z pracovního sešitu (str. 51) - využijte zde online nahrávku k nácviku správné výslovnosti, pokud máte možnost, nahrajte to, jak říkáte básničku zpaměti a pošlete mi nahrávku, máte možnost získat jedničku

úkoly k samostudiu 4. - 8. 5. 2020

Milí žáci,

také tento týden se sejdeme na ZOOMu. Setkáme se opět ve čtvrtek 7. 5. 2020 v 9.00h.  Protože jsme minule na ZOOMu četli jen část příběhu, budeme nyní pokračovat ve čtení. Připravte si učebnici, pracovní sešit a pomůcky na psaní.

Ten, kdo nebude na ZOOMu, objeví zde ve čtvrtek odpoledne pokyny k tomu, co má udělat. Fotokopie práce mi pošlou jen ti, kdo nebudou s námi pracovat na ZOOMU (s těmi, kdo budou na ZOOMu provedeme kontrolu rovnou).

Online výuka je opět pro Čtyřlístky i Sovičky.

S přáním krásného týdne

B. Soukupová

poslechy ke komiksu

The Dragon Crown - PART 8:  poslechposlech s opakováním výslovnosti

The Dragon Crown - PART 9: poslechposlech s opakováním výslovnosti

The Dragon Crown - PART 10:  poslech  a poslech s opakováním výslovnosti

pro ty, kdo se nezúčastní online výuky

 • přečtěte si komiks - The Dragon Crown (8, 9, 10) na str. 41, 45 a 51; využijte k tomu zde online podpory (poslech a poslech k procvičování výslovnosti) - musíte vědět, o čem příběh je (odvyprávějte jej někomu česky, můžete mu ukazovat v komiksu jednotlivé obrázky )

úkoly k samostudiu 27. 4. - 1. 5. 2020

Milí žáci,

také tento týden se sejdeme na ZOOMu. Setkáme se opět ve čtvrtek 30. 4. 2020 v 9.00h. Společne budeme číst komiks a pracovat s ním. Připravte si učebnici, pracovní sešit a pomůcky na psaní.

Ten, kdo nebude na ZOOMu, objeví zde ve čtvrtek odpoledne pokyny k tomu, co má udělat. Fotokopie práce mi pošlou jen ti, kdo nebudou s námi pracovat na ZOOMU (s těmi, kdo budou na ZOOMu provedeme kontrolu rovnou).

ZOOMu se zúčastní společně Čtyřlístci i Sovičky,

těšíme se na vás, vaše paní učitelky

B. Soukupová a A. Semerádová

úkoly k samostudiu 20. - 24. 4. 2020

Milí žáci,

minulý týden jsme se poprvé setkali na ZOOMu. Moc ráda jsem vás viděla. Opravdu jste pracovali skvěle, mám z vás radost. Oceňuji vaši snahu a to, že se zapojujete. Díky za zapojení jak čtyřlístků, tak soviček.

Chtěla jsem poprosit ty z vás, kdo jste mi ještě neposlali fotografie vypracovaných cvičení v pracovním sešitě (str. 46 – 49), abyste mi je poslali nejpozději do úterý 21. 4. 2020 do 13.00 hodin.

Také tento týden se společně setkáme na ZOOMu – ve čtvrtek 23.  4. 20200 v 9.00 platí pro čtyřlístky i sovičky. Připravte si pracovní sešity a učebnice. Než se společně sejdeme na ZOOMu, není třeba, abyste cokoliv dělali dopředu. Informace níže se bude týkat situace po ZOOMu.

Společně budeme pracovat v učebnici i v pracovním sešitě na straně 50, prosím, připravte si obojí.

Sami pak dokončíte cvičení 5, 6 a 7 v pracovním sešitě a pošlete fotokopii  vašípráce do pátku 24. 4. 2020 – do 13.00hodin: čtyřlístci mně (mail,  messenger), sovičky paní učitelce Semerádové.

Příští týden se můžeme těšit na společný projekt, budeme pracovat se zvířátky, každý si připravte na další ZOOM kvíz; inspirovat se můžete v učebnici na str. 50. Toto si připravte tento týden. (Po ZOOMu.)

A informace navíc: kdo jste v minulém týdnu nestihli získat jedničku za slovíčka z 10. lekce, můžete si znovu pustit Kahoot, když budete mít dobře (alespoň na 85%), ohodnotím to jedničkou. (Zahrát si mohou samozřejmě i sovičky, pošlu pak vaše výsledky paní učitelce Semerádové.) Hra Kahoot byla již ukončena a nelze ji znovu hrát.

S přáním pěkného týdne

B. Soukupová

Úkoly k Samostudiu 13. - 17. 4. 2020

Milí žáci,

před 14 dny jste se měli naučit nová slovíčka. Zda se vám to opravdu zdařilo, se dozvíme prostřednictvím hry Kahoot – času na výběr budete mít dost, vždy klikněte na správný obrázek. Pozor – bude známkováno. Pro přihlášení: Napište své křestní jméno a první písmenko z příjmení. 

Hra Kahoot byla již ukončena a nelze ji znovu hrát.

Tento týden se také setkáme online a budeme společně probírat AJ.  Setkáme se prostřednictvím ZOOM – čtvrtek od 9.00. Přístupové ID a heslo vám sdělí vaše třídní učitelka.

Samostudium:

Pro ty z vás, kdo byste se nepřipojili na ZOOM, přidávám to, co budeme dělat společně, aby věděli, co si mají dostudovat, ale i pro ostatní, neb je zde úkol k odeslání:

 • učebnice str. 48 – vrchní část stránky, čtěte charakteristiky, čím se které zvíře živí, a doplňujte správná čísla z jednotlivých obrázků zvířat
 • str. 49 – podívejte se na charakteristiky toho, čím se zvířata živí, kde žijí a zda umí létat/plavat a hledejte, které zvíře této charakteristice odpovídá, ve druhém cvičení na této stránce doplňujeme do hádanek správné zvíře
 • Pracovní sešit str. 48 a 49 – pošlete mi mailem fotokopii vypracovaných cvičení (platí i pro ty, s kým se setkáme v rámci ZOOMu)

Úkoly k Samostudiu 6. - 10. 4. 2020

Milé, děti, vážení rodiče,

 děkuji všem, kdo se zapojili do ověřování toho, zda znáte slovíčka z tematických celků Time,  Free time a TV programmes ve hrách Kahoot. Doufám, že vás hry bavily.

Tento týden nás čekají velikonoční prázdniny. A proto bude toho učení méně a zaměříme se na téma Velikonoce. Již jsme se učili slovíčka ve škole, tak věřím, že se Vám cvičení budou dařit a budou vás bavit. A také jsou zde dvě písničky, které si můžete pustit a zazpívat si je, u jedné si i trochu zacvičit. Pohyb a hudba jsou takové prima činnosti, u kterých člověk začne myslet i na dobré věci, tak věřím, že si i toto užijete.

S přáním krásných Velikonoc

B. Soukupová

úkoly na tento týden

Seznamte se s novou slovní zásobou v tomto interaktivním cvičení.

Nejprve si poslechněte slovíčka a zopakujte je, naučte se je vyslovovat i vědět, co znamenají (nest = hnízdo, basket = košík, bench = lavička,  sweets = sladkosti, chocolate egg = čokoládové vajíčko, flowers = květiny). Pak se podívejte na znázozrnění předložek místa a zopakujte si je. Nakonec si přečtěte otázky a vyberte správnou odpověď (budete hledat, kolik vajíček je na daném místě). Až dokončíte, klikněte na tlačítko Finish!. Objeví se otázka, co chcete udělat – klikněte na „Email my answers to my teacher“ .

Napište své jméno a první písmenko z příjmení. (Enter your full name).

Vyplňte zbytek tabulky:

 • Lavel/group: 4B,
 • School subject AJ,
 • Enter your teacher´s email or key code: soukupova@zskorenskeho.cz.

Pak klikněte na tlačítko Send. Pak se vám zobrazí, jak jste pracovali (v horním levém rohu budete mít výsledek) a když se podíváte na jednotlivé rámečky, pokud budou zelené – je to v pořádku, pokud červené, můžete si je rozkliknout a uvidíte, jaká měla být správná odpověď.

Další cvičení je také interaktivní. Přečti si text a odpověz na otázky. Pak odešli dle pokynů výše. Nelekej se toho, že se tvé odpovědi označí červeně – je to nějak nastavené a třeba jsi odpověděl/a jiným správným způsobem, který tam není. Jak se Ti vedlo Ti napíši ve zpětné vazbě.

Pusť si velikonoční písničku.

ještě jedna velikonoční písnička pro dobrou náladu.

Úkoly k samostudiu 30. 3. - 3. 4. 2020

Milí žáci, děkuji všem, kdo jste mi poslali vyfocenou vaši práci v pracovních sešitech. Odvádíte skvělou práci. :) Na maily vám přijde ode mne odpověď, jak se vám dařilo.

V tomto týdnu budeme trochu opakovat – procvičovat slovíčka a gramatiku z předchozích lekcí online. Odkazy najdeš níže.  Také se naučíme nová slovíčka, která se týkají zvířátek.

K procvičování:

Zde nalezneš odkazy pro procvičování v programu Kahoot!. Nemusíš nic instalovat, stačí kliknout na odkaz a spustí se hra. Abych věděla, kdo hrál, je třeba, abys napsal/a do přihlašovacího formuláře své křestní jméno a první písmenko z příjmení a ČTYŘLÍSTEK.  Pak si už užij hru. Buď budeš vybírat obrázky, nebo klikat na kartičky TRUE (pravda) x FALSE(lež).

My free time: Hra byla již ukončena, nelze ji spustit znovu.

What´s on TV? : Hra byla již ukončena, nelze ji spustit znovu.

What time is it?: Hra byla již ukončena, nelze ji spustit znovu.

Nová látka:

Nauč se slovíčka z 11. lekce: str. 48 – 50: pengiun, gorilla, lion, crocodile, frog, snowy owl, hippo, elephant, polar bear, fruit bat, meat, fruit, leaves, fish, plants, live, grassland, sea, river, forest

Pro správnou výslovnost si zde napiš do angličtiny dané slovíčko a vlevo dole klikni na ikonku pro zvuk a poslechni si, jak se slovíčko vyslovuje, zopakuj jej a znovu si poslechni výslovnost.

úkoly k samostudiu 23. - 27. 3.

Tento týden budeme opakovat to, co jsme se již naučili v předchozích kapitolách. Nejprve si užijte příběh The Dragon Crown na str. 45 (přečtěte si jej a pokuste se mu rozumět). Pak se vrhneme již na opakování.

V pracovním sešitě vypracujte str. 45 – cvičení 7 a 8. Básničku se naučte zpaměti, až se znovu setkáme, budu ji chtít slyšet.

V rámci opakování si můžete s rodiči zahrát hru v učebnici na str. 47. Pokud se rodiče učili jiný jazyk než angličtinu, nemusí všemu rozumět – buďte parťáci a vždy rodičům přeložte, na co se tam ptají a pomozte jim odpovědět správně anglicky. Ke hře budete potřebovat figurky a kostku ze hry „“Čověče, nezlob se“

Jak hrát: Postavte se na start, hoďte kostkou a dojděte na políčko. Přečtěte větu a správně na ni odpovězte. Pokud odpovíte správně, zůstáváte stát. Pokud odpovíte špatně, vracíte se na políčko stejné barvy. Máte se dostat do cíle (finish), aby byla hra zajímavější, můžete se domluvit, že než budete moci jít do cíle, musíte 1x obejít kolem dokola a teprve při dalším kole můžete jít do cíle.

Pracovní sešit str. 46 + 47: vypracujte prosím sami a pošlete mi mailem do pátku 27. 3. 2020 fotografie soukupova@zskorenskeho.cz

Cvičení 1 – rozdělte slovíčka dle okruhů

Cvičení 2 – přečtěte si otázky a důkladně si prohlédněte obrázky, pak teprve hledejte v odpovědích tu správnou (pozor, 3 odpovědi zbydou)

Cvičení 3 – Z přeházených slov vytvořte správně věty a napište je, na každém řádku je jedna věta, na každý ústřižek, kam budete psát patří jen jedno slovo.

Quiz time

 1. A) napište, co si myslíte, že je na obrázcích (u televize se jedná o televizní pořady; dále jsou tam předměty ve škole a časy)
 2. B) odpovězte na otázky: Pokuste se odpovědět celou větou.

úkoly k samostudiu 16. - 20. 3.

Středa 18. 3. 2020

Začínáme novou lekci - naučíme se hovořit o svém volném čase. Zúročíte zde opakování dnů, které proběhlo v rámci samostudia minulý týden.

Nejprve se podívejte do učebnice - str. 42 - ve vrchní části si přečtete rozhovor - čtěte anglicky nahlas, přeložte, čtěte ještě jednou nahlas. Pak vypracujte cv. 1 na str. 42 v pracovním sešitě - doplňte chybějící slovíčka a nad jednotlivé obrázky napište čísla vět, které s obrázky souvisí.

Zopakujte si dny v týdnu.

Znovu si otevřete učebnici na str. 42 - druhé cvičení: je zde diář (ověřte si, že umíte dny v týdnu) a rozpis aktivit. Přečtěte si rozhovor a sledujte u toho list z diáře. Pak sami vytvořte otázky pro zbývající dny a odpovězte na ně - napište to na papír a počítejte s tím, že budete odevzdávat. POZOR - dny se vždy pojí s předložkou ON.

Nakonec vypracujte cvičení 2 v pracovním sešitě na str. 42.

Čtvrtek 19. 3. 2020

Nejprve si zopakujte slovíčka, která jste se včera naučili. K procvičení použijte odkaz na vaší webové stránce - INFORMACE OD VYUČUJÍCÍCH - AJ -PROCVIČOVÁNÍ: 9. lekce

Pracujte v učebnici - str. 43 - přečtěte si text písně a přeložte si ji. POZOR: věnujte pozornost tomu, že když I GO tak se s tím pojí sloveso, které končí -INGG (I go swimming, I go fishing...), ale když je I PLAY - pojí se to s podstatným jménem, s nějakou věcí (I play basketball, I play computer games...)

Druhé cvičení v učebnici:

Přečtěte si rozhovor a sami pak vymyslete 3 podobné rozhovory, napište je na stejný papír jako včera a počítejte s odevzdáním.

Pracovní sešit: strana 43 - cvičení 3: doplňte tabulku, dejte si pozor na to, na co jsem upozorňovala výše; cvičení 4: pracujte dle zadání (dejte si pozor na psaní staženého tvaru  "don´t")

Pátek 20. 3. 2020

Učebnice str. 44 - přečtěte dopisy nahlas. Na list papíru, kam píšete úkoly z AJ, vypracujte druhé cvičení z této strany - napište Hana ..... (doplňte písmena obrázků, kde je znázorněno, co dělá Hana ve svém volném čase) a Lucy ...(doplňte písmena obrázků, kde je znázorněno, co dělá Lucy ve svém volném čase) 

Pracovní sešit str. 44 - cvičení 5 - zakoužkujte vždy jedno ze správných slov. Cvičení 6 - Napište dopis sami o sobě.

Procvičování: použijte odkaz na vaší webové stránce - INFORMACE OD VYUČUJÍCÍCH - AJ -PROCVIČOVÁNÍ: 9. lekce

úkoly k samostudiu 11. - 13. 3.

Středa 11. 3. 2020

 • učebnice i pracovní sešit str. 41
 • v učebnici si přečíst a přeložit pokračování komiksu, zopakovat si čas - umět anglicky říct půl a celá ("half past", "o´clock"), + umět vyjádřit digitální čas
 • pracovní sešit - naučit se zpaměti básničku (41/11): již jsme s ní pracovali, děti ji znají, ověřit si, že jí rozumějí + naučit se zpaměti, správně vyslovovat "Thursday,", "thirty", "purple", "bird", "tree"
 • procvičovat lze i na webu třídy - úkoly od vyučujících - AJ - procvičování: 8. lekce

Čtvrtek 12. 3. 2020

Hight numbers
 • učebnice str. 62 - naučit se čísla po desítkách, přečíst básničku, počítat dle básničky a obrázku
 • čísla lze procvičovat i na webu třídy - úkoly od vyučujících - AJ - procvičování: Numbers 21 - 100

Pátek 13. 3. 2020

Days and Months
 • zopakovat si dny a měsíce (probírali jsme již ve 3. třídě) v písemné i mluvené formě, umět dny a měsíce vyjmenovat, lze procvičovat i na webu třídy - úkoly od vyučujících - AJ - procvičování: Days in a week

internetové odkazy na online procvičování

V září jsme v Anglickém jazyce nejen procvičovali, ale již jsme se seznámili s novými slovíčky z oblasti sportu a začali jsme se věnovat 2. lekci, kde se seznámíme s bytem a jeho vybavením.

Procvičovat děti mohou v rámci online prostředí například zde (postupně budu přidávat odkazy):

1. lekce:

sport

can/can´t

2. lekce:

rooms in the house

rooms in the house 2

what is it?

prepositions of place

things in the house

Hangman

3. lekce

Be healthy

Be healthy 2

Christmas

karaoke_Jingle bells

7. lekce

SCHOOL

Numbers 21 - 100

numbers

Time

Time

Time 2

Time 3

8. lekce

TV programmes

Days in a week

Days in a week

9. lekce

My free time

Mgr. Barbora Soukupová / 15. 6. 2020

Anglický jazyk (sovy)

Ukončení online výuky

Od 15. 6. online výuka a vysílání na ZOOMu neprobíhá. 

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 8. 6. - 12. 6.

téma high numbers

Naučíme se čísla od 20 - 100 z učebnice str. 62. Přečteme si a přeložíme básničku I've got a hundred euro na stejné stránce. Umíme vypočítat, kolik euro zůstane každému dítěti po tom, co uskuteční svůj nákup a umíme tu číslovku říct anglicky?

téma months of the year and dates

Naučíme se pěkně vyslovovat měsíce v roce na str. 63 učebnice podle této písně Months of the year a budeme umět anglicky říct, ve kterém měsíci máme narozeniny, např. My birthday is in May

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 1. 6. - 5. 6.

téma revision of vocabulary

Budeme opakovat slovní zásobu v PS na str. 60. Sovičky, které pracují z domova, mi pošlou tuto stránku ke kontrole do pátku 5. 6. 

Dobrovolně: Velká křížovka v PS na str. 58, 59; Across - vodorovně, Down - svisle (směrem dolů). Kdybyste se chtěli poradit ohledně křížovky, ráda pomůžu přes email/whatsapp. Komu se to povede, dostane velkou jedničku! 

téma the Dragon crown - the end of the comic

Poslechneme si závěrečný díl příběhu o dračí koruně, která měla kouzelnou moc. 

UPOZORNĚNÍ: Skupina Doma pracuje na Zoomu s paní učitelkou Soukupovou každý čtvrtek v 8 hodin. Pokud nemáte technické potíže s připojením se na Zoom, je vaší účast povinna. Jako hosté se samozřejmě můžete zúčastnit i Zoom lekce se třídou. Úkoly sledujete na webu třídy - AJ pro Čtyřlístky - paní učitelka Soukupová, AJ pro Sovičky - paní učitelka Semerádová.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 25. 5. - 29. 5.

téma we and british

My a Britové PS stránky 62 a 63. Sovičky, které jsou doma, vypracují tyto stránky samostatně a pošlou mi je ke kontrole. Pokud je budete dělat společně s paní učitelkou Soukupovou (skupina Doma - Zoom ve čtvrtek v 8 hodin), nemusíte je posílat. Doplňujte si také všechny chybějící stránky v PS po stránku 51. Procvičujte opět rovněž otázky a odpovědi na ně v učebnici na stránkách 60 a 61. Online si vypracujte cvičení na Liveworksheets na zopakování hodin a dny v týdnu. Zvu sovičky, které jsou doma a chtěli by se kromě pravidelné hodiny ve čtvrtek v 8 hodin se skupinou Doma, podívat i na hodinu skupiny Škola, můžete se připojit - časy vysílání viz níže. 

ZMĚNA V DĚLENÍ SKUPIN A ČASECH VÝUKY NA ZOOMU

Vzhledem k nástupu části žáků do školy se od tohoto týdne mění organizace výuky. Přestaneme se nyní dělit na skupiny Čtyřlístků a Soviček a budeme se dělit na skupiny Škola a Doma

S žáky, kteří budou chodit DO ŠKOLY, bude pracovat na Zoomu paní učitelka Semerádová. Videokonference prostřednictvím Zoomu ve škole budou probíhat pravidelně v úterý v 10:30 hodin. Z organizačních důvodů (školení) se ale tento týden  online hodina ve škole na Zoomu nemůže uskutečnit v úterý. Bude tedy nahrazena v pátek 10:30 hodin. 

Pro ty, kteří budou nadále DOMA, bude vysílat paní učitelka Soukupová - každý čtvrtek od 8.00 hodin. Přihlašujete se nadále na ZOOM paní učitelky Soukupové přes původně zadané ID a heslo. Úkoly sledujete na webu třídy - AJ pro Čtyřlístky - paní učitelka Soukupová, AJ pro Sovičky - paní učitelka Semerádová.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 18. 5. - 22. 5.

VÝUKA ONLINE NA ZOOMU

Opět se sejdeme na zoomu. Našim pravidelným časem setkávání se stal čtvrttek v 9 hod. Doufám, že se napojíme ještě v o větším počtu, protože s některými z vás jsem se neměla možnost vidět se od 11. 3. 2020. Ti, co nebyli ve čtvrtek 14. 5. přítomni online, pošlete mi vyplněné cvičení 51/8. Všichni, kteří byli přítomni, mají z tohoto cvičení jedničku. Pozor: Napíšeme si na chatu k zoomu malý opakovací test, který jsme pro vás s paní učitelkou Soukupovou připravily. Nebojte se, nic těžké to nebude, budou se zapisovat jenom hezké známky. Připomeňme si ale také, že tento čtvrtek máme už všichni umět básničku Where's the polar bear? (zvuková nahrávka viz. níže). Pro ty, kteří se nově zapojí na zoom, posouvám termín vyzkoušení z básničky maximálně o týden. 

Téma Question game 

Zahrajte si sami nebo s partnerem hru v učebnici na str. 60, 61 tak, že budete házet kostkou a odpovídat na otázky v jednotlivých článcích hada. Zvládnete to? Procvičte si takto všechny otázky s výjimkou posledních čtyř, které jsme ještě neprobírali. K otázce, které jste neporozuměli, se můžeme vrátit ve čtvrtek na zoomu. 

TÉMA CLAP YOUR HANDS,  STAMP YOUR FEET, SHOUT HOORAY!

Pro zopakování jednoduchých pokynů např. Clap your hands. Zatleskej. Stamp your feet. Zadupej nohama. Shout hooray! Zakřič hurá! aj. se trošku vrátíme do lavic pro malé dětičky a zaspíváme a zacvičíme si je třeba i s mladším sourozencem s písni Are you happy? Jsi šťastná?  na stránkách k učebnici Happy House.  Tato píseň je o malé myšce v malém domečku a little mouse in a little house. Opakování nikdy není dost, zvláště v cizím jazyce. Pokud nemáte z domova přístup na tuto stránku pusťte si písničku s podobným textem na youtube zde a zde.

úkoly k samostudiu 11.5 - 15. 5.

questions and answers

Uměli byste pohotově odpovědět na tyto a podobné otázky?  Budeme je procvičovat při naši online výuce na Zoomu. How are you? How old are you?  How old is your sister? Have you got a sister/a brother? Can you swim? Who are your best friends? Who is Penny? Who is Alex?  Why are we at home now? Have you got a mobile phone? Where is your mobile phone?  Have you got a pet? What does your pet eat? What does the giraffe eat? Where does the whale live? What month is it now? What is your favourite colour?

Kdo z vás, děti, mi bude chtít říct spaměti básničku Where's the polar bear?, může už tento čtvrtek.

úkoly k samostudiu 4.5 - 8. 5.

ONLINE PODPORA - POSLECHY:

The Dragon Crown - PART 11: zde (poslech) a zde (k procvičování výslovnosti)

básnička z pracovního sešitu - str. 51, cv. 9: zde (poslech a procvičování výslovnosti problematických slov)

téma Where? where's the polar bear

Naučte se básničku Where? Where's the polar bear? Odkaz na poslech výše. Máte na to dva týdny, kdo ji však zvládne už do příštího čtvrtku 15. 5., kdy máme pravidelné setkání na Zoomu, může mi ji už říct. 

Vypracujte také stránky v PS 49 - 51 a pošlete mi je naskenované nebo vyfocené na WhatsApp.

Milí žáci,

také tento týden se sejdeme opět na ZOOMu. Naším pravidelným dnem se stal čtvrtek v čase od 9.00hodin.

Na ZOOMu v minulém týdnu jsme se domluvili, že si v tomto týdnu ještě pročteme společně závěrečný díl příběhu The Dragon Crown a že budeme pracovat v pracovním sešitě na straně 51. Také jsme vám s paní učitelkou zadaly úkol naučit se do online výuky dne 14. 5. 2020 zpaměti básničku z pracovního sešitu str. 51, cvičení 9 - pokud nám ji řeknete na online výuce, máte možnost získat jedničku.

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 27. 4. - 30. 4.

téma The dragon crown; použití do, does ve větách

Milí žáci,

také tento týden se sejdeme na ZOOMu. Setkáme se opět ve čtvrtek 30. 4. 2020 v 9.00h. Společne budeme číst komiks a pracovat s ním. Připravte si učebnici, pracovní sešit a pomůcky na psaní. Ten, kdo nebude na ZOOMu, objeví zde ve čtvrtek odpoledne pokyny k tomu, co má udělat. Fotokopie práce mi pošlou jen ti, kdo nebudou s námi pracovat na ZOOMU (s těmi, kdo budou na ZOOMu provedeme kontrolu rovnou). ZOOMu se zúčastní společně Čtyřlístci i Sovičky.

Těšíme se na vás, vaše paní učitelky

B. Soukupová a A. Semerádová

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 20. - 24. 4.

téma revision of hobbies, TV programmes

Připomínám, že někteří z vás jste doposud ještě nevyplnili některé úkoly. Podívejte se na předešlá zadání a začněte doplňovat, co vám chybí. Pusťe se nejdříve do těch úkolů, které se vám individuálně zdají snadnější na splnění, pak postupujte dál ke složitějším.

Když budete potřebovat vysvětlení a pomoc k některému zadání, napište na email semeradova@zskorenskeho.cz, domluvíme se na telefonické konzultaci přes Skype nebo WhatsApp. 

téma questions about animals

Minulý týden jste se poprvé setkali na ZOOMu  i se čtyřlístky. Pracovali jste skvěle a paní učitelka i já vás moc oceňuju, že jste se dokázali zapojit. Tento týden se ve spolupráci s paní učitelkou Soukupovou pokusím připojit k vám i já, byť zatím moderními technologiemi až tak dobře nevládnu, na ZOOM – ve čtvrtek 23.  4. 20200 v 9.00 – platí pro čtyřlístky i sovičky, ale učíme se všichni. Budeme pracovat v učebnici i v pracovním sešitě (str. 50), připravte si prosím obojí.

Sami pak dokončíte cvičení 5, 6 a 7 v pracovním sešitě a pošlete fotokopii  vaší práce do pátku 24. 4. 2020 – do 13.00hodin: čtyřlístky paní učitelce Soukupové, sovičky paní učitelce Semerádové.

Příští týden se můžeme těšit na společný projekt, budeme pracovat se zvířátky, každý si připravte na další ZOOM kvíz; inspirovat se můžete v učebnici na str. 50. Toto si připravte tento týden. (Po ZOOMu.)

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 14. 4. - 17. 4 .

TÉMA VOCABULARY wild and domestic animals

Většinu zvířat z cvičení na Live Worksheets zde, které budete mít za úkol vypracovt tento týden, už znáte, ostatní si případně najdete ve slovníku. Vaším úkolem bude nejdříve přiřadit k obrázkům zvířat čísla a pak napsat zvířata domácí (DOMESTIC ANIMALS) a zvířata žijící v divoké přírodě (WILD ANIMALS) do správné kolonky. Pro ty, kteří ještě nevědí, jak na to, uvádím opět POSTUP: Vyplníme cvičení a poté klikneme na FINISH. Vybereme možnost Check my answers, kde se vám zobrazí správné a chybné odpovědi (když najedete myší na chybnou odpověď, ukáže se vám správná odpověď). Takto si můžete cvičení projít i několikrát, abyste dosáhli správných výsledků. Následně cvičení vypracujeme znovu a odešleme ho na email alenaliveworksheets@seznam.cz. Odeslání provedete tak, že po kliknutí na FINISH vyberete možnost Email my answerws to my teacher, vyplníme jednoduchou tabulku - JMÉNO, TŘÍDA, PŘEDMĚT a výšezmíněný EMAIL. Pak už jenom stačí odeslat vaší práci tlačítkem SEND. Vaše výsledky se mi zobrazí na platformě Live Worksheets (živé pracovní listy). Chválím ty, kteří se s podobným typem úkolu už popasovali a poslali mi ho minulý týden. Ostatní směle do toho! Kdyby jste chtěli poradit, napište na email.

TÉMA revision of tv programs vocabulary

Podobným způsobem vypracujete a odešlete toto cvičení. Čekám taky na název kreslené pohádky nebo jiného videa ode všech z vás, který mi pošlete případně i s odkazem na toto video (podívej se na úkol z předminulého týdne).

Úkoly na týden 6. 4. - 8. 4. 

TÉMA VELIKONOCE

Tento týden je zkrácený o velikonoční prázdniny a proto budeme mít učení méně. 

 • Ve Velké Británii i v USA je tradicí, že na Velikonoce děti hledají na zahradě poschovávaná zdobená vajíčka a jiná překvapení. Podívejte se na toto video, snažte se porozumět  a postřehnout tato slova: easter egg hunt - hledání velikonočních vajíček; today - dnes; bunnies and chicks - zajíčci a kuřátka; hidden - schované; behind the rock za kámenem; chocolate bar - čokoládová tyčinka. Pak se podívejte na tuto píseň a snažte se opět co nejvíce porozumět. 
 • Abychom si procvičili i předložky, vyplníme online cvičení zde - Myslím, že budete všemu rozumět, nově jenom: bench - lavička; sweets - sladkosti; flowers - kytky; nest - hnízdo. Klikneme na FINISH. Vybereme možnost Check my answers, kde se vám zobrazí správné (zeleně) a chybné odpovědi (když najedete myší na chybnou odpověď, ukáže se správná odpověď). Pak cvičení vypracujeme znovu a odešleme ho na email alenaliveworksheets@seznam.cz, kde se mi zobrazí vaše výsledky. Doufám, že se to všem podaří, kdyby s tím byl nějaký problém, neváhejte mi napsat. Tady je podrobnější návod, jak odeslat cvičení: Po kliknutí na tlačítko FINISH zadáme možnost Email my answers to my teacher, vyplníme kolonky, které znamenají v češtině:

         Enter your full name - Uveď svoje celé jméno (mě však stačí křesní jméno)                                                                                                                         Level/group                 - Úroveň/skupina              (4.B)                                                                                                                                                                           Subject                            - Předmět                           (English)                                                                                                                                                                  Enter your teacher's email or key code  - Vlož email svého učitele nebo kód (alenaliveworksheets@seznam.cz)                                              SEND                                 - POSLAT 

POZOR: Ti, kteří mají ještě nedostatky v posílání dřívějších úkolů, ať využíjí možnost doplnit chybějící práce do poloviny dubna!

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 30. 3. - 3. 4. 

Děkuji všem, kteří mi posílají na e-mail vypracovné úkoly. Sovičky, vedete si dobře! Ale pozor, ještě nemám od všech ty dopisy o vašich koníčcích (a letter to a penfriend) ani cvičení v PS str. 36 - 38.
Úkoly na tento týden:

 • Budeme procvičovat to samé, co Čtyřlístci v programu Kahoot. Nemusíš nic instalovat, stačí kliknout na odkaz a spustí se hra. Abychom věděli, kdo hrál, je třeba, abys napsal do přihlašovacího formuláře své křestní jméno a první písmenko z příjmení a SOVA.  Budeš vybírat obrázky, nebo klikat na kartičky TRUE (pravda) x FALSE(lež).

My free time: hru spustíš zde

What´s on TV? hru spustíš zde

What time is it? hru spustíš zde

 • Podívej se na libovolnou anglickou kreslenou pohádku na youtube. Tvým úkolem bude zaměřit se na porozumění a všímej si správnou anglickou výslovnost. Několikrát si sledované video stopni a zopakuj si co nejvěrněji slovo nebo větu, které tě zaujali. Napodobuj přízvuk i intonaci. Takto si můžeš zlepšit svoji výslovnost.  Název pohádky mi napíšeš až příští týden spolu s dalším úkolem.   

úkoly k samostudiu 23. - 27. 3.

Milé Sovy, minulý týden jsme měli z AJ dost náročné zadání, proto tento týden trochu odlehčení.  

 • Procvičujte si interaktivní materiály (Stories, Games, Picture dictionary) na webových stránkách https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/?cc=cz&selLanguage=cs 
 • Doufám, že se vám je podaří zprovoznit na Vašich počítačích. Je k tomu potřeba aktivovat Adobe Flash Player. Napište mi prosím na školní e-mail, zda a komu se to povedlo. Kdo nemá možnost pracovat na těchto stránkách, ten si opakuje všechna probraná slovíčka a poskládá si z nich 20 libovolných vět, které napíše do školního sešitu. 
 • Kdo má možnost, naskenujte mi všechny písemné výstupy z minulého týdne, a pošlete mi je na e-mail semeradova@zskorenskeho.cz
 • V tomto moc děkuji za pomoc rodičům. 

úkoly k samostudiu 16. - 20. 3.

Úterý 17. 3.

 • naučit se básničku UČ str. 43 (I play basketball on Sundays)
 • básničku budu zkoušet s podporou obrázků (text bude zakrytý)
 • do sešitu opsat nová slovíčka z lekce 9 a postupně se je učit (budu zkoušet)

Pátek 20. 3.

 • UČ str. 44 - přečti si a přelož dva dopisy; přiřazuj k obrázkům 1-8
 • na papír formátu A4/nebo do mailu: dopis o sobě - popiš své koníčky a záliby, kteým se věnuješ; je dovoleno si i vymýšlet, zapojit fantazii; představ si při tom, že píšeš nějaké dívce/chlapci, se kterými se ještě neznáte; používej k tomu slovníček v učebnici nebo internet; přidej k dopisu i nějaký obrázek - namaluj/nalep/stáhni
 • naskenovaný/vyfocený papír/mail odešli na semeradova@zskorenskeho.cz do pondělí 23. 3.
 • nauč se podle obrázků v UČ na str. 67 povídat recept na palačinky - při zkoušení bude text pod obrázky opět zakrytý

úkoly k samostudiu 11. - 13. 3.

Pátek 13. 3.

 • PS str. 36/6, str. 37-38 celá
 • opakovat si hodiny, umět říct, co dělám ve který den a v kolik hodin
 • pozor na předložky:

What do you do IN your freetime? (Co děláš ve svém volném čase?)

When do you read books? (Kdy si čteš knížky?)

I go swimming ON Thursdays AT 7 o'clock. (Chodim plavat ve čtvrtek v sedm hodin.)

 • podle obrázků v UČ str. 43 napiš do školního sešitu 9 vět; ke každému obrázku jednu větu, kde si vymyslíš den a čas, kdy děláš tyto činnosti

Ing. Alena Semerádová / 17. 6. 2020

Vlastivěda (čtyřlístci)

úkoly k samostudiu 1. 6. - 12. 6.

 • PÁ 5. 6. - Nástup Habsbursků na český trůn - Tento týden si probereme kapitolu týkající se nástupu Habsburků na český trůn, života ve městě v této době a renesanci. V učebnici si o tom prosím přečtěte na straně 90-92 a podívejte se také na obrázky. Opět přikládám pracovní list se zápisky, které stačí podle učebnice doplnit a vlepit (vložit) si do sešitu (list najdete zde v příloze Ke stažení). Na stránce pořadu Dějiny udatného českého národa si pusťte díl 56. Rudolf II., díl 58. Golem a díl 52. Renesance (vše 3 min; Kdo bude chít může si pustit i další videa - k tomuto tématu se hodí také díl  51. Nástup Habsburků, díl 53. Pražský orloj, díl 54. Podnikavá šlechta, díl 57. Astronomové na dvoře Rudolfa II. nebo díl 60. Středověká medicína a Jan Jesenius; nebo si zahrát některou z her pod videi).

   

  Vkládám sem odkazy na stránky těchto dílů pořadu, jelikož na youtube najdete pouze video, ale nejdou zde hrát hry:

 • PÁ 12. 6. - Třicetiletá válka - Tento týden si probereme kapitolu týkající se povstání českých pánů, třicetileté války a baroka. V učebnici si o tom prosím přečtěte na straně 93-95 a podívejte se také na obrázky. Opět přikládám pracovní list se zápisky - většina je vyplněna stačí doplnit pár drobností (list najdete zde v příloze Ke stažení). Na stránce pořadu Dějiny udatného českého národa si pusťte díl 61. Bílá Hora, díl 62. Poprava 27 českých pánů, díl 65. Jan Amos Komenský a díl 67. Baroko  (vše 3 min; Kdo bude chít může si pustit i další videa - k tomuto tématu se hodí také díl  63. Třicetiletá válka, díl 64. Albrecht z Valdštejna nebo díl 66. Co dál po třicetileté válce; nebo si zahrát některou z her pod videi). 

   

  Vkládám sem odkazy na stránky těchto dílů pořadu, jelikož na youtube najdete pouze video, ale nejdou zde hrát hry:

úkoly k samostudiu 18. 5. - 29. 5.

 • PÁ 22. 5. - Karel IV. - Otec vlasti - Tento týden si probereme kapitolu týkající se Lucemburků na českém trůně, hlavně Karla IV. V učebnici si o tom prosím přečtěte na straně 84-86 a podívejte se také na obrázky. Opět přikládám pracovní list se zápisky, které stačí podle učebnice doplnit a vlepit (vložit) si do sešitu (list najdete zde v příloze Ke stažení). Na stránce pořadu Dějiny udatného českého národa si pusťte díl 38. Karel IV. - hvězdná kariéra a díl 39. Karel IV. - stavitel (obě 3 min; Kdo bude chít může si pustit i další videa - k tomuto tématu se hodí také díl  36. Jan Lucemburký, díl 37. Mládí Karla IV. nebo díl 41. Gotická móda, nebo si zahrát některou z her pod videi).

   

  Vkládám sem odkazy na stránky těchto dílů pořadu, jelikož na youtube najdete pouze video, ale nejdou zde hrát hry:

 • PÁ 29. 5. - Jan Hus. České země v době husitské - Tento týden si probereme kapitolu týkající se husitství. V učebnici si o tom prosím přečtěte na straně 87-89 a podívejte se také na obrázky. Opět přikládám pracovní list se zápisky - většina je vyplněna stačí doplnit pár drobností (list najdete zde v příloze Ke stažení). Na stránce pořadu Dějiny udatného českého národa si pusťte díl 42. Jan Hus a díl 43. Husité v boji za pravdu (obě 3 min; Kdo bude chít může si pustit i další videa - k tomuto tématu se hodí také díl  40. Václav IV., díl 44. Husité proti všem, díl 45. Zničená země nebo díl 46. Jiří z Poděbrad, nebo si zahrát některou z her pod videi). Za úkol prosím odpovězte na otázky v učebnici dole na straně 89 (9 otázek o husitství). Odpovědi můžete napsat v ruce na papír a ten vyfotit/oskenovat nebo můžete odpovědi napsat do dokumentu přímo na počítači - záleží na vás. Zodpovězené otázky mi ale prosím pošlete na můj školní mail do 31. 5. do půlnoci, abych od vás viděl opět nějakou práci - možnost získat jedničku! :)

   

  Vkládám sem odkazy na stránky těchto dílů pořadu, jelikož na youtube najdete pouze video, ale nejdou zde hrát hry:

 

úkoly k samostudiu 4. 5. - 15. 5.

 

úkoly k samostudiu 20. 4. - 30. 4.

 • PÁ 24. 4. - Velkomoravská říše a Počátky českého státu - Tento týden si probereme dvě kapitolky související s počátky našich dějin. Projděte si je tedy v učebnici (str. 77-80) - můžete si přečíst o tom, jak to tehdy bylo, ale hlavně se podívejte na mapku a obrázky. Opět přikládám „pracovní“ list se zápisky, ale tentokrát ho máte vyplněný - stačí pouze vytisknout a vlepit do sešitu. Místo vyplňování pracovního listu si pusťte 3 videa (každé 3 min) na stránce pořadu Dějiny udatného českého národa a poté si zahrajte hry, které naleznete pod videem. Jedná se o tyto hry: pod každým z videí najdete hru Kvíz, tak si zkuste všechny tři kvízy + pod videem Bořivoj a Ludmila najdete hru Dávná řemesla, tak si ji také zahrajte (dozvíte se něco o tom, jaká řemesla byla v této době a jak se jim říkalo). Kdo bude chtít, může si pod videem Svatý Václav zahrát také hru Vražda sv. Václava.

   

  Vkládám sem odkazy na stránky těchto tří dílů pořadu, jelikož na youtube najdete pouze video, ale ne hry:

 • PÁ 1. 5. - Volno

úkoly k samostudiu 6. 4. - 17. 4.

 • PÁ 10. 4. - Prázdniny
 • PÁ 17. 4. - Pověsti o počátcích našich dějin - Přečtěte si prosím tuto kapitolu v učebnici - str. 74-76 a prohlédněte si také obrázky. Opět přikládám pracovní list, kde bude tentokrát k doplnění pouze pár jmen, týkajících se našich nejznámějších pověstí (jména si doplňte a opět si ho prosím vlepte do sešitu). Měli jste doplnit pouze pár jmen, protože tentokrát budeme mít jiný pracovní list k vyplnění, a sice Pověst o praotci Čechovi - pověst si přečtěte a podle toho, co jste si přečetli, zkuste vyplnit dvě cvičení pod textem (první - výběr ze čtyř možností, druhé - rozhodnout ANO/NE). Pracovní list si můžete buď vytisknout a vyplnit v ruce nebo si ho můžete přečíst a správné odpovědi vyznačit přímo na počítači. Vyplněný pracovní list prosím vyfoťte/oskenujte (případně pošlete dokument, který jste vyplnili na PC) a pošlete mi ho na můj školní mail do konce týdne - to znamená do neděle 19. 4. do půlnoci (Kdo nestihne, nic se neděje, můžete poslat i v průběhu příštího týdne). Na stránkách pořadu Dějiny udatného českého národa si opět můžete pustit video - díl 7. Praotec Čech a díl 11. Báje (obě 2-3 min). Pokud budete chtít, u každého videa si můžete zahrát také některou z her či kvízů, které pod videem najdete.
  • Pracovní listy jsou v příloze Ke stažení.

úkoly k samostudiu 30. 3. - 3. 4.

 • PÁ 3. 4. - Staří Slované - Přečtěte si prosím tuto kapitolu v učebnici - str. 72-74 - velkou část tvoří obrázky, tak si je také prohlédněte. Opět přikládám pracovní list, kam si jen doplníte důležité pojmy z této kapitoly (opět si ho prosím vlepte do sešitu). Kdo momentálně nemá možnost tisknout, vůbec nic se neděje - projděte si pracovní list pouze ústně a doplníte si, až bude možnost). Na stránkách české televize - pořadu Dějiny udatného českého národa (https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/dily) si pusťte video Sámova říše (2-3 min). Pokud budete chtít, u každého videa si můžete zahrát také některou z her či kvízů, které pod videem najdete.
  • Pracovní list je v příloze Ke stažení.

úkoly k samostudiu 23. - 27. 3.

 • PÁ 27. 3. - Nejstarší osídlení naší vlasti - V další hodině se budeme věnovat nejstarším dějinám na našem území. Přečtěte si tedy prosím tuto kapitolu v učebnici - str. 70-72 - velkou část tvoří obrázky, tak si je také prohlédněte.Opět přikládám pracovní list, kam si jen doplníte důležité pojmy z této kapitoly. Nemusíte si z ní tedy psát výpisky do sešitů, jako zápisky vám bude sloužit pracovní list - vlepte si ho tedy prosím do sešitu. Na stránkách české televize - pořadu Dějiny udatného českého národa (https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/dily) si pusťte videa z dílů Lovci mamutů, Pravěcí zemědělci, Doba kovů, Keltové a Keltská kouzla (všechny mají kolem 2-3 minut). Pokud budete chtít, u každého videa si můžete zahrát také některou z her či kvízů, které pod videem najdete. Můžete si na youtube také pustit tuto ukázku o době ledové - https://www.youtube.com/watch?v=vCTNioSW730 (2 min).
  • Pracovní list je v příloze Ke stažení.

úkoly k samostudiu 16. - 20. 3.

 • PÁ 20. 3. - Lidé a čas - Úvod do tématu - V minulých hodinách jsme dokončili kraje, tím jsme dokončili i část, která se týká místa, kde žijeme.Další kapitolou, kterou se budeme zabývat až do prázdnin, je téma Lidé a čas, kde si povíme něco o naší historii. V první hodině se budeme věnovat času a jak a z čeho poznáváme naší historii. Přečtěte si tedy prosím tuto kapitolu v učebnici - str. 66-69 - většinu těchto stránek tvoří obrázky, tak si je také prohlédněte. Tato kapitola je delší (oproti ostatním, které nás čekají), nemusíte si z ní tedy psát výpisky do sešitů, místo toho přikládám pracovní list, kam si jen doplníte důležité pojmy, které byste si měli z této kapitoly zapamatovat. Pracovní list vám tudíž bude sloužit jako zápisky - vlepte si ho tedy prosím do sešitu. 
  • Pracovní list je v příloze Ke stažení

úkoly k samostudiu 11. - 13. 3.

 • PÁ 13.3. - Kraje -  kontrolování, doplnění, opakování - Využijte prosím páteční hodinu, abyste se přesvědčili, že máte zápisky o všech krajích. Pokud jste na nějakou hodinu chyběli, opište si prosím od spolužáků nebo si doplňte informace z učebnice (případně internetu), tak abychom měli všechny kraje vyplněné. Všichni jste dostali pracovní listy s kraji, kam jsme si doplňovali informace z referátů. Pokud jste nějaký z nich ztratili, nemůžete najít,… zkrátka vám chybí, můžete si znovu vytisknout.
  • Pracovní listy jsou v příloze Ke stažení

Mgr. Lukáš Helcelet / 31. 5. 2020

Vlastivěda (sovy)

úkoly k samostudiu 8. - 20.6.

Přečtěte si v učebnici kapitolu České povstání proti Habsburkům, třicetiletá válka (str. 93-95)

Do sešitu si opiště rámeček na konci kapitoly Co je důležité.

Podívejte se na několik videí Dějin udatného českého národa díl 61. Bílá hora (https://www.youtube.com/watch?v=vZfzWO-nu7M) a odpovězte na otázky do sešitu:

 1. Kde bylo sídlo panovníků?
 2. Co se stalo během pražské defenestrace v roce 1618?
 3. Jak se jmenoval nový český král?
 4. Co se stalo 8.11.1620?

Další video díl 63. třicetiletá válka (https://www.youtube.com/watch?v=ryGaJDxUnv4) a odpovězte na otázky do sešitu:

 1. Jak dlouho trvala válka?
 2. Kdo to byli dragouni?
 3. Z koho se skládal španělský čtverec?
 4. Odkud vzali Švédové tolik uměleckých děl?

Poslední video díl 67. Baroko (https://www.youtube.com/watch?v=qyxAcHxXN9U) odpovězte na otázky do sešitu:

 1. Kdo opustil zemi po třcetileté válce?
 2. Jaké bylo povolené náboženství?
 3. Co měli za úkol Jezuité?
 4. Jaké stavby byly postaveny v barokním stylu? (min 2)

Odpovědi na otázky z videí mi pošlete na e-mail do neděle 22.6.

Možnost získat poslední jedničku, když mi tento úkol pošlete do neděle 14.5. kvůli uzavírání známek.

 

úkoly k samostudiu 25.5. - 5.6.

Přečtěte si v učebnici kapitolu Život ve městech a na zámcích, nástup Habsburků (str. 90-92)

Do sešitu si opiště rámeček na konci kapitoly Co je důležité.

Podívejte se na několik videí Dějin udatného českého národa díl 52. Renesance (https://www.youtube.com/watch?v=se8TZ9rIBZk) a odpovězte na otázky do sešitu:

 1. Čím se vyznačovala gotika?
 2. Jak se naopak lišila renesance od gotiky?
 3. Jaké stavby byly postaveny v renesanci?

Další video díl 51. Nástup Habsbursků (https://www.youtube.com/watch?v=9JQCOpNVHpY) odpovězte na otázky do sešitu:

 1. Kdy začal novověk (letopočet nebo událost)?
 2. Kdo byl první Habsburk na českém trůně?
 3. Jaké země patřily k Habsburské říši?
 4. Jaké změny zavedl nový panovník? 
 5. Jak dlouho vládli Habsburkové?

3. video díl 56. Rudolf II. (https://www.youtube.com/watch?v=gQzyhrXLl7s) odpovězte na otázky do sešitu:

 1. Jaké město se stalo sídlem Rudolf II.?
 2. Čím se zabývali alchymisté (vědci)?
 3. Co nejvíce sbíral Rudolf II.?

Poslední video díl 58. Golem (https://www.youtube.com/watch?v=hhxuWZa25t8) odpovězte na otázky do sešitu:

 1. Kde rabí žil?
 2. Na co golema používal?
 3. Měl golem nějaké nedostatky/problémy?
 4. Jak skončil golem? Co se s ním stalo?

Odpovědi na otázky z videí mi pošlete na e-mail do neděle 7.6.

Udělejte si test/kvíz na Karla IV., Jana Lucemburského a Jana Huse v následujícím odkazu: https://kahoot.it/challenge/08164233?challenge-id=afce2e16-5c0b-4b71-a52c-53ec22e8b97c_1590352444414

Prosím napište své jméno, ne přezdívku. Pozor, na zodpovězení otázky máte 60 vteřin. Kvíz obsahuje 10 otázek a je aktivní do neděle 7.6. do 20:00.

 

úkoly k samostudiu 11. - 22.5.

Přečtěte si v učebnici kapitolu Jan Hus, české země v době husitské (str. 87-89).

Vypracujte za pomocí učebnice pracovní list Jan Hus. České země v době husitské, který bude sloužit i jako zápis. 

Vypracovaný vyfoťte/naskenujte a pošlete na můj e-mail do neděle 24.5. Možnost získat jedničku :-).

Podívejte se na videa Dějiny udatného českého národa díl 42. Jan Hus, díl 43. Husité v boji za pravdu a díl 46. Jiří z Poděbrad.

 

úkoly k samostudiu 27.4. - 7.5.

Přečtěte si v učebnici kapitolu Karel IV. - Otec vlasti (str. 84-86)

Do sešitu si opište rámeček na konci kapitoly Co je důležité.

Podívejte se na několik videí Dějin udatného českého národa díl 36. Jan Lucemburský (https://www.youtube.com/watch?v=MPZnuYUDC28) a odpovězte na otázky do sešitu:

 1. Koho si vzal Jan Lucemburský?
 2. Která věc J. Lucemburského bavila?
 3. V které bitvě zahynul?
 4. Jak zněla jeho slavná věta?

Další videa se týkají Karla IV. - díl 37. (https://www.youtube.com/watch?v=vdDj2-cYVsA), díl 38. (https://www.youtube.com/watch?v=L8aMBOjVgYA) a díl 39. (https://www.youtube.com/watch?v=28gEExRd8S0) a odpovězte na otázky do sešitu:

 1. Jaké bylo původní jméno Karla IV.?
 2. V které zemi se mu dostalo vzdělání?
 3. V kolik letech nebo ve kterém roce se Karel IV. vrací do Čech?
 4. Jaké tituly získal Karel IV.?
 5. Které významné stavby byly za jeho vlády vybudovány? Jmenuj min. 3.
 6. Jak se Karel IV. zasloužil o růst vzdělanosti?
 7. Jak se jmenuje známý stavitel v té době?

Zápis spolu s odpověďmi na otázky z videí mi pošlete na e-mail do neděle 10.5.

Udělejte si test/kvíz na Počátky českého státu a České kráslovství v následujícím odkazu: https://kahoot.it/challenge/0588036?challenge-id=afce2e16-5c0b-4b71-a52c-53ec22e8b97c_1587943135284

Prosím napište své jméno, ne přezdívku. Pozor, na zodpovězení otázky máte 60 vteřin. Kvíz obsahuje 10 otázek a je aktivní do neděle 10.5. do 20:00.

úkoly k samostudiu 14.-24.4.

Přečtěte si v učebnici kapitolu České království (str. 81-83).

Vypracujte za pomocí učebnice pracovní list České království, který bude sloužit i jako zápis. 

Vypracovaný vyfoťte/naskenujte a pošlete na můj e-mail do neděle 26.4. Možnost získat jedničku :-).

Podívejte se na videa Dějiny udatného českého národa - díl 26. Přemysl Otakar I., díl 29. Přemysl Otakar II., díl 31. Václav II. a díl 32. Václav III. Můžete se samozřejmě podívat i na jiná videa např. o Anežce, či hradech, 

úkoly k samostudiu 6. - 10. 4.

V pátek 10.4. jsou velikonoční prázdniny. Užijte si je. Úkoly budou po Velikonocích.

Kdo mi ještě nezaslal zápis s otázkami o Počátcích českého státu, má možnost i tento týden.

úkoly k samostudiu 30.3. - 3.4.

Přečtěte si v učebnici kapitolu POČÁTKY ČESKÉHO STÁTU (str. 79-81).

Do sešitu si opište rámeček Co je důležité? na konci textu a odpovězte na otázky. Do sešitu si napište 1-2 věci, které vám přišly zajímavé. Vyfocený/okopírovaný zápis mi pošlete do neděle 5.4. na e-mail.

Podívejte se na videa Dějiny udatného českého národa - díl 12. Bořivoj a Ludmila, díl 13. Svatý Václav a díl 17. Oldřich a Božena.

Udělejte si test/kvíz na Slovany, Velkomoravskou říši a Pověsti v následujícím odkazu: https://kahoot.it/challenge/0491287?challenge-id=afce2e16-5c0b-4b71-a52c-53ec22e8b97c_1585521397089

Prosím napiš své jméno, ne přezdívku. Pozor, na zodpovězení otázky máte 60 vteřin. Kvíz obsahuje 10 otázek a je aktivní do neděle 5.4 do 20:00.

úkoly k samostudiu 23. - 27. 3.

 • Pracovní list Slované a Pověsti o počátcích našich dějin 
 • PL si vytiskněte, vlepte do sešitu nebo do sešitu opište.
 • Vypracované vyfoťte/naskenujte a pošlete na e-mail: krpenska@zskorenskeho.cz do neděle 29.3. Možnost získat jedničku :-)
 • Zopakovat na Školákově Velkomoravskou říši:

https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/velkomoravska-rise

úkoly k samostudiu 16. - 20. 3.

 • přečti si v UČ kapitolu 18 - Pověsti o počátcích našich dějin (str. 74 - 76)
 • zapiš si do sešitu rámeček (s nadpisem, datem)
 • podívej se na youtube na Dějiny udatného národa českého na díl 8 (Praotec Čech) a díl 11 (Báje)
 • do sešitu písemně odpověz na otázky:
 1. Čím se liší pověst od skutečnosti?
 2. O čem pověsti obvykle vyprávějí?
 3. Kdo naše nejstarší pověsti zapsal jako první?
 4. Jak se jmenovala kniha, do které tyto nejstarší pověsti zapsal?
 5. Kde se lidé s praotcem Čechem usadili a po kom se naše země jmenuje?
 6. Kdo vládnul po Čechovi? Vyjmenuj jeho dcery.
 7. V čem každá z jeho dcer vynikala? (V čem byla dobrá?)
 8. Kdo vládl po Krokovi a odkud? (Kde sídlil?)
 9. Pro koho nechala Libuše poslat a založila tak rod Přemyslovců?
 10. O kom se vypráví pověsti na Moravě? Kdy se podle pověsti objeví?
 • až budeš mít odpovědi vypracované, vyfoť je telefonem; fotku vlož do wordu a napiš pod ni své jméno; soubor pošli jako přílohu e-mailu na krpenska@zskorenskeho.cz do pátku 20. 3. do 20:00

úkoly k samostudiu 11. - 13. 3.

Téma: Velkomoravská říše

 • učebnice str. 77 - 78: přečíst si kapitolu
 • do sešitu nadpis a zapsat si, co je důležité
 • odpovědět na otázky na konci kapitoly

 

projekty v 1. pololetí

Na PAPÍŘE
Čas: 10-15 minut
1. Název kraje
2. Kde se nachází v ČR, s jakými kraji sousedí
3. Krajské město
4. 3-4 velká města
5. Hory, řeky
6. Průmysl
7. Zemědělství, chov
8. 3-4 kulturní/přírodní památky
BONUS významné osobnosti

 • Žáci si pamatují, jaký kraj si vybrali.


29.11. Praha
29.11. Praha
29.11. Středočeský
29.11. Jihočeský
6.12. Plzeňský
6.12. Karlovarský
6.12. Ústecký
13.12. Liberecký kraj
13.12. Královéhradecký
13.12. Pardubický
10.1. Vysočina
10.1. Jihomoravský
10.1. Zlínský
17.1. Olomoucký
17.1. Moravskoslezský

Bc. et Bc. Yveta Krpenská / 7. 6. 2020

Přírodověda (čtyřlístci)

poslední úkol k samostudiu 1. 6. - 12. 6.

 • V rámci opakování z celého školního roku vymysli testové otázky týkající se probraných kapitol
 • Využij učebnici i pracovní sešit
 • Test bude  obsahovat minimálně 15, maximálně 20 otázek
 • Na otázky neodpovídej
 • Nejpozději do 12. 6. mi vypracovaný úkol pošli na email
 • Možnost získat poslední jedničku

Ráda bych všem také moc poděkovala za úžasnou spolupráci v době samostudia :-) Budu ráda, když mi taky napíšete krátký report o tom, jak se vám se mnou spolupracovalo, co se vám (ne)líbilo, co vám (ne)chybělo, co by se dalo změnit apod.

úkoly k samostudiu 18. - 29. 5. 

 • Prostuduj si 18. kapitolu na str. 89 – 93: „Člověk jako ochránce i kazisvět“
 • Udělej si zápis do sešitu, text klidně doplň obrázky
 • V PS str. 34 – 35 vypracuj cvičení týkající se této 18. kapitoly
 • K odevzdání:
  • Podívej se na video Člověk jako ničitel
  • Zamysli se nad ním a napiš krátkou úvahu 5-10 vět
   • Pro inspiraci: můžeš se zabývat tím, co je ve videu špatně, jak na Tebe působí, co lze dělat jinak, jak předcházet tomu, aby se naší planetě neubližovalo apod.
   • Svou úvahu mi pošli na email nejpozději do 29. 5.

úkoly k samostudiu 4.- 16. 5.

 • Prostuduj si kapitolu 17. „léto v přírodě“ (str. 87-89)
 • Udělej si zápis do sešitu, klidně domaluj tematické obrázky
 • Vypracuj cvičení v PS (17. kapitola) na str. 29-30
 • K ODEVZDÁNÍ:
  • Venku (park, les, luka, zahrada) se rozhlédni a najdi 3 kvetoucí květiny – ty potom vyfoť a pošli mi je na email.
 • Možnost získat jedničku

úkoly k samostudiu 20. 4. - 1. 5.

 • Na internetu (v televizi) najdi dokument/ film, který se týká přírody, Země, Vesmíru apod.
   (prostě jakýkoli pořad, který se svým zaměřením týká přírodovědy)
 • Shlédni ho a do 1. 5. 2020 mi na email pošli odpovědi na následující otázky:
  • NÁZEV FILMU
  • DĚJ ( čem byl; stačí mi shrnutí v 5ti větách)
  • JAK TĚ POŘAD OBOHATIL (co jsi se dozvěděl/ a, zapamatoval/ a apod.)
  • DŮVOD VÝBĚRU (proč sis tento pořad vybral/ a)
  • DOPORUČENÍ (proč bys tento pořad doporučil/ a ostatním)
 • Možnost získat jedničku

úkoly k samostudiu 6. - 17. 4.

 • V rámci opakování se podívej na: video 1video 2video 3video 4video 5
 • Vypracuj „mini test“ (otázky najdeš níže):
  • Napiš 3 příklady ptáků, které najdeš v lese?
  • Napiš 3 příklady ptáků, které můžeš vidět v blízkosti svého bydliště?
  • Napiš 3 typy lesů?
  • Napiš 3 jedlé a 3 nejedlé houby?
  • Napiš 3 příklady obilovin?
 • Odpovědi pošli na mail: kudlickova@zskorenskeho.cz nejpozději do 17. 4. 

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 30. 3. - 3. 4.

 • V rámci opakování vytvoř křížovku i s legendou (křížovka bude vyplněná, abych viděla, zda si na své otázky umíš sám/ a odpovědět)
 • Křížovka bude mít minimálně 10 písmen v tajence; pro příklad tzn. že si zvolím třeba slovo "FOTOSYNTÉZA"
 • Pracuj s učebnicí i PS; rozsah tématu 1. - 16. kapitola
 • Práci proveď pečlivě, aby ses za své "dílo" nemusel/ a stydět
 • Hotovou křížovku mi pošli na email do konce týdne (můžeš do neděle) buď jako fotografii, nebo soubor .doc(x), .pdf

úkoly k samostudiu 23. - 27. 3

 • Zopakuj si 16. kapitolu - "K čemu jsou nám dobré?"
 • PS - dodělej chybějící cvičení do 16. kapitoly 

úkoly k samostudiu 16. - 20. 3

 • UČ kapitola 16 (str. 79 - 85)
 • pečlivě si kapitolu přečti
 • do sešitu si zapiš datum a nadpis; zapiš si stručně, co je důležité
 • příslušnou kapitolu vypracuj v PS

úkoly k samostudiu 11. - 13. 3.

 • učebnice: prostudovat kapitolu 15 (str. 76 - 79)
 • do sešitu zapsat, co je důležité
 • ústně si zodpovědět otázky a úkoly na str. 79

 

 

Bc. Dagmar Kudličková, DiS. / 1. 6. 2020

Přírodověda (sovy)

KRÁSNÉ  PRÁZDNINY  všem  SOVIČKÁM!  :)


moře a palmy « krajinky « Galerie | Mhk-blogVšem sovičkám v předprázdninovém čase

Děkuji za skvělou a milou spolupráci, snahu a pečlivost, se kterou jste plnili své úkoly. Zvlášť za podmínek, které nastaly a museli jsme se učit úplně jiným, novým způsobem. Nebojím se říci, že jsme je zvládli statečně a zodpovědně, stejně jako vaši rodiče, kterým patří můj velký a srdečný dík i obdiv.

Současně jsme se naučili větší samostatnosti ve vyhledávání informací i práci s technikou jejich přenosu. To se nám bude v budoucnosti velmi hodit, získali jsme řadu dovedností. Ale abych nehodnotila jenom já, požádám i vás o krátké zhodnocení  naší spolupráce a komunikace (samozřejmě dobrovolně) na můj mail. Moc ráda jsem s vámi všemi pracovala a budu si vážit této zkušenosti :o)

ÚKOLY K SAMOSTUDIU od 15. 6. 

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 1. - 12. 6. 

Ahojky děti, zdravím vás a zde jsou úkoly pro Sovičky na další dva týdny:

Čeká nás poslední, ale dost důležitá kapitola s názvem "Od miminka po dědu". Budeme se v ní věnovat vývoji člověka od narození do stáří. Vývoj můžeme rozdělit do tří skupin: dětství, dospělost a stáří. Také látku a úkoly si rozdělíme podle těchto skupin.

 • Prosím, pročtěte si v učebnici str. 103 - 107
 • Vraťte se pak k části  "Dětství", zapamatujte si pojmy: novorozenec, kojenec, batole, předškolní věk, školák a puberta - dorostenec. Měli bychom umět tyto etapy charakterizovat - tedy co je v tomto období člověka typické a důležité, jak se projevuje.
 • Část  "Dospělost" popisuje právní a tělesnou dospělost člověka , kdy je tělesně i duševně na vrcholu sil, volí si zaměstnání a  zakládá rodinu.
 • Poslední je kapitola "Stáří", kdy organismus pomalu ztrácí výkonnost a člověk zvažuje odchod do důchodu. Je to stav samozřejmě individuální, každý jedinec se cítí jinak. 
 • Souhrn máme na str. 107 - Co je důležité
 • Ústně si zodpovězte otázky na str. 108
 • Písemně zpracujte v PS str. 37/1, 2  a  38-39/3 - 6   (kapitola 21)

        Zjišťuji, že čísla stránek se nám mohou lišit o 1 list, máme různá vydání. 

 • Skupina pracující doma mi práce pošle ke kontrole do 12. 5. 
 • Skupina navštěvující školu pracuje s paní učitelkou ve třídě.

       Těším se na vaše práce, posílejte jako obvykle na WA nebo mail. Herbáře si dokončete, těším se!

       

o  Vývojové fáze dětství                                             Fáze dospělosti

o  Období novorozenecké                                       Dospělost 18 let a více

o  Období kojenecké                                                 Období plné dospělosti 18 – 30 let

o  Období batolecí                                                     Období plné zralosti 30 – 45 let

o  Předškolní věk                                                         Střední věk 45 – 60 let

o  Mladší školní věk                                                     Stáří 60 – 75 let

o  Starší školní věk                                                       Vysoké stáří  nad 70 let

o  Období dorostové                                               https://www.youtube.com/watch?v=NkXcMnaVqmA

 
 

 

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 18. - 29. 5. 

Ahoj sovičky, vítám vás a zdravím, těším se na naši  další spolupráci.

Tyto dva týdny se budeme věnovat učebnici a také si budeme trochu hrát s přírodninami, ze kterých si uděláme herbář.

 Tuto práci už  známe, když jsme na podzim lisovali různé druhy listů. Připomeneme si, jak se s rostlinkami do herbáře pracuje. Stačí 1 nebo 2, které utrhneme venku v přírodě. Měly by mít i kořínek. Doma rostlinu očistíme a přiložíme na pevný papír – čtvrtku. Pěkně rozložíme a upravíme, pak na ni přiložíme druhý papír a zatížíme knihami. Necháme několik dní lisovat, dokud nevyschne. Pak ji malými proužky průhledné pásky připevníme k papíru a doplníme název byliny. Výběr nechám na vás, příroda už vesele kvete. Až budete mít výtvory  hotové, nafoťte a pošlete, prosím, na můj mail nebo WA (není časově omezené).

 • Hlavní kapitolou bude téma :  " Člověk a jeho životní podmínky" uč. str. 93 – 97
 • S touto  souvisí i kapitola   "Zdraví člověka - poznat a chránit"       uč. str. 98 - 102
 • Podobně jako u ostatních živočichů a rostlin i člověk potřebuje k životu vzduch, teplo, světlo, vodu a výživu/potravu.

 Brali jsme to v úvodní  kapitole  „Živá příroda“.  Ke zdravému vývoji je potřeba dodržovat i správný denní režim,  mít dostatek        odpočinku a spánku, vhodnou výživu, dostatečný pitný režim, hygienické návyky a tělesnou aktivitu. Zdraví je vlastně stav naší tělesné a duševní pohody.

 •  Prosím pročtěte si  a nezapomeňte na přehlednou tabulku str. 97
 •  Zodpovězte ústně  otázky  na str. 97 dole, totéž na str. 102 dole.
 •  K tomu náleží v PS str. 35/ 1, 2, 3  a  36/4, 5 – Člověk a jeho životní podmínky a

                                        Zdraví člověka PS 36/1, 2, 3

Prosím, vypracujte písemně a pošlete mi ke kontrole na mail nebo WA.

Děkuji všem sovičkám, které spolupracují a úkoly plní. Mám radost z každé vaší práce :o)

ÚKOLY K SAMOSTUDIU  4. 5. - 15. 5.

Ahoj děti, vítám vás a hned na úvod chci všem sovičkám poděkovat za práce

a krásné příspěvky do projektu.

Ať to jsou kresby a koláže, tak odkazy na videa o ekologii a ochraně životního prostředí.

Odkazy připojuji a doporučuji ostatním ke zhlédnutí.

 • Děti, které ještě nedokončily přílohu ze str. 39 - 41 prosím o dodání co nejrychleji.

        Připomínám, že ještě nemáme prázdniny a pracujeme jako obvykle (online).

 • Měli jsme si přečíst kapitolu Člověk jako ochránce i kazisvět. 
 • Vypracujte v PS str. 34/1, 2, a 3 - k tomuto bodu prosím místo vyprávění

           kresbu libovolnou technikou nebo foto /obrázek

 • V uč. na str. 93 Otázky a úkoly 1 - 6 : vypracujte na list papíru nebo do sešitu a pošlete na mail,

         máte na to dva týdny.

 • Odkazy, které mi  děti zaslaly a já jim za ně děkuji :

                         https://www.youtube.com/watch?v=ch_UuPB9YeQ

                           https://www.youtube.com/watch?v=BoF5aFYa2ls

                           https://www.youtube.com/watch?v=qx2ebekBD2s&feature=youtu.be

                           https://www.youtube.com/watch?v=wsnpAfPjUr0&feature=youtu.be

                           https://www.youtube.com/watch?v=3gPRqcTksuk&feature=youtu.be

                           https://www.youtube.com/watch?v=dXDD3iSnjj0&feature=youtu.be

                           https://youtu.be/3gPRqcTksuk

                           https://youtu.be/wsnpAfPjUr0

                           https://youtu.be/dXDD3iSnjj0

                           https://youtu.be/qx2ebekBD2s

                           https://youtu.be/MbZRSpPfWpI

                         https://youtu.be/1JWm8U1AQlA

                          https://youtu.be/rcJ2nVShpEI

                          https://youtu.be/-SHF1w4h3v0

https://www.facebook.com/100000979149681/posts/3830825330293401/?sfnsn=mo&d=n&vh=e

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 27. 4. - 30. 4. 

Dobrý den děti, vítám vás na našich stránkách.                                                                   

Nejdříve poděkuji všem, kteří se mnou spolupracují a úkoly svědomitě plní. 

Ty sovičky,  které ještě neodevzdaly práce z minulých týdnů, žádám, aby dodaly 

co nejdříve na můj mail, nebo vysvětlily, proč nespolupracují.

 • Na str. 39  - 41 v PS máme přílohy k jednotlivým kapitolám. Prosím, vystříhejte obrázky

       a nalepte všude tam v PS, kam patří do příslušných kapitol. Je to odpočinková a

       opakovací práce.

 • Prostudujte si v učebnici str. 89 - 93: Člověk jako ochránce i kazisvět. 

        Zatím ústně, otázky si zodpovíme další týden.

 • Pokuste se vyhledat na you tube nebo jinde vhodná videa k tomuto tématu

        (ničení a ochrana přírody) a doporučte mi.

        Děkuji všem a přeji pohodu a hodně sluníčka do nastávajících májových dnů :o)

 

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 20. 4. - 24. 4.                                   

Vítám a zdravím moje sovičky :o)                                                                                                                       

Nejdříve bych chtěla všem poděkovat za spolupráci a snahu, ale také

požádat děti, které ještě nezpracovaly kapitolu Hospodářská zvířata - užitek,

aby práce dokončily a poslaly mi na mail. Ne všichni mají hotové, chybí mi některé práce.

 • Tento týden se budeme věnovat kapitole Léto v přírodě v uč. str. 87 - 89.
 • Zapamatujeme si kalendářní léto a pojem letní slunovrat
 • Charakteristiku léta, počasí, letní měsíce 
 •  Jak se projevuje léto v rostlinné  a živočišné říši.
 • Budeme umět odpovědět na otázky na str. 89, odpovědi zapište a pošlete mi na mail.
 • K tomu náleží i práce v PS str. 29/1, 2  a  30/3
 • Kdo bude chtít vypracovat další projekt k tomuto tématu, může dle svého času.

       Třeba kresba, koláž na téma Léto a já. 

 • Doporučuji tato videa o mláďatech:

https://www.youtube.com/watch?v=sDb5KBwNK1Y 

https://www.youtube.com/results?search_query=l%C3%A9to+v+p%C5%99%C3%ADrod%C4%9B

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 6. - 17. 4. 

Sovičky ahoj, zdravím vás :o)  Dobrá zpráva - školní mail už zase funguje!!!

Nejdříve vám chci poděkovat za skvěle zvládnuté úkoly a vypracovaný projekt k ochraně životního prostředí. Prosím, obrázky si schovejte, ráda bych je použila na nástěnku. Samozřejmě, až se uvidíme v podmínkách lepších, než jsou nyní.

Tento týden se budeme věnovat kapitole " K čemu jsou nám dobré" a rozdělíme si ji zase na dvě části, rostliny a živočichy.

Užitkové rostliny - najdete v učebnici na str. 79 - 82. Většinu z nich znáte jako potraviny. Teď se je naučíme rozdělovat podle částí, které konzumujeme nebo využíváme: kořen/cibule/hlíza,  stonek,  list,  plod,  semena  a květ (květák, brokolice).

Také se blíže seznámíme s léčivými bylinami.

Prosím, v klidu si kapitolu přečtěte, na odpovědi máte 2 týdny (Velikonoce), můžete posílat kdykoli vám

to domácí učební plán dovolí, na moji mailovou adresu. K tomu si ještě  vypracujte - PS str. 28/1  a str. 29/3

 • Prosím odpověz:

1.  Rozděl rostliny podle toho, kterou její část využíváme a uveď několik příkladů:

              kořen/ cibule/hlíza..............

              stonek ..................

              list .........................

              plod ......................

              semena ................

              květ  ......................

 2.    Na co se používají léčivé látky z kořenů některých bylin?

 3.    Jaké znáš léčivé byliny, které sbíráme pro květ?

 4.    K čemu se dají ještě využít rostliny čerstvé nebo sušené ?

 5.   Čemu říkáme pícniny?

  + Dobrovolná odpověď na otázku: Která z uvedených rostlin ti nejvíce chutná?  :o)

      14. - 17. 4.

     ÚKOLY K SAMOSTUDIU 30. 3. - 3. 4.

Ahoj děti, zdravím vás a zde jsou úkoly pro Sovičky na další týden:

Prosím, zopakujte si kapitolu Jaro v přírodě a v PS vyplňte křížovku na str. 26.

Zodpovězte tyto otázky:

1.  Který den začíná kalendářní jaro?

2. Popiš počasí v tomto období.

3. Jaký vliv má jarní období na rostliny a živočichy - změny?

4. Kteří živočichové rodí živá mláďata a kteří kladou vejce?

5. Kteří ptáci se k nám vracejí z teplých krajin?

   Spolupracujte s učebnicí, všechny informace a odpovědi najdete tam, stačí pozorně číst.

Dalším úkolem bude kdekoli vyhledat informace:

1.  Co znamenají zkratky:   CHKO,  NP,  ZOO   a jaký mají účel/význam

2.  Druhy uhlí a k čemu se  uhlí využívá

3.  Vypracuj návrhy k ochraně životního prostředí. Jak můžeme pomáhat v domácnosti nebo co by

      podle vás prospělo naší planetě .

      Můžete kreslit, vyhotovit propagační leták a doplnit textem jako tvůj projekt .

      Využijte i odkazy dole, co jsem již zadala.

      Vše na mail   matejova@zskorenskeho.cz

     Úkoly vypracujte podle vašeho domácího plánu, můžete mi je posílat průběžně či najednou, nejpozději do pátku. 

     Těším se na spolupráci, držte se a opatrujte :o)

úkoly k samostudiu 23. - 27. 3.

Zdravím moje Sovičky a prosím je, aby odpověděly na několik otázek, odpovědi napsaly a poslaly na můj školní mail matejova@zskorenskeho.cz. Myslím, že je čas na nějakou jedničku. Pochopitelně tomu, kdo odpoví. Procvičíte si i psaní a posílání emailů. Těším se na odpovědi :o) Matějová

Otázky neopisujte, rovnou odpovězte (popište, vysvětlete):

1. Stavba zeměkoule, její 3 části.

2. Co tvoří pevnou vrstvu Země - kůru?

3. Jak vznikly horniny?

4. Jaké znáš nerosty kovové a nekovové?

5. Jak vznikla žula a kde se těží?

6. Použití vápence.

7. Jaký nerost je nad zlato? :o)

Úkoly k samostudiu 16. - 20. 3.

Zdravím děti a prosím, aby se zodpovědně věnovaly těmto úkolům. Doufám, že se brzy uvidíme.

Nová kapitola učeb. str. 76 - 79 Neživá příroda - horniny a nerosty

   Vpravo dole "Stavba zeměkoule"  umět vyjmenovat zem. jádro, plášť, kůra.

  Vznik hornin, výskyt nerostů a minerálů. Vědět, co tato slova znamenají, jak vznikají.

   Umět odpovědět na otázky na str. 79

   PS str. 27, 28/ 2, 3 

Prosím, stále si osvojujte poznatky z kapitoly "Horniny a nerosty", na odkazech jsou velmi zajímavá videa o vzniku Země, složení a stavbě zeměkoule. Také proč se střídají roční období (náklon osy) a další.     

 Vyhledejte : Těžba nerostných surovin a  Ochrana život. prostředí - CHKO, NP, ZOO.

S další kapitolou nespěchejte, je důležité si osvojit zadanou látku. Pozorujte přicházející jarní období, změnu počasí, přírodu a chování živočichů. 

 Vaši práci budu hodnotit spíš orientačně - motivačně, ale víte, že jedničky dávám za pěknou práci ráda :o)

Vhodné web stránky, kde lze nalézt cokoliv ohledně hornin a nerostů:

VYBERTE SI, CO VÁS ZAJÍMÁ. ( NENÍ NUTNÉ PROCHÁZET VŠECHNO)

https://www.youtube.com/watch?v=7XMio1OnH7s&list=PLSb33GG3csIWqNdeOxT2h37F3pMLJ2-Ze

https://www.youtube.com/watch?v=ywc2PClPBfc

https://www.youtube.com/watch?v=y-mYDx5MD2o

https://www.youtube.com/watch?v=9ZNFxA9xRRQ

https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

úkoly k samostudiu 11. - 13. 3.

 • učebnice: přečíst str. 73 - 75; umět ústně zodpovědět otázky na str. 76 (nahoře)
 • PS: doplnit chybějící zápisy do str. 24, str. 26, 27/3 - 5

Naděžda Matějová / 26. 6. 2020

Svět práce a informací (čtyřlístci)

Ke stažení

Poslední zadání ve školním roce 2019/ 2020

V rámci opakování (MS Office a malování) se podívej na tato videa:

Snaž se si co nejvíce zapamatovat do dalšího školního roku.

Všem děkuji za vzornou spolupráci v rámci samostudia :-) Budu ráda, když mi taky napíšete krátký report o tom, jak se vám se mnou spolupracovalo, co se vám (ne)líbilo, co vám (ne)chybělo, co by se dalo změnit apod. 

úkoly k samostudiu 18. 5. - 5. 6. 

 • Chvilku necháme práci ve Wordu a podíváme se do PowerPointu:
  • Prohlédni si všechny karty (záložky), které se tam nachází
   • Najdeš zde prakticky vše jako ve Wordu (velikost písma, barvu, vložení obrázků atd.)
   • V levé části si můžeš prohlédnout zmenšenou verzi snímku/ů prezentace
 • Nové snímky vložíš buď přes kartu Domů (vedle panelu na písmo) Nový snímek nebo přes kartu Vložení - Nový snímek nebo klikneš pravým tlačítkem do snímku v levé části
 • V kartě Návrh vložíš pozadí prezentace
 • Karta Přechod Ti ukáže, jak se bude objevovat další snímek
 • Celou prezentaci spustíš v kartě Prezentace nebo klávesou F5 

Pro začátek vytvoř prezentaci o sobě:

(Pro ilustraci se můžeš podívat do přiloženého vzoru)

 • 1. snímek bude obsahovat nadpis JÁ a Tvé jméno.
 • Pak vytvoř 2-3 snímky o sobě: zájmy, rodina, domácí zvířátka, škola (co vás napadne)
  • Samozřejmě můžeš mít více snímků
 • Na posledním snímku bude poděkování za pozornost (je na konci každé prezentace)
 • Prezentace bude mít pozadí (Návrh) dle Tvého výběru a bude obsahovat alespoň 1 přechod (animaci)
 • Obrázky jsou dobrovolné
 • Hotovou práci mi pošli na email nejpozději do 5. 6. 
 • Možnost získat jedničku

úkoly k samostudiu 27. 4. - 15. 5. 

 • Do Wordu napište postup setí semen a následně jejich péči.
 • Postup bude obsahovat minimálně 6 bodů a budou buď v odrážkách, nebo číslované.
 • Ke každému bodu nakreslete obrázek v Malování.
 • Pro ilustraci se můžete podívat do přiloženého vzoru.
 • Hotovou práci mi pošlete na email do 15. 5.
 • Možnost získat jedničku.

úkoly k samostudiu 6. - 24. 4.

 • Ve Wordu  (pokud máte možnost) vytvoř pexeso na téma „Zdraví“ tak, že vložíš tabulku (karta Vložení) o velikosti 4x4.
 • Do každého pole dej obrázek týkající se „Zdraví“.
 • Jelikož je to pexeso, musí být vždy 2 obrázky stejné (dohromady budete mít 8 dvojic). Obrázky musí být stejně velké a vyplňovat celý prostor pole.
 • Nejpozději do 24. 4. mi pošli svou práci na email: kudlickova@zskorenskeho.cz
 • Možnost získat jedničku. :o)

úkoly k samostudiu 30. 3. - 3. 4. 

 • Stáhni si a vypracuj pracovní list, který najdeš níže (typ a řez písma)
 • Buď pečlivy/ á, máš na to dostatek času 
 • Do tohoto pátku (nejpozději do neděle) mi ho zašli na email

úkoly k samostudiu 23. - 27. 3.

 • Opakování:  MS Word/ malování vytvoř velikonoční přání
 • Neposílat

úkoly k samostudiu 16. - 20. 3.

 • zopakuj si, co všechno už umíš
 • ve wordu napiš dopis, jak trávíš toto období a pošli ho jako přílohu na kudlickova@zskorenskeho.cz do 27. 3.

Bc. Dagmar Kudličková, DiS. / 3. 6. 2020

Svět práce a informací (sovy)

Ke stažení

úkoly k samostudiu 25.5. - 12.6.

Vypracujte prezentaci v Powerpointu o vašem domácím mazlíčkovi. Pro ilustrace se můžete podívat do přiloženého vzoru.

Pokud žádného nemáte, nějakého si vymyslete nebo použijte třeba zvíře u babičky či kamaráda.

1. snímek bude obsahovat nadpis se jménem vašeho mazlíčka a vaše jméno.

Pak vytvořte 2-3 snímky o mazlíčkovi, co rád dělá, jak jej máte dlouho, co je to za zvíře (co vás napadne). Samozřejmě můžete mít více snímků.

Na posledním snímku bude poděkování za pozornost.

Prezentace bude mít pozadí (Návrh) dle vašeho výběru, bude obsahovat alespoň 1 přechod a minimálně 1 obrázek vašeho mazlíčka.

Hotovou práci mi pošlete na e-mail do 13.6. Možnost získat jedničku. 

úkoly k samostudiu 4. - 22.5.

Chvilku necháme práci ve Wordu a podíváme se do Powerpointu. Prohlédněte si všechny karty (záložky), které se v tam nachází. Najdete zde prakticky všechno jako ve Wordu (velikost písma, barvu, vložení obrázků atd.). Vlevé části si můžete prohlédnout zmenšenou verzi snímku/ů prezentace.

Nové snímky vkládáte buď přes kartu Domů (vedle panelu na písmo) - Nový snímek nebo přes kartu Vložení - Nový snímek nebo kliknete pravým tlačítkem do snímku v levé části.

V kartě Návrh vložíte pozadí prezentace. Karta Přechod vám ukáže, jak se bude objevovat další snímek.

Celou prezentaci spustíte v kartě Prezentace nebo klávesou F5. 

 

Pro začátek vytvořte prezentaci o vás. Pro ilustraci se můžete podívat do přiloženého vzoru.

1. snímek bude obsahovat nadpis JÁ a vaše jméno.

Pak vytvořte 2-3 snímky o vás, zájmy, rodina, domácí zvířátka, škola (co vás napadne). Samozřejmě můžete mít více snímků.

Na posledním snímku bude poděkování za pozornost (je na konci každé prezentace).

Prezentace bude mít pozadí (Návrh) dle vašeho výběru a bude obsahovat alespoň 1 přechod. Obrázky jsou dobrovolné.

Hotovou práci mi pošlete na e-mail do 22.5.

 

úkoly k samostudiu 14.4. - 2.5.

Do Wordu napište postup setí semen a následně jejich péči.

Postup bude obsahovat minimálně 6 bodů a budou buď v odrážkách nebo číslované.

Ke každému bodu nakreslete obrázek v Malování.

Pro ilustraci se můžete podívat do přiloženého vzoru.

Hotovou práci mi pošlete na e-mail do 2.5. Možnost získat jedničku.

úkoly k samostudiu 30.3 - 10.4.

1. Do Wordu napište 5 tradic/zvyků, jak slavíme Velikonoce.

2. Vytvořte v Malování obrázek, který souvisí s Velikonocemi.

3. Vložte daný obrázek do Wordu pod tradice.

4. Napište krátkou básničku, která se říká o Velikonočním pondělí. (použijte jinou než je ve vzoru)

5. Celou práci orámujte (ohraničte) - karta Návrh.

Pro ilustraci se můžete podívat do přiloženého vzoru.

Hotovou práci mi pošlete na e-mail do 11.4. Možnost získat jedničku.

úkoly k samostudiu 23. - 27. 3.

Téma: Tvoření pexesa

 • Ve Wordu  (pokud máte možnost) vytvoříte pexeso na téma Velikonoce tak, že vložíte tabulku (karta Vložení) o velikosti 4x4.
 • Do každého pole dáte obrázek týkající se Velikonoc.
 • Jelikož je to pexeso, musí být vždy 2 obrázky stejné (dohromady budete mít 8 dvojic). Obrázky musí být stejně velké a vyplňovat celý prostor pole.
 • Pexeso pošlete na e-mail: krpenska@zskorenskeho.cz do neděle 29.3. Možnost získat jedničku.

Úkoly k samostudiu 16. - 20. 3.

žádné

 

Bc. et Bc. Yveta Krpenská / 24. 5. 2020

Hudební výchova

úkoly k samostudiu 8.6. - 26.6.

hudba na jevišti

 • Zadání: Tento úkol je již do konce školního roku. Nemusíte mi nic posílat, nic hlásit. Stačí si někdy najít čas a podívat se na ukázku níže (je to celý záznam muzikálu ale stačí se podívat jenom na kousek kde zpívají).  Protože píseň neexistuje jenom sama o sobě. Někdy je součástí většího celku - třeba muzikálu. ☺
 • (po kliknutí na odkaz se otevře nové okno přehlížeče) Annie (česká verze)
 • Poznámka: Kdo ještě potřebuje doposlat předešlé úkoly může tak učinit nejpozději do 14. června. Posílejte na mou e-mailovou adresu janitorova@zskorenskeho.cz

úkoly k samostudiu 18.5. - 5.6.

téma: ze života skladatelů

 • Zadání: "Prolistuj si učebnici a hledej stránky, kde se zmiňují známí skladatelé (jsou to stránky, kde na levé straně začátku kapitoly je portrét skladatele). Jednoho si vyber, pročti si v kapitole, co se o něm píše, zkus vyhledat jeho díla na YouTube pokud možno a pak mi o výsledku svého studia napiš. Koho jsi si vybral/a? Jaké ukázky vyslechl/a? Co Tě zaujalo nebo naopak? Svoje postřehy můžeš zasílat opět na můj mail janitorova@zskorenskeho.cz"
 • Termín odevzdání: do 5. června + doposílat můžete i předešlé úkoly

úkoly k samostudiu 27.4. - 15.5.

téma: hudba a pohyb, malá písňová forma

 • Zadání: "Podívejte se na video níže a zkuste se naučit kroky lidového tance POLKA. Tímto tancem, můžete doprovodit jakoukoliv písničku v 2/4 taktu. Anebo si vyberte něktetou písničku s pohybovým doprovodem z učebnice.
 • Termín odevzdání úkolu: do 15. května mi na mou mailovou adresu janitorova@zskorenskeho.cz napište, jakou písničku jste si vybrali a zda se vám zdařil pohybový doprovod nebo tanec. Kdo chce, může navíc poslat video. 
 • Materiál a pokyny k samostudiu: 
 1.  lidový poskočný tanec zvaný POLKA >>> jak vypadá >>> klik sem > jak se ho naučit >>> klik se

 2. písnička s pohybovým doprovodem z učebnice (stačí si vybrat jednu):

 • na straně 29 lidová píseň Ó, řebříčku zahradnický >>> jak na pohybový doprovod najdeš na další straně 30 >>> hudební doprovod zde

 • na straně 70 lidová píseň Ten chumlecký zámek  >>> jak na pohybový doprovod najdeš na další straně 71 >>> hudební doprovod zde

 • na straně 74 dětská píseň Labada >>> návod na pohybový doprovod na straně 75 >>> hudební doprovod zde

 

úkoly k samostudiu 6.4. - 24.4.

Téma: Zpěv písniček

 • Zadání: Zkuste si doma zazpívat několik písniček třeba z naší učebnice (ale klidně i nějaké moderní z YouTube). Do e-mailu mi pak napište, jaké písničky zpívate nejraději (lidové?, trampské? moderní? české? anglické?) a taky název/názvy písniček, které jste si doma zazpívali. 
 • Termín odevzdání úkolu: Na toto zadání máte nově celé tři týdny, tedy až do 24. dubna
 • Budu se těšit na vaše zprávy! Užijte si zpěv ☺
 • Budu moc ráda, pokud mi napíší i ti, co se doposud ještě neozvali. Pořád je šance získat hezkou známku i za aktivitu/vypracování kteréhokoliv z předešlých úkolů/zadání.  Platí hlavně pro dětičky, které mají méně známek. Příp. dejte mi aspoň vědět, v čem je problém (nestíhate, nemáte přístup k YouTube, nemáte doma učebnici, zadání je složité?...), nějak to vyřešíme, nebojte☺. Pište na můj e-mail janitorova@zskorenskeho.cz

úkoly k samostudiu 30.3 - 3.4.

Poslech 

 • Přečtěte si další kapitolu v učebnici na straně 69. Hudební ukázku si můžete vyslechnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=jVN5STjc4ng
 • Otočte list na stranu 70 a podívejte se na písničku Ten chumlecký zámek. Zkusíme se ji naučit? Pomůže nám klavírní doprovod. Najdete ho tady: https://www.youtube.com/watch?v=lJhWEJv-Zkw
 • To je na tento týden vše. Ještě připomínám možnost získat hezkú známku za kvízové otázky (minulotýdnové zadání - pozri níže).  Svůj hudební kvíz můžete zasílat na můj školní e-mail janitorova@zskorenskeho.cz
 

úkoly k samostudiu 23. - 27. 3.

Téma: Opakování – kvíz

 • Nejprve si zopakujte, co jsme se již naučili. Pročtěte si všechny zápisky v sešitě z tohoto pololetí. A teď úkol: zkuste se zahrát na učitele a vymyslet otázky z hudební výchovy (aspoň 5), které by mohly být v testu nebo v hudebním kvízu (příklad otázky: Kde se píše houslový klíč?).
 • Otázky si můžeš zapsat do sešitu, nebo pokud chceš dostat hezkou známku, můžeš mi je třeba poslat na můj email janitorova@zskorenskeho.cz

 

úkoly k samostudiu 16. - 20. 3.

Téma: Zpívání s hudebním i rytmickým doprovodem

 • zkuste si zazpívat z učebnice písničky, které už známe - kolik jich je? Která se Ti líbí nejvíc a proč? Kterou, podle Tebe, umíš nejlépe zazpívat?
 • pokud jsi zapomněl/a melodii podívej se sem – je to seznam skoro všech hudebních doprovodů k písničkám v učebnici: https://www.youtube.com/watch?v=rOTTIrQoV9E&list=PLHoRdZaIN6UYQhGGENidx00nzqb2v0wbV
 • Obměna: Zkus si při zpěvu vytleskávat melodii. Vytleskání můžeš vyměnit za luskání, pleskání do stehen, anebo pokud rodiče dovolí, použij třeba dvě menší vařečky jako dřívka. ☺ A hlavně se u toho bav!

 

úkoly k samostudiu 11. - 13. 3.

Mgr. Magdaléna Janitorová / 5. 6. 2020

Tělesná výchova (čtyřlístci)

úkoly k samostudiu 18. 5. - 5. 6. 

 • Podívej se na video Pozdrav slunci
 • Každý den si ho zacvič – pomáhá k lepšímu držení těla, zlepšuje kvalitu dýchání, přispívá k celkové pohodě
 • Pokud máš možnost cvič doma, klidně i venku

úkoly k samostudiu 27. 4. - 15. 5.

 • Připrav si plyšáčka (klubíčko ponožek) a budeme cvičit s ním:
  • 20x vyhodíme plyšáčka a chytíme
  • 15x vyhodíme plyšáčka, otočíme kolem dokola a chytíme
  • asi minutu budeme s plyšáčkem skákat panáka
  • a ještě uděláme s plyšáčkem smičku tak, že si budeme přendavat podnohama, zkuste asi 15x
   • ... a nezapomeň cvičit každý den :o)

úkoly k samostudiu 6. - 24. 4. 

 • Podívej se na: video 1video 2video 3
 • Pravidelně si zacvič
  • „Ve zdravém těle zdravý duch“ :o)

úkoly k samostudiu 30. 3. - 3. 4.

 • Prostuduj pravidla Florbalu
 • Buď aktivní: rozcvička, 30x dřep s výskokem, 60s skákat panáka,  60s běh na místě

úkoly k samostudiu 23. - 27. 3.

 • Tento týden si zkusíme zacvičit trochu jinak, jak najdeš ve videu: Míša Růžičková - Hlava, ramena
 • Nezapomeneme se každý den protáhnout jako na rozcvičce v tělocvičně, zaskákat 3 krát půl minutu panáka, udělat 5 krásných kliků, 20 leh - sedů a zkoušejte skákat přes švihadlo (pokud máte švihadlo a prostor).

úkoly k samostudiu 16. - 20. 3.

 • Každý den se dobře protáhni (jako při rozcvičce)
 • Udělej každý den 3 x 20 dřepů, 3 x 20 sedů - lehů
 • Každý den minutu skákej panáka

úkoly k samostudiu 11. - 13. 3.

Bc. Dagmar Kudličková, DiS. / 26. 5. 2020

Tělesná výchova (sovy)

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 4.5. – 25.5.2020

Kondiční cvičení:  Nejdříve se protáhneme, uděláme si lehkou rozcvičku ..., 3x 50 skoků přes švihadlo nebo i bez, 1 minutu vydechneme mezi cvičením, dáme si 10 kliků, 20 sklapovaček nebo leh-sedů, 15 angličanů a tuto sérii zopakujeme 3x

Relaxační cvičení:  Ve stoji nebo v sedě protáhneme zadní část nohou a zad různými předklony. Důležité je mít propnuté kolena (směr k zemi), a vydržet v určitém cviku asi 15 s. Opakování 3 - 5x každý cvik

Cvičení v přírodě:  Pokud to půjde, vyražte na procházku do přírody, do lesa, k vodě a nezapomeňte se protáhnout

ÚKOLY K SAMOSTUDIU 30.4. – 3.5.2020

Připrav si plyšáčka a budeme cvičit s ním:

 • 20x vyhodíme plyšáčka a chytíme
 • 15x vyhodíme plyšáčka, otočíme kolem dokola a chytíme
 • asi minutu budeme s plyšáčkem skákat panáka
 • a ještě uděláme s plyšáčkem osmičku tak, že si budeme přendavat podnohama, zkuste asi 15x

        ... a nezapomeň cvičit každý den.

úkoly k samostudiu 23. - 27. 3.

 • Tento týden si zkusíme zacvičit trochu jinak, tedy podle videa a pak si to ukážeme všichni dohromady.

https://www.youtube.com/watch?v=h0XcdGIKTIY

 • Nezapomeneme se každý den protáhnout jako na rozcvičce v tělocvičně, zaskákat 3 krát půl minutu panáka, udělat 5 krásných kliků, 20 leh - sedů a zkoušejte skákat přes švihadlo (pokud máte švihadlo a prostor).

úkoly k samostudiu 16. - 20. 3.

 • každý den se dobře protáhni (jako při rozcvičce)
 • udělej každý den 3 x 20 dřepů, 3 x 20 sedů - lehů
 • každý den minutu skákej panáka

úkoly k samostudiu 11. - 13. 3.

 

 

Mgr. Jiřina Závranská / 4. 5. 2020

Výtvarná výchova (čtyřlístci)

úKOLY K SAMOSTUDIU 8.6. - 26.6.

volná tvorba - kombinace technik

 • Zadání: "Nakreslete nebo namalujte jakýkoliv obrázek s libovolným tématem. Jediná podmínka je - kombinovat různé výtvarné techniky."
 • Termín odevzdání: Tento úkol mi již odevzdávat nemusíte. 
 • Pokyny k samostudiu: 
 • Tentokrát máte obravdu volnou ruku. Tvořte, malujte, kreslete a kombinujte výtvarné techniky. To znamená, že můžete obrázek namalovat třeba temperami a pak detaily dokreslit pastelkami. Nebo nakreslit neco fixou a vymalovat vodovými barvami. Nebojte se experimentovat, zkoušejte kombinovat různé techniky. Co namalujete je na vás. ☺ Užijte si radost z tvorby. 

úKOLY K SAMOSTUDIU 18.5. - 5.6.

pociti a jejich výtvarné zobrazení

 • Zadání: "Nakreslete nebo namalujte něco, co vás v poslední době zaujalo nebo se vám líbí. Co ve vás nechalo nějaký dojem, pocit, emoci. Může to být příroda, rostlinky, nebo nějaký zajímavý zážitek, který jste zažili. Taky to může být abstraktní obrázek - třeba barevně vyjádřené pocity. To, co a jak nakreslíte nebo namalujete je úplně na vás. Máte volnou ruku. Tvořte, hrajte si s barvami, buďte kreativní a nebojte se tvořit. Nezapomeňte však svůj obrázek pojmenovat.  ☺"
 • Co potřebujeme: výběr techniky je na vás - fixy, pastelky, voskovky, vodovky, tempery...
 • Termín odevzdání: do 5. června + pořád můžete posílat i předešlé práce
 • Pro rodiče: Moc děkuji za spolupráci a vedení dětí i k výtvarné činnosti. Záměrem tohoto úkolu je volnost v tvorbě. Umožnit dítěti spontánně tvořit a využít kreativní materiál, který má nejraději. A, samozřějmě, radost z tvorby. ☺V případě jakýchkoli dotazů mi neváhejte napsat na mail janitorova@zskorenskeho.cz

úKOLY K SAMOSTUDIU 27.4. - 15.5.

Land Art - umění v krajině 

 • Nové téma: Mandala (co to je čti níže)
 • Zadání: ,,Vytvořte mandalu z přírodního materiálu." 
 • Termín odevzdání: do 15. května 
 • Budete potřebovat: různý přírodní materiál jako lístečky a listy, květy, kamínky, klacky, větvičky, škrupiny plodů, opadané jehličí... 
 • Postup
 1. Nejprve se rozhodněte jakou mandalu chcete vytvořit. Jestli máte zahradu, nebo se chodíte procházed do parku, či do lesa, můžete tvořit mandaly venku, přímo v přírodě. Snažte se ale, prosím, využít co nejvíce materiálu ze země a netrhat zbytečně nové lístky, lupénky, květinky...
 2. Pokud zůstáváte doma, můžete vytvořit malou mandalu na stole a místo přírodnin použít jiný materiál - třeba mák, kokos, rýži, nebo nakrájené ovoce, či zeleninu. 
 3. Začněte tvořit od středu mandaly. Příklad - doprostřed položte kamínek a kolem něj ukládejte ostatní materiál. Dodržujte geometrii - mandaly jsou přísně geometrické. Hrajte si s tvarem a barvou materiálu. Buďte kreativní. Nebojte se tvořit a vmýšlet.
 4. Až budete hotoví, vyfoťte mandalu (klidně i více mandal, pokud vás to bude bavit ☺) a pošlete na můj mail janitorova@zskoresnkeho.cz - budu se moc těšit na obrázky. 
 • Materiál a pokyny k samostudium:
 1. Co je to mandala? Kruhový symetrický obrazec z různého materiálu. V mnohých kulturách měly mandaly svůj magický význam. 
 2. Podívat se na mandaly můžete zde >>> klik sem
 3.  Již brzy přidám i videopostup >>> sem
 • Pro rodiče: Milí rodiče, moc děkuji za spolupráci, všechny doposud zaslané práce jsou moc hezké. Pokud byste měli nějaké dotazy, nebo třeba nějaký problém (nemáte doma materiál potřebný k zadání, nestíháte, nebo jiné), neváhejte mi napsat. Určitě něco vymyslíme. 

úKOLY K SAMOSTUDIU 6.4. - 24.4.

Výtvarná interpretace tématu: Radost a smutek

 • Nové téma: "Radost a smutek".
 • Technika: libovolná 
 • Jak si představujete radost? Jak asi vypadá? Jaké má barvy? A smutek? Jak to znázorníte, jaký způsob tvorby zvolíte, je zcela na vás. Teď máte prostor na to, co máte ve výtvarné výchově rádi. Můžete kreslit, malovat, lepit, vystřihovat... Nebojte se tvorby a pusťte se směle do toho. Každý obrázek se počítá. 
 • Toto zadání je nově na celé tři týdny. Vaše práce mi tedy můžete posílat nejpozději do 24. dubna na moji e-mailovou adresu janitorova@zskorenskeho.cz
 • Zároveň děkuji všem, kteří mi zaslali své práce nebo zasílají pravidelně. Obrázky jsou moc hezké a z vaší aktivity se těším. 
 • Pokud byste měli jakékoliv dotazy, nebo třeba problém týkající se VV, neváhejte mě kontaktovat. Ráda pomůžu. 

úkoly k samostudiu 30.3. - 3.4.

Téma: Kresba podle předlohy - dokončování

 • Podívejte se na svůj obrázek. Klidně poodstupte pro lepší přehled. Dal by se ještě nějak vylepšit? Pokud ano, pusťte se do toho. Možná obrázek chcete detailně dokončit, nebo zvýraznit stíny, možná jenom vygumovat rozmazanou tužku kolem kresby anebo dokreslit víc detailů.
 • Berte to jako šanci pro ty, co obrázek ještě kvůli jiným povinnostem nestihli nakreslit. 
 • Ti, co již obrázek mají hotový a jsou s ním spokojení, můžou využít čas třeba na studium nějakého náročnějšího předmnětu. 
 • Již zaslané obrázky jsou moc hezké, povedené a udělali mi velikou radost. Teším se na další pěkná umělecká díla. 
 • Můj e-mail: janitorova@zskorenskeho.cz (nezapomínejte do mailu psát i své jméno ☺)

úkoly k samostudiu 23. - 27. 3.

Téma: Kresba podle předlohy

 • Co potřebujete: papír, tužku nebo pastelky 
 • Zadání: Zkuste někoho poprosit, aby vám chvíli seděl modelem. Může sedět, nebo stát. Poté ho zkuste nakreslit tužkou na papír. Nezapomínejte na kompozici - rozložení kresby tak, aby nebyla ani moc vysoko, ani moc nízko na papíře, aby nebyla moc blízko okrajů papíru a pod. Snažte se nakreslit každý detail, vystihnout výraz v obličeji, materiál oblečení (třeba pokud má model pletený svetr, naznačte kresbou, že je pletený). 
 • Alternativa: Pokud by vám nikdo nechtěl nebo neměl čas dělat model, posaďte se před zrcadlo a kreslete sebe sama. 
 • Budu moc ráda, pokud to bude možné, když mi své obrázky ofotíte a pošlete na e-mail janitorova@zskorenskeho.cz ☺

 

Mgr. Magdaléna Janitorová / 4. 6. 2020

Výtvarná výchova (sovy)

Ke stažení

úkoly k samostudiu 15.4. - 5.5.2020

 • Na tyto 3 týdny jsem pro vás připravil úkol:
  • Vytvořit z 2 ruliček od toaletního papíru indiánský totem.
  • Můžete použít fixy, vodovky, lepidlo, nůžky, pastelky, barevný papír aj.
  • Inspiraci najdete v souborech ke stažení. :-)
  • Výsledné výtvory nafoťte a zašlete nejpozději do 5.5.2020 na mou e-mailovou adresu syblik@zskorenskeho.cz a do předmětu uveďte Indiánský totem.

úkoly k samostudiu 16. - 20. 3.

žádné

Ondřej Syblík / 15. 4. 2020

Pravidla práce a hodnocení v předmětech

ČESKÝ JAZYK

HLAVNÍ CÍLE PŘEDMĚTU:

- vedení žáků ke kultivovanému písemnémui  a ústnímu projevu

- rozvíjení praktických dovednsotí při komunikaci v různých situacích

- získávání vědomostí potřebných k osvojování spisovné podoby českého jazyka

- naučit vnímat literaturu jako specifický zdroj poznání a prožitků, rozvíjet základní čtenářské návyky a čtenářskou gramotnost, dokázat využívat různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, internet, bibliografie) pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu sebevzdělávání a nabýt schopností ke kritickému myšlení a posuzování hodnoty textu

HODNOCENÍ:

 • zvládnutí učiva (písemné práce, diktáty, doplňovačky atd.)
 • ústní zkoušení (včetně hlášení se při hodině)
 • snaha a aktivita v hodinách
 • práce s textem (porozumění, odpovědi na otázky v textu)
 • hlasité čtení
 • práce při skupinových zadáních, prezentace vypracovaného
 • větší testy, písemné práce atd. budou hlášeny předem

MATEMATIKA

HLAVNÍ CÍLE PŘEDMĚTU:

Matematika poskytuje žákům vyjadřovací prostředky (čísla, rovnice,...) k popisu kvantitativních jevů a stavů, pomáhá jim orientovat se v tomto předmětu. Matematika by měla být názorná, aplikovatelná, být výsledkem hledání odpovědí na otázky, které mají smysl a jsou pro žáky aktuální. Žáci se učí matematice aktivně a uživatelsky, na principech konstruktivismu. Významným vzdělávacím úkolem matematiky je přirozené zavedení a dobré zvládnutí matematického vyjadřování. Jde zde jednak o jazyk aritmetiky, geometrie i algebry. Důležitými vyjadřovacími prostředky matematiky jsou grafická schémata, tabulky a geometrické obrázky. Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy:- čísla a početní operace- závislosti, vztahy a práce s daty- geometrie v rovině a prostoru- nestandardní aplikační úlohy a problémy.

HODNOCENÍ:

- ústní zkoušení - individuální

- písemná práce malá

- písemná práce velká

- práce a aktivita v hodině

- skupinová práce

- geometrie: rýsování dle předem daného postupu, používání základního pojmosloví, snaha o přesnost a čistotu provedení rysu,

ANGLICKÝ JAZYK

HLAVNÍ CÍLE PŘEDMĚTU:

 • probudit  získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu
 • osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností a k aktivnímu využití účinné komunikace v cizím jazyce
 • získávání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v cizím jazyce
 • porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí
 • poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti,
 • vyhledání nejdůležitějších informací o zemích studovaného jazyka a k práci s nimi
 • pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život,
 • formování vzájemného porozumění mezi zeměmi, respektu a tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů

HODNOCENÍ:

- ústní zkoušení: slovíčka, recitace, zpěv

- písemné zkoušení: psaná podoba nově osvojované slovní zásoby, doplňovačky, psaní krátkého anglického textu

- práce a aktivita v hodině

- skupinová práce

VLASTIVĚDA

HLAVNÍ CÍLE PŘEDMĚTU:

 • získání základních znalostí o České republice, jako své vlasti, o její krajině a přírodním bohatství, životě v jednotlivých krajích a vybraných regionech
 • vedení žáků k účinné mezilidské komunikaci, rozvíjení u žáků schopností a dovedností potřebných pro praktický život
 • vedení žáků ke spolupráci a ocenění práce druhých
 • osvojení si základních poznatků o vývoji osídlení našeho území a získání představy o životě v různých historických obdobích našich dějin

POMŮCKY:

ŽK, diář, učebnice, pracovní sešit, psací potřeby, desky, sešit

HODNOCENÍ ŠKOLNÍCH PRACÍ:

 • krátké testy v domluveném termínu, téma oznamováno, při absenci doplnění po příchodu do školy
 • prezentace na dané známé téma
 • práce v hodinách dle aktivity
 • pracovní listy, mapy na dané téma

HODNOCENÍ DOMÁCÍCH PRACÍ:

 • projekty, mapy
 • pracovní listy

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

PŘÍRODOVĚDA

a) ÚSTNÍ OVĚŘOVÁNÍ ZVLÁDNUTÍ KONKRETNÍCH VÝSTUPŮ UČIVA (míra zvládnutí KOMPETENCE K UČENÍ, KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ…) – toto pracovní označení neznamená prosté „memorování“ naučeného textu „před tabulí“, ale patří sem kratší ústní projevy, kdy žák vypráví nebo popisuje mapu, obrázek, přírodninu nebo vlastní zážitek, vysvětluje svůj pracovní postup, oznamuje své řešení problému apod. (hodnoceno známkou dle klasifikačního řádu, hodnocení a zdůvodnění známky je veřejné před třídou, každé takové hodnocení je zároveň motivací pro další práci…)

b) PÍSEMNÉ OVĚŘOVÁNÍ ZVLÁDNUTÍ KONKRETNÍCH VÝSTUPŮ UČIVA (míra zvládnutí KOMPETENCE K UČENÍ, KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ, KOMPETENCE PRACOVNÍ…) – 1) kratší souhrnné testy za určité období nebo tematický celek, které prověřují základní faktografii, souvislosti, vztahy, praktické použití získaných poznatků (hodnocena procentuální úspěšnost), žákům se oznamují předem a 2) menší úkoly prověřující faktografii, souvislosti, vztahy, praktické použití novějších poznatků apod. písemnou formou (především bodové hodnocení převáděné na známku…)

c) SAMOSTATNÁ TVŮRČÍ PRÁCE – KRÁTKÉ REFERÁTY, PROJEKTY, SBÍRKY PŘÍRODNIN, TÉMATICKÉ VÝSTAVKY (míra zvládnutí KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU, KOMPETENCE PRACOVNÍ…) – přímo v hodině nebo jako domácí úkol, většinou formou práce s textem, vyhledávání a třídění informací z encyklopedií, tisku a jiných médií apod. hodnotí se podle těchto kritérií:

1) výběr informací (textové, obrazové i trojrozměrné…) – přehlednost, výstižnost, přesnost, zajímavost a přitažlivost; neopakovat již známé informace z výuky

2) rozmanitost informačních zdrojů - (encyklopedie, denní tisk, internetové stránky, samosběr přírodnin, muzejní katalogy, rozhovory či besedy s odborníky...)

3) kvalita prezentace – schopnost zaujmout po stránce jazykové, obsahové i formální (grafické a výtvarné zpracování) (oceňováno především pozitivně „motivačními jednotkami“ za „pěknou a příkladnou práci …)

d) PRACOVNÍ LISTY (SEŠITY) (míra zvládnutí KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU, KOMPETENCE OBČANSKÉ, KOMPETENCE PRACOVNÍ…) – hodnotí se podle těchto kritérií: úplnost, přesnost a spolehlivost splnění zadaných úkolů, míra samostatnosti při jejich zpracovávání

e) AKTIVITA a PŘIPRAVENOST NA VYUČOVÁNÍ (míra zvládnutí KOMPETENCE OBČANSKÉ, KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ, KOMPETENCE PRACOVNÍ…) – při vyučování (reakce, souvislosti, nápady apod.) i mimo školu a následně ve škole prezentované (informace z médií, výstřižky do sešitu, fotografie apod.), účast v soutěžích aj.

f) SPOLUPRÁCE VE SKUPINĚ, KOLEKTIVU (míra zvládnutí KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ, KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ, KOMPETENCE PRACOVNÍ…) – ochota a schopnost pracovat v týmu, dovednost řídit a organizovat práci ve skupině, spolehlivost plnění zadaných úkolů, samostatnost, sebehodnocení, empatie…

Tyto hodnotící oblasti tvoří souhrnný celek, který je používán průběžně a na konci každého pololetí vyjádřen odpovídající známkou na vysvědčení dle klasifikačního řádu. Rozmanitost podkladů umožňuje respektovat individuální zvláštnosti a dává žákům příležitost kompenzovat oblasti, které jsou (někdy i z objektivních důvodů) jejich slabinou.

SVĚT PRÁCE A INFORMACÍ

CÍL PŘEDMĚTU:

 - seznámení se se základními uživatelskými aplikacemi (psaní textů, tvorba tabulek), tvorba prezentačních materiálů. Žáci se naučí  prezentovat před skupinou. Naučí se vyhledat informace z různých zdrojů a používat informace s ohledem na jejich autorství. Žáci si dále vyzkouší práci s různými materiály za použití jednoduchých nástrojů a naučí se dodržovat pracovní postupy a  pořádek na svém pracovišti.

HODNOCENÍ:

 • splnění zadání úkolu ( u některých úkolů dle osnovy)
 • kvalita provedení úkolu
 • využití pracovního času a odevzdání úkolu včas
 • ústně - prezentování prací dle zásad prezentace
 • aktivita v hodině

HUDEBNÍ VÝCHOVA

HLAVNÍ CÍLE PŘEDMĚTU:

Výuka předmětu přispívá ke kultivaci osobnosti žáka tím, že dává prostor pro uplatnění jeho tvořivých schopností a zprostředkovává mu umělecké zážitky prostřednictvím vlastní tvorby. Naplňuje přirozenou potřebu projevit se. Ve výuce je možné přiblížit žákům hudební umění a působit tak na jejich estetické vnímání. Získané dovednosti mohou obohatit život v podobě náplně zájmových činností.

Vzdělávací oblast má významný rehabilitační a relaxační charakter. Na žáky působí harmonizující prostředí, ve kterém se snižuje jejich vnitřní napětí, psychická nevyváženost, nesoustředěnost a v mnohých případech i agresivita. Žáci mají předpoklady k osvojení hudebních dovedností a mohou v této oblasti dosahovat vynikajících výsledků. Veřejná vystoupení podporují růst jejich sebevědomí a přispívají k odolnosti vůči stresu a trémě. Vzdělávací obor Hudební výchova vytváří u žáků kladný vztah k hudbě, rozvíjí jejich hudebnost, podporuje schopnosti hudbu emocionálně prožít a poskytuje vhled do hudební kultury. Hudební činnosti podporují u žáků rozvoj hudebních schopností a individuálních hudebních dovedností − sluchových, rytmických, pěveckých, intonačních, instrumentálních, hudebně tvořivých, poslechových a pohybových. Napomáhá k rozvíjení tvořivosti a vnímavosti k sobě samému i okolnímu světu. Vytváří příležitosti pro vzájemnou spolupráci, toleranci a napomáhá utváření postojů a hodnot.

HODNOCENÍ:

- aktivita a tvořivost

- ústní zkoušení: využívání osobních předpokladů a jejich rozvoj

- písemné zkoušení: znalost naukových pojmů

- práce a aktivita v hodině

- skupinová práce

TĚLESNÁ VÝCHOVA

HODNOCENÍ:

 • Aktivita v hodinách
 • Snaha a provedení zadaných cvičení
 • Spolupráce při kolektivních hrác
 • Hygiena a péče o tělo (čistý cvičební úbor a obuv)

POMŮCKY:

 • cvičební úbor (boty, sportovní oblečení, na podzim se hodí i mikina či bunda)
 • holčičky gumičku do vlasů
 • řetízky, náramky, hodinky, náušnice nechat doma

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

 • připravenost na hodinu (pomůcky, materiál)
 • dílčí práce v hodině (aktivita, práce podle pokynů, práce s materiálem a pomůckami)
 • výsledek tvůrčí práce (zvládnutí tématu, dodržení zadání)

Mgr. Kateřina Polanecká-Ondrejková / 24. 3. 2020

Třídy, rozvrhy