ZŠ Kořenského, Praha 5 - Smíchov - úvodní stránka

Hledáme v každém to nejlepší
”otevřená škola 21. století”

Přeskočit na menu vybrané sekce

Nacházíte se na: Úvod ZŠ Kořenského Třídy, rozvrhy Online zprávy pro žáky 4.B

Online zprávy pro žáky 4.B

Informace třídního učitele

Co nás čeká v prosinci

 • 1) 28. 11. DOD + adventní dílny (přihlašování a objednávání materiálu na ondrejkova@zskorenskeho.cz do 22. 11.)
 • 2) 18. 12. vánoční zpívání + trhy
 • 3) 19. 12. vánoční zpívání + trhy
 • 4) 20. 12. třídní vánoční besídky
 • 5) konzultační hodiny 14. 1. 2020
 • 6) do 21. 1. uzavření klasifikace za I. pololetí

Teprve bude upřesněno, který den budou děti vystupovat.


Mgr. Kateřina Polanecká-Ondrejková / 19.11.2019

Co nás čeká v listopadu

Informace:

V pátek 8. 11.

 • Dopravní hřiště (teoretická výuka) – odchod ze školy po 8:00, návrat cca 11:00. S sebou – učení na poslední dvě hodiny, dvě jízdenky/ průkazku, svačinu, pití.
 • Po návratu proběhne vánoční fotografování (pro zájemce). Pokud ještě nemáte zaplaceno (270 Kč), lze zaplatit do pátku.

Od pondělí 11. 11.

 • Začínají tripartity
 • Mění se rozvrh – už nebude odpolední vyučování ve středu
 • Je potřeba už nosit cvičební úbor

 


Mgr. Kateřina Polanecká-Ondrejková / 7.11.2019

Třídní schůzky 24. 9. 2019

Program třídních schůzek:

- změny osobních údajů (je potřeba aktualizovat, lze v Bakalářích)

- elektronická ŽK - podpisy za známky; lze individuálně vygenerovat zapomenuté heslo

- diskuze: tripartity x klasické třídní schůzky

- Zahradní slavnost

- hodnocení jednotlivých předmětů (stránky třídy)

- zodpovědnost: klíčky, čipy, ohlašování úrazů

- cenné věci ve škole (TU nedoporučuje, škola za ně neručí)

- předběžný zájem o ŠVP

- mailová komunikace, domlouvání schůzek dopředu

- Slavnosti škol Prahy 5 (12. 10. s tématem "bezpečnost dětí na sociálních sítích")


Mgr. Kateřina Polanecká-Ondrejková / 11.10.2019

Plavání - posunutý konec výuky

Vážení rodiče, milé děti,

Ve čtvrtek 19. 9. se jde poprvé na plavání. Návrat z plavání je cca 12:00, pátá vyučovací hodina tedy bude posunutá. Děti budou končit ve 13:00.  Takto to bude každý čtvrtek po dobu trvání plaveckého kurzu. Děkuji za pochopení.


Mgr. Kateřina Polanecká-Ondrejková / 17.9.2019

Plavání

Vážení rodiče,

v prvním čtvrtletí školního roku 2019/2020, budou vaše děti absolvovat druhou část povinného plaveckého výcviku.

Plavecký výcvik začíná ve čtvrtek 19. 9. 2019

Děti se učí první vyučovací hodinu dle rozvrhu, pak odchází z budovy školy na plavecký výcvik, který probíhá ve sportovním areálu YMCA Praha 1. Do školy se budou vracet v průběhu 5. vyučovací hodiny, podle toho bude 5. vyučovací hodina prodloužena, vyučování bude tedy ukončeno cca ve 13:00

Prosím o adekvátní oblečení.

 

Na plavecký výcvik:   ručník

  mýdlo

  plavky a sáček na mokré plavky

  koupací čepici – čitelně podepsaná křestním jménem

  brýle – nejsou nezbytně nutné

  svačinu a pití

  lítačku nebo 2 jízdenky

 


Mgr. Kateřina Polanecká-Ondrejková / 5.9.2019

ČJ - učebnice, sešity, čítanka

Vážení rodiče, milé děti,

- prosím, aby všechny sešity i učebnice byly obalené

- nezapomeňte obalit i ŽK

- čítanku a PS "Procvičování pravopisu" si děti budou nechávat ve třídě

- PS ČJ Fraus a "Barevné úlohy z češtiny" budou děti potřebovat na společné hodiny

- PS "Čtení s porozuměním" a "Hravá slohová výchova" budeme používat při půlených hodinách

 

Zbytek PS a obyčejné sešity jsem dnes objednala, doufám, že přijdou co nejdříve.


Mgr. Kateřina Polanecká-Ondrejková / 3.9.2019

Hodnocení ČJ

Milé děti,

v předmětu český jazyk bude hodnoceno:

- zvládnutí učiva (písemné práce, diktáty, doplňovačky atd.)

- ústní zkoušení (včetně hlášení se při hodině)

- snaha a aktivita v hodinách

- práce s textem (porozumění, odpovědi na otázky v textu)

- hlasité čtení

- práce při skupinových zadáních, prezentace vypracovaného

- větší testy, písemné práce atd. budou hlášeny předem

 


Mgr. Kateřina Polanecká-Ondrejková / 29.8.2019

Organizace školního roku 2019/2020

Začátek školního roku:   pondělí 2. 9. 2019 v 8:00

Konec školního roku: úterý 30. 6. 2020

PRÁZDNINY
 • podzimní: úterý 29. 10. a středa 30. 10. 2019
 • vánoční:  pondělí 23. 12. 2019 až pátek 3. 1. 2020 (nástup do školy v pondělí 6. 1. 2020)
 • pololetní: pátek 31. 1. 2020
 • jarní:  pondělí 17. 2. až neděle 23. 2. 2020 (nástup do školy pondělí 24. 2.)
 • velikonoční: čtvrtek 9. 4. 2020 (nástup do školy úterý 14. 4. 2020)
 • hlavní:  středa 1. 7. 2020 - pondělí 31. 8. 2020 (nástup do školy v úterý 1. 9. 2020)
STÁTNÍ SVÁTKY

Den vzniku samostatného československého státu: pondělí 28. 10.

Velký pátek:  pátek 10. 4.

Velikonoční pondělí:  pondělí 13. 4.

Svátek práce: pátek 1. 5.

Den vítězství:  pátek 8. 5.

ŘEDITELSKÉ VOLNO PRO ŽÁKY ZŠ

čtvrtek 31. 10. až pátek 1. 11. 2019

pondělí 16. 3. 2020

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 

úterý 24. 9. od 17:00

SCHŮZKY RADY RODIČŮ A ŠKOLSKÉ RADY ZŠ

vždy v 16:00

úterý 19. 11. jen RR

úterý 21. 4. ŠR a RR

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ A TRHY

středa 18. 12. a čtvrtek 19. 12. od 17:00

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ

čtvrtek 28. 11.

čtvrtek 19. 3.

PROJEKT EDISON

pondělí 25. až pátek 29. 5. 2020


Mgr. Kateřina Polanecká-Ondrejková / 28.8.2019

Informace od vyučujících

ZADÁNÍ PRÁCE NA VYBRANÝ KRAJ ČR

Na PAPÍŘE
Čas: 10-15 minut
1. Název kraje
2. Kde se nachází v ČR, s jakými kraji sousedí
3. Krajské město
4. 3-4 velká města
5. Hory, řeky
6. Průmysl
7. Zemědělství, chov
8. 3-4 kulturní/přírodní památky
BONUS významné osobnosti

Žáci si pamatují, jaký kraj si vybrali.

29.11. Praha
29.11. Praha
29.11. Středočeský
29.11. Jihočeský
6.12. Plzeňský
6.12. Karlovarský
6.12. Ústecký
13.12. Liberecký kraj
13.12. Královéhradecký
13.12. Pardubický
10.1. Vysočina
10.1. Jihomoravský
10.1. Zlínský
17.1. Olomoucký
17.1. Moravskoslezský


Bc. et Bc. Yveta Krpenská / 15.11.2019

Čtvrtletní písemná práce z matematiky

Vážení rodiče, 

dnes žáci dostali dobrovolný domácí úkol - pracovní list, který slouží jako příprava na čtvrtletní písemnou práci. Pokud někdo chyběl či pracovní list ztratil - přikládám ho k této zprávě. 


Andrea Kuncová, DiS. / 8.11.2019

Přírodověda

HODNOCENÍ PŘEDMĚTU

V předmětu Přírodověda hodnotím nejen průměr známek, ale také:

- aktivitu, zájem a snahu žáka v hodině

- jeho vlastní přínosy, nápady, náměty

- samostatnost v práci a úvaze

- pamětné osvojení probíraného učiva

- domácí přípravu a nošení pomůcek

- spolupráci ve skupinových projektech

 

CO  NÁS  ČEKÁ  V  LISTOPADU:

 Obratlovci a bezobratlí - dokončení a krátký  čtvrtletní testík

  Podzim v přírodě                            

  Rostliny a živočichové v okolí našich domovů 

  Naši domácí mazlíčci a jejich chov  

                                                               

 

CÍLE A ZAMĚŘENÍ:

Předmět Přírodověda se zaměřuje na popis a poznávání zákonitostí živé a neživé přírody.

Buduje u žáků ohleduplný vztah k přírodě.

Vede k získávání poznatků o lidském těle a jeho fungování a osvojování chování, které zajistí vlastní zdraví a bezpečí.

Vyžaduje dodržování pravidel slušného chování, učí poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi.

 


Naděžda Matějová / 8.11.2019

AJ - procvičování

V září jsme v Anglickém jazyce nejen procvičovali, ale již jsme se seznámili s novými slovíčky z oblasti sportu a začali jsme se věnovat 2. lekci, kde se seznámíme s bytem a jeho vybavením.

Procvičovat děti mohou v rámci online prostředí například zde (postupně budu přidávat odkazy):

1. lekce:

sport

can/can´t

2. lekce:

rooms in the house

rooms in the house 2

what is it?

prepositions of place

things in the house

Hangman

3. lekce

Be healthy

Be healthy 2

 


Mgr. Barbora Soukupová / 14.10.2019

Hodnocení

Hodnocení – Výtvarná výchova

Příprava na vyučování – pomůcky v použitelném stavu

Dílčí práce v hodinách – dodržení tematického okruhu zadané práce

   - práce podle pokynů  - dodržení pracovního postupu

Pracovitost, přesnost, zručnost

Snaha - nadšení pro výtvor

Aktivita, tvořivost, nápaditost, originalita

Pořádek a čistota pracovního místa


PaedDr. Irena Pohludková / 26.9.2019

Hodnocení v hodinách AJ

ANGLICKÝ JAZYK

Hlavní cíle předmětu ANglický jazyk

- probudit  získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu

- osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností a k aktivnímu využití účinné komunikace v cizím jazyce

- získávání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v cizím jazyce

- porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí

- poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti,

- vyhledání nejdůležitějších informací o zemích studovaného jazyka a k práci s nimi

- pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život,

- formování vzájemného porozumění mezi zeměmi, respektu a tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů

HODNOCENÍ

- ústní zkoušení: slovíčka, recitace, zpěv

- písemné zkoušení: psaná podoba nově osvojované slovní zásoby, doplňovačky, psaní krátkého anglického textu

- práce a aktivita v hodině

- skupinová práce

CELKOVÉ, ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ

a) aktivní přístup a práce v hodině

b) známky z písemného/ústního zkoušení

c) plnění domácích úkolů

d) vyplnění zadaných pracovních listů

! ARITMETICKÝ PRŮMĚR ZNÁMEK NENÍ VÝSLEDNÁ ZNÁMKA NA VYSVĚDČENÍ.

Započítáváme snahu, práci v hodině, nošení pomůcek a domácích úkolů, testy, ústní zkoušení. 

Domácí úkoly jsou vždy zapsány v Bakalářích.

Za výuku Anglického jazyka

Ing. Alena Semerádová a Mgr. Barbora Soukupová


Mgr. Barbora Soukupová / 13.9.2019

Pomůcky na matematiku

Na geometrii:

 • pravítko s ryskou
 • klasické pravítko
 • kružítko
 • ořezanou tužku č. 3
 • ořezávátko

Pracovní sešity:

 • Procvičovací sešit z matematiky 1. díl (Studio 1+1)
 • Procvičovací sešit z matematiky 2. díl (Studio 1+1)
 • Procvičovací sešit z matematiky 3. díl (Studio 1+1)
 • Hravá matematika pro 4. ročník 1. díl (Taktik)
 • Hravá matematika pro 4. ročník 2. díl (Taktik)

Sešity:

 • Nelinkovaný sešit na geometrii (může být z minulého roku)
 • Linkovaný sešit na počítání

Andrea Kuncová, DiS. / 11.9.2019

Hodnocení v předmětu HV

Hodnocení
 • aktivita v hodině, snaha a zájem 
 • osvojení probraného učiva
 • znalost lidových a umělých písní (min. z hodin HV)
 • skupinová práce
Pomůcky

Notový sešit a psací potřeby.


Mgr. Magdaléna Janitorová / 6.9.2019

Hodnocení v předmětu VV

 • připravenost na hodinu (pomůcky, materiál)
 • dílčí práce v hodině (aktivita, práce podle pokynů, práce s materiálem a pomůckami)
 • výsledek tvůrčí práce (zvládnutí tématu, dodržení zadání)

Mgr. Magdaléna Janitorová / 3.9.2019

Tělesná výchova

Hodnocení:

 • Aktivita v hodinách
 • Snaha a provedení zadaných cvičení
 • Spolupráce při kolektivních hrách
 • Hygiena a péče o tělo (čistý cvičební úbor a obuv)

Nutno dodržovat:

 • pevnou obuv (bez černé podrážky, kdo ještě neumí zavazovat tkaničky - suchý zip)
 • čistý cvičební úbor (kraťasy, tričko, tepláky, v chladnějším období mikinu)
 • svázané vlasy do gumičky, sponky….
  žáci při hodině tělesné výchovy nesmí mít na sobě žádné ostré předměty, které by jim nebo jejich spolužákům mohly způsobit zranění (náramky, hodinky, náušnice, náhrdelníky, prsteny, ozdobné kroužky)

Mgr. Jiřina Závranská / 2.9.2019

Vlastivěda - hodnocení

POMŮCKY: ŽK, diář, učebnice, psací potřeby, desky, sešit

 

HODNOCENÍ ŠKOLNÍCH PRACÍ:

 • krátké testy v domluveném termínu, téma oznamováno, při absenci doplnění po příchodu do školy
 • prezentace na dané známé téma
 • práce v hodinách dle aktivity
 • pracovní listy, mapy na dané téma

 

HODNOCENÍ DOMÁCÍCH PRACÍ:

 • projekty, mapy
 • pracovní listy

 

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.


Bc. et Bc. Yveta Krpenská / 30.8.2019

VLASTIVĚDA – PRAVIDLA PRÁCE A HODNOCENÍ – SKUPINA ČŤYŘLÍSTKŮ (AJ2)

Hlavními cíli předmětu VLASTIVĚDA je získání základních znalostí o České republice jako naší vlasti (o její krajině a přírodním bohatství, životě v jednotlivých krajích a vybraných regionech), základních poznatků o vývoji osídlení našeho území a představy o životě v různých obdobích našich dějin.

 

Na VLASTIVĚDU prosím noste tyto pomůcky:

ŽK, školní sešit - velký, linkovaný (444), učebnice Vlastivěda 4 (SPN), desky + psací potřeby.

 

 HODNOCENÍ

- ústní projev

- písemné testy – termín i téma oznamováno dopředu

- skupinová či samostatná práce v hodině (pracovní listy, práce s mapou, hry,…)

- projekt na dané téma - termín odevzdání i téma oznámeno s předstihem

- aktivita v hodině

 

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

 


Bc. Lukáš Helcelet / 30.8.2019

Svět informací - hodnocení

 • Vypracování úkolů podle zadání
 • Příprava na vyučování, nošení pomůcek
 • Aktivita, samostatnost, tvořivost, zájem
 • Osvojení praktických dovedností a návyků
 • Využití získaných teoretických vědomostí

 

POMŮCKY: ŽK, diář, psací potřeby, sešit


Bc. et Bc. Yveta Krpenská / 30.8.2019

Hodnocení Tv

 • Hodnotí se cvičební zájem a aktivita.
   
 • Prstýnky, řetízky, náramky, piercing  a náušnice jsou z bezpečnostních důvodů zakázané. Zakázané jsou i na plavecký výcvik. Žáci/yně s dlouhými vlasy budou mít vlasy v culíku.
 • Dodržování herních pravidel.
 • Pravidelná příprava na hodiny (cvičební úbor, obuv).
 • Kázeň při hodině.
   
 • Schopnost spolupráce s kolektivem.
 • Pokud žák/yně necvičí, bude mít řádnou omluvenku s odůvodněním v ŽK

Dagmar Kudličková, DiS. / 29.8.2019

Hodnocení

V předmětu Matematika hodnotím nejen matematický průměr známek, ale přihlížím i k :

- aktivitě, zájmu  a snaze žáka v hodině

- jeho vlastnímu nápadu/postupu v řešení

- samostatnosti v práci a úvaze

- osvojení probíraného učiva

- schopnosti logického uvažování

- domácí přípravě a nošení pomůcek

- spolupráci ve skupinových projektech

- v geometrii k čistotě a přesnosti provedení


Andrea Kuncová, DiS. / 28.8.2019

Pomůcky přírodověda

Linkovaný sešit formátu A4.


Bc. Dagmar Kudličková, DiS. / 28.8.2019

Hodnocení přírodověda

a) ÚSTNÍ OVĚŘOVÁNÍ ZVLÁDNUTÍ KONKRETNÍCH VÝSTUPŮ UČIVA (míra zvládnutí KOMPETENCE K UČENÍ, KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ…) – toto pracovní označení neznamená prosté „memorování“ naučeného textu „před tabulí“, ale patří sem kratší ústní projevy, kdy žák vypráví nebo popisuje mapu, obrázek, přírodninu nebo vlastní zážitek, vysvětluje svůj pracovní postup, oznamuje své řešení problému apod. (hodnoceno známkou dle klasifikačního řádu, hodnocení a zdůvodnění známky je veřejné před třídou, každé takové hodnocení je zároveň motivací pro další práci…)

b) PÍSEMNÉ OVĚŘOVÁNÍ ZVLÁDNUTÍ KONKRETNÍCH VÝSTUPŮ UČIVA (míra zvládnutí KOMPETENCE K UČENÍ, KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ, KOMPETENCE PRACOVNÍ…) – 1) kratší souhrnné testy za určité období nebo tematický celek, které prověřují základní faktografii, souvislosti, vztahy, praktické použití získaných poznatků (hodnocena procentuální úspěšnost), žákům se oznamují předem a 2) menší úkoly prověřující faktografii, souvislosti, vztahy, praktické použití novějších poznatků apod. písemnou formou (především bodové hodnocení převáděné na známku…)

c) SAMOSTATNÁ TVŮRČÍ PRÁCE – KRÁTKÉ REFERÁTY, PROJEKTY, SBÍRKY PŘÍRODNIN, TÉMATICKÉ VÝSTAVKY (míra zvládnutí KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU, KOMPETENCE PRACOVNÍ…) – přímo v hodině nebo jako domácí úkol, většinou formou práce s textem, vyhledávání a třídění informací z encyklopedií, tisku a jiných médií apod. hodnotí se podle těchto kritérií:

1) výběr informací (textové, obrazové i trojrozměrné…) – přehlednost, výstižnost, přesnost, zajímavost a přitažlivost; neopakovat již známé informace z výuky

2) rozmanitost informačních zdrojů - (encyklopedie, denní tisk, internetové stránky, samosběr přírodnin, muzejní katalogy, rozhovory či besedy s odborníky...)

3) kvalita prezentace – schopnost zaujmout po stránce jazykové, obsahové i formální (grafické a výtvarné zpracování) (oceňováno především pozitivně „motivačními jednotkami“ za „pěknou a příkladnou práci …)

d) PRACOVNÍ LISTY (SEŠITY) (míra zvládnutí KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU, KOMPETENCE OBČANSKÉ, KOMPETENCE PRACOVNÍ…) – hodnotí se podle těchto kritérií: úplnost, přesnost a spolehlivost splnění zadaných úkolů, míra samostatnosti při jejich zpracovávání

e) AKTIVITA a PŘIPRAVENOST NA VYUČOVÁNÍ (míra zvládnutí KOMPETENCE OBČANSKÉ, KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ, KOMPETENCE PRACOVNÍ…) – při vyučování (reakce, souvislosti, nápady apod.) i mimo školu a následně ve škole prezentované (informace z médií, výstřižky do sešitu, fotografie apod.), účast v soutěžích aj.

f) SPOLUPRÁCE VE SKUPINĚ, KOLEKTIVU (míra zvládnutí KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ, KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ, KOMPETENCE PRACOVNÍ…) – ochota a schopnost pracovat v týmu, dovednost řídit a organizovat práci ve skupině, spolehlivost plnění zadaných úkolů, samostatnost, sebehodnocení, empatie…

Tyto hodnotící oblasti tvoří souhrnný celek, který je používán průběžně a na konci každého pololetí vyjádřen odpovídající známkou na vysvědčení dle klasifikačního řádu. Rozmanitost podkladů umožňuje respektovat individuální zvláštnosti a dává žákům příležitost kompenzovat oblasti, které jsou (někdy i z objektivních důvodů) jejich slabinou.


Bc. Dagmar Kudličková, DiS. / 28.8.2019

Pomůcky SI

Linkovaný sešit formátu A5


Dagmar Kudličková, DiS. / 28.8.2019

Hodnocení SI

 • Vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem
 • Osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce
 • Využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech
 • Aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech
 • Kvalita výsledků činností
 • Organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti
 • Dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí

 


Dagmar Kudličková, DiS. / 28.8.2019

Pomůcky na výtvarnou výchovu

Dobrý den,

jmenuji se Irena Pohludková a budu v letošním školním roce s Vašimi dětmi rozvíjet výtvarné cítění, a proto prosím o pořízení základních pomůcek k těmto činnostem.

Výtvarná výchova

kufřík na pomůcky

1x sešit A4 bez linek

staré triko nebo zástěra

složka barevných papírů A4

štětce 2x kulatý č. 6 a č. 8

štětce 2x plochý širší a tenčí

stabilní kelímek na vodu

pastelky sytých barev - silnější, 12 barev

vodové barvy

voskové barvy - 12 barev

igelit na lavici

temperové barvy (nejméně 6 barev)

hadřík

nůžky

modelová hmota

podložka na modelování

tyčinkové lepidlo na papír KORES

tekuté lepidlo malý/střední HERKULES v lahvičce

kotouček izolepy – průhledné

40 čtvrtek A4

20 čtvrtek A3

tuš

svazek špejlí

Děkuji za spolupráci.

 


PaedDr. Irena Pohludková / 27.8.2019

Třídy, rozvrhy

Kontakty

ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760

Telefonní čísla:

 • 257 326 120
  723 723 919 ředitelka
 • 602 206 415 zást. řed.
 • 273 132 833 sborovna
 • 257 326 119 hospodářka
 • 606 277 967 školní družina
 • 257 329 607 mateřská škola

E-mail:
info@zskorenskeho.cz

Více kontaktů »


Videoprezentace

Zvonění

1. hodina08.00 - 08.45
2. hodina08.55 - 09.40
3. hodina09.55 - 10.40
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.30 - 16.15

Ocenění společnosti Scio

Škola Paměti národa