ZŠ Kořenského, Praha 5 - Smíchov - úvodní stránka

Hledáme v každém to nejlepší
”otevřená škola 21. století”

Přeskočit na menu vybrané sekce

Nacházíte se na: Úvod ZŠ Kořenského Třídy, rozvrhy Třída 8.A

Třída 8.A

Třídní učitel/ka: PaedDr. Boris Hajdúk

Rozvrh třídy

Den1.h.
8.00-8.45
2.h.
8.55-9.40
3.h.
9.55-10.40
4.h.
10.55-11.40
5.h.
11.50-12.35
6.h.
12.45-13.30
7.h.
13.40-14.25
8.h.
14.35-15.20
9.h.
15.30-16.15
Po D
HL
M
DL
CH
NL
ČJ
DS

TV
PJ

-
F
SC

-

TV
VJ

VV
JM

HV
CK

VV
JM

HV
CK
Út

ZNJ
CI

AJ
HB
M
DL

SI
ZJ

ZNJ
SV

AJ
HB

ČJ
DS

NL
ČJ
DS
     
St M
DL
ČJ
DS

ZNJ
CI

AJ
HB

AJ
HB

ZNJ
SV
OV
HB
CH
NL
     
Čt Z
SV

NL

ČJ
DS

AJ
HB
F
SC
D
HL
ČJ
DS
     
M
DL

ZNJ
CI

SI
ZJ
VP VP

AJ
HB

ZNJ
SV

TV
VJ

TV
PJ
     

Po najetí myší na zkratku předmětu se objeví jeho plný název.

MATEMATIKA - TESTY A ÚKOLY

ÚKOLY

PL opakování aritmetiky na 11. 9. 

rys a model hranolu 18. 9.

rys 25. 9. - základní geometrické konstrukce a hranoly viz zadání v příloze

DÚ na 2.10. 6/8; 7/11,12,13 na list A4, čitelně, podtrhávat výsledky

DÚ na 9. 10: Na list A4 (ne na čtvrtku): 16/4, 5, 6 (pozor, i část na str. 17) a 18/8, 10

PL na 16. 10. - odmocniny zpaměti - vyzvedněte u vyučující

PL na 23. 10. - výrazy s mocninami a odmocninami, procvičovat odmocniny dle tabulky níže

Na 6. 11. RYS Pythagorova věta, zadání dle náčrtu a rozměrů v příloze. Součástí rysu je rámeček, razítko, nadpis - vše tužkou, písmo technické včetně podpisu. Čtverce a trojúhelníky silnou čarou, ostatní tenkou. Do rysu doplňte vzorec Pythagorovy věty, taktéž tužkou. Z důvodu stávky přesun na 8. 11. 

TESTY A PÍSEMKY

11. 9. opakování aritmetiky

18. 9. opakování geometrie

25. 9. vstupní písemná práce - obsah viz předchozí PL a testy

2. 10. mocniny - základ a exponent, druhá mocnina, rozpis dalších mocnin jako součin

9. 10. výrazy s mocninami, druhé odmocniny

16. 10. odmocniny zpaměti, odhady odmocnin, hledání odmocnin v tabulkách

23. 10. číselné výrazy s mocninami a odmocninami včetně zlomků

6. 11. základní výpočty s Pythagorovou větou z důvodu stávky přesun na 8. 11. 

13. 11. čtvrtletní PP - hranoly a výpočty v nich, druhá a třetí mocnina a odmocnina, výrazy s mocninami a odmocninami, Pythagorova věta a její aplikace

 

 

zdroje

Kdo má problémy s operacemi s čísly, využívá online cvičení a volí si násobilku, desetinná čísla atp. dle svých potřeb.

Hranoly - prezentace níže. 

Mocniny - https://www.hackmath.net/cz/pocitani/druha-mocnina/100

Druhá mocnina k procvičení - https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=8&subject=Matematika&search1=01.+Druh%C3%A1+mocnina#selid

Tabulka v excelu, která kontroluje odhady či tabulkové výpočty odmocnin. K mání v přílohách.

Ke stažení

Třídy, rozvrhy

Kontakty

ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760

Telefonní čísla:

  • 257 326 120
    723 723 919 ředitelka
  • 602 206 415 zást. řed.
  • 273 132 833 sborovna
  • 257 326 119 hospodářka
  • 606 277 967 školní družina
  • 257 329 607 mateřská škola

E-mail:
info@zskorenskeho.cz

Více kontaktů »


Videoprezentace

Zvonění

1. hodina08.00 - 08.45
2. hodina08.55 - 09.40
3. hodina09.55 - 10.40
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.30 - 16.15

Ocenění společnosti Scio

Škola Paměti národa