Třída 9. A

Třídní učitel/ka: Mgr. Iva Strnadová

Rozvrh třídy

Rozvrh třídy 9. A
Den1. hod. 8.00-8.45 2. hod. 8.55-9.40 3. hod. 9.55-10.40 4. hod. 10.55-11.40 5. hod. 11.50-12.35 6. hod. 12.45-13.30 7. hod. 13.40-14.25 8. hod. 14.35-15.20 9. hod. 15.30-16.15
Pondělí ČJ
učebna: CI
OV
učebna: HB
D
učebna: HL
M
učebna: SC
F
učebna: SN
CH
učebna: NL

HV
učebna: CK

VV
učebna: JM

HV
učebna: CK

VV
učebna: JM
Úterý M
učebna: SC
ČJ
učebna: CI

učebna: NL
Z
učebna: SV

ZNJ
učebna: SV

AJ
učebna: HL

AJ
učebna: SA

ZNJ
učebna: SV
Středa ČJ
učebna: CI

AJ
učebna: SA

ZNJ
učebna: SV

TV
učebna: VJ

TV
učebna: ZJ
F
učebna: SN
M
učebna: SC
D
učebna: HL
Čtvrtek CH
učebna: NL
ČJ
učebna: CI
M
učebna: SC

učebna: NL

AJ
učebna: SA

ZNJ
učebna: SV

ZNJ
učebna: SV

AJ
učebna: HL
Pátek ČJ
učebna: CI

ZNJ
učebna: SV

AJ
učebna: HL
VP VP

TV
učebna: VJ

TV
učebna: ZJ
SI
učebna: SV

Po najetí myší na zkratku předmětu se objeví jeho plný název.

Školní psycholog

Milé děti, pokud vás cokoliv trápí, neváhejte volat, psát, chatovat. Zastihnete mě na telefonu 732/43 47 47, emailu: kubova@zskorenskeho.cz., pro chat využijte What'up, Skype, Messenger. A pokud preferujete ještě jiný kanál, určitě se domluvíme!

Eva Kubová

 

ÚKOLY K SAMOSTUDIU

V DOBĚ MIMOŘÁDNÝCH "KORONAPRÁZDNIN" NALEZNETE PŘEHLEDNĚ USPOŘÁDANÉ PODLE PŘEDMETŮ ZDE: https://www.zskorenskeho.cz/skola/tridy/zpravy.php?id=8

Třídní schůzka 24. 9. 2019

 • zavedení elektronické žákovské knížky, nutná kontrola kontaktních údajů - adresa, telefon, e - mail - přístup přes bakaláře
 • kontola přístupových hesel do el. ŽK
 • školní řád a kriteria hodnocení v jednotlivých předmětech na webu školy
 • o přestávkách volný pohyb po škole a možnost pobytu na školní zahrádce o první velké přestávce
 • pokud se žákovi stane úraz, nutno ihned hlásit dozoru
 • omlouvání absencí - včas, při absenci nad 50% nemůže být žák z daného předmětu klasifikován
 • konzultační dny v lednu a červnu jsou zrušeny - možno domluvit konzultaci s jednotlivými vyučujícími nejlépe pomocí e - mailu
 • 25. 9. profesní testování - žáci, kteří se přihlásili, návrh na využívání dnů otevřených dveří na školách, listopad - Schola  pragensis
 • Školní akce - 17. 10. Deskohraní - vstupné 25,- Kč, 25. 10. - letecká fakulta, listopad - technická knihovna, prosinec nebo listopad spaní ve škole, 6. 12. zájezd do Německa
 • možnost přispět škole sponzorským darem
 • prosba - přinést do školy 1 balení papírových kapesníků (vytahovací)

Třídy, rozvrhy