Třída 7. A

Třídní učitel/ka: Bc. Libuše Nová

ZÁPIS Z TŘÍDNÍ SCHŮZKy dne 19.11.2019

Program třídních schůzek:

Konání adventních dílen dne 28.11. + den DOD

Vánoční zpívání 18.12. - 19.12. pro 7.A bude termín upřesněn

Vánoční besídka 20.12.

Nástup do školy po vánočních prrázdninách je 6.1.2020

14.1.2020 Konzultační hodiny

Uzavření klasifikace 21.1.2020

ŽK podepisovat 2x za měsíc (seznámení s prospěchem v bakalářích)

zápis z Třídní schůzky dne 24.9.2019

1) el. žákovská - zapomenuté heslo lze vygenerovat doma, lze upravit i své osobní údaje, nutno vyplnit údaje do papírové ŽK,

  2x za měsíc podepsat papírovou ŽK

2) hodnocení žáků v jednotlivých předmětech - vše vypsané pod třídou 7.A

3) odpovědnost za klíče od skříňky - neohýbat, čip a včasné hlášení úrazů. Úraz se hlásí ihned vyučujícímu nebo dorozu na chodbě

4) komunikace - schůzky lze domluvit přes e-mail, omlouvat žáky můžete taky na e-mail nebo sms zprávou

5) absence - 40% - 50% - o komisionálním přezkoušení rozhoduje vyučující, nad 50% jsou zkoušky povinné

6) průzkum - zájem o školu v přírodě, žáci donesou lístečky

7) být ve škole už v 7.55 - potom pan školník zapisuje pozdní příchod

8) 17.10. Deskohraní - vybíráme 50 Kč (vybírám), pokud žáci budou chtít hrát turnaj - 20 Kč (nevybírám)

9) Slavnosti škol Prahy 5 (5.9. - 12.5.)

Všem přítomným rodičům děkuji za účast. Další třídní schůzky jsou 19.11.

Ke stažení

Třídy a online informace