Třída 6. A

Třídní učitel/ka: Mgr. Hana Schmidová

ZÁPIS Z TŘÍDNÍ SCHŮZKY 19. 11. 2019

1)Podpis v ŽK minimálně 2x měsíčně - kontrola známek

2)28.11. adventní dílny

3)18.12. a 19.12. zpívání, dílny

4)20.12. besídky

5)14.1.2020 konzultační hodiny

6)21.1.2020uzevření klasifikace za 1.pololetí

7)prospěch a chování individuálně

Zápis z třídní schůzky 24. 9. 2019

1.Přivítání, seznámení

2.Elektronická ŽK - heslo, známky, absence, kontrola podpis v papírové ŽK

3.Hodnocení - web třídy

4. Zodpovědnost - klíčky, čipy

5.Školní řád

6.Komunikace se školou - email, omluvenky

7. Slavnosti Prahy 5

8. IQ testování 24.10.

9. Deskohraní 17.10. vybíráme 50 Kč.

Třídy a online informace