Třída 5. B

Třídní učitel/ka: Mgr. et Mgr. Barbora Soukupová

Rozvrh třídy

Rozvrh třídy 5. B
Den1. hod. 8.00-8.45 2. hod. 8.55-9.40 3. hod. 9.55-10.40 4. hod. 10.55-11.40 5. hod. 11.50-12.35 6. hod. 12.45-13.30 7. hod. 13.40-14.25 8. hod. 14.35-15.20 9. hod. 15.30-16.15
Pondělí ČJ
učebna: SB
M
učebna: SB
VLA
učebna: KY
ČJ
učebna: SB
VP VP
Úterý ČJ
učebna: SB
M
učebna: SB
TV
učebna: VJ
ČJ
učebna: SB
AJ
učebna: SB
Středa ČJ
učebna: SB
AJ
učebna: SB
HV
učebna: LV
M
učebna: SB
TV
učebna: VJ
Čtvrtek VLA
učebna: KY
ČJ
učebna: SB
M
učebna: SB
AJ
učebna: SB
ČJ
učebna: SB
Pátek M
učebna: SB
VV
učebna: JM
VV
učebna: JM
ČJ
učebna: SB
PŘI
učebna: KD

Po najetí myší na zkratku předmětu se objeví jeho plný název.

VP = sudé týdny - volitelný předmět (čtenářská a logická gramotnost/etická a finanční výchova/vlastivědná praktika)

         liché týdny - svět informací (SI)

 

Zápis z Třídní schůzky 24. 9. 2019
 • volba zástupce pro školskou radu
 • elektronická žákovská knížka: získání zapomenutého hesla, kontrola osobních údajů (bydliště, telefonní číslo, e-mail - po změně osobních údajů předat informaci TU), přehled výuky - probraná látka, domácí úkoly, odkazy na procvičování konkrétní látky, v "papírové" žákovksé knížce podepsat 2x měsíčně seznámení s klasifikací (kontrola TU k 15. a 30. dni v měsíci)
 • zapomínání - evidujeme, bude probráno v rámci tripartit
 • třídní fond a jeho využití dle potřeb, platby dětí - děti si zapíší do papírové ŽK předání penez vyučujícímu, ten jim potvrdí svým podpisem
 • tripartity - způsob přihlašování, první tripartity v listopadu (termín bude upřesněn)
 • žáci jsou vedeni ke zodpovědnosti - včasné příchody, klíče, čipy, hlášení úrazů
 • absence nad 50% - nutná doklasifikační zkouška, absence 40 - 50%: možná doklasifikační zkouška
 • škola v přírodě - zjišťování zájmu
 • konzultace - domlouvat předem, e-mail, telefonicky; telefon ve sborovně využívat k omluvám (ne sms)
 • podpora pro výuku angličtiny - online prostředí, seznámení
 • možnost sponzorských darů
 • jiné: diskuse

Děkuji všem zúčastněným rodičům.

Třídy, rozvrhy