Třída 2. A

Třídní učitel/ka: PaedDr. Irena Pohludková

ZÁPIS ZE TŘÍDNÍ SCHŮZKY 24. 9. 2019

1) Pozdní příchody - po 7:55 h. (zapsán, nutno omluvit)

2) Elektronická žákovská knížka (EŽK) - přístupy jsou z loňského školního roku, jinak si rodiče musí založit/změnit heslo sami

3) EŽK - zkontrolovat a případně upravit kontaktní údaje

4) Konzultační hodiny TU - sjednávat individuálně e-mailem

5) Výlety - 22. 10. - muzeum policie, 6. 11. - divadlo, 21. 11. - muzeum policie

6) Škola v přírodě - rodiče by měli předběžně projevit zájem

7) Ve 2.A je 21 dětí, očekává se větší samostatnost při práci a začnou se psát čtvrtletní písemné práce

Třídy a online informace