Třída 7. B

Třídní učitel/ka: Bc. et Bc. Yveta Krpenská

Třídní schůzky 19.11.2019

1. omluvenky do 3 dnů 

2.  absence více než 50 % je neklasifikace

3. klasifikace

4. různé a školní akce : 

  • 28.11. den otevřených dveří
  • 18. a 19.12. Vánoční zpívání 
  • 21.1. uzavření pololetní klasifikace

Třídní schůzky 24.9.2019

1. známky v elektronické podobě, kontrola údajů

2. včasné omlouvání absence (do 3 dnů)

3. nošení pomůcek, zamykání skříněk

4. příchod do školy (7:55 být ve třídě)

5. možnost přispět škole sponzorských darem

6. různé

Třídy a online informace