Třída 5. A

Třídní učitel/ka: Bc. Štěpánka Drozdová

VP = sudé týdny - volitelný předmět (čtenářská a logická gramotnost/etická a finanční výchova/vlastivědná praktika)

         liché týdny - svět informací (SI)

Třídy a online informace