Třída 3. A

Třídní učitel/ka: Jana Pícková

ZÁPIS Z TŘÍDNÍCH SCHŮZEK 24. 9. 2019

 • zvolení zástupce do rady rodičů
 • zjišťování zájmu o ŠvP 
 • domácí úkoly zapisovány do Bakalářů
 • ELEKTRONICKÁ ŽK - seznámení, ukázka přihlášení a postupu v případě zapomenutých přihlašovacích údajů
 • seznámení s papírovou ŽK
 • pozdní příchody, omlouvání absence
 • domlouvání schůzek předem, komunikace s vyučujícími po e-mailu
 • pozvánka na Slavnosti škol Praha 5 (12.10.)
 • hodnocení předmětů na webu školy
 • zodpovědnost dětí - nosit klíčky od skříněk, čipy na obědy, včasné hlášení úrazů
 • škola neruší za ztrátu cenných věcí neuzamčených v šatních skříňkách

Jana Pícková / 1.10.2019

ZÁPIS Z TŘÍDNÍCH SCHŮZEK 19.11.

 • informace o školních akcích (DOD, adventní dílny, vánoční vystoupení)
 • školní povinnosti, pravidla
 • seznámení s prospěchem
 • domácí příprava dětí
 • práce v hodině
 • hodnocení prací, čtvrtletní klasifikace
 • chování a prospěch individuálně

Ke stažení

Třídy a online informace