Třída 6. B

Třídní učitel/ka: Bc. Květa Cinglová

Zápis z třídní schůzky 19. 11. 2019

 • Absence omlouvat včas, kontroly žákovských knížek v polovině a na konci měsíce (el. ŽK + podpis v papírové ŽK)
 • zodpovědnost žáků (šatní skříňky, včasné příchody)
 • 28.11. den otevřených dveří
 • 18. a 19.12. Vánoční zpívání (6.B vystupuje 19.12., hudební kroužek vystupuje 18.12. v divadle Hybernia)
 • 20.12. Vánoční besídka
 •  14.1. konzultační hodiny - pozvaní rodiče + po domluvě kdokoli
 • Velmi krátké čtvrtletí - do 21.1. uzavření pololetní klasifikace
 • Zhoršení prospěchu v naukových předmětech D, PŘ, Z, F

ZÁPIS Z TŘÍDNÍ SCHŮZKY 24. 9. 2019

 • elektronická žákovská knížka: získání zapomenutého hesla, kontrola osobních údajů (bydliště, telefonní číslo, e-mail - po změně osobních údajů předat informaci TU), přehled výuky - probraná látka, domácí úkoly, odkazy na procvičování konkrétní látky, v "papírové" žákovské knížce podepsat 2x měsíčně seznámení s klasifikací (kontrola TU k 15. a 30. dni v měsíci -podpis)
 • 50Kč ze školy v přírodě - schváleno rodiči do třídního fondu - využito bude na deskohraní
 • žáci jsou vedeni ke zodpovědnosti - včasné příchody (7:55 nejpozději ve třídě - příprava na hodinu), klíče, čipy, hlášení úrazů
 • absence nad 50% - nutná doklasifikační zkouška, absence 40 - 50%: možná doklasifikační zkouška
 • škola v přírodě - zjišťování zájmu
 • konzultace - domlouvat předem, e-mail, telefonicky

Třídy a online informace