Týdenní téma: Já a moje rodina

Vážení rodiče, 

školní rok jsme začali blokem ŠKOLA, ve kterém se děti se seznamují s novým prostředím, se svými vrstevníky i dospělými. Postupně přijímají pravidla chování, orientují se v budově a časovém rozvrhu. Důraz je kladen na bezpečnost dětí ve škole a při pobytu venku.

Začátek školního roku jsme začali na téma Já a moje rodina. Vyprávěli jsme si své rodině a prázdninových zážitcích.

Hráli jsme hru na jména – Bumtarata na buben, bumtarata kdo je ten? 

Učíme se orientovat v budově školy, snažíme se najít cestu do třídy a šaten, zvládli jsme odemykání a zamykání šatních skříněk. Objevujeme hračky v naší třídě – stavebnice, autíčka, kuličkovou dráhou, vaření v kuchyňce a velké Člověče, nezlob se.

Naučili jsme se říkadlo s pohybem - Malujeme srdíčka, velká jako sluníčka, 1,2,3,4,5 – malujeme celý svět. 

Popisovali jsme obrázek rodiny, tvořili jsme zdrobněliny. Zpívali jsme písničku Proč kopřiva pálí.

Ve středu jsme si namalovali své portréty, povedly se nám báječně!

V tělovýchovných chvilkách jsme si uvolňovali ruce a začali jsme vyplňovat první grafomotorická cvičení. 

Zacvičili jsme si na Dětském ostrově, kde jsme se naučili pohybovou hru Na jelena. 

 


Publikováno dne: 9. 9. 2022

Přípravná třída