ZŠ Kořenského, Praha 5 - Smíchov - úvodní stránka

Hledáme v každém to nejlepší
”otevřená škola 21. století”

Přeskočit na menu vybrané sekce

Nacházíte se na: Úvod ZŠ Kořenského Prevence sociálně patologických jevů

Prevence sociálně patologických jevů

Metodik prevence pro 1. a 2. stupeň ZŠ Kořenského

PaedDr. Boris Hajdúk
Konzultační hodiny

dle dohody

Kontakt

hajduk@zskorenskeho.cz

+420608 552 719

 

Kdo je metodik prevence?


Školní metodik prevence (ŠMP) působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu s výchovným  poradcem a školním psychologem.

Jeho úkolem je mapování situace ve škole, nabízení pomoci při řešení rizikových problémů, ve složitějších situacích metodik prevence odkazuje zúčastněné strany na pomoc odborníků.

Sociální patologie je souhrnné označení pro nezdravé, abnormální a obecně nežádoucí společenské jevy, tzn. společensky nebezpečné, negativně sankciované formy chování, které není v souladu s morálními, sociálními či právními normami společnosti.

S čím se můžete obrátit na metodika prevence?

1. Závislosti

 • tabakismus
 • alkoholismus
 • nealkoholové drogy
 • patologické hráčství, gambling
 • náboženský fanatismus
 • závislost na druhé osobě
 2. Patologické jednání vůči sobě
 • sebepoškozování
 • sebevražedný pokus
 • poruchy příijmu potravy
 3. Jednání asociální
 • záškoláctví, útěky z domova
 • agresivita, ostrakismus, šikana, kyberšikana
 • graffiti a vandalismus
 • rasismus a xenofobie
 • zneužívání
 • kriminalita
 • ostatní poruchy chování
4. Jednání pseudoprosociální (spojené s partou)
 • závadové party
 • patologické názorové proudy (anarchy, skinheads, neofašismus, ekoterorismus, atd.)
 • pohlavní promiskuita
 • pohlavně přenosné nemoci
 • prostituce
 • squatteři
 • rowdies (fanouškové)
 • hackeři (internetoví piráti)
 • náboženské sekty
 • darkeři (zkratovači)

Mezi úkoly a kompetence Školního metodika prevence patří:

 •  další vzdělávání v problematice prevence proti šikanování a prevence rizikových jevů zodpovědnost za informovanost pedagogů o dokumentech v dané problematice (zákony, metodické pokyny) napomáhání kolegům při strategii řešení konkrétních případů
 • spolupráce s ředitelem školy na zajištění konkrétních odborných a metodických materiálů (literatura, audio, video, internet…)
 • spolupráce s jinými institucemi - např. orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce a jednotliví odborníci
 • mapování situace, sledování rizik vzniku a projevů rizikových jevů
 • postupy řešení rizikových jevů
 • koordinace tvorby, realizace a zhodnocení Minimálního preventivního programu, který je podrobně k dispozici rodičům i veřejnosti na webových stránkách školy

 Cílem nás, pedagogů, je vytvořit pozitivní atmosféru a přispět ke zdravému vývoji Vašich dětí. Aby naše práce byla úspěšná, potřebujeme komunikovat a spolupracovat s vámi, rodiči, protože Vy znáte své děti a jejich potřeby nejlépe.

Prosím, obracejte se na nás se záležitostmi, které vnímáte jako problematické, abychom mohli hned v zárodku zachytit jakékoliv nezdravé projevy v prostředí třídy Vašeho dítěte či celé školy.

Preventivní program školy najdete ke stažení pod tímto článkem.


Ke stažení

Kontakty

ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760

Telefonní čísla:

 • 257 326 120
  723 723 919 ředitelka
 • 602 206 415 zást. řed.
 • 273 132 833 sborovna
 • 257 326 119 hospodářka
 • 606 277 967 školní družina
 • 257 329 607 mateřská škola

E-mail:
info@zskorenskeho.cz

Více kontaktů »


Videoprezentace

Zvonění

1. hodina08.00 - 08.45
2. hodina08.55 - 09.40
3. hodina09.55 - 10.40
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.30 - 16.15

Ocenění společnosti Scio

Škola Paměti národa