Laboratorní práce 8. A fyzikální a chemické vlastnosti látek

Zkoumali jsme hustotu, rozpustnost, barevnou změnu a reakci. A zasadili jsme stromečky do chemikovy zahrádky.

/16. 6. 2017/

Fotogalerie - školní rok 2016/17