Branný den

Branný den, jednou zase po roce. Tentokrát s pomocí Vysoké školy zdravotnické a Policie hl.m. Děti si vyzkoušely oblek těžkooděnce, pistoli, vestu, zopakovaly si důležitá telefonní čísla, postup masáže srdce, zastavení krvácení a připomněly si, že i bezdomovci mají právo na naši pomoc. Velký dík si zasluhují žáci 9.A a několik členů 8.A za skvělou pomoc během programu. Byli jste skvělí :)

/29. 6. 2016/

Fotogalerie - školní rok 2015/16