ZŠ Kořenského, Praha 5 - Smíchov - úvodní stránka

Hledáme v každém to nejlepší
”otevřená škola 21. století”

Přeskočit na menu vybrané sekce

Nacházíte se na: Úvod ZŠ Kořenského Akce školy Výsledky dotazníkového šetření Kvalita výchovně vzdělávacího procesu realizovaného v únoru 2019

Výsledky dotazníkového šetření Kvalita výchovně vzdělávacího procesu realizovaného v únoru 2019

V průběhu měsíce února proběhlo dotazníkové šetření týkající se klimatu školy, její kvality či případných možností ke zlepšení.

Dotazník byl emailem rozeslán rodičům všech žáků, odpovědi se vrátily od 88 rodičů, což představuje cca 30 % všech rodičů. Průzkum obsahoval 11 otázek s velmi širokým obsahovým záběrem – oblíbené předměty, výuka anglického jazyka, náročnost či přiměřenost školy vzhledem k žákům, důležitost vyučovacích předmětů, využitelnost poznatků získaných školní docházkou či silné a slabé stránky školy.

Mnohé výsledky nás velmi překvapily – matematika je oblíbeným předmětem pro více než 46 % žáků, velmi oblíbenými předměty jsou angličtina či tělocvik. Předměty, na které kladou rodiče důraz, jsou angličtina, čeština a matematika. V otázce angličtiny také 91 % rodičů hodnotí za velmi přínosnou výuku rodilým mluvčím. Ze zatím nerealizovaných volitelných předmětů vzhledem k prostorovým podmínkám školy by byl největší zájem o vaření či technické práce.

Z výsledků rovněž vyplývá, že téměř 80 % dětí velmi dobře rozumí tomu, co po něm škola chce a 85 % dětí ví, že, pokud požádá ve škole o pomoc, danou pomoc dostanou. Náročnost školy se rodičům z 72 %  zdá jako přiměřená.

Z výsledků silných a slabých stránek školy lze vyčíst, že klima školy, její vedení či pedagogický sbor si stojí velmi dobře. Za slabé stránky můžeme považovat jídelnu či prostorové podmínky.

Dále rodiče považují za silné stránky školy individuální přístup k žákům, komunikaci s rodiči, otevřenou komunikaci či působení školy v oblasti preventivního zaměření. K dalším slabým stránkám školy rodiče dodávají, že chybí více praktické výuky a to nejen mimo školu, ale také ve škole, což je opět výrazně limitováno prostorovými podmínkami.

Vedení školy a pedagogický sbor vedle pozitivní zpětné vazby vnímá a přijímá i konstruktivní kritiku a náměty na zlepšení. Bude se jimi pečlivě zabývat tak, aby průběžně docházelo ke zkvalitňování oblastí v dotazníku obsažených.

Dotazníkové šetření se uskutečnilo jako příprava podkladů pro setkání mezi zástupci školy, rodiči a zástupci zřizovatele z MČ Praha 5, které se uskutečnilo 26. února 2019.


/28.2.2019/

Seznam článků

Kontakty

ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760

Telefonní čísla:

  • 257 326 120
    723 723 919 ředitelka
  • 602 206 415 zást. řed.
  • 273 132 833 sborovna
  • 257 326 119 hospodářka
  • 606 277 967 školní družina
  • 257 329 607 mateřská škola

E-mail:
info@zskorenskeho.cz

Více kontaktů »


Videoprezentace

Zvonění

1. hodina08.00 - 08.45
2. hodina08.55 - 09.40
3. hodina09.55 - 10.40
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.30 - 16.15

Ocenění společnosti Scio