ZŠ Kořenského, Praha 5 - Smíchov - úvodní stránka

Hledáme v každém to nejlepší
”otevřená škola 21. století”

Přeskočit na menu vybrané sekce

Nacházíte se na: Úvod ZŠ Kořenského Akce školy Dobrá škola – setkání pedagogů, rodičů, zástupců školního parlamentu a zřizovatele

Dobrá škola – setkání pedagogů, rodičů, zástupců školního parlamentu a zřizovatele

V úterý 26. února 2019 proběhla další beseda ze série setkání pedagogů a rodičů. Účastí nás potěšili i zástupci Městské části Praha 5 – první místostarostka paní Mgr. Renáta Zajíčková a členové zastupitelstva pan Mgr. Vít Šolle, JUDr. Jakub Blažek a paní PhDr. Marie Hakenová Ulrichová. Toto setkání bylo zaměřeno na další rozvoj školy, možnosti či příležitosti ke zlepšení, zhodnocení výstupů z dotazníku Kvalita školy (samotné výsledky dotazníku si můžete prohlédnout v příloze) či návrhy k dalšímu vývoji školy, které přinesli zástupci školního parlamentu.

  Role moderátora se zhostil dlouhodobý spolupracovník školy, kouč a trenér osobního rozvoje pan Mgr. Radek Plíhal, který nejen besedu řídil, usměrňoval, ale také přinášel vlastní postřehy či náměty ze svého bohatého profesního života.

Beseda byla uvedena bajkou Ivana Andrejeviče Krylova Labuť, štika a rak. Paralelou jsme se následně přesunuli k seznámení rodičů, zástupců školního parlamentu a zástupců MČ Praha 5 s výsledky dotazníku Kvalita školy. Výsledky dotazníku podnítily velmi živou diskusi ohledně komunikace školy, rekonstrukce podkroví, kvality školy stran vedení či přívětivého klimatu.

Zároveň došlo také k pozitivnímu hodnocení setkání rodičů a pedagogů, které se uskutečnilo v minulém školním roce v únoru 2018 – na tomto setkání rodiče podali mnohé náměty ke změně školního vzdělávacího programu. Podle upraveného školního vzdělávacího programu pedagogové vyučují od září 2018 – změna hodinové dotace předmětu Svět informací a zavedení volitelných předmětů v 5. ročníku – Etická a finanční výchova, Čtenářská a logická gramotnost a Vlastivědná praktika.

Na základě loňské skutečnosti i letošní poznatky či náměty, které vzešly z besedy, škola vyhodnotí a zapracuje nejen do výchovně vzdělávacího procesu, ale i do celkového obrazu školy. Na jednom z námětů, zlepšení informačních kanálů školy, začínáme pracovat – redukce míst s novými informace na webových stránkách školy a zároveň možnost přihlášení se k odebírání Newsletteru s aktuálními informacemi nejen z aktualit, ale i přímo ze stránek třídy.


Ke stažení

/27.2.2019/

Seznam článků

Kontakty

ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760

Telefonní čísla:

  • 257 326 120
    723 723 919 ředitelka
  • 602 206 415 zást. řed.
  • 273 132 833 sborovna
  • 257 326 119 hospodářka
  • 606 277 967 školní družina
  • 257 329 607 mateřská škola

E-mail:
info@zskorenskeho.cz

Více kontaktů »


Videoprezentace

Zvonění

1. hodina08.00 - 08.45
2. hodina08.55 - 09.40
3. hodina09.55 - 10.40
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.30 - 16.15

Ocenění společnosti Scio