Půdní vestavba - jak to všechno probíhá

V minulé části miniseriálu o půdní vestavbě jsme si pověděli, jak to bylo před začátkem stavby. Nyní nás čeká pár vzpomínek na průběh stavby a také výhled, jak by měla být stavba dokončena. 

Stavbu nám dodává zřizovatelem vybraná firma KAZIKO, projektuje též zřizovatelem zvolený Archiprojekt. Velkým otazníkem byl pro nás začátek stavby - výjimka MŠMT ke změně organizace školního roku a zařizování bezpečného náhradního programu aspoň pro žáky 1. stupně. Souhra rodičů byla velkou pomocí. Naštěstí stavba začala opravdu hned 17. 6., jak firma slíbila. 

Velký problém byl s povolením záboru - TSK Praha má vskutku hodně pravidel pro to, aby bylo možno ohradit kus ulice a změnit polohu parkovacích míst pro školu. O prázdninách se hodně bouralo. Probouraným stropem nad schodištěm bylo vytvořeno nové schodiště - vlastně nejdříve dřevěná forma, do které byl nalit beton. To se dělo 4. srpna a vše (kromě záboru chodníku) šlo ještě podle harmonogramu. Vybouraná suť však musela zůstat na půdě až do počátku školního roku, kdy konečně vzniklo povolení k záboru chodníku a možnost postavit stavební výtah a šachtu na ukládání stavebního odpadu do kontejneru. (Mimochodem, moc se to líbilo kolemjdoucím dětem z naší mateřské školky, za dávku sutě odměnily dělníky velkým potleskem.)

V říjnu a listopadu stavba částečně utichla. Bylo to z důvodu čekací lhůty na objednávku ocelových nosníků. Začalo se ukazovat, že projekt má své drobné (a možná větší) nedostatky - například absenci požárního vodovodu do čtvrtého patra, nedokreslené požární dveře a obslužné dveře do dvou místností, a také právě nedopočítané stavební nosníky. Projekční firma si trochu dává na čas se změnovými listy, které jsou důležitým podkladem k objednávkám dodavatele. Už teď je tedy jasné, že původní termín dokončení stavby - duben 2023 - bude nejméně o dva měsíce prodloužen. 

Nyní (v době psaní tohoto článku je ještě leden) již začínají růst některé nosné zdi v budoucím čtvrtém patře. Stavba bude po většinu času probíhat hlavně v bývalém půdním podlaží - vyrostou tam nosné zdi, potom příčky, jedna část střechy se bude zvedat do mírnějšího spádu. Čekají nás také nová střešní okna, úprava schodiště a výtah z přízemí do čtvrtého podlaží. V době jarních prázdnin budou pokračovat práce v ostatních prostorách školy - instalace požárních dveří od přízemí do třetího patra - to je bohužel daň za to, že využijeme i bývalé půdní podlaží.

Pokud půjde vše podle upraveného harmonogramu, mohli bychom očekávat kolaudaci nových prostor v první části letních prázdnin. A jaké to budou prostory, to se dočtete v další části naší minisérie o půdní vestavbě. 

 

 


Publikováno dne: 22. 1. 2023

Seznam článků