Půdní vestavba - co předcházelo

Minulý školní rok skončil o něco dříve, abychom mohli začít s velkou půdní vestavbou, která přinese nové prostory a možnosti pro žáky i zaměstnance. Než však otevřeme nové prostory, pojďme se zamyslet nad tím, co celému projektu předcházelo a na co se můžeme těšit. 

Každý projekt se rodí nejprve v hlavě - to nás učí na každém manažerském kurzu. Tento projekt v mé hlavě počal hned, jak jsem se poprvé vypravila na školní půdu - nejspíš ještě v listopadu 2011. Bylo nutné odolat myšlenkám typu "to vám nikdo nepovolí, paní ředitelko - špatná statika, památkáři...". V roce 2011 měla škola 136 žáků a opravdu nebyly potřeba další prostory. Co jsme měli, to stačilo, a dokonce jsme mohli ještě pronajímat. Sídlil u nás v dnešním výtvarném ateliéru VISK - Vzdělávací institut středočeského kraje a v dnešní klubovně a kabinetu metodika prevence byla řezbářská dílna. 

Velké rekonstrukce potkaly školu hned v roce 2012 a 2013, byla to nová fasáda, okna, částečně se měnilo elektrické vedení. Průběžně jsme vyměňovali také podlahové krytiny ve třídách, nakoupili nové lavice a nábytek. Zařizovali jsme kabinety učitelů. 
Neproměňovali jsme ale jen fyzické prostředí školy, došlo na novou vizi a změnu vzdělávacího programu školy, na společné vzdělávání a supervize pedagogů. To vše s cílem, aby se zvýšil počet žáků - tedy aby se jim i jejich rodičům u nás líbilo. V roce 2013 jsme pokořili symbolickou hranici 200 žáků a v roce 2017 jich bylo 300. 

Proč vlastně potřebujeme mít tolik žáků? Odpověď leží v ekonomice školy. Zjednodušeně: Dotace na platy pedagogů i provoz přicházejí podle "výkonu" školy, který se měří počtem žáků. Takže škola si třeba v roce 2011 ještě "nevydělala" na svého školníka. Zároveň zřizovatel má povinnost zajistit místa ve školách pro všechny děti za své spádové oblasti - a tudíž chce využít kapacitu svých škol nejlépe na 100 %. Limitní počty žáků ve třídách stanovuje vyhláška o základní škole a jak podotýkají někteří pedagogové, ne vždy to odpovídá moderním pedagogickým trendům. Ředitel školy má však povinnost přijmout žáky ze spádové oblasti, pokud je ve škole ještě volná kapacita. Na realitu a požadavky pedagogických trendů se vyhláška bohužel moc neptá. 

Někdy kolem roku 2017 se díky radnímu pro školství začalo skutečně pracovat na studii, která by zjistila možnosti naší půdní přístavby. Na půdě jsme v roce 2018 uspořádali výstavu k výročí republiky - ta měla přitáhnout pozornost veřejnosti a poukázat na to, že prostory jsou.  Veřejné diskuse k tématu vestavby se účastnil i tehdejší Žákovský parlament. Po všech důležitých jednáních (památkový úřad, hasiči, hygienická služba) se konečně přikročilo k zadání projektu. Zřizovatel rozhodl, že stavět se bude.

Zahájení stavby mělo proběhnout již v roce 2021, tenkrát ale kvůlli nedostatečnému předstihu výběrového řízení nedošlo k uzavření smlouvy s dodavatelem. Poučeni z předchozích nezdarů jsme byli velmi důrazní v jednáních o úkonech před zahájení stavby s příslušným odborem zřizovatele a stavba začala 17. 6. 2022. 

Na jaké prostory se můžete těšit a jak stavba pokročila si povíme v dalším díle minisérie článků. 

L. Daňhelková

 

 

 


Publikováno dne: 22. 1. 2023

Seznam článků