Malý Edison

Dne 8. 6. 2022 se ve škole uskutečnil projekt nazvaný Malý Edison.

Název školního projektu se odvozuje od projektu Edison, který bývá tradiční květnovou událostí pro celou školu, při které studenti z různých zemí světa pracují během jednoho týdne s našimi žáky. Klasický projekt Edison letos nemohl proběhnout z důvodu epidemiologické situace ve světě, a proto se iniciativy ujali naši vyučující angličtiny a žáci s OMJ (odlišným mateřským jazykem). Žáci s OMJ si připravili pro své spolužáky ze 3. - 9. ročníků povídání a prezentaci v anglickém jazyce o zemích, odkud pocházejí. Takto byly představeny země Ukrajina, Finsko, Estonsko, Srbsko, Makedonie, Vatikán, Vietnam, Kostarika, ale nechyběla i Česká republika.

Na základě zpětné vazby ze strany žáků a pedagogů školy hodnotíme projekt za přínosný v oblasti podpory žáků s OMJ, rozvoje a osvěty multikulturní výchovy ve škole formou PEER (vrstevnického) sdílení informací a předávání zkušeností mezi spolužáky.


Publikováno dne: 9. 6. 2022

Seznam článků