Soutěž IT gram

Termín: 1. března  2018

Místo konání: ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760

Prezence: 1.skupina 8:10 – 8:30 (konec soutěže v 10 h), 2. skupina 10:10 – 10:30 (konec soutěže ve 12 h)
Přihlášky do 20. 2. 2018 na adrese muhlbergerova@zskorenskeho.cz

Soutěž nemá postupovou kategorii, probíhá pouze na úrovni Prahy 5 a P 13.

Soutěžní kategorie a jejich hodnocení

Pro všechny kategorie kromě Prezentace bude vymezen soutěžní čas 90 minut, zadání elektronicky, přihlášení do počítače a adresa zadání bude žákům rozdána, žák potřebuje vědět, za kterou kategorii soutěží. Účast žáků z jedné školy je 1 žák do 1 kategorie. V případě neobsazení kategorie se nenahrazuje soutěžícím v jiné kategorii. Výjimku tvoří školy pouze s prvním stupněm, ty mohou vyslat tři žáky do každé z kategorií pro 1. stupeň. Ke všem aplikacím žák může využívat nápovědy a tutoriály na internetu. Soutěžící na 1.-3. místě obdrží diplom a věcnou cenu. Předání ocenění proběhne začátkem dubna – pozvánka bude předána prostřednictvím školy.

Kategorie pro 1. stupeň základní školy

G1: Grafika 1 – k dispozici aplikace Malování, zadání tématu ke zpracování, žák může využívat model z internetu (kreslení dle modelu, práce ve dvou oknech), ale nesmí obrázek stáhnout či kopírovat nebo použít část staženého obrázku. Hodnotí 2 porotci, hodnoceno splnění tématu zadání, využití funkcí aplikace, nápad a celkový estetický dojem.

W1: Word 1 – k dispozici aplikace MS Word, úprava daného textu v rámci možností žáků 1. stupně (barvy textu a pozadí, vložení obrázku či tvaru, velikosti a zarovnání textu, dělení textu do odstavců). Hodnotí 1 porotce, hodnoceno splnění všech kroků zadání.

Kategorie pro 2. stupeň základní školy a odpovídající ročníky nižších gymnázií

G2: Grafika 2 – k dispozici aplikace Malování a Gimp, zadání tématu ke zpracování, žák může využívat model z internetu (kreslení dle modelu, práce ve dvou oknech), ale nesmí obrázek stáhnout či kopírovat nebo použít část staženého obrázku. Hodnotí 2 porotci, hodnoceno splnění tématu zadání, využití funkcí aplikace, nápad a celkový estetický dojem.

W2: Word 2 – k dispozici aplikace MS Word, přesně požadovaná úprava daného textu, včetně opravy typografických chyb. Hodnotí 1 porotce, hodnoceno splnění všech kroků zadání.

Ex: Excel – k dispozici aplikace MS Excel, přesně požadované úpravy daných vstupních dat a vytvoření grafu. Hodnotí 1 porotce, hodnoceno splnění všech kroků zadání.

An: Animace – NOVÁ KATEGORIE od loňského roku – k dispozici aplikace Malování, PowerPoint, Windows Movie Maker. Žák dostane sadu hrdinů, může jednu postavu vynechat a jednu přidat vlastní. V průběhu soutěže vytvoří krátký příběh daných postav a využije buďto PowerPoint nebo Movie Maker k sestavení animovaného minifilmu. Hodnotí 2 porotci, hodnoceno je technické zpracování materiálu a pointa příběhu.

Pre: Prezentace – NOVÁ PRAVIDLA od loňského roku – žák na soutěž přichází s vlastní vytvořenou prezentací na svém flash disku, prezentuje před komisí porotců a svými soupeři. Téma bude zadáno dva týdny předem. Očekávaná délka výstupu soutěžícího jsou přibližně 3 minuty, ne však déle než 5 minut. Hodnotí 2 porotci, hodnotí se obsahová a formální stránka elektronické verze a schopnost zaujmout diváky a kvalita ústního projevu soutěžícího.

Data a organizační náležitosti

Školní kola soutěže proběhnou tak, aby ke dni 20. 2. 2018 byli přihlášeni všichni reprezentanti do obvodního kola. Úlohy školních kol si stanoví školy dle propozic soutěže a svých možností.

Přihlašování do obvodního kola na adresu muhlbergerova@zskorenskeho.cz. Obvodní kolo bude probíhat ve dvou časových intervalech dne 1. 3. 2018. Prosíme doprovázející učitele, aby počítali s tím, že mohou být požádáni o dozor nad soutěží v době soutěžení žáků jejich školy. Zadávat budou porotci, nicméně, i porotce potřebuje být na chvíli vystřídán.

Průběh soutěžního dne

  • 7:45 – 8:00  sraz porotců, organizační záležitosti
  • 8:10 – 8:30   prezence a usazení soutěžních týmů 1. skupiny
  • 8:30 – 10:00   soutěžní čas 1. skupiny, porota hodnotí prezentace rovnou
  • 10:10 – 10:30  prezence a usazení soutěžních týmů 2. skupiny
  • 10:30 – 12:00   soutěžní čas 2. skupiny, porota hodnotí práce 1. skupiny a prezentace 2. skupiny
  • 12:00 – 16:00  porota hodnotí práce 2. skupiny a sepisuje výsledky soutěže

Porota a organizační tým

Soutěž je pořádána DDM Praha 5 a jako spoluorganizátor ZŠ Kořenského zapůjčuje své prostory. Pořadatel ani spoluorganizátor neručí za odložené osobní věci žáků či doprovodu.
Porota je složena z ochotných pedagogů ZŠ Kořenského, FZŠ V Remízku a FZŠ Drtinova. Organizační tým děkuje vedení zmíněných škol za uvolnění porotců.Publikováno dne: 24. 1. 2018

Seznam článků