Obvodní kolo Předveď, co umíš na PC

Vážení rodiče, milí žáci,

v obvodním kole soutěže Předveď, co umíš na PC se umístili tito žáci:

Jméno žáka Třída Soutěž Umístění v obvodním kole
Errol Ibrijam 7. A MS Excel 3.
Richard Ibrijam 8. A Word + Excel 2.
Veronika Lízalová 8. A Word 1.

Do krajského kola soutěže postupuje Richard Ibrijam.

Gratulujeme!


Publikováno dne: 31. 3. 2015

Seznam článků