Projekt Edison

Ve dnech 25. - 29. května proběhl již potřetí v naší škole projekt Edison. Každý rok se těšíme na zajímavá setkání s hosty z celého světa, letos nás navštívili studenti z Franci, Indie, Singapuru, Hong Kong, Černá Hory, Malajsie a Filipín. Každá třída měla možnost uvítat několik studentů, žáci od čtvrtého ročníku výše se setkali se všemi. Vybraní žáci si mohli za odměnu pokonverzovat také na výletě v Prakopském a Dalejském údolí.

Za realizaci projektu děkujeme především paní učitelce Semerádové, dále paní učitelce Jirátové, všem tlumočníkům z řad žáků i dlaším vyučujícím. Obrovský dík patří hostitelským rodinám, kteří na celý týden poskytli zahraničním hostům ubytování.


Ke stažení

Publikováno dne: 1. 6. 2015

Seznam článků