Využití mobilních telefonů ve výuce anglického jazyka I.

Mobily ve školách? Ano či ne? To je otázka!

Názory v naší ideově rozdělené společnosti se i nadále šíří jako techno – pesimistické nebo techno – optimistické. Z pozice učitele a školního metodika prevence se snažím dobrat se optimálního středu. Věřím, že je nutné naučit žáky používat technologie ke svému zdokonalení a vyhledání pravdivých informací.

V rámci procvičování gramatiky a slovní zásoby v hodinách anglického jazyka a konverzace v anglickém jazyce občas využívám i webovou aplikaci Kahoot!. Žákům stačí chytrý mobilní telefon. Hra začíná – učitel pomocí svého zařízení připojeného k projektoru spustí test / soutěž, který si v této aplikaci předem připraví. Zobrazí se číselný PIN, který žáci zadají do svého zařízení. Pak zadají své jméno a čekají na spuštění. Učitel má na projektoru přehled přihlášených žáků (jména a počet). A jdeme na to – učitel spustí první otázku. Ta se zobrazí pouze na projektoru. Mobilní zařízení žáků slouží jen jako „odpovídátko“. Na první pohled obyčejný test / soutěž. Díky tomu, že je otázka zobrazena jen na projektoru, jsou mnohem více zapojení do celého dění. Žáci mají rádi tuto formu procvičování a testování.

PaedDr. Boris Hajdúk

Názory žáků

  • Filip: Líbí se mi na tomto stylu výuky, že je interaktivní a nemusíme jen sedět a poslouchat. Přijde mi zábavnější používat aplikace k učení, než koukat na tabuli a psát si poznámky, jako je tomu v jiných předmětech.
  • Kate: Líbí se mi, že zábavnou formou procvičujeme nejen gramatiku, ale i rychlé čtení v angličtině, porozumění textu a reflexy. Přijde mi to jako super pomůcka k výuce jazyků.
  • Lukáš: Tak celkově mi přijde, že když využíváme v hodině aplikaci Kahoot, tak je hodina zábavnější a dokáže to lidi zabavit, dobře se při tom učí anglický jazyk. Člověk si natrénuje angličtinu a reflexy.
  • Klára: Nejen, že se dokážu naučit něco nového, ale zažiju i zábavu, která se nevyskytuje ve všech předmětech. Kahoot jsem si oblíbila z důvodu, že pan učitel se snaží naší hodinu tímto ozvláštnit, abychom si pamatovali, že škola je i zábavné místo.
  • Štěpán: Podle mě je využívání Kahoot v hodinách velice dobrý nápad. Naučíš se něco nového a ještě jako bonus k tomu je to zábavnou formou, všechny v naší třídě to rozhodně baví, více než klasická hodina v jiných předmětech.
  • Jan: Mě to prostě baví. Kahoot je zábava a díky tomu jsme zažili hodně vtipných a zajímavých chvilek. Škola má být hrou, ale něco se naučit musíme, a proto je super, když někdy využíváme aplikaci Kahoot.

Publikováno dne: 3. 5. 2019

Seznam článků