Návštěva v knihovně, setkání se spisovatelem R. Malým

Poslední den před Velikonočními prázdninami přijali žáci 4. ročníku pozvání do Městské knihovny, kde se setkali se spisovatelem a básníkem Radkem Malým.

V knihovně jsme strávili velmi příjemný čas - žáci, kteří navštěvují Městskou knihovnu, si přinesli své kartičky a se zájmem si vybrali knížky, které plánují přečíst v době Velikonočních prázdnin. Někteří odcházeli z knihovny s mnoha knížkami. Děti si také povídaly o přečtených knihách, zjišťovaly dostupnost knih v elektronickém katalogu, v okamžiku, kdy si nevěděly rady, dokázaly si říci o pomoc a vysvětlení paní knihovnici...

Po příchodu pana Malého jsme se pohodlně usadili a v přátelské atmosféře jsme si povídali o tom, jak se pozná spisovatel, co vše je k tomuto povolání potřeba, kdo další se podílí na tom, než se dostanou knížky ke čtenářům... Padlo mnoho zajímavých informací, žáci si s panem spisovatelem povídali... A vlastně jsme tím naplňovali mnoho z cílů našeho Školního vzdělávacího programu pro 4. ročník - žáci komunikovali a kultivovaně se dorozumívali mimo školu, přednesli panu básníkovi svůj vlastní text (sdíleli se s básní, kterou sami vytvořili ve škole), rozlišovali základní pojmy jako "báseň", "pohádka" a "bajka",  řekli znaky básně...

Čas strávený v Městské knihovně byl podnětný a pro  žáky inspirativní. Děkujeme Městské knihovně za možnost setkat se s panem spisovatelem.


Publikováno dne: 17. 4. 2019

Seznam článků