Projekty v realizaci

 

Multikulturní šablony II pro ZŠ a MŠ kořenského

 

Název projektu:  Multikulturní šablony II pro ZŠ Kořenského

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001579

Příjemce podpory: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760

Projekt je spolufinancován Evropskou unii.

Cílem projektu je:  Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem


Realizací tohoto projektu se snažíme přispět k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur. Díky této výzvě, která je zaměřená především na podporu dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a jejich snazší začlenění do škol  ve vztahu k vytváření inkluzivního prostředí škol, můžeme dětem s OMJ poskytnout odpovídající podpůrná opatření.  Velmi důležitým článkem v práci s těmito dětmi je dvojjazyčný asistent, kterého u nás maximálně využíváme. Nově využíváme práci interkulturního pracovníka, jehož služby jsou nedocenitelné ve chvílích, kdy se snažíme překlenout jazykovou bariéru ve vztahu rodič - učitel.
Děti dále podporujeme v zapojování pomoci projektových dní a učitelé v maximální možné míře využívají školení placených právě z tohoto projektu.