Where are you from?

Where are you from aneb svět je jedna vesnice

Svět je jedna velká vesnice a naše škola je toho pravou ukázkou. Žijeme tu spolu všichni na jedné palubě a pomáháme si vzájemně překonávat sebemenší potíže, které nás potkávají ve škole i mimo ni. V hodinách výtvarné výchovy se inspirujeme se evropskými i mimoevropskými kulturami a malujeme v jejich duchu, při tělesné výchově sportujeme a soutěžíme v různých disciplínách, v hudební výchově zpíváme české, ale i zahraniční písničky. Seznamujeme se také s kulturním dědictvím a tradicemi našich spolužáků pocházejících z jiných zemí i kontinentů. Učíme se proto i cizím jazykům.

Naši malou vernisáž, kterou připravili žáci prvního i druhého stupně, uvedl náš školní hudební sbor několika písničkami. Na výstavě jsou k  vidění nejen obrázky inspirované třeba Afrikou nebo Japonskem, ale i fotografie z naší společné akce Duhový den. V tento den jsme přišli oblečeni v jedné barvě (červené, modré, žluté, zelené, bílé, fialové, růžové) a vytvořili jsme společně krásnou obrovskou duhu. Tímto gestem jsme přivítali jaro.

 V naší škole se nikdo nemusí stydět za svůj vzhled nebo původ, protože se vzájemně tolerujeme a respektujeme. Víme, že všichni jsme si rovni, a můžeme se proto cítit v naší škole bezpečně. Posuďte tedy sami, nakolik jsou tato slova pravdivá.

Realizované projekty