Duhový den - společná oslava jara

Projektový den k začátku jara se vydařil - jeho cílem bylo podpořit kreativitu, ale také organizační schopnosti a pocit sounáležitosti našich žáků. Děkujeme rodičům, že pomohli svým dětem najít oblečení v jejich oblíbené barvě a přispěli nám tak ke stavbě veliké duhy, a všem zúčastněným žákům za kázeň,trpělivost a ohleduplnost, které při společném focení projevili.

Realizované projekty