Setkání vedení školy, rodičů, pedagogů, zástupců žáků a zřizovatele

SETKÁNÍ VEDENÍ ŠKOLY, RODIČŮ, PEDAGOGŮ, ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ A ZŘIZOVATELE

ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ DISTANČNÍ VÝUKY NA POZADÍ PRINCIPŮ OTEVŘENÉ ŠKOLY

V úterý 25. května proběhlo od 17 do 19 hodin on-line setkání rodičů, vedení školy, pedagogů a zřizovatele. Toto setkání proběhlo v rámci projektu Multikulturní šablony II pro ZŠ Kořenského a bylo uskutečněno na platformě ZOOM.

Přizvaným odborníkem je psycholožka a supervizorka PhDr. Mgr. Lucie Myšková, Ph.D., s příspěvky vystoupily dále školní psycholožka Mgr. et Bc. Eva Kubová, DiS., ředitelka školy Mgr. Bc. Libuše Daňhelková, zástupkyně pro 1.stupeň Mgr. et Mgr. Kateřina Růtová a vedoucí asistentka pro žáky s OMJ Mgr. Olena Keronyak.

Obsahem setkání bulo posouzení dopadů distanční výuky na všechny žáky a prezentace výsledků projektu zejména v oblasti péče o žáky s OMJ.

Realizované projekty